Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Toespraak Amnestiefakkeltocht

Posted by drietand op 17 december, 2007

Kameraden, kameraadskens,

Eerst en vooral massaal bedankt voor uw komst vanavond, een duidelijk signaal dat men onze kameraden nog niet vergeten is. En vergeten mogen en kunnen wij niet! Opportunisten werden ze genoemd, criminelen, landverraders en lafaards! En dit door een regering die toen als een haas naar het buitenland vluchtte en hierbij de burgerbevolking volledig aan zijn lot overliet! Een regering die zijn volk, tegen alle bezettingswetten in, opriep om verzet te plegen, goed wetende dat HUN burgerbevolking daarvan het slachtoffer kon worden, terwijl zij zelf gezellig en veilig aan de overkant van de Noordzee zaten thee te drinken. Een regering die, toen alle gevaar al mijlenver was geweken terug de macht greep! Een regering die de toen losgeslagen straatrepressie door het gepeupel niet eens afwees maar er zelf nog een schepje bovenop deed door ze zelf mee te helpen organiseren! Daarbij werden niets of niemand ontzien en werden letterlijk hele families uit hun burger- en politieke rechten ontzet en zelfs vaders en moeders geëxecuteerd via wansmakelijke degoutante schijnprocessen!

Wel kameraden, diezelfde machtskaste als toen is tot op heden nog steeds aan de macht! De gezichten en namen zijn veranderd maar de wraakzucht, hypocrisie en de allesverslindende populistische machtsgeilheid zijn nog immer gebleven! Terwijl zowat alle Europese landen hun collaborerende landgenoten algemene amnestie hebben verleend, grossiert de Belgische Staat in zijn misprijzen en haat voor alles wat ook maar ruikt naar oprecht volksnationalisme! Ja, men kon een gedeeltelijke amnestie krijgen maar dan moest men –godbetert- zijn idealen en zijn verleden afzweren en als ultieme knieval om eerherstel smeken bij de Staat, diezelfde Staat die hen verachtte! Slechts weinigen bleken daartoe bereid, en terecht!

Men heeft nooit pardon gekregen, laat staan enige excuses vanwege de Staat, en dat terwijl die socialistische arbeidersverrader in Antwerpen zich wel publiekelijk laat excuseren voor wat zijn stadsbestuur zich in de jaren 40 liet welgevallen! De hypocrisie ten top! Terwijl zij die de repressie aan den lijve ondervonden hebben het slechts deden uit schoon idealisme en uit reine liefde voor het vaderland! Sommigen onder ons durven dan nog publiekelijk te stellen, dat de collaboratie een historische vergissing was, die de Vlaamse zaak onherroepelijk schade heeft toegebracht. Wel kameraden, daarop kan ik slechts antwoorden: Weg met de lauwaerts, leve de Klauwaerts!

Het is ronduit een schande, dat men zelfs meer dan 60 jaar na de feiten niet maar 1 greintje vergevingsgezindheid kan tonen en dat men in dezelfde adem die zelfde feiten aangrijpt als grotesk tegenargument om bepaalde ideeën en inzichten te beknotten. Inzichten die levensnoodzakelijk zijn voor de verdere toekomst van dit eigenste land. En dat is uiteindelijk de bedoeling van de regerende machtskaste, men WIL niet evolueren naar een betere maatschappij. Men WIL niet denken noch handelen naar de noden en behoeften van het volk. Dit kameraden, is conservatisme in zijn puurste vorm. Men blijft maar hameren op het achterhaalde en soms ronduit ridicule wereldbeeld dat de Belgische machtsconcentratie ons voor ogen spiegelt en men gijzelt de geschiedenis door te blijven vastklingen aan het foutbeeld van de collaboratie!

Daarom ook de noodzaak van dit systeem, om eenieder die ook maar poogt om waarachtig geschiedkundig onderzoek te voeren, te beknotten en publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Wie zich daar toch tegen verzet zal daar uiteindelijk ten allen koste de prijs voor betalen, zowel financieel, burgerlijk als juridisch! Siegfried Verbeke heeft dat aan den lijve mogen ondervinden. Hij stelde de geschiedenis aan de kaak door een voor het systeem vaststaand feit in twijfel te trekken en werd hiervoor bedankt door gevangenisstraf, geldboetes en werd prompt voor 10 jaar uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet! Ah ja, stel je eens voor dat zijn onderzoek nieuwe inzichten zou verwerven die de bestaande maatschappijordening op zijn kop zou zetten en de bevolking zich eindelijk zou kunnen bevrijden van sommige bestaande dogma’s… Wat een ramp zou dat niet betekenen voor degenen die hier strak de touwtjes in handen nemen? Vrijheid van meningsuiting? Democratie? Holle woorden van een al even hol machtsapparaat!

Net zoals iedere uiting van identitair verzet de facto wordt bestempeld als zijnde racisme! Men wil vermijden dat men de oergedachte van het linksconservatisme aantast en zo de bevolking meesleept in een spiraal van identitaire bewustwording! Wie ook maar durft het eendimensionaal samenlevingsmodel in twijfel te trekken wordt daar direct voor aangepakt. Instituten zoals het Centrum voor Gelijke Kansen en Racisme zijn in dit opzicht een zegen voor het systeem gezien het al van bij aanvang werd opgehemeld als zijnde het sleutelelement in de strijd tegen Radicaal Rechts. Van enige objectiviteit is er echter nog nooit sprake geweest gezien dit centrum van het begin af aan slechts een instrument was van de heersende machtskaste om de bevolking onderdrukt te houden en de haat tegen nationalisten immer levendig te houden.

Gedenken we daarom ook de vele nationalistische broeders en zusters, zowel in Vlaanderen als in de rest van Europa, die dag in dag uit te kampen hebben met de nog altijd woedende naoorlogse repressie. Een repressie gevoerd door een systeem dat blijkbaar niet wil of KAN aanvaarden dat mensen een gevoel van nationale eenheid en identiteit ervaren. Een systeem dat niet wil of KAN tolereren dat mensen voor zichzelf denken of voor zichzelf en hun volksgenoten opkomen! Een systeem dat krampachtig vasthoudt aan zijn multicultureel experiment waarvan we het mislukken quasi iedere dag in de krant kunnen lezen.

Sommigen kunnen het zelfs niet meer navertellen. Ik denk hier bij aan Herman Van den Reeck, die nodeloos door de Antwerpse politie werd neergeschoten in 1920 toen men een 11-juli viering bij verbod toch wou aangaan of de Franse kameraad Sebastien Deyzieu, die op de vlucht voor de politie na massale arrestaties op een antiglobaliseringsdemonstratie in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam! Recent werd bij een vreedzame herdenking in Brussel nog maar eens bewezen dat wij nationalisten personae non grata zijn voor de Belgische machtskaste, toen alle actievoerders zonder pardon en bijzonder gewelddadig door de massaal opgetrommelde systeemknechten werden gearresteerd en weggevoerd. Dat x-aantal dagen voorheen de moslim gemeenschap dagenlang Brussel ongestoord kon in lichterlaaie zetten met een absoluut minimum aan arrestaties tot gevolg is een mooi voorbeeld van de gerechtigheid in dit doodzieke land en een reden te meer om te blijven strijden! Want hoezeer het Belgische systeem ook zijn best doet om ons te marginaliseren, vervolgen of beboeten, men kan misschien onze bankrekening plunderen maar men zal nooit onze geesten breken! Ik zou dan ook om af te sluiten willen eindigen met de woorden van Cyriel Verschaeve, die in zijn slotrede aan onze Oostfronters de nagel op de kop sloeg, en ik citeer:

“Wat er ook gebeure, er komt een dag dat gij opnieuw voor Vlaanderen zal kunnen strijden. Denk dan aan de gruwel van de Russische steppen, put uit die herinneringen aan die offers, de kracht van de laatste kamp. Ik zal er niet meer zijn. Maar in de smartelijke uren van de nederlaag en van het vaarwel, zie ik reeds de aureool van de opstanding en van de overwinning om u, en om Vlaanderen. En Vlaanderen boven Alles!”

Ik dank u!

Varger
N-SAcoördinator Afdelingen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: