Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Meeting & Debat

Posted by vooruitgang op 21 oktober, 2016

 

“SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF TEGEN NEOLIBERALE VERDEELDHEID”

In het kader van de ” Nationaal Patriottische Beweging “ :  Zaterdag 19 november om 15 uur te Antwerpen. (exacte locatie wordt later medegedeeld)


De meeting en het debat wordt door de partij Nation en de beweging N-SA georganiseerd in samenwerking met de Europese Alliantie voor Vrede en Vrijheid ( waar Nation de door de alliantie erkende Belgische tak van vertegenwoordigd) en waardoor leden van de alliantie op de meeting aanwezig zullen zijn.

Doel van het evenement is te verduidelijken; waarom separatisme en cultureel particularisme en het aanvuren van sociale tegenstellingen binnen ons land, en tussen landgenoten, een rem op de nationale strijd zet ,en dit in de volgende domeinen:

Nationale soevereiniteit
Identiteit en cultuur 
Immigratie
Het hernieuwen van een ‘sociaal contract met alle lage van de bevolking’ 
Munt en geldbeleid
Een nieuwe stap naar natievorming ( voor ons de Benelux)

U leest het, een pak interessante thema die op 19 november aan bod zullen komen, zeg nog dat er op nationalistisch vlak niet wordt nagedacht – of alleen met wilde kreten aan politiek wordt gedaan. Die tijd is al lang voorbij, dat is een doorstinkertje waar de geldpartijen en de geldmedia graag misbruik van maken, om zo de macht van het neoliberaal bestel te handhaven.

Want , praten over een ‘nieuwe politieke stroming’ is simpel genoeg, een derde weg aanprijzen zonder invulling, gratuite praat.

Solidarisme goed vinden, zonder concrete politieke stellingnames te ontwikkelen, je kan beter naar een hobbyclub voor stommen en doven gaan.

Ook het klakkeloos volgen van wat de geldpartijen allemaal uitkramen, en daar geen tegenstem voor ontwikkelen, dat is makkelijk zat, iedereen kan beweren voor ‘verandering’ te zijn, en daarbij -door en door- versleten argumenten gebruiken. Maar laat ons niet vergeten, maatschappelijke veranderingen op de kaart zetten, dat is geen ‘God-gegeven’ iets – men moet ideeën ontwikkelen. Ze komen niet uit de lucht vallen.

Wat zal er ‘anders’ worden zonder ideeën te ontwikkelen, ideeën die verder gaan dan wat het neoliberaal dogma toelaat? Out of The Box denken is het neoliberaal credo, maar de voorwaarde daartoe is wel dat je uit de neoliberale ‘Box’ springt. Anders ben je vogel voor de kat , kat die gevangen zit in die neoliberale Box. Dan kan je misschien miauwen, maar niet de ogen uitkrabben van de machthebbers.

Dat uit het dogma van het neoliberalisme treden, dat heet dan al vlug extreem of radicaal te zijn ,maar ‘is dat wat wij denken dan zo extremistisch of radicaal’. Is niet eerder het neoliberaal dogma radicaal en extremistisch van aard. Wie vernietigd onze maatschappij, wij de zogenoemde radialen- of de extremisten van de neoliberale chaostheorie. Zij die de god van de ‘globalistische markt’ aanbidden.

Op deze vragen zullen we ingaan op 19 november. So Be There.

Achter een vlag lopen en slogans roepen kan iedereen, weten waarom je dat doet ,dat is iets anders.
Maar eenmaal je geloof in een zaak voldoende onderbouwd is, wordt je stap forser en krachtiger, pas dan krijgt de tegenstander schrik.

Laten we het establishment opschrikken uit hun politieke en zelfgenoegzame positie.

Niet door met enkele tientallen mensen op straat te staan roepen, maar door het vormen van een politiek ‘Nationaal Patriottisch Front’

Posted in algemeen | Leave a Comment »

Nieuwe webstek!

Posted by voorhoede op 14 oktober, 2008

Posted in algemeen | 3 Comments »

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

Jörg Haider over de bankmaffia

Posted by voorhoede op 14 oktober, 2008

Vlak voor zijn dood liet Jörg Haider, ex-gouverneur van Karinthië, zich in een tv-debat ongemeen scherp uit over het bankwezen, dat hij één gigantische maffia noemde. Hij noemde drie “gerespecteerde” banken bij naam en toenaam: Deutsche Bank, Rafeissen Bank en Bank Austria. Hij pleitte in de Kleine Zeitung ook voor de oprichting van een speciale rechtbank voor wittenboordencriminelen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | Getagged: , , | Leave a Comment »

Het congres is voorbij – De strijd begint!

Posted by vooruitgang op 12 oktober, 2008

Gisteren had het eerste congres van onze beweging – het N-SA – plaats. Gisteren hebben we aangetoond dat we organisatorisch en ideologisch klaar zijn om dergelijke activiteiten tot een succesvol einde te brengen. Gisteren is de consolidatie door onze beweging van het Nieuw-Solidaristische ideeëngoed voltooid. Wij zijn nu het Solidaristische Alternatief in dit land. Onze tactiek en onze actie gaan verder, reiken verder en zijn veelomvattender dan de eigen kleine maar goed georganiseerde en ideologisch gevormde groep. Wij zijn klaar om onze ideologie via allerlei technieken en tactieken naar een grotere groep te brengen. Wij zullen zowel rechtstreeks als via een entristische weg onze doelgroepen bereiken. Het idee is sinds vorige zaterdag een strijdidee: duidelijk, klaar en onderbouwd.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in congres n-sa | 1 Comment »

Nieuwe locatie!

Posted by voorhoede op 1 oktober, 2008

Posted in congres n-sa | Leave a Comment »

Nationale onafhankelijkheid = monetaire soevereiniteit

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

De crisis in de financieel-economische wereld breidt zich uit. Met dank aan de heren en dames van het groot-kapitaal. Dat er een ernstige crisis moest van komen stond in de sterren geschreven. Enkele krantenkoppen en titels in de pers liegen er niet om:

“Overheden pompen 6,4 miljard euro in Dexia”
“Fortis kost begroting ruim 200 miljoen per jaar”
“Belgische staat pompt 4,7 miljard in Fortis”
“Oprotpremie voor ex-CEO Fortis irriteert regering”
“Beleggers betalen gelag in crisis Fortis”
“Nood aan meer controle op financiële instellingen”
“Amerikaans reddingsplan sneuvelt, olieprijs in vrije val”
“Maatregelen nodig om speculatie te stoppen”
“Ook Russische overheid pompt geld in banken”
“Ook zwarte dag voor Latijns-Amerikaanse beurzen”
“Centrale banken pompen miljarden in de markten”
“Euro en pond vallen stevig terug door bankencrisis”

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | Getagged: , , , , , | 1 Comment »

Bollekenskermis in Beieren: rechts krijgt opdonder

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

Vorige zondag, 28 september, waren het verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren. De historische heersers op het meest conservatieve deel van Duitsland, de rechtse christen-democratische CSU, leed daarbij een historische nederlaag. Mooi zo! De CSU had zich de voorbije jaren vooral ingespannen om van Beieren een politiestaat te maken die het bestaande systeem moet bewaken.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in duitsland | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Waar zijn die mee bezig?

Posted by vooruitgang op 29 september, 2008

Op een ogenblik dat de financiële wereld op zijn kop staat. Op een ogenblik dat de banken wereldwijd overkop dreigen te gaan en de kleine spaarder zijn zuurverdiende centen dreigt kwijt te raken. Op zo een ogenblik dreigen kopstukken van de grootste volkspartij van Vlaanderen, het Vlaams Belang met een proces wegens smaad aan het adres van Jurgen Verstrepen. Liberaal-extremist Verstrepen zou kwade dingen over het privé-leven van Morel en Vanhecke in een boek hebben onthuld en dat vinden die kopstukken van die volkspartij nu eventjes superbelangrijk. Dat onze economie zal meegesleurd worden door de huidige financiële tsunami en dat er duizenden mensen hun werk zullen verliezen en aan de dop zullen belanden, daar liggen die partij-elites niet wakker van. Neen, hun privé-leventje verdient alle aandacht, het Story-en-Dag-Allemaal-verhaaltje moet verder worden gecultiveerd.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | 4 Comments »

LDD-extremisten weten geen blijf met asociale voorstellen

Posted by matrix1302 op 28 september, 2008

De extremisten-bende rond de ex-judocoach Dedecker weet duidelijk geen blijf met hun voorstellen ter ondermijning van solidariteit en sociale zekerheid! Hun kamerlid Rob Van de Velde is bevallen van het “schitterende” voorstel om gewoon… de wachtuitkeringen af te schaffen!!! Fatsoenlijk rechts heet dit dan. Van de Velde zijn voorstel is ingegeven door het zelfde pleidooi vanwege de neoliberale stoorzender OESO. Hiermee laat LDD duidelijk zien wat het in petto heeft voor jongeren: pas afgestudeerd en op zoek naar werk, wie dit niet binnen enkele maanden gevonden heeft kan ondertussen gewoon op zijn of haar kin kloppen. Geen inkomen als het van de LDD-extremisten afhangt! Je moet als jongere je eerste stappen in het beroepsleven gaan zetten, solliciteren in het roofdierkapitalistisch systeem is op zich voor velen al geen makkie. Maar LDD meent dat de jonge werkloze schoolverlater al een halve crimineel die maar beter gestraft kan worden omwille van zijn situatie: “het is nogal pervers dat mensen die nog niets hebben bijgedragen aan het sociaal stelsel, meteen ondersteund worden” zo klinkt het.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in algemeen | 1 Comment »

Aankondiging

Posted by voorhoede op 27 september, 2008

Posted in kalender | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Volkscultuur ondersteunen!

Posted by vooruitgang op 26 september, 2008

In Nederland hebben de heren Driss el Boujouli van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties en Fahrid Azarkan van het samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland het juist gezien. Zij eisen van de overheid dat ze de ontspoorde migrantenjongeren hard aanpakt. Het moet volgens deze heren gedaan zijn met het geweld en de drugsoverlast die deze jongeren veroorzaken. Ook de Unie van Moskeeën in Vlaanderen bij monde van de heer Mohamed Achaibi eisen een streng optreden tegen migrantenjongeren die zich te buiten gaan aan het terroriseren van hun buurten. Wat onze machtskaste niet durft te zeggen, wat de linke bende die zich links noemt met alle middelen in de doofpot wil steken, durven deze migranten luidop aan te kaarten. In deze context is het standpunt van het N-SA dat pleit om de vertegenwoordigers van de migrantengemeenschap meer verantwoordelijkheid te geven binnen hun eigen culturele omgeving niet zo maatschappelijk incorrect. Dat het politiek incorrect is, is een ander verhaal. Maar wie maalt er nu om die politiek correcte onzin die uitgekraamd wordt door de burgerij en hun linkse aanhangsel?

Lees de rest van dit artikel »

Posted in identiteit | Leave a Comment »

De Marginalen

Posted by vooruitgang op 25 september, 2008

Op de blogs van de verschillende antifascistische kinderclubs zijn ze weer in alle staten. De “marginalen” (koosnaampje die de antifaburgertjes ons geven) hadden het in hun hoofd gehaald om in de aula van een mooi hotel hun oprichtingscongres te willen gaan houden. Dat konden de kleinburgerlijke zonen en dochters van het multiculrapaille niet dulden. Dus werd er naar aloude gewoonte een leuke dreigbrief naar de uitbaters van de meetingplaats gezonden. De uitbater wou daarop met ons praten en kijk, na een goede discussie en wat uitleg over onze standpunten wilde de goede man het contract alsnog honoreren. Daar wij echter niet de gewenste garanties op papier kregen van de uitbaters, hebben wij zelf het contract opgezegd. De antifakleuters zijn zo laf om te beweren dat niet zij de hoteluitbater onder druk hebben gezet, maar dat het een onbekende en jonge antifascist is die spontaan tot deze daad is overgegaan. Alleen hoe weten ze bij Blokgebusterd dat het om een ‘jonge’ antifascist gaat. Een beetje doorzichtig nietwaar?

Ook zijn al de gebruikelijke nonsens i.v.m. de nationale activisten op hun blogjes weer eens herhaald. Ze beginnen wel afgezaagd te geraken. Het is als een oude plaat die telkens opnieuw afgedraaid wordt en de teksten op die oude plaat grenzen aan het debiele. Maar goed, laat ons niet verder onze tijd verliezen met de kleuters van antifa. Wat ons congres betreft, beste kameraden en vrienden van het N-SA, het zal doorgaan en niemand kan en zal het tegenhouden! Wij hebben reeds een nieuwe lokatie en die zal zeker even stijlvol zijn als de vorige, nog “kapitalistischer” zouden de antifa armoedezaaiers zeggen. Binnen enkele dagen zullen we de nieuwe plaats bekend maken. De nationale weerstand tegen de maatschappelijke verloedering en het kapitalistische migratieverraad is levend en wel. Tot op het congres!

Posted in congres n-sa | Leave a Comment »

Banksters!

Posted by vooruitgang op 23 september, 2008

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is failliet, maar de top van de bank had zichzelf beter de Dalton Brothers genoemd in plaats van Lehman Brothers, al zou dat natuurlijk de etnische achtergrond van de bank verdoezelen. In pure gangsterstijl heeft de top van Lehman nog snel een hold-up gepleegd op de kassa van de failliete bank en snel 8 miljard van de kleine spaarder ingepikt. Deze keer niet van de eigen Amerikaanse klanten, maar wel van de spaarders uit Groot-Brittannië.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, corruptie, woeker | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

De dommeriken van Antifa, aflevering 6714…

Posted by matrix1302 op 23 september, 2008

De organisatie Identiteit Door Muziek plant op 31 oktober een videoconferentie annex optreden van de Italiaanse band ZetaZeroAlfa (ZZA). Antifa-idioot van dienst onder de naam “Yelloman” meende hier een N-SA activiteit te moeten van maken. Dat N-SA deze meeting met Gianluca Iannone en het optreden van zijn band ZZA ten zeerste genegen is, is geen geheim. Maar dat betekent nog niet dat wij de organisatoren zouden zijn van gans deze activiteit! Antifa herbergt al langer specialisten in het leggen van verbanden en relaties die onbestaande zijn, het is geweten. Yelloman moest dit zonodig nog eens bewijzen.

Posted in italië, kalender, zeta zero alfa | 4 Comments »