Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Hoe komen we tot een Vlaamse staat?

Posted by drietand op 15 november, 2007

Om op deze vraag een antwoord te vinden moeten we eigenlijk eerst een analyse maken van wat de Belgische staat eigenlijk is. De klassieke Vlaams nationalistische benadering is de volgende:

1. De Belgische staat is een soort monoliet die beheerst en beheerd word door de Walen.
2. Het koningshuis is de emanatie van deze staat.
3. Vlamingen zijn lijdend voorwerp in deze staat, zij ontberen rechten.
4. Om deze rechten te verwerven moeten wij onafhankelijker worden of totale onafhankelijk nastreven.

Deze analyse is volgens mij niet correct. De Belgische staat is voor mij geen klassieke staat die geleid word door een minderheid (de Walen) die de meerderheid (de Vlamingen) onderdrukt. Het is wel juist dat er allerlei mechanismen aanwezig zijn die de grootste groep van de bevolking meer discrimineert dan de minderheidsgroepen. Het zal wel uniek zijn in de wereld dat de meerderheid van een volk juist een verminderde macht heeft in zijn land ten voordele van een minderheid. Toch is er geen sprake van een overheersing door die minderheid (of beter gezegd het zijn niet de Walen als zodanig die als minderheid de Vlamingen uitbuiten en onderdrukken). Met andere woorden, het is niet een volk dat ons, Vlamingen (en Walen), onderdrukt. Neen, het is een bevolkingskaste die alle macht in handen heeft, namelijk de Belgische kaste.

Wij worden letterlijk onderdrukt door een kaste die, om zich veilig te stellen en om zich te verzekeren van een wettelijk kader, de staat België als een omhulsel gebruikt. Om dit in te zien moet men louter naar de realiteit kijken. Dit Belgische omhulsel is gevuld en word in stand gehouden door een mix van mensen die zich niets gelegen laten aan wat voor etnische afkomst dan ook. Hiermee bedoelen we dat zij geen onderscheid maken tussen Walen en Vlamingen (en inwoners van allochtone afkomst). Neen, het is juist een multiculturele bovenlaag die deze staat beheerst en beheerd. Deze staat België is een onderneming, het is een Naamloze Vennootschap, dat geleid word door deze kaste. Zowel Vlamingen als Walen maken er deel van uit en sinds enkele jaren ook Belgen van vreemde afkomst (daarom is het ook zo gemakkelijk om Belg te worden). Je wordt namelijk geen lid van een volk, maar eerder aandeelhouder van een onderneming. Dit verklaard ook waarom de multiculturele samenlevingsvorm als dominante levensvorm wordt opgedrongen door de kaste.

Wie zijn dan deze leden van de Belgen kaste en hoe behouden ze de macht. Deze kaste is de economische macht in dit land en ze is unitair in haar streven, denken en handelen. Ze bestaat uit de hoogste financiële kringen en omvat de economische sectoren die actief zijn in dit land. Zij omvat ook de intellectuele elite met haar universiteiten, de culturele elite, de media en de communicatie-industrie. Ze omvat alle ondersteunende elementen die hun macht bevestigen, dat gaat van ziekenfondsen tot vakbonden en van partijen tot parlementen. De politieke en sociale, maar ook de economische hulpstructuren zoals intercommunales, de nutsbedrijven, ja zelf de sociale woningbouw worden nationaal door de kaste in stand gehouden omdat ze een wezenlijk element uitmaakt van het behouden en manipuleren van de staatsmacht. En niet te vergeten, het belangrijkste argument van allemaal: het zijn stuk voor stuk bronnen van gigantische financiële kapitaalstromen. De redenen waarom de kaste niet happig is om op te treden tegen bijvoorbeeld meeruitgaven in de sociale zekerheid in Wallonië is daar een uiting van. De leiders van deze organisaties maken immers deel uit van dezelfde Belgische kaste. De formele kaste leiders zijn de Koninklijke familie (zij zijn een bindende factor in de kaste) die bij onenigheid en belangenconflicten een bemiddelende rol spelen. Vermits hun belang samenvalt met het Belgische staatsbelang zou men de indruk krijgen dat het een louter anti-Vlaamse coalitie is. Toch durven we daaraan te twijfelen.

De kaste wil ook geen Waalse onafhankelijkheid of gelijk welke andere vorm van loskoppeling aan het omhulsel België door om het even welke volksgemeenschap. Als tegenargument zou men kunnen opwerpen dat er stappen zijn ondernomen die erop wijzen dat de tegenstellingen wel degelijk Vlaams/Waalse tegenstellingen zijn, gezien het feit dat er voordurende pogingen van delen van de Vlaams, respectievelijke Waalse elite zijn om meer autonomie te verwerven. Dit is echter een schijngevecht, de uitdrukkingen van deze strijd zijn zichtbaar in de vorming en ontplooiing van de verschillende deelparlementen. Zij zijn echter geen vorm van zelfbestuur, ze zijn gewoon nieuwe Belgische instrumenten om de eenheid van de kaste te bewaren. Het mooiste bewijs van deze stelling is gelegen in het feit dat gezagsdragers van het ene niveau (het Vlaamse, of het Belgische) gewoon kunnen overspringen naar het andere. De deelstaatparlementen zijn gewoon de mandaatmachine van de kaste om zo de persoonlijke tegenstellingen onder zijn leden die te ambitieus zijn op te lossen of te bevriezen.

Verder zou men ook kunnen stellen dat het toch wel zeer ver gezocht is om de onderdrukking van Vlaanderen door Wallonië louter toe te schrijven aan de domheid, ja bijna achterlijkheid van onze Vlaamse elite. Is er nu echt iemand die nu nog kan geloven in de inferieure intelligentie van onze Vlaamse toppolitici en topindustriëlen. Zouden zij naar 175 jaar nu nog niet gezien hebben dat er iets loos is in de verhoudingen in dit land? Wie kan daar nu nog intrappen? Neen, onze elite is niet gecastreerd, ze is gewoonweg de grootste machtsgroep binnen de Belgische kaste. Wie kan geloven dat zij zich de kaas van het brood laten nemen? Voor ons is het dus duidelijk, de tegenstander is niet de Waalse bevolking, neen het is de economische kaste. Bijgevolg ligt hier een mogelijkheid om de onafhankelijkheid te verwerven. Namelijk via de sociale strijd, komen tot een nationalistische strijd, of met andere woorden, de nationale strijd is een sociale strijd en dat over de taalgrens en volksgrens heen. We moeten de tegenstellingen, die door het transnationale kapitalisme worden aangescherpt, gebruiken om de Belgische kaste van haar macht te beroven. De transnationale, of eenvoudiger uitgedrukt de internationale kapitalist zal zich veel minder of zelfs niks gelegen laten aan de verzuchtingen van de nationale kaste. Integendeel het internationale kapitalisme zal langzamerhand de kaste ondermijnen en zo de Belgische consensus verbreken (afbreken van buffers die de botsingen tussen de gemeenschappen nu opvangen) zoals de sociale transfers.

Ook in de Vlaamse regio zullen de economische tegenstellingen toenemen. Als het vroeg of laat tot een treffen komt tussen de sociale lagen van de bevolking (te vergelijken met de strijd tegen de eenheidswet) dan is er misschien een historische opportuniteit om deze strijd te laten uitvloeien tot een onafhankelijkheidsstrijd. De Walen hebben bij de strijd tegen de eenheidswet het initiatief genomen om de strijd om te vormen tot een Waalse bevrijdingsstrijd (Renard en co) maar zijn mislukt. Door massale omkoping en financiële giften heeft de Belgische kaste toen haar greep op de staat kunnen houden. De Vlamingen waren nog te verzwakt (nasleep van Wereldoorlog II) om de gelegenheid aan te grijpen een Vlaamse staat uit te roepen. Bij volgende massale sociale botsingen, die er ongetwijfeld komen, moeten de Vlamingen die kansen grijpen om, verder dan de louter economische strijd, over te gaan tot de Vlaamse strijd. Via de sociale strijd moeten we de nationale onafhankelijkheid bemachtigen.

Eddy Hermy.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: