Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Toespraak Patriottische meeting 19 november 2016

Posted by vooruitgang op 23 november, 2016

 

Afbeeldingsresultaat voor foto eddy hermy

Tekst toespraak Edouard Hermy op eerste patriottische meeting vorige zaterdag 19 november in Antwerpen.

Terwijl Vlaams nationale separatisten revolutietje spelen door naar Griekenland, Syrië – of waar dan ook af te reizen op pleziertocht , voeren wij ( zonder middelen of gelden , ( zeker al geen gelden die via corrupte methoden verkregen werden zoals het VB van Dewinter om zijn reizen te betalen ) de strijd in eigen land, voor het eigen volk. Zonder geld van de Belgische staat, zonder financiering van Europese fracties, zonder geld van havenbonzen of van rijke Vlaams-nationalisten of Belgicisten.

Wij doen het allemaal op eigen kracht, daarom kunnen we ook zeggen wat we willen- tegen wie we willen.

Volgens Nietsche:

“Willen sommige mensen de waarheid niet horen ,omdat die waarheid hun illusies zou vernietigen” En dat klopt ook voor een groot deel.
Maar deze woorden zijn niet op iedereen van toepassing.
Zo zijn ze bijvoorbeeld niet van toepassing op de aanwezigen hier.
Want jullie zijn dat bewijst jullie aanwezigheid hier vandaag blijkbaar niet bang om die waarheid te horen.
En daar dank ik jullie om, omdat jullie de moed hebben om hier te zijn.
Daarom van harte welkom kameraden

En hier ligt de hoop voor de toekomst,op het beseffen. van, wat de waarheid is en …belangrijker…. op het begrijpen van die waarheid.
Begrijpen, dat de weg naar een beter toekomst in jullie eigen kracht ligt.
Begrijpen ,dat de weg naar een beter maatschappij in onze collectieve wil tot handelen ligt.
Begrijpen, dat het verwezenlijken van een solidaristische staat , in de wil tot opoffering van eenieder van ons ligt.
Beseffen dat een rechtvaardige maatschappij , alleen dan mogelijk is als we samen een patriottische front te vormen in dit land.

En daarvoor moeten wij een voorhoede vormen ,en dat in en tijd waar defaitisme en puur individualisme hoogtij vieren.
Daarom moet wij een voorhoede zijn,dat in een tijd .. waar het verdelen van volkeren en mensen …tot de vuile tactieken van het neoliberalisme behoren.

Want zonder voorhoede kan er geen macht verworven worden, zonder voorhoede kan er geen verandering zijn ,zonder voorhoede kan er geen soeverein land … een soeverein volk …een vrije natie bestaan.

Anderzijds zijn de woorden van Nietzsche perfect van toepassing op een groot deel van de massa , en heeft ze vooral de middenklasse in haar greep.

Het is zoals Nietzsche zei :
“Als we te moe zijn om te vechten , dan zullen we aangevallen worden … dan zullen we aangevallen worden door ideologieën en ideeën waarvan we dachten dat die al lang overwonnen waren”
En dat is exact wat er vandaag gebeurt beste vrienden, beste patriotten.

Onze bevolking is vandaag inderdaad murw geslagen… murw geslagen door de crisis, …….murw gelagen door de vernietigende kracht van de neoliberale globalisering… murw geslagen door de massale invasie van vreemdelingen.

Ja onze bevolking…. het salariaat.. is moe en futloos .
Maar dat is niet zozeer de schuld van de massa zelf , beste vrienden
De werkende massa is futloos en moe …..omdat hun leiders moe en futloos zijn.
Omdat de oude politieke elite….. de hogere klassen….moe en futloos zijn .
Omdat onze intellectuelen moe en inspiratieloos zijn.
Het establishment te futloos en zwak is geworden ….om de massa te kunnen leidden ,te inspireren of te begeesteren.

Omdat de elites binnen onze Europese landen … laf en vadsig geworden zijn
Omdat die elites zich zelfvoldaan ….schaamteloos….in hun geld …. en in de luxe wentelen.

En dat allemaal met het geld dat ze binnenrijven.. doordat ze het eigen volk verraden en uitpersen.
Geld en de luxe dat ze op de kap van de natie…. op de kap van het volk verdienen.
De massa …. en dat geldt voor heel Europa en het Westen … is door haar hedonistische elite in de steek gelaten….. onze volkeren zijn door de eigen elites verraden en verkocht.
In ruil kreeg het volk een amusementsmaatschappij….inclusief uitlacht-programma’s ….waarin de mediaknechten van de elite het eigen volk te kakken zetten.

Het soevereine volk …. soevereine politici zijn ver te zoeken in dit land

Elke begroting moet door de Europese Unie worden goedgekeurd … op straffe van sancties.
Dan hebben we de laatste dagen weer kunnen vaststellen
Al onze financiële hefbomen zitten in Duitsland
Onze nationale veiligheid, wordt door Amerikanen en Turken gegarandeerd.
En iedereen die wil … die mag hier jobs van ons komen stelen, straffeloos.

De nationale parlementen ( we hebben er liefst zes) zitten nochtans vol met politiek personeel …maar de waarheid is ….. hun macht is nul.
Puppets on a string … dik betaalde clowns…. schertsfiguren zijn het.

Herinneren jullie je de saga rond CETA ….. waar de socialist Magnette uiteindelijk … op bevel van zijn Europese socialistische kameraden .. zijn broek voor de Euro-maffia moest gaan afsteken.

Als ik kijk naar hoe onze ministers dan kruipen en kronkelen voor de Euro-bazen … dat is als een stinkend slangennest dat beweegt.
Als ik onze eerste minister daar zie staan …. wanneer hij bij de bazen van de Euro-maffia wordt uitgenodigd… zeker als hij het bij de Thora-grootmeester Martin Schultz is…. dan is dat toch verschrikkelijk gênant beste vrienden.
Omdat die twee zulke grote neuzen hebben……. Wat toch een walgelijk zicht is.
Die neuzen doen mij aan Goldman Sachs denken….
Dat is ook een grote neuzen-club, en dat soort heeft Europa in zijn zakken.

Hoe onze eerste minister daar dan met een ei in zijn gat staat– nederig aan de ingang van de Euro-kommadantur .
Bevend als een riet….. angstig als en haas
Als een puber die in zijn broek gedaan heeft …en daarom een uitbrander van zijn papa krijgt.

Zielig spektakel is het.
Maar dat beeld …..het beeld van een in zijn broek schijtende eerste minister.
Dat beeld omvat perfect van wat er overblijft van onze soevereiniteit
Een snotterende eerste minister, als symbool van een jankende nationale politieke elite.

En onder meer daarom ….. om een eind te maken aan dat zielig spektakel ….is er nood aan een hernieuwd ‘nationaal gevoel’
Is er nood aan het herwinnen van de nationale soevereiniteit.
Is er nood aan politici die nationale fierheid uitstralen.
Daarom is er nood aan een onafhankelijk België.

Daarom is er nood aan een nieuwe klasse van politici die vrij is van verplichtingen aan het grootkapitaal..
Daarom is er nood aan een nieuwe klasse van politici die ongebonden het eigen volk ….het eigen land …durven te verdedigen.
Is er nood aan patriotten.

Maar het afdwingen van de Belgische soevereiniteit is voor ons nationaal-democraten- maar de eerste stap naar een nieuw staatsverband.
En staatsverband van volkeren die elkaar al eeuwen kenen, volkeren die elkaar kunnen vertrouwen…. volkeren die op ons lijken.

De BENELUX volkeren. Ons volk.

In die zin zijn wij de moderne /hedendaagse separatisten.
Van een separatisme dat die zich uit de greep van het Europees unitaire staatsverband losrukt.
En juist tot dit doel dient de vorming van een patriottische eenheidsfront.

Anders worden wij steeds meer een wingewest voor de middelgrote landen in deze onzalige Europese Unie ….. een protectoraat van de Europese kartels en hun lobbyisten.
Weet u vrienden .. dat er ‘dertigduizend’ lobbyisten in Brussel werkzaam zijn…..en dat die allemaal … als ratten aan de welvaart van ons volk knagen.

Weet u vrienden : dat de Europese Unie een slagveld is… waar de multinationals de soevereine democratie naast zich neerleggen ….. en doen met het volk wat ze willen doen.

En dat is juist waarom wij hier vandaag zijn, om ons samen daartegen te verzetten
Dat is de waarheid beste vrienden

Want de Europese Unie is geen volksproject….. het is een monsterproject …. monsterproject van de transnationale elite van het geld en de haar dienstige eurocratenklasse.
Je kan dat systeem niet hervormen
Je kan daar niet kritisch tegenover staan
Je kan daar alleen maar tegen zijn.
Ook dat is de waarheid, het anders zeggen is illusie.

Maar de oude partijen koesteren liever illusies ..omdat ze bang zijn voor de waarheid
Neem zij die zeggen… dat ze België willen splitsen, dat ze onafhankelijkheid willen voor hun regio
En dat ze zo hun eigen cultuur zullen vrijwaren binnen de Europese unie …zoals rechts zegt.
Een dwaze illusie.

Neem zij die zeggen,…. dat het mogelijk is een sociaal beleid te voeren in dit land , ….. een beleid dat losstaat van het neoliberale beleid van de Europese Unie… zoals links zegt
Een dwaze illusie.

Omdat deze politieke doelen niet kunnen worden bereikt in een veelvolkerenstaat zoals de Europese Unie er een is.
Dat nieuw Habsburgs rijk…. ditmaal met een veel grotere moslimbevolking
Waardoor de religieuze en etnische tegenstelling binnen dat rijk nog veel groter zijn dan in de oude veelvolkerenstaat.

We weten allemaal hoe dat afgelopen is
Waanzin is het vrienden
Maar de politici / het establishment .. willen de waarheid niet horen…..bang als ze zijn om hun illusies kwijt te raken.
Bang als ze zijn om nieuwe wegen in te slaan. ……Bang als ze zijn om hun carrières…. hun geld en hun privileges kwijt te raken.

De waarheid is ….de echte waarheid is ….dat er geen soevereine natie meer bestaat … dat dit land een kolonie van het transnationaal kapitaal is

Een kolonie waar het neoliberalisme de leidende ideologie van is.
Waar het geloof …. in een multi-etnische samenleving …een nieuw religie is.

Het Belgische volk bezit geen soeverein land , geen soevereine politici, geen soevereine macht meer.
Die macht is vandaag verdeeld onder ingevoerde vreemdelingen en de transnationale elite.

De simpele waarheid is .. dat ons land versjachert is aan de transnationale belangen van een ‘nieuwe klasse’
Aan een klasse van Eurocraten ….. aan een nieuw soort volk dat zich via bureaucratie een identiteit aanmeet.
En deze nieuwe bureaucratenklasse denkt de echte identiteit van ons volk weg te kunnen branden ….. en er een nieuwe multiculturele identiteit voor in de plaats te stellen.

Een kleurrijke identiteit , eentje dat als een pot zwarte smurrie op een mooi wit kleed plakt.
Maar de multiculturele vermomming van de Europese bovenklasse moet verbergen : dat het hier om een nieuwe machtsklasse gaat.

Een klasse die in de grond kosmopolitisch … antinationaal van karakter is.
Voor hen speelt ras of afkomst geen rol …. voor hen telt alleen het neoliberaal dogma ….. dat ‘iedereen gelijke kansen krijgt’

Dé dooddoener van de 21 eeuw , de illusie van de neoliberale geloofsleer.

En die… ‘iedereen gelijke kansen’ ideologie … moet dan weer verbergen : dat de nieuwe kosmopolitische klasse elke verantwoordelijkheid voor het eigen collectief verwerpt.
Daarmee elke solidariteit met het eigen volk wegredeneert.
De ‘diversiteitsslogan’ moet het enorme egoïsme van deze bureaucraten klasse verbergen.

En daarom beweer ik : “dat de strijd om nationale soevereiniteit een nieuwe klassenstrijd is”
Een strijd van de kosmopolitische bureaucratenklasse… tegen de soevereinistische klassen van de meerderheid van het volk .
En dat de transnationale bovenklasse een klasse zonder volkse identiteit of volkse cultuur is.
Dat die bovenklasse lak heeft aan ieder volkse traditie….wat zich vandaag vertaald in de volkomen krankzinnige discussie over hoe zwart … zwarte Piet … mag zijn.
Hoe intellectueel decadent is dat.

Maar dat kan alleen maar omdat die nieuwe klasse het neoliberalisme als identiteitsfactor hanteert.
En het is daarom dat veel hoogopgeleiden … en veel rijken , maar ook links.. zich in deze neoliberale wereld thuis voelen .

Daar voelen ze zich bevrijd van de last om voor het eigen volk te moeten zorgen.
Want in hun ogen moet het eigen volk zijn plan maar trekken.

De economische markt … die zal wel voor het volk zorgen … beloven ze ons.
Als doekje voor het bloeden.
Zij zijn als klasse niet verantwoordelijk zeggen ze …..ook niet voor het feit…… dat hun klasse een paar miljoen ongeschoolde vreemdelingen heeft binnengehaald in Europa .
En daar vandaag …..met de opvang van duizenden vluchtelingen nog altijd mee doorgaat.

En dat terwijl zij gelijkertijd onze maakindustrie naar het buitenland verplaatst hebben……en daardoor steeds minder laaggeschoolde arbeiders nodig zijn.
Een mooi voorbeeld van hoe slim de neoliberale marktwerking functioneert.
Hoe anarchistisch…. het neoliberalisme … en de nieuwe klasse te werk gaat.

Maar de nieuwe bovenklasse blijft maar geloven, in de illusie van “de vrije markt’ en van de ‘marktwerking’ want dat is hun identiteit.
Dat is hun illusie… en onze nachtmerrie

De kosmopolitische Euroklasse beweert dat ze de nationale staat / het collectief niet meer nodig hebben.

Dat de nationale staat … met zijn volkstradities …. hen in de weg staat… zeker bij het mixen van hun multiculturele toverdrank.

Maar de neoliberale identiteit is een lege identiteit
Omdat het een identiteits- concept is dat dicht bij dat van het marxisme aanleunt .
Met name met dat van het materialisme.

En zoals we allemaal uit de geschiedenis weten.
Dat materialisme bleek een illusie …een gevaarlijke illusie te zijn. …Eentje die miljoenen mensen met hun leven betaald hebben.

Maar illusies zijn sterk en gevaarlijk…. kijk maar naar de groei van het neocommunisme in ons land en elders.

Terwijl de waarheid fragiel is….

En zeker als de burgerlijke illusie, en het linkse globalisme zich associeert met de belangen van de mondiale kapitaalsklasse….zoals dat vandaag het geval is met immigratie / diversiteit en Europeanisering.
Deze verstrengeling van belangen van links en het grootkapitaal … dat monsterverbond
Dat verplicht ons altijd weer om over immigratie te spreken.

Omdat immigratie een wapen is … een wapen tegen de eigen bevolking .
Een wapen …. recht op het hart van onze volkeren gericht
Een dodelijk wapen.

Daarom beweer ik : dat wat men vandaag extremisme of radicalisme noemt….benamingen die het establishment en de media constant voor ons gebruikt.
Dat dat radicalisme en extremisme in feite praktijken van links en het neoliberalisme zijn.
En helemaal niet op ons van toepassing zijn

En wel hierom: omdat de neoliberale ideologie
Omdat het cultureel marxisme …

Onze maatschappij zo ingrijpend … op een zodanige revolutionair wijze.
Op een ongekende radicale en extremistisch manier verandert heeft.

Wat betekend….. dat wij vandaag, de echte contrarevolutionaire en anti-extremistische vrijheidsbeweging zijn in dit land.
En dat is wat patriottisme vandaag moet zijn… een contrarevolutionaire kracht.
Waarbij wij immigratie niet als een natuurlijk fenomeen zien….zoals onze elite ons zo graag wil wijsmaken.

In de geschiedenis heeft men elke grootschalige instroom van vreemde mensen in een land altijd als een invasie gezien.

En dat is ook wat het is… een invasie .

Maar in tegenstelling tot het verleden … verzetten onze generaals en onze politici zich niet tegen deze invasie …neen zij zijn er integendeel de organisatoren van.

En zo hebben we vandaag terroristische aanslagen in ons land.
Zo hebben we een permanent hoge werkloosheid in ons land ,
Staat ons sociaal systeem op springen in ons land
Voelt de blanke ….en ik ben niet beschaamt om het woord blank te gebruiken ….. inwoner zich een vreemde in eigen land,….waardoor de sociale cohesie weg is.

En dat zou allemaal het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen.. van een natuurlijke … normale immigratie.
Denkt het establishment nu echt dat de massa achterlijk is.

Massa immigratie is een wapen van de elite en van linkse gericht tegen de eigen bevolking.
Een wapen in de economische strijd van grote kapitaalgroepen met als doel hun monopoliewinsten te verhogen.
Een wapen in de strijd om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren en de lonen en werkvoorwaarden van het salariaat af te breken.
Massa immigratie moet het grootkapitaal van een permanent leger aan werklozen …..en aan mensen die aan lage lonen willen werken voorzien.

Massa immigratie heeft tot doel… elke gevoel van nationaliteit … elk gevoel van patriottisme te vernietigen.
Massa immigratie is dan ook een atoomwapen, het heeft als doel om volkeren en culturen in rook te doen opgaan
Het is een nucleaire cultureel en economisch wapen een volksvernietiger op massa-schaal

Maar ook daar botst de waarheid en de realiteit met de neoliberale illusie van de elite…. ook daar botst het materialistisch denken van links en het neoliberalisme op een eeuwenoude waarheid.

Culturen en volkeren kan men door middel van een dictatuur ( zoals de Europese Unie er één is ) misschien een tijd onderdrukken.

Verdwijnen doet ze niet,
Omdat culturen blijven sluimeren in het lichaam van elk volk
Omdat culturen blijven sluimeren in de ziel van een natie.
En dat sluimerende gevoel -van door cultuur gedreven onbehagen het neoliberalisme op termijn zal wegvagen en vernietigen.

Dat velen de eigen cultuur niet meer willen ….of durven … verdedigen
En ik laat mij daarbij niet vangen aan het spelletje van links en rechtse intellectuelen
Van zij die zich afvragen : wat onze cultuur nu eigenlijk betekend in deze kosmopolitische wereld.

Want als blanke intellectuelen niet meer weten wat onze cultuur betekend.
Wat onze culturele verworvenheden zijn .
Dan kan je dat geen intellectuelen noemen, maar idioten.
En daar lopen er in dit land een pak van rond, ook aan onze universiteiten…. en niet te vergeten … in onze leugenmedia … die puilen uit van de beroepsidioten.

Daarom is er nood aan een patriottisch reveil , daarom is er nood aan een soevereine ‘nationale’ democratie.

Wij moeten ons tegen alle vreemde minderheden als een eengemaakt volk opstellen, als een natie ageren.
We moeten onze plaats in dit land weer ten volle innemen, de macht van de corrupte elite overnemen.
Dit land is een schurkenstaat … zei de voorzitter van het hof van Cassatie onlangs… ..en hij kan het weten.

Zo is het een feit dat alle regularisatiewetten sinds Verhofstadt door het grondwettelijk hof onwettig werden verklaard
Honderdduizenden nieuwe Belgen leven hier dus op basis van een ongrondwettelijke beslissing van onze elite om vreemdelingen Belg te laten worden
Honderdduizenden leven in ons land met een gestolen identiteit, nemen ons werk en onze sociale voorzieningen af.
Illegaal … met steun van grote delen van ons corrupte rechtssysteem dat onze grondwet als WC papier gebruikt

Daarom spreken wij over remigratie , niet alleen omdat dat essentieel is voor onze vrijheid.
Maar ook omdat remigratie … van in feite illegaal erkende Belgen… essentieel is voor het herstellen van de wettelijkheid in ons land.

We moeten ons daarom tegen het neoliberaal regime .. tegen deze gangsterbende… als weerstanders opstellen. Als patriotten.
Als soeverein volk tegen de afbraak van ons sociaal systeem vechten
Want ook dat is cultureel erfgoed
Of kent U soms een zwart of bruin land waar er een dergelijk sociaal systeem zoals bij ons bestaat.
Neen daar kennen ze geen sociale cultuur , daarom komen die naar hier om het in te pikken en te vernietigen.

Daarbij moeten we ook over het herinvoeren van een eigen munt … over een eigen geldbeleid durven spreken…. ook dat is essentieel.
Want onafhankelijkheid betekend ook…. dat we niet van buitenlands geld afhankelijk zijn.

Weet U …. dat de laatste tien jaar onze staatschuld met 132 miljard is toegenomen … waarvan 80 miljard door het buitenland gefinancierd wordt.
In 1996…- voor de Euro dus – was slechts 23% van onze staatsschuld in buitenlandse handen… vorig jaar was dat al 53%
Dat betekend dat ongeveer 235 miljard van de 450 miljard schuld die ons land heeft uitstaan … buitenlandse schuld is.
Dat is catastrofaal om ons sociaal systeem recht te kunnen houden.
Even catastrofaal als immigratie

En daarom moeten we een nieuw sociaal contract afdwingen van het establishment … een sociaal contract dat ons onze rechten teruggeeft … dat ons onze welvaart garandeert.
Dat ons het bestaan als volk verzekert.

We moeten daarom samen… door een unitaire strijd te voeren
De oude politieke elite verdrijven….. elite die ons recht naar de ondergang voert.

Kort samengevat ziet onze opdracht er zo uit beste vrienden: en daarmee sluit ik af:

Wij moeten het solidarisme gebruiken als middel om de patriottische eenheid te herstellen en te versterken.
Want zonder eenheid zijn wij een verdeelde en machteloze massa.

De op basis van regionale verschillen gegroeide verdeeldheid speelt alleen in de kaart van het neoliberalisme en in die van links
Zonder ideologisch perspectief zijn wij ongewapend en machteloos.
Zonder geloof zijn wij overgeleverd aan de krachten die ons kapot willen maken door hier hun geloof aan ons op te dringen.

Overgeleverd aan de krachten die ons als volk willen vernietigen.
Wij moeten vandaag terug durven terug te vechten … de elite zoveel als mogelijk tegenwerken en bestrijden
En daarvoor moeten we de strijd om soevereiniteit op nationaal Belgisch niveau voeren
Samen met onze Franstalige broeders en zusters.

Omdat het moet.
Omdat dat de eerste stap is naar het vormen van een gezamenlijke macht
Een macht tegen de elites en tegen vreemde bezetters.
Dat is de waarheid beste vrienden, de rest is kleinburgerlijke illusie.
En als deze simpele waarheid …. oude illusie breekt
Dan is dat zo.

Want nood breekt wet
De toekomst wacht niet op twijfelaars of op de zachte fluisteraars, zeker niet op zwakkelingen : de toekomst moeten we zelf in handen nemen.

Wij moeten dat doen kameraden, omdat het onze plicht is.

PS/ voor de taalpuristen, deze tekst diende voor een spreekbeurt en was niet bedoeld om er een academische taalprijs mee te winnen.

Advertenties

Posted in algemeen | Leave a Comment »

Canada gaat volgend jaar 300.000 immigranten opvangen

Posted by vooruitgang op 2 november, 2016

Volgens Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar Economie en hoogleraar aan de Columbia Universiteit (VS), is het drukken van de lonen en sociale kosten per geproduceerde eenheid binnen de eurozone een vorm van valutaoorlog. Men kan immers de waarde van de euro niet laten zakken in een afzonderlijk Europees land binnen de eurozone.

Daarom past de kapitalistische elite een andere tactiek toe, namelijk die van binnenlandse inkrimping. Dat wil kort uitgelegd zeggen: je bespaart op consumptiekracht door de lonen en sociale kosten te drukken (Duitsland is daar het verst in gegaan). En door de lonen (d.w.z. sociale kost per product) lager te maken dan in andere Europese landen, worden ook de prijzen van de uitvoer verlaagd. Dat effect is deels hetzelfde als een vermindering van je munt (muntdevaluatie). Alleen betaalt bij dit soort operatie niet elke burger de prijs (doordat alle buitenlandse producten duurder worden voor elke burger van het land), maar betalen alleen de gesalarieerden de kosten van de operatie om ’s lands concurrentiepositie te verbeteren. Het is immers hun verloning in algemene zin die naar omlaag gaat. Met andere woorden: de rijkere klasse heeft geen last van een dergelijke “loondevaluatie” (anders dan bij een echte muntdevaluatie). Voor de Europese elites is dit een mooie oplossing voor het feit dat ze de oude nationale munten niet meer kunnen devalueren.

Maar Stiglitz verzwijgt in zijn beschrijving een belangrijk punt om dat mechanisme van “loondevaluatie” ongestraft te kunnen toepassen in een euroland. Hij vermeldt wel dat de werkloosheid stijgt, waardoor het salariaat meer “verplicht” is tegen lagere werkvoorwaarden te produceren. Maar hij zwijgt over hoe de elite ervoor zorgt dat een interne devaluatie nog meer effect kan hebben, met name door massa-immigratie te bevorderen. Want door de lonen te drukken stijgt je export (dat is toch de bedoeling), maar een ongewenst neveneffect daarvan is dat je meer “productiekrachten” nodig hebt (wat dus de werkloosheid zou doen dalen). En omdat te voorkomen importeert de kapitalistische elite (en politieke klasse) massaal immigranten (of vluchtelingen).

Dat is de reden waarom Merkel “Wir schaffen das” zegt. Zij bedoelt eigenlijk niet dat zij humanitair iets voor elkaar zal krijgen, maar dat zij daardoor nog steeds sterker dan enig ander land in de eurozone staat op vlak van concurrentie door interne devaluatie. Het neoliberalisme is, wat zijn ideologische doelen betreft, geen ideologie van menselijkheid of mededogen, maar een ideologie van winstmaximalisatie. De staat (liefst dan nog een supranationale staat) moet de kapitalisten daarbij alle middelen geven om dat doel te bereiken, immigratie inbegrepen.

Wat heeft dit nu uiteindelijk allemaal te maken met de titel van dit stuk: “Canada gaat volgend jaar 300.000 immigranten opvangen”?

Dankzij onze elite hebben we nu een vrijhandelsverdrag met Canada. Canada heeft op zijn beurt een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten, om de eigen producten makkelijker op de Europese markt af te zetten moet Canada ervoor zorgen dat het concurrentieel blijft met Amerikaanse bedrijven (anders gaan die via Canada een deel van de export naar Europa inpikken). Daarom is TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, niet meer echt nodig voor die laatste. Ze zullen nu immers via Canada onze markt kunnen bedienen. Dus steekt Canada een tandje bij, want door meer uitvoer naar Europa (vanwege het CETA-verdrag) zal de werkloosheid in Canada verminderen (waardoor de lonen stijgen). En wat doen de Europese landen om de stijging van lonen tegen te gaan? Zij importeren mensen. Canada heeft nu (in kapitalistisch opzicht en vanuit een neoliberale visie) twee mechanismen om onze eigen producten te beconcurreren: het mechanisme van de muntdevaluatie en – door 300.000 mensen surplus binnen te halen – ook dat van de loondevaluatie.

Europese bedrijven kunnen zich alvast schrap zetten – of nog meer vreemdelingen invoeren (wat zij waarschijnlijk zullen doen). Dat is het verband met de titel bovenaan dit stuk en onze uitleg. Globalisme is een ideologie, en alle kapitalistische elites gebruiken daarom dezelfde ideologische tools.

Posted in algemeen | Leave a Comment »

Er zijn geen “allochtonen” meer, de elite schrapt ze uit het woordenboek

Posted by vooruitgang op 1 november, 2016

Hoe de elite de immigratie-invasie onzichtbaar wil maken (nu alleen nog een middeltje vinden om iedereen dezelfde huidskleur te laten hebben, anders gaat dat niet lukken!). Je verbiedt gewoon woorden te gebruiken om immigranten mee aan te duiden. Probleem opgelost. Je zal ook niet meer de afkomst van mensen mogen benoemen, Wilders’ “Willen jullie meer of minder Marokkanen?”, zal dan worden: “Willen jullie nog meer Nederlanders met een buitenlandse achtergrond?” (maar men mag de achtergrond zelf niet meer benoemen). En eigenlijk is er een goede kant aan deze neoliberale invulling van het Orwelliaanse woordgebruik, bijvoorbeeld:

“De beste inburgering is uitburgering (remigratie)” (naar analogie met “Oorlog is vrede”), zo stoot je niemand vanwege zijn afkomst voor het hoofd.

Wij van het N-SA zijn er – met de geplande Orwelliaanse woordrevolutie van de Nederlanders in het achterhoofd – dan ook geen voorstanders meer van om “specifieke” groepen te benoemen. Omdat wij breed willen gaan in onze anti-immigratiestrijd. Voor ons kunnen de aanduidingen allochtoon, moslim of Hottentot weggelaten worden. Dan wordt het simpel zo: “iedereen die na een bepaalde periode het land is ingekomen, die maakt voorwerp uit van het remigratieproject waar wij voorstanders van zijn”. Geen discriminerende aanduidingen meer door het woord “allochtoon” te gebruiken.

Men zou op basis van iemands “eerste domiciliëring” in het land kunnen werken om diens status te bepalen. Dan kan je op zijn Orwelliaans zeggen: wij willen minder mensen in ons land die een ongeschikte inreisdatum hebben. Dat is toch een supermoderne benadering? De discussie over Zwarte Piet is dan zo beslecht. Zwarte Piet leeft hier al 100 jaar, hij mag dus blijven. En de tegenstanders van Zwarte Piet? Zij kwamen later, brute pech: remigratie. Want: “remigratie is de beste integratie” (volgens de Orwelliaanse woordcode).

En waar is er een “Zwarte Piet-vrije” maatschappij te vinden? In eigen land natuurlijk … Discriminatie weg! Frustratie weg! Trauma’s weg!

Dat zou inderdaad volledig non-discriminatoir zijn. Gewoon het tijdstip van je immigratie telt als factor om te beslissen of je mag blijven. Voor nieuwkomers is het simpel, voor hen hanteren we wederom een Orwelliaanse benadering: “komen is teruggaan”.

Posted in algemeen | Leave a Comment »

Vakbonden vrezen voor jobverlies bij Bombardier in Brugge

Posted by vooruitgang op 1 november, 2016

De bijna 150 gloednieuwe trams die binnenkort door het Vlaamse landschap rijden, worden niet door het Brugse Bombardier gebouwd. 'Dit is twee tot drie jaar werk voor 20 procent van het personeel dat we mislopen', aldus de vakbonden.

De Lijn gaat in zee met het Spaanse CAF. Foto: BELGA

De bijna 150 gloednieuwe trams die binnenkort door het Vlaamse landschap rijden, worden niet door het Brugse Bombardier gebouwd. ‘Dit is twee tot drie jaar werk voor 20 procent van het personeel dat we mislopen’, aldus de vakbonden.

Bron: De Standaard

De Vlaamse N-VA-regering geeft er voorkeur aan om bussen voor De Lijn in Spanje te bestellen.

Is het toevallig dat het hoofdkwartier van bus- en trambouwer CAF in Beasain (Baskenland) ligt? Geven Vlaams nationalisten liever aan bevriende regio’s werk dan aan de eigen arbeiders? De N-VA deed toch gek omdat de Walen het CETA-akkoord niet wilden ondertekenen? Dat is slecht voor de handel met Canada, beweerden ze. En bussen niet in een Belgisch filiaal van een Canadees bedrijf bestellen, is dat dan wel goed voor onze relaties met Canada?

Neen, de N-VA geeft graag de voorkeur aan handel met volkeren die net als zijzelf “separatisme” hoog in het vaandel dragen. Zo bevoordelen ze de Koerden, en nu dus ook de Basken. En de Vlaamse arbeider betaalt de rekening voor dat feestje.

Posted in algemeen | Leave a Comment »

Meeting & Debat

Posted by vooruitgang op 21 oktober, 2016

“SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF TEGEN NEOLIBERALE VERDEELDHEID”

Bijeenkomst in het kader van de vorming van een Nationaal-Patriottische Beweging:  zaterdag 19 november om 15 uur te Antwerpen. De exacte locatie wordt later meegedeeld.

De meeting en het debat worden door de partij NATION en de beweging N-SA georganiseerd in samenwerking met de Europese Alliantie voor Vrede en Vrijheid (APF – Alliance for Peace and Freedom), waarvan NATION erkend is als de Belgische tak, en waardoor ook leden van de Alliantie op de meeting aanwezig zullen zijn.

Doel van het evenement is te verduidelijken waarom separatisme, cultureel particularisme en de aanscherping van sociale tegenstellingen binnen ons land (en onder landgenoten) een rem zet op de nationale strijd, en dit in de volgende domeinen:

  • nationale soevereiniteit;
  • identiteit en cultuur;
  • immigratie;
  • een hernieuwing van het “sociaal contract met alle lagen van de bevolking”;
  • munt- en geldbeleid;
  • een nieuwe stap naar natievorming (voor ons de Benelux).

U leest het: een pak interessante thema’s, die op 19 november aan bod zullen komen; zeg nu nog eens dat er op nationalistisch vlak niet wordt nagedacht of alleen met wilde kreten aan politiek wordt gedaan.

Die tijd is al lang voorbij, maar het blijft een instinkertje waar de geldpartijen en de geldmedia graag misbruik van maken om zo de macht van het neoliberale bestel te handhaven.

Praten over een “nieuwe politieke stroming” is immers simpel genoeg; een derde weg aanprijzen zonder invulling, gratuite praat. Solidarisme goed vinden zonder concrete politieke stellingnames te ontwikkelen? Je kan beter naar een hobbyclub voor stommen en doven gaan …

Ook het klakkeloos volgen van wat de geldpartijen allemaal uitkramen – en daar geen tegenstem voor ontwikkelen – is makkelijk zat. Iedereen kan beweren voor “verandering” te zijn en daarbij – door en door – versleten argumenten gebruiken. Maar laat ons niet vergeten: maatschappelijke veranderingen op de politieke kaart zetten, dat is geen “God-gegeven” iets; men moet daartoe ideeën ontwikkelen, want ze komen niet uit de lucht vallen.

Wat zal er “anders” worden zonder ideeën te ontwikkelen die verder gaan dan wat het neoliberale dogma toelaat? “Out of the box”-denken is het neoliberale credo, maar de voorwaarde daartoe is wel dat je ook uit de neoliberale “box” springt. Anders ben je een vogel voor de kat, een kat die gevangen zit in diezelfde neoliberale box. Dan kan je misschien miauwen, maar niet de ogen uitkrabben van de machthebbers.

Aldus het dogma van het neoliberalisme verlaten heet dan al vlug “extreem” of “radicaal” te zijn. Maar is dat wat wij denken dan zo extremistisch of radicaal? Is niet eerder het neoliberale dogma radicaal en extremistisch van aard? Wie vernietigt onze maatschappij: wij, de zogenaamde radicalen, of zij, de extremisten van de neoliberale chaostheorie? Zij die de god van de “globalistische markt” aanbidden.

Op deze vragen zullen we ingaan op 19 november. So, be there!

Achter een vlag aanlopen en slogans roepen kan iedereen. Weten waarom je dat doet, is iets anders. Maar eenmaal je geloof in een zaak voldoende onderbouwd is, wordt ook je stap forser en krachtiger. Pas dan krijgt de tegenstander schrik.

Laten we het establishment opschrikken uit hun politieke en zelfgenoegzame positie.

Niet door met enkele tientallen mensen op straat te staan roepen, maar wel door de vorming van een politiek front. Een nationaal-patriottisch front!

Posted in algemeen | Leave a Comment »

Nieuwe webstek!

Posted by voorhoede op 14 oktober, 2008

Posted in algemeen | 3 Comments »

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

Jörg Haider over de bankmaffia

Posted by voorhoede op 14 oktober, 2008

Vlak voor zijn dood liet Jörg Haider, ex-gouverneur van Karinthië, zich in een tv-debat ongemeen scherp uit over het bankwezen, dat hij één gigantische maffia noemde. Hij noemde drie “gerespecteerde” banken bij naam en toenaam: Deutsche Bank, Rafeissen Bank en Bank Austria. Hij pleitte in de Kleine Zeitung ook voor de oprichting van een speciale rechtbank voor wittenboordencriminelen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | Getagged: , , | Leave a Comment »

Het congres is voorbij – De strijd begint!

Posted by vooruitgang op 12 oktober, 2008

Gisteren had het eerste congres van onze beweging – het N-SA – plaats. Gisteren hebben we aangetoond dat we organisatorisch en ideologisch klaar zijn om dergelijke activiteiten tot een succesvol einde te brengen. Gisteren is de consolidatie door onze beweging van het Nieuw-Solidaristische ideeëngoed voltooid. Wij zijn nu het Solidaristische Alternatief in dit land. Onze tactiek en onze actie gaan verder, reiken verder en zijn veelomvattender dan de eigen kleine maar goed georganiseerde en ideologisch gevormde groep. Wij zijn klaar om onze ideologie via allerlei technieken en tactieken naar een grotere groep te brengen. Wij zullen zowel rechtstreeks als via een entristische weg onze doelgroepen bereiken. Het idee is sinds vorige zaterdag een strijdidee: duidelijk, klaar en onderbouwd.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in congres n-sa | 1 Comment »

Nieuwe locatie!

Posted by voorhoede op 1 oktober, 2008

Posted in congres n-sa | Leave a Comment »

Nationale onafhankelijkheid = monetaire soevereiniteit

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

De crisis in de financieel-economische wereld breidt zich uit. Met dank aan de heren en dames van het groot-kapitaal. Dat er een ernstige crisis moest van komen stond in de sterren geschreven. Enkele krantenkoppen en titels in de pers liegen er niet om:

“Overheden pompen 6,4 miljard euro in Dexia”
“Fortis kost begroting ruim 200 miljoen per jaar”
“Belgische staat pompt 4,7 miljard in Fortis”
“Oprotpremie voor ex-CEO Fortis irriteert regering”
“Beleggers betalen gelag in crisis Fortis”
“Nood aan meer controle op financiële instellingen”
“Amerikaans reddingsplan sneuvelt, olieprijs in vrije val”
“Maatregelen nodig om speculatie te stoppen”
“Ook Russische overheid pompt geld in banken”
“Ook zwarte dag voor Latijns-Amerikaanse beurzen”
“Centrale banken pompen miljarden in de markten”
“Euro en pond vallen stevig terug door bankencrisis”

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | Getagged: , , , , , | 1 Comment »

Bollekenskermis in Beieren: rechts krijgt opdonder

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

Vorige zondag, 28 september, waren het verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren. De historische heersers op het meest conservatieve deel van Duitsland, de rechtse christen-democratische CSU, leed daarbij een historische nederlaag. Mooi zo! De CSU had zich de voorbije jaren vooral ingespannen om van Beieren een politiestaat te maken die het bestaande systeem moet bewaken.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in duitsland | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Waar zijn die mee bezig?

Posted by vooruitgang op 29 september, 2008

Op een ogenblik dat de financiële wereld op zijn kop staat. Op een ogenblik dat de banken wereldwijd overkop dreigen te gaan en de kleine spaarder zijn zuurverdiende centen dreigt kwijt te raken. Op zo een ogenblik dreigen kopstukken van de grootste volkspartij van Vlaanderen, het Vlaams Belang met een proces wegens smaad aan het adres van Jurgen Verstrepen. Liberaal-extremist Verstrepen zou kwade dingen over het privé-leven van Morel en Vanhecke in een boek hebben onthuld en dat vinden die kopstukken van die volkspartij nu eventjes superbelangrijk. Dat onze economie zal meegesleurd worden door de huidige financiële tsunami en dat er duizenden mensen hun werk zullen verliezen en aan de dop zullen belanden, daar liggen die partij-elites niet wakker van. Neen, hun privé-leventje verdient alle aandacht, het Story-en-Dag-Allemaal-verhaaltje moet verder worden gecultiveerd.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | 4 Comments »

LDD-extremisten weten geen blijf met asociale voorstellen

Posted by matrix1302 op 28 september, 2008

De extremisten-bende rond de ex-judocoach Dedecker weet duidelijk geen blijf met hun voorstellen ter ondermijning van solidariteit en sociale zekerheid! Hun kamerlid Rob Van de Velde is bevallen van het “schitterende” voorstel om gewoon… de wachtuitkeringen af te schaffen!!! Fatsoenlijk rechts heet dit dan. Van de Velde zijn voorstel is ingegeven door het zelfde pleidooi vanwege de neoliberale stoorzender OESO. Hiermee laat LDD duidelijk zien wat het in petto heeft voor jongeren: pas afgestudeerd en op zoek naar werk, wie dit niet binnen enkele maanden gevonden heeft kan ondertussen gewoon op zijn of haar kin kloppen. Geen inkomen als het van de LDD-extremisten afhangt! Je moet als jongere je eerste stappen in het beroepsleven gaan zetten, solliciteren in het roofdierkapitalistisch systeem is op zich voor velen al geen makkie. Maar LDD meent dat de jonge werkloze schoolverlater al een halve crimineel die maar beter gestraft kan worden omwille van zijn situatie: “het is nogal pervers dat mensen die nog niets hebben bijgedragen aan het sociaal stelsel, meteen ondersteund worden” zo klinkt het.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in algemeen | 1 Comment »

Aankondiging

Posted by voorhoede op 27 september, 2008

Posted in kalender | Getagged: , , , , | Leave a Comment »