Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Afscheidsbrief t.a.v. Vlaams Belang Jongeren

Posted by drietand op 13 januari, 2008

Een nationalist zoekt voortdurend naar zichzelf. Dit houdt voor hem niet enkel de fundamentele queeste in naar een identiteit binnen een volksgemeenschap, maar tevens de vraag hoe deze identiteit zich moet manifesteren binnen het individu. Deze manifestatie doet onze identiteit immers leven, onze gemeenschap binden… en ons van buitenstaanders onderscheiden. Dit wordt soms wel eens metapolitiek genoemd, het laten doordrenken van idealen in het hele zijn.

Maar wat is dan de essentie van nationalisme? Een organische volksgemeenschap creëren, ongeacht de contemporele situatie? Of als reactionairen voor enkele standpunten strijden, binnen het status quo van de huidige tijdsgeest? Dienen wij salonfähig te zijn en, als brave liberaal-democraten, elk individu zijn vrijheid te respecteren? Of durven wij erop te wijzen dat morele waarden, principes en ideeën oneindig veel belangrijker zijn dan welk hoofddeksel al dan niet gedragen mag worden? Dat de oorzaken met de symptomen niet verwisseld mogen worden? Durven wij woorden als orde of eer zelfs nog maar fluisteren? Kennen we hun betekenis nog überhaupt?

Het antwoord is nee. Wij kennen, noch voelen de waarde hiervan. We zouden wel gek zijn, hoe kunnen we in de naam van alles wat heilig is grootschalig succes boeken door mensen hun zaligmakende vrijheid, laksheid en gemakszucht af te willen nemen? Stel je eens voor dat we ons bijvoorbeeld tegen het hyperkapitalistisch consumentisme zouden keren! Geen Coca-Cola meer, geen Nike Air sportschoenen… Dat zou de mensen toch afschrikken?

Oh ja? Laten we eens bij deze mensen stilstaan. Ze werken van 9 tot 5 (waag het niet meer te vragen, want dan durven ze plots wel de straat op), zitten ’s avonds achter de televisie (leesvoer beperkt zich tot de tv-gids) en in het weekeinde zie je hen nog wel eens op een voetbalwedstrijd of ander decadent vertier. Fijn doelpubliek. Toch is dat de wereld waar wij nu in leven. Zo is het leeuwendeel van de bevolking, diezelfde bevolking welke uiteindelijk naar de stembus trekt om opnieuw een minderwaardige meerderheidsdictatuur aan te stellen. Zowel het gevoel als het verstand om hier een wijze keus te maken schiet bij deze mensen tekort.

Ik kan een partij als het Vlaams Belang er echter moeilijk van verwijten met de stroom mee te gaan. Wat voor succes kan een partij immers bereiken als deze de massa haar gehele levenswijze bekritiseert? Geen natuurlijk, de massa stemt voor meer comfort, minder werken, minder betalen … Met een dikke laag ironie kan men vanuit deze logica misschien zelfs argumenteren dat democratie nooit bedoeld was voor tijden van decadentie, maar dat neemt haar fundamentele falen daarom niet weg.

Dus komt nu de kritische vraag, willen wij stemmen, of mensen winnen? Voor mij is het antwoord daar snel op gegeven, want nationalisme zal nooit een enkele ziel veroveren (schijn bedriegt) zolang het zich niet baseert op waarheid, in een streven naar de organische gemeenschap. Dit alles mag dan wel ongewoon klinken, zonder is deze hele ‘beweging’ wat mij betreft niet meer dan romantisch en hopeloos. Kortom, de moeite niet waard.

Wie nu denkt dat ik hierin zonderling ben, moet allereerst weten dat er velen mijn mening delen en ten tweede, dat dit niet de eerste keer is dat dergelijke kritiek de kop opsteekt. Toen nog voor Wereldoorlog II het Vlaams-nationalisme een bepaalde rijpheid had, ontstond het schisma reeds. Hoewel ik me hier niet uit nostalgie wil associëren met vervlogen tijden, stel ik wel opnieuw de vraag van destijds: Is onze nationale beweging een belangengroepering, of een uitgangspunt naar uiteindelijke grootheid?

Opdat men hier voor zichzelf duidelijkheid in kan scheppen heb ik al vaker gepropageerd de idealen te laten materialiseren in een persoonlijk referentiebeeld waarnaar men kan streven. Kijk ik naar mijn eigen referentiebeeld, dan zie ik een organische maatschappij gebaseerd op solidarisme, niet liberalisme; meritocratie, niet democratie; corporatisme, niet kapitalisme. Een andere wereld, niet deze. Daarmee niet alles maar zeker genoeg gezegd zijnde, moge men het me vergeven op dit tot conflict aanzettend onderscheid te duiden, dat tegenwoordig niet minder dan taboe geworden is binnen de beweging.

Hoe dan ook, het nationalisme dat ik aanhang kan zodoende niet werken via partijpolitiek alleen, wel enkel via een beweging. Nu kan men beweren dat de partijpolitiek daar een onderdeel van is – zij het zelfs uitsluitend als barometer – maar dan zou er eerst sprake van cohesie moeten zijn. Dit terwijl het binnen de Vlaamse beweging een sport geworden lijkt zo ‘partijonafhankelijk’ mogelijk over te komen. Als je bij de Vlaamse beweging zit, dan zit je niet bij een partij en vice versa. Onzin. De partij moet de beweging uitdragen en de twee zijn daarom onlosmakelijk verbonden.

Door deze fout heeft het toenmalige Vlaams Blok zich vanaf zijn eerste grote successen moeten distantiëren van de Vlaams-nationalistische beweging. Hierdoor zou het Blok voortaan ongebonden eigen standpunten, en niet meer per se die van de beweging, naar buiten kunnen dragen. Het heeft alleszins haar vruchten afgeworpen in de zin van electoraal succes. Maar kijken we nu eens naar het huidig Vlaams Belang, dan stellen we met enig cynisme vast dat de operatie wellicht geslaagd is, maar de patiënt overleden.

De overtuiging dat een nationalistische strijd op partijpolitiek vlak gestreden moet worden, is verkeerd. De verovering van de macht komt niet enkel tot stand door een politieke opstand die de staat in handen neemt, maar door een ideologische arbeid in de burgerlijke maatschappij die toelaat het terrein voor te bereiden. Als deze maatschappij gewonnen is voor waarden die niet meer die van de gevestigde macht zijn, zal deze op haar grondvesten wankelen. Het pad is dan geëffend voor een organische overname. Dat, of we moeten de onvermijdelijke ondergang maar verwelkomen om op de assen terug te bouwen. Het is al zover gekomen dat het mij om het even is.

Dit gezegd zijnde kan ik tot mijn conclusie komen. Het nationalisme dat ik aanhang moet een zaak zijn van zielen winnen, niet stemmen. Gezien democratie volgens mij dus geen uitweg biedt, heb ik besloten me terug te trekken uit de partijpolitiek. Mijn eerste stapjes binnen de beweging waren via het toenmalige Vlaams Blok en ik blijf ‘de partaai’ er dan ook erkentelijk voor als springplank naar de beweging en mijn huidige ideeën dienst te hebben gedaan.

Mijn afscheid is dan ook geen kwestie van motivatiegebrek. Iedereen die me binnen de partij heeft gekend kan hiervan meespreken en ik ben alleen maar actiever geworden binnen andere organisaties (afwezigheid van de laatste maanden komt door de overpeinzingen van dit document). Intern conflict of belangenbehartiging evenmin, ik weet dat mijn vertrek voor velen een teleurstelling zal zijn en zo weten zij ook dat ze me nooit tekortgeschoten waren. Ten slotte is dit ook geen tirade tegen standpunten van het Vlaams Belang. Hier had ik natuurlijk ook over kunnen schrijven, tot een polemiek zo uitgebreid als Tolstoj, maar dat zou niet de essentie raken en teveel subjectieve discussie toelaten. Het mag echter genoteerd zijn dat ik ook inhoudelijk grote verschillen met het partijprogramma draag.

Aan iedereen die ik ooit gekend heb binnen het Vlaams Belang, beste wensen in de politieke strijd die jullie je aanmeten en wie weet komen we elkander weer eens tegen in de toekomst. Ten slotte hoop ik dat dit niet persoonlijk zal worden opgevat en van enig begrip voor mijn standpunt sprake kan zijn. Ik blijf dan ook bereikbaar binnen NSV! en andere organisaties, en ik zal me nooit als anti-Belanger opstellen tegenover mensen die ik nooit iets te verwijten heb gehad.

Houzee!

Thierry Vanroy

(De mening is die van de auteur in kwestie en niet noodzakelijk deze van het N-SA.)

Advertenties

5 Reacties to “Afscheidsbrief t.a.v. Vlaams Belang Jongeren”

 1. yvan coel said

  Een houding die vokomen begrijpelijk is.Het VB is te ver gegaan in het willen winnen van stemmen en heeft daarvan meer en meer een doel op zich gemaakt.

 2. Veel succes nog verder Thierry! Ik volg u in een groot aantal beweringen die ik bij u gelezen heb, maar ik ben er van overtuigd dat een strategie van een partij (of beweging) niet zal veranderen door uit die partij te stappen maar net door ze van binnen uit te sturen. Ik respecteer ook het feit dat je het Vlaams Belang niet rechtstreeks aanvalt. Je politieke intelligentie is hier waarschijnlijk te groot voor en dat kan van sommige anderen niet gezegd worden. We ontmoeten elkaar nog wel op tal van rechts-nationale bijeenkomsten. Houzee!

 3. eddy said

  Beste kameraad Deckers
  Mooi dat u Thierry kunt volgen in veel van zijn beweringen.
  Dat u hem aanraadt om net zoals u de partij waarvan u lid bent eens kort en bondig van binnenuit te gaan veranderen is echter wel bijzonder ludiek van u.
  De partij waarvan u lid bent, is niet meer ten goede te veranderen, want het is een conformistische partij zoals alle andere.
  Het zijn niet de producten die men verkoopt (partijstandpunten) die uitmaken of een partij conformistisch is of niet het is de aanvaarding van de omgeving en het kader waarin men werkt (parlement) die dat bepalen.
  Met andere woorden, als men de parlementaire gebruiken van de Belgisch kaste legimiteert en hun praktijken overneemt, dan kan men gerust stellen dat men zich heeft geconformeerd aan het systeem.
  Vlaanderen onafhankelijk willen, maar voor de rest alles bij het oude laten is niet bijzonder revolutionair te noemen.
  Wij denken reeds post-belgisch, omdat belgië niet meer bestaat.
  De avant-garde van de belgische kaste, of ze nu uit Vlaamssprekende of Franssprekende bestaat,
  heeft zich al getransformeerd en is nu reeds gericht op euroland.
  De overblijvende elite is nu aan het vechten om de resten van een stervend karkas.
  De euro-elite zal de nationale elite vroeg of laat dumpen of op zijn minst haar aantallen fors verminderen.
  Het is voor u waarschijnlijk schokkend om te horen beweren dat we reeds in een post-belgische staat leven, maar je kunt dat altijd relativeren met te schrijven dat Anderen die de partij aanvallen niet over bijster veel intelligentie beschikken.
  Mocht u ooit de moed hebben om met die minder intelligente klungelaars in een publiek debat te treden dan staan wij altijd ter beschikking.
  Het zou geen kwaad kunnen als er eens iets nieuws zou verteld worden op jullie debatten en vervelende vormingavonden.
  En misschien moet u eens bedenken dat mensen die niet tot uw partij behoren, alle maar dan ook alle rechten hebben om te zeggen wat ze willen over gelijk welke partij die deel uitmaakt van het politieke profitariaat.

 4. Thierry V. said

  Omdat ik een aristocratische stijl aanhang zal men mij sowieso nooit vulgariteiten horen verkondigen. Ik zal zelfs niet rechtstreeks in de aanval gaan, tenzij ik écht boos ben (zoals omtrent de Vlaamse beweging in mijn toespraak op het Eurorus-congres, welke binnenkort op internet zal verschijnen).

  Maar Eddy heeft gelijk met het denken van het N-SA, en van mijzelf, als ‘post’ te omschrijven. Post-Belgisch gaat mij nog niet ver genoeg zelfs, noem het maar gerust post-Vlaams en post-samenleving. Want niet alleen België, maar heel de Westerse beschaving is dood als je het mij vraagt.

  Daarom ben ik een voorstander van ‘organische (r)evolutie’ met als eindpunt een post-apocalyptisch anarchistische, organisch elitaire en radicaal-ecologistische maatschappij. Volgens mij is dit iets waar de Derde Weg beweging een aantal generaties/eeuwen aan vooraf moeten gaan en volgens mij is dit ook waarom partijen te laat zijn. Maar ik zal hier geen hele uitwijding van maken, mijn volledig gedachtegoed kan hier gevonden worden in het Dossier ‘Op weg naar het Gouden Tijdperk’: http://users.telenet.be/nsvhasselt/verbond/speerpunt.pdf

  Alleszins zijn partijen als het VB volgens mij niet slecht omdat ze zijn wie ze zijn. Ik zal daarom ook nooit enige aanval op het Vlaams Belang doen omdat ik de partij en haar leden maar al te goed begrijp. Parlementarisme, Democratie, Euro, Europa, Vlaams, Waals, Nederlands, Frans, Liberalisme… al die zaken kunnen mij sowieso niets schelen dus ik ga me er ook niet over opwinden wat wel en niet rechtvaardig is in deze.

  Ik deel de strijd van het VB alleszins niet meer en die van de Derde Weg / N-SA is ook wat mij betreft slechts een tijdelijke keus. Maar onder tijdelijk versta ik dus waarschijnlijk nog een paar eeuwen, daarom hebben ze aan mij een volwaardig militant tot de Europese beschaving of volledig weggevaagd of de Derde Weg voorbij is. Dat duurt nog wel eventjes.

  Maar ik blijf erbij dat iedereen met het hart op de goede plaats (en dat is het VB ook in haar eigen logica) geen aanval van mij hoeft te verwachten. En datzelfde geldt voor zij die de aanvallen wel graag heen en weer slingeren. Daarvoor ben ik te begripvol en te beleefd. Ik strijd voor de weg waar ik in geloof en kies aan de hand daarvan mijn allianties.

  Doch ik dank zowel u als Eddy voor mijn ego te strelen met duidelijk te maken dat ik een verdienstelijke bondgenoot ben.

 5. voorhoede said

  Het woordje strategie duikt hier op. Het toeval wil dat we eergisteren aan het hersenhozen waren over “0% ideologie, 100% strategie” ter omschrijving van de partijpolitiek. Dat bewijst helaas dat Bert de conclusie van de afscheidsbrief niet goed begrepen heeft.

  Thierry heeft zoveel ideologische bagage dat hij niets meer kan doen binnen een of andere partij en hij ook geen partij nodig heeft om aan politiek te doen. Hij heeft ook al lang het zuiver politieke overstegen.

  Onze crisis is immers niet in de eerste plaats politiek, zelfs niet economisch. Dat alles zijn maar uitdrukkingen van de geestelijke crisis van een (onze) beschaving. De partijen zijn de uitdrukking van die crisis en dus obstakels naar onze totale bevrijding.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: