Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Een identitaire visie

Posted by drietand op 26 oktober, 2007

Op geen enkel moment of generlei wijze is het de bedoeling in de onderstaande uiteenzetting een kant en klare definiëring van begrippen of positiebepaling van het N-SA weer te geven. Het gaat eerder om een uiteenzetting over de achtergrond van volksidentitair nationalisme. Bovenal gaat het hier niet om een politieke doctrine, maar eerder een geesteshouding. Een politieke of economische doctrine schrijft immers voor hoe de mens moet leven, werken en denken. Het politiek liberalisme en het economisch kapitalisme propageren de ongebreidelde productie, “vrijheid en vooruitgang”, en herleiden de mens tot een economisch product, tot een consument / producent. Het (neo)marxisme verdedigt een verstikkend collectivisme, een tot in het absurde opgelegde gelijkheid, en herleiden de mens tot een klasseproduct. Dit betekent hoe dan ook een degradatie van de menselijke persoon.

Volksnationalisten daarentegen respecteren de natuur en dus ook de mensheid zoals ze is. Daarbij staat respect voor de eigen aard van mensen en de erkenning van het veelvoud aan volkeren, culturen, rassen, tradities,… voorop. In dit differentialisme ligt voor een volksidentitair nationalist de rijkdom van de mensheid. Deze rijkdom verdient dan ook beschermd en verdedigd te worden. Een volksnationalist is solidair met alle volkeren, maar is dat –overeenkomstig de wetten van de natuur- in de eerste plaats met zijn eigen volksgemeenschap.

Het Vlaams-nationalisme is de politiek-radicale exponent van de Vlaamse volksgemeenschap. Daarbij streven wij als identitairen naar zelfbeschikking, dit betekent Vlaamse onafhankelijkheid, maar bovenal naar de beleving van de eigen aard op het eigen grondgebied, hetgeen betekent een Vlaams Vlaanderen. De Vlaamse identiteit is niet gewaarborgd door een onafhankelijk Vlaanderen alleen, het is enkel een middel om die waarborg sterker te maken. Onze culturele identiteit is schatplichtig aan de Europese beschaving. Vanuit identitair oogpunt hebben we dan ook evenzeer een Europese opdracht want identiteitsbedreigende kwalen laten zich over gans Europa gelden: massa-immigratie, gevolgen van globalisering,…

Meermaals werd en wordt door “anti-nationale” pseudo-intellectuelen verkondigd dat nationalisme per definitie racistisch zou zijn. Wanneer men evenwel de correcte definitie van racisme hanteert, dan is het volksnationalisme fundamenteel anti-racistisch. Wij beroepen ons als volksnationalisten op onze eigenheid, en het recht om die eigenheid ook in te vullen. Bijgevolg wenst een volksnationalist het recht op de beleving van dit anders zijn en van die eigenheid op het eigen grondgebied, en dit voor elk volk. Nationalisten erkennen de veelkleurigheid van de natuur en dus ook van de menselijke soort. De menselijke soort verschilt door taal, cultuur, huidskleur, tradities,… wat wij als een ordening kunnen opvatten.

Het volksnationalisme betekent niets anders dan de inzet en de strijd voor onze eigenheid, onze identiteit en onze onafhankelijkheid. Meer concreet betekent dit een inzet en strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen (of voor sommigen het streven naar een Groot-Nederland) in een vrij, sterk Europa; voor het materieel en geestelijk welzijn van een Vlaams Vlaanderen in een Europees Europa. Wie ja zegt tegen eigenheid, zegt terzelfdertijd neen tegen al datgene wat die eigenheid en zelfstandigheid bedreigt of uitholt, dus tegen het bedreigende vreemde. Dat men op de eerste plaats voor de eigen volksgemeenschap kiest, betekent hoegenaamd niet dat men alleen voor de eigen volksgemeenschap kiest. Ook vandaag strijdt het radicale Vlaams-nationalisme bijgevolg tegen de aantasting van onze eigenheid: tegen de Belgische corruptiestaat en haar volksvijandige monarchie, tegen het linkse multicultuur-dogma, tegen de imperialistische francofonie en de oprukkende verengelsing, tegen de verdwazende amerikanisering, tegen de ondemocratische particratie, tegen de aanwezigheid van groepen niet-integreerbare vreemdelingen.

Het N-SA, een bende “fasco’s”? Ook vandaag worden scheldwoorden met een geladen inhoud naar het hoofd van volksnationalisten geslingerd. Diegenen die maar al te graag identitairen, radicale nationalisten, en dus ook de N-SAmilitanten, als fascisten verslijten, behoren in de meeste gevallen tot de (extreem-) linkerzijde. Het gaat dan ook meestal om dezelfde personen die vrij kritiekloos of zelfs vol bewondering waren ten aanzien van marxistische regimes, regimes die steeds totalitair waren / zijn, en een imperialistische en staatsnationalistische koers huldigen. Eigenlijk is het gebruik van scheldwoorden ten aanzien van nationalisten of volksbewuste personen niks nieuws. De linkse nuttige idioten doen op dit vlak net hetzelfde als wat het regime in het verleden steeds heeft gedaan. Zo werden de Nederlandse opstandelingen tegen de Spaanse bezetters in de 16de eeuw spottend “Geuzen” genoemd, wat bedelaars / schooiers betekent. Tijdens de Boerenkrijg werden de Vlaamse verzetslieden “Brigands” genoemd, een uit het Frans afkomstige term voor schurken en struikrovers. “Zwarten” werd na de Tweede Wereldoorlog als benaming gegeven aan al wie verdacht werd van collaboratie met nationaal-socialistisch Duitsland. De scheldnaam bleef in gebruik als omschrijving voor het heroplevend Vlaams-nationalisme na de oorlog. De scheldnaam “zwarte ratten” voor radicale nationalisten, leidde er zelfs toe dat het symbool van een zwarte rat uiteindelijk in gans Europa door nationalistische bewegingen werd aangenomen. Sommige scheldnamen werden eretitels, die men met fierheid draagt en propageert.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: