Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for januari, 2008

Kleinburgerlijke hoofddoekenhysterie

Posted by drietand op 31 januari, 2008

In verschillende gemeenten in Vlaanderen is er op dit ogenblik een discussie aan de gang met betrekking tot het al dan niet toelaten tot het dragen van hoofddoeken door het gemeentepersoneel. Meestal wordt dit thema door het VB-gekozenen op de agenda geplaatst. Vermits Vlaamse gemeenten totaal geen andere problemen hebben is de hoofddoekenaffaire een goed middel om in de publiciteit te komen. De meerderheden vinden dit thema ook wel interessant want dat laat toe om hun gemeentelijk geklungel en het assimilatiebeleid rustig verder te zetten. Hoe meer er gezaagd wordt over de een of andere trien die met een hoofddeksel komt werken, hoe minder er gezaagd wordt over de echte problemen.

Maar wat nog merkwaardiger is, is het feit dat alles wat zichzelf links noemt – en dus uiteraard progressief is – op de kar van de VB-agenda springt. In Lier is er nu een heuse petitieactie tegen het VB-voorstel. De actie is opgestart door Stijn Peeters, het broertje van BV Bart Peeters. Bart Peeters, u kent hem ongetwijfeld wel want hij is een bekende TV-clown.

De drie eisen die in de petitie worden gesteld zijn doordrongen van het moreel correcte denken:

Neen aan het hoofddoekenverbod.
Neen aan het doorbreken van het Cordon Sanitair.
Ja aan een open en tolerante en pluralistische samenleving in Lier.

Vermits punt drie totaal tegengesteld is aan punt twee ga ik er van uit dat het hier om een begrijpelijke stomme fout gaat van de opsteller en we zullen daar dan ook niet verder over zagen. Zelfs een klein kind beseft dat een open en tolerante samenleving niet samengaat met de uitsluiting van een bepaalde volksfractie (de kiezers van het VB). Van een zatlap in het volkshuis kun je dat nog begrijpen maar als een architect zulke hilarische dingen schrijft moet dat op een foutje berusten. Tenzij er iets scheelt met die persoon uiteraard, wat altijd mogelijk is natuurlijk.

Maar laten we het hebben over punt één, het hoofddoekenverbod. Mijnheer Peeters zegt in een interview dat de echte beweegreden om deze petitie te starten werd ingegeven door het feit dat hij een aversie heeft tegen elke strekking die mensen iets verbiedt of die mensen iets wil opleggen. Die man is rijp voor Lijst Dedecker, want laat dat nu het credo zijn van alle echte liberalen. Stop met het betalen van belastingen (succes verzekerd). Vaag vierkant uw gat aan snelheidsbeperkingen. Laat iedereen zonder vestigingsvergunning een architectenbureau zoals mijnheer Peeters opstarten. Stuur uw kinderen niet meer naar school (dat is dwang). Rij een voetganger van zijn sokken, want hij heeft niet het recht om de deftige mensen met een auto te hinderen (weg met de opgelegde dictatuur van de zwakke weggebruiker). Laat de mensen die willen verslaafd worden aan harddrugs de kans krijgen om dat te doen. Een pedofiel is ook een mens die een beetje vrijheid wil. Tijdens de zomermaanden mogen vrouwen en mannen met ontbloot bovenlijf aan het loket van uw gemeente werken (volkstoeloop verzekerd). Als je geen geld hebt ga dan gewoon inbreken bij mensen zoals mijnheer Peeters, want die vindt toch dat er niets mag verboden worden. Een arbeidscontract, dat kun je als wc-papier gebruiken want als werkgever moet je verdomme niet belemmerd worden in je relatie met je personeel en zeker niet door wetten en opgelegde reglementen. Het is verboden te verbieden. En wij die dachten dat we in het jaar 2008 leven en niet meer in 1968?

Linkse liberalen zoals mijnheer Peeters willen de staat en de staatsregulatie afschaffen. Zij pleiten voor totale vrijheid in de intermenselijke relaties. Dat daarbij steeds de machtigen zullen winnen kan mensen als Peeters geen barst schelen. Zij behoren tenslotte tot de bourgeoisie die de macht heeft. Het zijn de kleine mensen die alles moeten slikken en verdragen. Maar dat is nu juist datgene wat die links-liberalen willen. Het volk moet verdraagzaam zijn lot ondergaan en zich schikken naar de grillen van de machtselite. Dat echte linkse mensen in dit verhaal willen meespelen is dan ook ONBEGRIJPELIJK!!!

Advertenties

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Een voorstel: Toekomst – Europa – Revolutie

Posted by voorhoede op 30 januari, 2008

adinolfi011.jpgIk lanceer een voorstel:
Toekomst – Europa – Revolutie

Met de huidige verandering van scenario’s maken alle politieke kringen (behalve die van het mondialisme) een identitaire en ideologische crisis door.

Bij wat we gewoonlijk “radicaal rechts” noemen, klampt alles wat niet typisch fascistisch is (het fascisme is zelfs de enige politieke werkelijkheid die zijn tijd vooruit is ten opzichte van het mondialisme) zich moeizaam vast aan problematieken die worden behandeld met een 19de-eeuwse ingesteldheid. Het tracht zich vruchteloos een rol op maat terug te geven door te schreeuwen en met alle macht aan de handrem te trekken.

Bepaalde dingen gaan echter in de goede richting: door de afbrokkeling van de unipolaire hegemonie en de uitbreiding van de economische, energetische en politieke ruimtes dient Europa zich opnieuw aan als het Vaderland waarvoor een halve eeuw geleden de beste jeugd van de Atlantische Oceaan tot de Oeral zich in een blij offer aanbood.

Wij – die een voorhoede zouden kunnen zijn, maar die in werkelijkheid dikwijls een neurotische achterhoede zijn – hebben de plicht om ons te herdefiniëren op een adequate manier. Daarom wens ik een voorstel te lanceren: jullie stellen de onderwerpen voor die volgens jullie belangrijk zijn om een identiteit te herbevestigen. Ze moeten nieuw en avant-gardistisch zijn. Geen oude, weerbarstige of wrokkige onderwerpen, maar integendeel wil tot macht en vreugde over de toekomst.

Schrijf iets positiefs en niets negatiefs! Het “neen” interesseert ons niet.

Ik ben ter beschikking om de voorstellen te superviseren en een internationale ploeg te vormen die hen bestudeert en goedkeurt. Vivamafarka en Radio Bandiera Nera kunnen de beste middelen zijn voor die zoektocht naar nieuwe horizonten met behulp van het Gouden Kompas.

Gabriele Adinolfi, 28 januari 2008

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , | 1 Comment »

N-SA… National Security Alternative?

Posted by reteip op 29 januari, 2008

Posted in satire | Getagged: , , | Leave a Comment »

Citaat

Posted by voorhoede op 29 januari, 2008

euro-aquila-2.jpg

“Indien het nationalisme ons geen methode, geen element van methode aan de hand doet voor de klassieke Europa-architektuur, dat het nationalisme dan naar den duivel lope.

Indien wij met nationalisme iets anders willen dan het opbouwen in ons milieu, in ons vaderland, met onze kracht, van een stuk klassiek Europa, laten wij dan liever gaan boeren. Het zal nuttiger zijn”.

Joris van Severen
in: Ter Waarheid, 1924

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , | 3 Comments »

Nieuwe middeleeuwen gevraagd

Posted by voorhoede op 29 januari, 2008


Nieuwe middeleeuwen gevraagd
Baron Julius Evola: Heidnischer Imperialismus

In 1933 verscheen in Duitsland het eerste deel van een nieuw boek van Oswald Spengler: Jahre der Entscheidung. Het bericht van die verschijning op zichzelf was voldoende om dadelijk de belangstelling gaande te maken, omdat men kon verwachten, dat de philosoof van de ‘Untergang des Abendlandes’ zich hier zou moeten uitspreken over zijn houding ten opzichte van de nationale ‘revolutie’ in Duitsland. Inderdaad is men niet zonder reden nieuwsgierig geweest; Spengler bleef niet alleen zijn beginselverklaring allerminst schuldig, maar hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om een felle aanval te richten tegen het nationaal-socialisme, die, als hij Spengler niet geweest ware, hem zonder twijfel in het concentratiekamp, en zijn boek op de index van het Derde Rijk zou hebben gebracht. Hoewel Spengler zich natuurlijk ingenomen toonde met de val van het régime van Weimar, dat hij immers steeds bestreden had, gaf hij zonder omslag te kennen, dat het lawaai van de feestvieringen der overwinnaars hem een bedenkelijk symptoon leek. ‘Elementen komen aan de macht, die het genieten van die macht als resultaat beschouwen en de toestand, die slechts voor ogenblikken te verdragen is, zouden willen bestendigen. Juiste gedachten worden door fanatici tot in het onzinnige opgejaagd. Wat als beginstadium grote dingen beloofde, eindigt in tragedie of comedie.’ En verder: ‘Duitsland is in gevaar…. De overwinning van Maart was te gemakkelijk om de overwinnaars omtrent de omvang van het gevaar, zijn oorsprong en zijn duur de ogen te openen.’ De scherpste uitlatingen over de autarkie, het anti-individualisme (‘de apotheose van het kudde-instinct’), de rassenleer (‘Wie te veel over ras spreekt, die heeft geen ras meer…. Rassenzuiverheid is een grotesk woord’) en de ‘hysterie van programma’s en idealen’ vormden het accompagnement van deze aanval. In plaats van de nationaal-socialistische ‘Führer’ stelde Spengler tenslotte de legerdictator, steunend op een sterk en geoefend beroepsleger, zulks op grond van een vergelijking met het verloop van zaken in de antieke cultuur. ‘Legers en niet partijen zijn de toekomstige vorm van macht’; de officieren zijn de dragers der voorname tradities; in de toekomst zijn de grote beslissingen van de militairen, niet van de politici met hun overschatting van de economie, te verwachten. Mij baserend op deze en dergelijke formuleringen noemde ik in een opstel in de N.R.C. van 20 September 1933 Spenglers laatste boek ‘het boek van de Rijksweer’; en ik vroeg mij af, ‘of en in hoeverre de autoriteiten van het beroepsleger achter de publicatie van dit betoog staan, dat het Hitleriaanse régime aanklaagt met een vrijmoedigheid, die zelfs een botte censuur nauwelijks kan zijn ontgaan’.

 

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, duitsland, italië, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , | 27 Comments »

Evola: van de loopgraaf tot dada

Posted by voorhoede op 29 januari, 2008

Posted in italië, kunst, media, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Neoliberale provocateur Wilders aan het werk…

Posted by reteip op 28 januari, 2008

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft een “anti-islam film” gemaakt. Bedoeling is de islam als religie verder te provoceren en het anti-islamisme in Nederland (en de rest van Europa) verder te verspreiden tot glorie van het zionisme en de Amerikaanse neocons. De extremist Wilders staat er overigens om bekend dat hij bijzonder goede contacten onderhoudt met Tel Aviv en regelmatig aan te treffen is op de Israëlische ambassade. Dit is geen “extreem-rechts” verzinsel maar werd bevestigd door enkele ex-partijgenoten van de liberale VVD. Wilders wil met deze film de hetze in Europa warm houden tegen de islam, destijds ingezet met de beruchte Mohamed-cartoons in een Deens neocon-blad en nadien gevolgd door o.a. de subversieve organisatie SIOE met haar –gelukkig mislukte- betoging in Brussel op 11 september 2007. De Nederlandse overheid vreest dat er een gewelddadige reactie komt vanwege de islamitische vreemdelingen in Nederland en houdt rekening met boycotacties en ontruiming van ambassades in islamitische landen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, duitsland, islam, nederland | Getagged: , , , , , , , , , , | 9 Comments »

Wet op de samenspanning

Posted by drietand op 28 januari, 2008

Als je de maatregelen bekijkt die een gemeente als Lommel ingevoerd heeft om samenscholingen en vergaderingen te verbieden waant men zich terug in de 19de eeuw. Toen kende men in dit land nog de wet op de samenspanning. Een wet die alle vormen van organisatie en gezamenlijk optreden van personen verbood. Stakingen en andere uitingen van sociaal of ander ongenoegen konden met deze wet worden onderdrukt. Mensen die in het publiek, maar ook in het privé, samenkwamen om een actie te voeren werden opgepakt en opgesloten.

De vakbondsorganisaties konden zo jaren in de illegaliteit worden gehouden en de macht van de arbeiders kon door het uitbuitende patronaat onderdrukt worden. De sociaalfascisten van de SP.a hebben met hun spitsbroeders van de liberale Open VLD nu de klok 150 jaar terug gezet. Alleen hebben ze de repressiewet nu nog een beetje meer gearchaïseerd.

Moderne tijden, dat is niks voor liberalen en socialisten. De gemeente wil nu elke samenkomst of manifestatie verbieden die aanleiding kan geven tot onrust of die de burgers zou kunnen opruien. Alle groepen (of ze nu confessionele, ideologische, politieke of filosofische houdingen aannemen) die totalitair of autoritair zouden zijn kunnen verbod krijgen om te manifesteren.

De dynastie Vanvelthoven heeft blijkbaar heimwee naar vroegere tijden, waar het nog duidelijk was wie baas was en wie knecht. Deze adellijke afstammeling van de socialistenbaronie zal wel bepalen wie goed is en wie slecht. Zelfs manifestanten die alleen maar theoretische beschouwingen aanhangen maar die als antidemocratisch kunnen gezien worden moeten geweerd worden uit Lommel. Binnenkort zal alleen nog de carnavalstoet in Lommel mogen uitgaan. Maar niet voordat alle deelnemende groepen door het plaatselijke narrencollege zullen zijn gescreend op mogelijke oproerige thema’s en narrenvoorstellingen die mogelijks niet stroken met de visie van de plaatselijke notabelen. De burgers mogen tenslotte niet opgeruid worden in Lommel.

Om de democratie te vrijwaren zou het schepencollege nog verder willen gaan. Men zou er aan denken om geen gemeenteverkiezingen meer te houden in Lommel. De mensen worden daar alleen maar onrustig van en de oppositie is er toch alleen maar op uit om de mensen op te ruien. Er is zelf een oppositiegroep in Lommel die met het nieuwe gemeentereglement perfect het recht kan ontzegd worden om nog te zetelen in de gemeenteraad of kan belet worden om vergaderingen te houden.

De lijst Aktief – die eigenlijke een communistische PVDA-lijst is – voldoet perfect aan de voorwaarden om straatverbod te krijgen. Ze zijn autoritair, ze zijn totalitair en dat zo wel theoretisch als praktisch. Wij vragen aan Vanvelthoven om zijn gemeenteraad te zuiveren van deze oproerkraaiers die reünies houden ter aanbidding van oorlogsmisdadigers zoals voorzitter Mao en vadertje Stalin, beiden Olympische kampioenen wat betreft de disciplines uitmoorden van mensen en verkrachten van de democratie.

Wie de uitzonderingswetten ook hevig toejuicht is het AFF. Zij dringen al jaren aan op meer repressie. Het is toch hoogst eigenaardig dat zogenaamde linkse organisaties de agenda van de staat een handje helpen. Het is toch duidelijk dat de staat en de corrupte politieke klasse de bevolking in toom wil houden bij een komende economische recessie. Daarom pleiten patroons en politieke schurken voor het beknotten van het recht op staken. Individuen die zichzelf hebben uitgeroepen tot linkse strijders voor de democratie eisen van het kapitaal en de staat dan weer verbod en repressiewetten tegen andersdenkenden. Je zou nog gaan geloven dat de enkeling die achter de AFF-blog schuilt eigenlijk een agent / provocateur is die ten dienste staat van het corrupte machtssysteem. Echte linkse mensen zouden toch beter maar eens nagaan wie dat er zo tuk is op die antiverenigingswetten. Onder het mom van het antinazisme zou er wel eens een echte nazi-agenda kunnen schuilgaan: de Belgische staatsdictatuur!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Stap uit de matrix!

Posted by voorhoede op 27 januari, 2008

Posted in frankrijk, media | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Aan gene zijde van de mensenrechten

Posted by voorhoede op 27 januari, 2008

Inleiding

Men vraagt zich wel eens af wat Europa de wereld heeft bijgebracht, wat zijn specifiek kenmerk is. En het beste antwoord op deze vraag is wellicht: het begrip objectiviteit. Al het andere vloeit daaruit voort: de idee van de persoon en van de vrijheid van de persoon; het algemeen belang in zoverre dat zich van het persoonlijk belang onderscheidt; het recht als een zoeken naar gerechtigheid (wat het tegengestelde betekent van wraak); de ethiek van de wetenschap en het respect voor de empirische gegevens; het filosofische denken voor zover het zich kan losmaken van een geloof en de filosoof in volle vrijheid laat nadenken over de wereld en de waarheid; de geest van distantie en de mogelijkheid van zelfkritiek; de bereidheid tot dialoog; en tenslotte het begrip waarheid zelf.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, frankrijk, mensenrechten, metapolitiek | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Rebel with a cause!

Posted by voorhoede op 27 januari, 2008

Posted in italië, media, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Doodstraf

Posted by drietand op 27 januari, 2008

In Charleroi zijn de drie gangsters opgepakt die enige tijd geleden een politieagente hebben vermoord. De moordende criminele terreurgolf overspoelt nu al jaren ons land. Gangsters worden steeds maar driester in hun optreden en dat crapuul is nu ook tot de tanden bewapend. Oorlogswapens behoren nu tot de vaste uitrusting van elk zichzelf respecterende bende crimineel uitschot. Mensen vermoorden, verkrachten, overvallen of gewoon doodslaan op een lijnbus zijn hier nu dagelijkse praktijk.

De straten van de steden zijn na donker gewoonweg leeg. Na het donker worden zijn de criminele milieus heer en meester in de straten en zelfs in volledige wijken. De burger is zijn vrijheid en veiligheid kwijt.

Na het zware werk zijn de burgers bijna gevangenen in hun huizen en appartementen. Maar zelfs daar zijn onze mensen niet veilig, want terreurbendes komen en gaan waar ze willen ook in de privéruimtes van de burgers. Naarmate de gewone mensen steeds meer ontwapend werden en van hun rechten beroofd, werden de boeven alsmaar driester en zelfverzekerder. Bij jonge smeerlappen die mensen overvallen en molesteren is nu elke angst voor de staatsmacht volledig verdwenen. Magistraten en politiemensen zitten te jammeren dat er geen opvangplaatsen genoeg zijn voor deze steeds meer gewelddadige groep van gedegenereerde jeugd. Het zijn dezelfde mensen die jaren aan een stuk samen met de politiek corrupte bende hebben gepleit voor verdraagzaamheid, begrip en een humane benadering van criminelen.

De criminelen worden nu inderdaad humaan behandeld en vertroeteld, en de burgers worden nu twee keer gestraft. Eerst worden ze aangevallen, beroofd of wat al niet en als surplus moeten de slachtoffers zien hoe hun belagers er zeer goedkoop van af komen. Als het om jonge boeven gaat worden die nog vlugger vrijgelaten dan dat de slachtoffers de kans krijgen om naar huis te gaan.

De slachtoffers durven niet meer uit hun huis komen want dat straatcrapuul staat hen op te wachten om hen verder te terroriseren. Het wordt nu eens tijd dat de rollen worden omgedraaid. Die terreurbendes van druggebruikers en dealers moet eens mores worden geleerd. Er moeten strafkampen worden geopend waar men die luitjes een koekje van eigen deeg geeft. Eens kijken of die boefjes het leuk vinden als hun eigen methodes ook op hun zelf worden toegepast. Voor moordenaars moeten we terug de doodstraf invoeren en deze straf moet ook effectief uitgevoerd worden.

De vraag moet niet zijn of we de smeerlappen zacht behandelen en alle rechten geven. Neen, de vraag moet zijn of we onszelf en ons volk moeten beschermen en alle rechten geven. Voor elke normale mens is de keuze snel gemaakt. Alleen moeten we die bescherming niet verwachten van de huidige politieke en rechterlijke elite. Wat kan je nu verwachten van die corrupte bende profiteurs?

Alleen een volksstaat zal het volk beschermen. Met orde en discipline, maar vooral met absolute veiligheid!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , | 8 Comments »

N-SA: Identitair en Revolutionair Verzet

Posted by drietand op 27 januari, 2008

Posted in propaganda | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Kapitalisme …

Posted by drietand op 26 januari, 2008

Posted in Uncategorized | Getagged: | Leave a Comment »

Standrecht: Blijf met je klauwen van mijn land

Posted by drietand op 26 januari, 2008

Beluister dit lied

Hou je mond, kijk niet op, doe normaal
Wees verdraagzaam of ben je soms een radicaal?
We worden afgeschoten, afgeslacht
En vrouwenrecht wordt veracht
Huil vooral met de wolven mee
Doe je schoenen uit
En drink heel gedwee een kopje thee, nee doe maar twee

Keerzang:
Onder de schijn van verdraagzaamheid
Raken we onze rechten kwijt
De onderdanigheid is gewoon gênant
Blijf met je klauwen van mijn land

Zeg je wat je vindt dan moet je op de vlucht
De vrije mening is een klucht
Verwacht van de staat toch echt geen hulp
Had je kop gehouden, kruip maar in je schulp
Is het toeval of een complot?
Maar we gaan eraan kapot
’t Is toch te gek, hou toch je bek

Censureer jezelf, ben politiek correct
Al wordt het vrije woord genekt
Kom niet op voor de democratie
’t Is namelijk al vlug provocatie
Steek je kop maar in het zand
Pas je aan in je eigen land
In dit land, niks aan de hand

Standrecht

Posted in media, nederland | Getagged: , , , | Leave a Comment »