Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for december, 2007

Armoede neemt toe in Vlaanderen!

Posted by reteip op 31 december, 2007

1,5 miljoen! Dat is het aantal armen dat dit landje telt. Het resultaat van het schandelijke liberale beleid van de laatste decennia heeft gestaag dit aantal doen toenemen. Jaarlijks worden dure studies gemaakt en ronkende verklaringen afgelegd door het regime en haar lakeien inzake het armoedeprobleem. Daarna gaat men door met een volgende ronde liberaliseren en het sussen van het eigen geweten door te leuteren over ontwikkelingssamenwerking of vreemdelingenintegratie. Het aantal Vlamingen met een hoge schuldenlast stijgt, het aantal Vlaamse daklozen stijgt, het aantal Vlamingen dat de meest elementaire goederen niet meer kan kopen stijgt, het aantal behoeftigen bij voedselbedelingen stijgt,…

De traditionele politieke partijen miskennen het probleem, kijken de andere kant uit of maken het zelfs belachelijk. Zo stelde bijvoorbeeld de Brugse VLD onlangs voor om een schuur te voorzien voor de Brugse daklozen waar ze zouden kunnen overnachten. Een idioot voorstel dat de daklozen belachelijk maakt, en dat door de Brugse meerderheid dan nog weggewuifd werd met de stelling dat er geen ernstig armoedeprobleem is in de stad Brugge. In gans Vlaanderen wordt het probleem door de regimepartijen trouwens geminimaliseerd.

Ook in de brede Vlaamse Beweging lijkt men nog bitter weinig aandacht te hebben voor de sukkelaars van ons volk. NVA-voorman Bart De Wever speelde het zelfs klaar om in de rioolkrant De Morgen te stellen: “Je bent er toch ook zelf verantwoordelijk voor als je onverantwoorde leningen aangaat?” Met dit soort simplismen wil Bartje blijkbaar in de gunst komen van de rechts-liberale LDD-asocialen als het huwelijk tussen CD&V en NVA op de klippen loopt?

Het armoedeprobleem bewijst overduidelijk dat er nood is aan het Nieuw-Solidarisme! De regimepartijen wenden zich allen tot het liberalisme (dus meer armoede) en extreem-links is marginaal en vastgereden in achterhaalde marxistische dogma’s. Ons solidarisme is nieuw! Geen liefdadigheid als schaamlapje voor een liberale politiek! Wel structurele veranderingen in de richting van een Vlaamse sociale Volksstaat, een Vlaamse sterke staat die ingrijpt waar nodig. Enkel een degelijke overheid kan het armoedeprobleem beteugelen. De beste oplossing om uit de armoede te geraken is werken, maar dit kan enkel als tewerkstelling gegarandeerd wordt. Zoniet wordt het “redt uzelf door te werken”-credo een zoveelste leugen uit het liberale leugenpaleis. Voorts is het nu eenmaal zo dat een omvangrijk deel van de armen niet kan werken omdat ze er de fysieke, intellectuele of sociale vaardigheden voor missen. Zonder te willen ontkennen dat er ook een sociaal profitariaat bestaat… Traditioneel rechts verstopt zich achter dit profitariaat-argument om sociale zekerheid door de overheid af te breken, traditioneel links verstopt zich achter multiculturalisme en ontkenning van profitariaat om het staatshuishouden niet te moeten hervormen.

In het asociale apenland België ligt het leefloon 30% onder de armoedegrens! De perverse redenering hierachter is dat dit een prikkel zal zijn tot het vinden van werk. Het regime komt dan met (vaak beledigende) nepoplossingen aandraven zoals de stookoliecheque om het probleem wat op te kalefateren.

Als Nieuw-Solidaristen pleiten we niet enkel voor een Vlaamse Volksstaat die de sociale zekerheid organiseert op niveau van de volksgemeenschap, het Vlaamse volk. Neen, we pleiten ook voor een sterke staat die ingrijpt in de economie, steeds met 1 leidraad voor ogen: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Armoede kan niet geduld worden in het Vlaanderen van de 21ste eeuw!

Een sterke staat heeft de plicht plafondprijzen in de vastgoedsector op te leggen zodat de armsten een woning kunnen vinden en jonge koppels niet verplicht zijn te verhuizen uit hun geboortestreek, weg van de lokale gemeenschap. Huurprijzen mogen niet volledig aan de vrije marktwerking overgelaten worden. Een sterke staat die maximumprijzen vastlegt voor levensnoodzakelijke goederen, een sterke staat die de nutsvoorzieningen zelf verzorgt in plaats van ze aan de multinationals en andere woekeraars over te laten! Op het verschaffen van verwarming, drinkwater en elektriciteit kan en mag geen winst geboekt worden ten koste van de bevolking.

Niet in het minst aan de Vlaamse Beweging roepen de Nieuw-Solidaristen op om de sociale strijd en de Vlaams-identitaire strijd samen te voegen, tegen het internationalistische en pro-multiculturele grootkapitaal, tegen de Belgische kaste van grootkapitalisten, tegen de Waalse PS die het begrip solidariteit vervalst en verdacht maakt door er communautaire diefstal mee te verrechtvaardigen. Op naar de Vlaamse Sociale Republiek!

EUROPA – JEUGD – REVOLUTIE

Advertenties

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | 14 Comments »

Identitair Frankrijk

Posted by drietand op 31 december, 2007

Posted in frankrijk, propaganda | Getagged: , , | Leave a Comment »

WTO en vrijhandel

Posted by drietand op 29 december, 2007

Reactie op een artikel in De Morgen.

Een Vlaamse suikerfabriek gaat dicht, omdat de WTO méér import wil van suiker – en zeker niet alleen suiker… – in Europa. Een knap staaltje “vrijhandelslogica” dus, dat aan mijn gezond verstand voorbijgaat… Het zal wel weer verkocht worden bij de domme kiezer-consument met een leugen als “het is in uw voordeel”, zoals ten tijde van de privatisering van de energiesector.

Dat alles ligt volledig in de lijn van de WTO-strategie om niét voor de eigen markt, maar voor de wereldmarkt (export) te produceren. Als gevolg daarvan zijn de landbouwoverschotten de laatste decennia flink geslonken en kunnen prijsschommelingen steeds moeilijker worden opgevangen. Met de huidige “agflatie” als uitkomst.

Voor de liberalen hier: dat er geen vrije landbouwmarkt bestaat, is niet zozeer de schuld van “verfoeilijk” Europees protectionisme – welk? – maar wel van het feit dat enkele megaconcerns (bijv. ADM, Cargill, Bunge, Kraft) daar de macht in handen hebben (ook om de prijzenpolitiek te bepalen).

Hoe valt dit overigens te rijmen met de hogere brandstofprijzen en het terugdringen van het broeikaseffect? Méér import/export door wereldhandel betekent toch ook méér transport? De EU als grote voortrekker inzake het Kyoto-protocol? Als het op emo-politiek en krokodillentranen aankomt wel, ja!

Maar laat de WTO en haar Euro-vazallen vooral rustig voortdoen zoals ze nu bezig zijn. Sommige volkeren hebben schoppen en slagen nodig om wakker te worden, anderen honger of nog iets anders…

N-SA-sympathisant

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | 1 Comment »

Sprookje…

Posted by drietand op 29 december, 2007

De baas van de Walt Disney Company, Michael Eisner, verdient 2800 dollar per uur. De Haitiaanse naaister die werkt aan de kledinglijn van dat bedrijf verdient 28 dollarcent per uur. Volgens de ultraliberalen en de sociale liberalen is kapitalisme het beste systeem. Mijnheer Eisner zal hen niet tegenspreken!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | 1 Comment »

Radio Rapaille!

Posted by drietand op 27 december, 2007

Radio Rapaille is de nieuwe internetradio voor de Heel-Nederlandse aktivist. Je zal hier voornamelijk muziek van Nederlands- en Vlaamse bodem horen afgewisseld met muziek van onze kameraden in het buitenland. Naast muziek hoor je hier interviews met mensen uit de beweging, de aktieagenda, de prijsvraag, het nieuws, een Top 3 van een luisteraar, aktieverslagen en als afsluiting een kwartiertje Hollands Hakkûh, Neo-Folk, Black Metal of een live-optreden!

Radio Rapaille is iedere zondagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur te beluisteren via Radio Bandiera Nera en wordt op dinsdag en donderdagavond om 20.00 uur herhaald op Radio Rapaille zelf.

Posted in propaganda, radio rapaille | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Kosovo is Servië!

Posted by drietand op 26 december, 2007

Posted in Uncategorized | Getagged: , | Leave a Comment »

100 % identitair!

Posted by drietand op 25 december, 2007

Posted in Uncategorized | Getagged: , | Leave a Comment »

Welkom tot het kapitalisme …

Posted by drietand op 24 december, 2007

Posted in Uncategorized | Getagged: | Leave a Comment »

Genoeg gezeverd …

Posted by drietand op 24 december, 2007

Posted in Uncategorized | Getagged: , | Leave a Comment »

Het tienpuntenprogramma van de interim-regering:

Posted by drietand op 24 december, 2007

1 Poen pakken
2 Poen pakken
3 Poen pakken
4 Poen pakken
5 Poen pakken
6 Poen pakken
7 Poen pakken
8 Poen pakken
9 Poen pakken
10 Poen pakken

Het elfde punt is een publiek geheim: poen afpakken van de bevolking!!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | Leave a Comment »

De Gucht en Verhofstadt zijn separatisten

Posted by drietand op 24 december, 2007

Iedereen die deze titel leest schrikt zich wellicht een hoedje. Want iedereen in dit landje weet toch dat beide heren iedere eis tot onafhankelijkheid (separatisme) afdoen als onverantwoord gedrag, gevaarlijk gedrag, crimineel gedrag eigenlijk. Elke Vlaming die durft eisen dat zijn land zich afscheurt van België wordt door beide heren bestempeld als een nationalistische egoïst, iemand die goed gek is. Als mijnheer De Gucht een betere dag heeft durft hij zulke mensen zelf mestkevers te noemen. Beide heren haten separatisme zou je dus denken, zeker als het om Vlaams separatisme gaat. Telkens zij het woord in de mond nemen zie je het schuim op hun lippen verschijnen. Ze kunnen hun majestueuze dedain niet verbergen, zij vinden hun mede-Vlamingen maar stomme boertjes. Boeren die onafhankelijkheid willen, hoe achterlijk kan je zijn zie je ze denken.
Maar de beide heren durven nogal eens van gedachte te veranderen zoals laatst op een vergadering van de EU. Daar drongen beide liberale dwergen veel respect af bij hun NAVO-vrienden. Ze hadden dan ook hun best gedaan om hun NAVO-vriendjes en hun Amerikaanse opdrachtgevers en licentiehouders tevreden te stellen. Het liberale koningskoppel had namelijk met luide en onverzaagde stem geëist dat er direct een onafhankelijke staat zou gesticht worden! Separatisme nu riep De Gucht! Even was er verwarring bij de 26 landen van de EU. Men wist rond de onderhandelingstafel dat het landje van die twee liberale snuiters al 7 maanden op zoek was naar een regeringvorm en men dacht eerst dat zij nu eindelijk de oplossing hadden gevonden voor de Belgische miskleun. Maar dat misverstandje was snel van de baan. Voor het eigen land, benadrukte Verhofstadt, waren zulke simpele oplossingen niet werkbaar. Maar voor Kosovo is het nu juist het geschikte instrument om van alle miserie verlost te raken. Geef die moordenaars van het UÇK een eigen staat, een moslimstaat. Dat het de regio voor jaren instabiel zal maken dat is voor de Belgische liberalen geen probleem. Ze zullen samen met de rest van de Europese dictatuur een goede ouderwetse bezettingsmacht ter plaatse zenden, kwestie van de Serviërs onder de knoet te kunnen houden, terwijl hun volksgenoten etnisch verdreven zullen worden. Was De Gucht niet vol walging als het over joodse deportaties in België ging? Blijkbaar heeft hij geen last van gedeporteerde en van hun land beroofde orthodoxe christenen. Maar dat is te begrijpen, in de Belgische loges waar hij lid van is hebben ze nu een Moslimafdeling, de Grootoostenkniebuiging genaamd, met hun zotskapjes richting Mekka gedraaid omdat je dan de miserie van het eigen volk niet meer hoeft te zien.
De Amerikanen doen ook met veel plezier mee. Zij zijn altijd blij als ze een volk kunnen bevrijden. Zij hebben niet voor niks het grootste bezettende bevrijdingsleger. De Amerikanen willen vooral die ijzeren oliepijpleidingen bevrijden zodat de olie gegarandeerd naar hen vloeit. Daarom hebben ze al sinds 1992 een enorme militaire basis in Kosovo. Camp Bondsteel genaamd. Het is zo wat de grootste werkgever daar, eigenlijk de enige werkgever! Militaire tewerkstelling betaald door de burgers van de EU voor een landje dat nog geen 2 miljoen inwoners telt en dat geen eigendom is van de EU of van de US. Ze gaan daar wel politie en rechters naartoe sturen. Die Kosovaren zullen nog raar opkijken als ze binnenkort zullen merken dat vreemde bezettingsautoriteiten hen besturen, vervolgen en veroordelen, en ze dus alleen maar als alibi hebben gediend voor de EU en VS-conglomeraten om een stuk Oost-Europa in te pikken. Daar zal geweld van komen.
Is Kosovo door toedoen van de EU nu al niet het land waar de maffia heer en meester is? De NAVO en zijn Amerikaans bazen willen vooral Rusland verder isoleren. Zij willen de Balkan destabiliseren om zo permanent aanwezig te kunnen zijn in deze regio. Deze regio is voor de VS van levensbelang om zijn Europese invloedssfeer intact te houden. De knechten van de EU-staat spelen graag als loopsjongens voor de Amerikaanse belangen. Verhofstadt en De Gucht azen al lang op een vetbetaalde trans-Atlantische baan. Terwijl in eigen land de werkende bevolking en vooral de gepensioneerden het steeds maar moeilijker hebben om met hun geld rond te komen, complotteren hun leiders in het buitenland om een soort staatsgreep te plegen in een vreemd land. Terwijl in eigen land de eis voor separatisme taboe is, roepen de volksverraders van de Open VLD op om een dwergstaatje dat gepikt is van de Serviërs onafhankelijk te maken. Als er morgen oorlog uitbreekt en er mensen van ons sneuvelen dan weten de nabestaanden wie ze daarvoor verantwoordelijk moeten stellen. Bij de Open VLD, daar zitten inderdaad geen mestkevers, maar wel bloedzuigers en oorlogsstokers!!!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , | 8 Comments »

De Belgische – maffia – kaste wil éénheid!

Posted by drietand op 18 december, 2007

Na meer dan 6 maanden van ruzie en getouwtrek om postjes en geld door de politieke machtskaste zijn de echte topfiguren van de NV België het beu. Zij willen dat de vierderangs politiekers die zij anders lustig als speelpoppen hun gang laten gaan nu maar eens in de kast worden gezet. Het speelhalfjaartje is voorbij.
De echte machthebbers van België, de conglomeraten en hun aanverwante profitariaat en zuilen, hebben genoeg van dat lamlendig gedoe van de schertsfiguren die normaal voor het publiek mogen opdraven. De machtsmaffia in dit land wil de burger graag zijn politieke clowns laten bewonderen in de vooraf in elkaar gestoken media spektakeltjes. Men moet tenslotte het volk leute en plezier gunnen. En wie kan men dan beter opvoeren dan al die politieke jeanetten die als enige de kunst verstaan om zo weinig mogelijk te zeggen en zo veel mogelijk hun eigen volgevreten tronie op het scherm te tonen. Maar de machtsmaffia heeft na zes maand dik genoeg van die onbekwame politieke nullen. En dat is makkelijk te verklaren!
Tot voor enkele weken was er voor de machtselite nog niks aan de hand. De kredietcrisis in Amerika zou geen invloed hebben op Europa. De groei voor volgend jaar was een feit. De winsten waren nog nooit zo fantastisch geweest voor de ondernemingen. De lonen van bedrijfsleiders waren nog nooit zo walgelijk hoog geweest. De werkeloosheid was niet het probleem maar werkvolk vinden was een probleem. De inflatie was onder controle en de olieprijzen werden geneutraliseerd door de lage dollar. Kortom het was feest op het ondernemersfront.
Maar sinds enkele weken is iedereen plots wakker geschoten. Er dreigt een crisis op de financiële markten. De dollar zorgt voor uitvoerproblemen en de brandstof is toch wel echt heel duur. De prijzen voor de levensnoodzakelijke consumptiegoederen swingen de pan uit en het inflatiespook waart door Europa. Tijd om de politieke poppenkast te stoppen.
De politieke maffia die zich al zes maanden tegoed aan het doen waren aan dure wijnen en nog duurdere maaltijden opgediend en opgeslurpt in nog duurdere kastelen hadden de klimaatsverandering echter nog niet opgemerkt. Ze waren te druk bezig feest te vieren! Dat feestje is nu voorbij.
De echte machthebbers hebben hun koning ingeschakeld en die besloot samen met hen om een staatsgreepje te plegen. De vorige (weggestemde) premier, wordt nu formateur. De volledige maffiaclub moet aantreden om de belangen van hun broodheren veilig te stellen. De socialisten aan Waalse zijde staan paraat, als het op geld jatten voor hun clanleden aankomt is er bij hen geen houden aan. De Vlaamse socialisten moeten nog even gaan luisteren naar hun reclamespecialist uit Antwerpen om te weten hoe ze deze bocht nu weer moeten verkopen aan hun achterban.
Maar geen nood, een partij die al jaren bochten verkoopt zal er ook wel in slagen om deze bocht in de eindejaarssolden te slijten. Het kapitaal roept om orde, de socialisten voelen zich geroepen om daar voor te zorgen, ze hebben niet voor niets meer dan honderd jaar ervaring. Leterme en Dewever staan met hun broek al half afgezakt, al weten ze blijkbaar niet wie hun broek naar beneden heeft getrokken.
Wij, Solidaristen, zullen het hen moeten vertellen, het is het patronaat en het syndicaat. Het zijn hun werkgevers en de echte bazen van de NV België!!! Zij trekken ieders broek af die weigert de Brabançonne te zingen!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | Leave a Comment »

Open brief aan kameraad Morel inzake vakbondstandpunten!

Posted by drietand op 18 december, 2007

Beste volksvertegenwoordiger

 

 

Als N-SAcoördinator (Nieuw-Solidaristisch Alternatief!) ben ik zeer geïnteresseerd in de werking en de doelen van de vakbondscel waar u de woordvoerster van bent. Uit uw teksten kan ik echter alleen maar vaststellen dat u alle donkere kanten van de bestaande vakbonden hekelt. Daar is niets mis mee natuurlijk en ook het feit dat u VB-leden verdedigd die uit de vakbond zijn gezet is voor een stuk legitiem.

 

Maar wat ons als solidaristen meer interesseert zijn de doelstellingen die kunnen leiden tot een alternatieve vertegenwoordiging van onze arbeiders en bedienden. Als u die doelstellingen zou hebben, dan is de volgende vraag wat zijn u economische standpunten inzake zeer concrete werknemersbelangen?

 

Vanuit een liberale invalshoek is er volgens mij niet echt een volksnationaal, solidaristisch antwoord op die vragen.

 

Wij zijn dan ook uitermate geïnteresseerd in uw visie. Misschien kunt u ons info geven over uw economisch concept. Of is het alleen maar de bedoeling om vakbonden als corrupt en totaal uit de tijd voor te stellen? 

 

Dat de leiders van alle grote maatschappelijke organisaties ondersteund en onderhouden worden door het systeem moet u toch niet verwonderen? Deze machtskaste is België. Alleen door de verdeling van macht en geld kan het Belgische systeem behouden blijven. Of dat nu Vlaamse of Waalse zijn maakt voor de kaste niks uit.

 

België is geen land, het is een onderneming. Hoe we uiteindelijk de productiekrachten van deze onderneming kunnen vertegenwoordigen, dat is de echte vraag.

 

Met solidaristische groet, 

 

Hermy Eddy.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Toespraak Amnestiefakkeltocht

Posted by drietand op 17 december, 2007

Kameraden, kameraadskens,

Eerst en vooral massaal bedankt voor uw komst vanavond, een duidelijk signaal dat men onze kameraden nog niet vergeten is. En vergeten mogen en kunnen wij niet! Opportunisten werden ze genoemd, criminelen, landverraders en lafaards! En dit door een regering die toen als een haas naar het buitenland vluchtte en hierbij de burgerbevolking volledig aan zijn lot overliet! Een regering die zijn volk, tegen alle bezettingswetten in, opriep om verzet te plegen, goed wetende dat HUN burgerbevolking daarvan het slachtoffer kon worden, terwijl zij zelf gezellig en veilig aan de overkant van de Noordzee zaten thee te drinken. Een regering die, toen alle gevaar al mijlenver was geweken terug de macht greep! Een regering die de toen losgeslagen straatrepressie door het gepeupel niet eens afwees maar er zelf nog een schepje bovenop deed door ze zelf mee te helpen organiseren! Daarbij werden niets of niemand ontzien en werden letterlijk hele families uit hun burger- en politieke rechten ontzet en zelfs vaders en moeders geëxecuteerd via wansmakelijke degoutante schijnprocessen!

Wel kameraden, diezelfde machtskaste als toen is tot op heden nog steeds aan de macht! De gezichten en namen zijn veranderd maar de wraakzucht, hypocrisie en de allesverslindende populistische machtsgeilheid zijn nog immer gebleven! Terwijl zowat alle Europese landen hun collaborerende landgenoten algemene amnestie hebben verleend, grossiert de Belgische Staat in zijn misprijzen en haat voor alles wat ook maar ruikt naar oprecht volksnationalisme! Ja, men kon een gedeeltelijke amnestie krijgen maar dan moest men –godbetert- zijn idealen en zijn verleden afzweren en als ultieme knieval om eerherstel smeken bij de Staat, diezelfde Staat die hen verachtte! Slechts weinigen bleken daartoe bereid, en terecht!

Men heeft nooit pardon gekregen, laat staan enige excuses vanwege de Staat, en dat terwijl die socialistische arbeidersverrader in Antwerpen zich wel publiekelijk laat excuseren voor wat zijn stadsbestuur zich in de jaren 40 liet welgevallen! De hypocrisie ten top! Terwijl zij die de repressie aan den lijve ondervonden hebben het slechts deden uit schoon idealisme en uit reine liefde voor het vaderland! Sommigen onder ons durven dan nog publiekelijk te stellen, dat de collaboratie een historische vergissing was, die de Vlaamse zaak onherroepelijk schade heeft toegebracht. Wel kameraden, daarop kan ik slechts antwoorden: Weg met de lauwaerts, leve de Klauwaerts!

Het is ronduit een schande, dat men zelfs meer dan 60 jaar na de feiten niet maar 1 greintje vergevingsgezindheid kan tonen en dat men in dezelfde adem die zelfde feiten aangrijpt als grotesk tegenargument om bepaalde ideeën en inzichten te beknotten. Inzichten die levensnoodzakelijk zijn voor de verdere toekomst van dit eigenste land. En dat is uiteindelijk de bedoeling van de regerende machtskaste, men WIL niet evolueren naar een betere maatschappij. Men WIL niet denken noch handelen naar de noden en behoeften van het volk. Dit kameraden, is conservatisme in zijn puurste vorm. Men blijft maar hameren op het achterhaalde en soms ronduit ridicule wereldbeeld dat de Belgische machtsconcentratie ons voor ogen spiegelt en men gijzelt de geschiedenis door te blijven vastklingen aan het foutbeeld van de collaboratie!

Daarom ook de noodzaak van dit systeem, om eenieder die ook maar poogt om waarachtig geschiedkundig onderzoek te voeren, te beknotten en publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Wie zich daar toch tegen verzet zal daar uiteindelijk ten allen koste de prijs voor betalen, zowel financieel, burgerlijk als juridisch! Siegfried Verbeke heeft dat aan den lijve mogen ondervinden. Hij stelde de geschiedenis aan de kaak door een voor het systeem vaststaand feit in twijfel te trekken en werd hiervoor bedankt door gevangenisstraf, geldboetes en werd prompt voor 10 jaar uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet! Ah ja, stel je eens voor dat zijn onderzoek nieuwe inzichten zou verwerven die de bestaande maatschappijordening op zijn kop zou zetten en de bevolking zich eindelijk zou kunnen bevrijden van sommige bestaande dogma’s… Wat een ramp zou dat niet betekenen voor degenen die hier strak de touwtjes in handen nemen? Vrijheid van meningsuiting? Democratie? Holle woorden van een al even hol machtsapparaat!

Net zoals iedere uiting van identitair verzet de facto wordt bestempeld als zijnde racisme! Men wil vermijden dat men de oergedachte van het linksconservatisme aantast en zo de bevolking meesleept in een spiraal van identitaire bewustwording! Wie ook maar durft het eendimensionaal samenlevingsmodel in twijfel te trekken wordt daar direct voor aangepakt. Instituten zoals het Centrum voor Gelijke Kansen en Racisme zijn in dit opzicht een zegen voor het systeem gezien het al van bij aanvang werd opgehemeld als zijnde het sleutelelement in de strijd tegen Radicaal Rechts. Van enige objectiviteit is er echter nog nooit sprake geweest gezien dit centrum van het begin af aan slechts een instrument was van de heersende machtskaste om de bevolking onderdrukt te houden en de haat tegen nationalisten immer levendig te houden.

Gedenken we daarom ook de vele nationalistische broeders en zusters, zowel in Vlaanderen als in de rest van Europa, die dag in dag uit te kampen hebben met de nog altijd woedende naoorlogse repressie. Een repressie gevoerd door een systeem dat blijkbaar niet wil of KAN aanvaarden dat mensen een gevoel van nationale eenheid en identiteit ervaren. Een systeem dat niet wil of KAN tolereren dat mensen voor zichzelf denken of voor zichzelf en hun volksgenoten opkomen! Een systeem dat krampachtig vasthoudt aan zijn multicultureel experiment waarvan we het mislukken quasi iedere dag in de krant kunnen lezen.

Sommigen kunnen het zelfs niet meer navertellen. Ik denk hier bij aan Herman Van den Reeck, die nodeloos door de Antwerpse politie werd neergeschoten in 1920 toen men een 11-juli viering bij verbod toch wou aangaan of de Franse kameraad Sebastien Deyzieu, die op de vlucht voor de politie na massale arrestaties op een antiglobaliseringsdemonstratie in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam! Recent werd bij een vreedzame herdenking in Brussel nog maar eens bewezen dat wij nationalisten personae non grata zijn voor de Belgische machtskaste, toen alle actievoerders zonder pardon en bijzonder gewelddadig door de massaal opgetrommelde systeemknechten werden gearresteerd en weggevoerd. Dat x-aantal dagen voorheen de moslim gemeenschap dagenlang Brussel ongestoord kon in lichterlaaie zetten met een absoluut minimum aan arrestaties tot gevolg is een mooi voorbeeld van de gerechtigheid in dit doodzieke land en een reden te meer om te blijven strijden! Want hoezeer het Belgische systeem ook zijn best doet om ons te marginaliseren, vervolgen of beboeten, men kan misschien onze bankrekening plunderen maar men zal nooit onze geesten breken! Ik zou dan ook om af te sluiten willen eindigen met de woorden van Cyriel Verschaeve, die in zijn slotrede aan onze Oostfronters de nagel op de kop sloeg, en ik citeer:

“Wat er ook gebeure, er komt een dag dat gij opnieuw voor Vlaanderen zal kunnen strijden. Denk dan aan de gruwel van de Russische steppen, put uit die herinneringen aan die offers, de kracht van de laatste kamp. Ik zal er niet meer zijn. Maar in de smartelijke uren van de nederlaag en van het vaarwel, zie ik reeds de aureool van de opstanding en van de overwinning om u, en om Vlaanderen. En Vlaanderen boven Alles!”

Ik dank u!

Varger
N-SAcoördinator Afdelingen

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Diversiteit is …

Posted by drietand op 14 december, 2007

Posted in Uncategorized | Getagged: , | Leave a Comment »