Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Front National verwerpt Sarkozy-steun aan Amerikaans imperialisme!

Posted by reteip op 17 januari, 2008

Het Franse Front National heeft bij monde van haar voorzitter Jean-Marie Le Pen een communiqué verspreid waarin het de nieuwste plannen van de joods-Hongaarse president van Frankrijk afkeurt. Deze plannen bestaan erin een “Franse” militaire basis te bouwen in Abu Dhabi, strategisch gelegen tegenover Iran. Daarmee past Sarkozy -notoir hielenlikker van de oorlogsmisdadiger Bush- zich in, in de Amerikaanse imperialistische agressie tegen Iran. Terecht merkt het FN op dat de slaafsheid van Sarkozy jegens de Amerikanen onrustwekkende vormen begint aan te nemen.

Advertenties

34 Reacties to “Front National verwerpt Sarkozy-steun aan Amerikaans imperialisme!”

 1. voorhoede said

  Het is duidelijk wat de neocons nu (wéér) proberen te doen: de verdeelde Arabieren (sji’iten en soennieten) te verenigen tégen de Iraniërs/Perzen. Zo hopen ze “orde” te scheppen in Irak en de laatste dissidente regionale grootmacht uit te schakelen: Iran.

  Die andere grootmachten – Turkije en Saudi-Arabië – zitten al sinds jaar en dag in de “zak” van Israël, de VSA en de NAVO.

  Van de as Parijs-Berlijn-Moskou blijft alleen nog Moskou over om weerwerk tegen het oorlogsgeweld te bieden. Helaas!

 2. yvan coel said

  Van vorige commentaar kan men alleen maar het hoofd schudden.Iran is een fundamentalistisch land dat wel degelijk een bedreiging kan betekenen voor onze strategische belangen.Niet meer dan normaal dat wij daar ook militair aanwezig zijn.
  Le Pen slaat soms ook door.Het is spijtig dat de VS sommige dingen doet die frankrijk en het VK vroeger zelf deden.Europa parasiteert al sinds wo2 op de VS inzake defensie.Dat is niets om fier op te zijn.

 3. NeoMil said

  Allereerst, Iran is niet tegen mijn ‘strategische belangen’ alleszins, misschien wel tegen die van u? Ten tweede, het is belachelijk dat ‘wij’ (de NAVO, het leger of Sarkozy beschouw ik niet als ‘mijn genoten’, u blijkbaar wel) militair aanwezig zouden moeten zijn in een gebied dat ons niets aangaat. Tenslotte, Europa parasiteert niet, de VSA parasiteert en heeft daarmee Europa bijna volledig opgeslorpt. De kaste welke ‘vroeger’ via het Britse Rijk en Frankrijk deed wat de VSA nu doet is precies dezelfde dus daarin zit het verschil niet. Hoe omschrijft men het verschil tussen mensen die zoals u ernaar kijken en reteip & Voorhoede in het Frans alweer… Nationaux en Nationalistes dacht ik.

 4. yvan coel said

  Iran is een bedreiging voor de strategische belangen van het westen.Dat het midden-oosten ons niet zou aangaan is natuurlijk klinkklare onzin.

 5. V for Vendetta said

  Yvan, het Westen kan de pot op! Wij zijn Europeanen en hebben met de Amerikaanse manier van leven (model voor “het Westen”) geen uitstaans, integendeel! Bovendien zijn de geopolitieke belangen van de USA en Europa niet gelijklopend, meer nog, de USA wil een verdeeld en zwak Europa behouden dat militair afhankelijk is. Voorts is het zo dat zolang de zionistische entiteit blijft bestaan, gesteund door de Atlantisten, er geen vrede mogelijk is in het Midden-Oosten. Europa parasiteert dus helemaal niet van de USA, maar wordt door de USA in een wurggreep gehouden mét de steun van pro-Amerikaans rechts in Europa. Pro-Amerikaanse rechtsen (zelfs al noemen ze zich “nationalist”) zijn zondermeer te catalogeren als verraders die ons continent verder zwak en verdeeld willen houden. De ganse politieke kliek (van links tot rechts) die in Europa de dienst uitmaakt is Atlantistisch gezind en verschilt enkel op punten en komma’s (namelijk: volledige afhankelijkheid of Europese pijler binnen de NAVO), daar zit hem het probleem.

 6. yvan coel said

  Hier ga ik zeker niet mee akkoord.Het gaat niet over de levenswijze van wie dan ook.Wij hebben strategische belangen in het Midden-Oosten.De VS wil zeker geen verdeeld en zwak europa want dat betekent dat zij veel meer zelf moeten doen.De europese landen waren vroeger de machtigste staten van de wereld en laten sinds wo2 de VS het werk doen.
  Een nationalist moet voor weerbaarheid zijn en dan doen wij ons eigen ding.Een atlantist een verrader noemen is onjuist want iemand kan best voor een alliantie met de VS zijn.Men hoeft daarvoor zelfs niet eens het amerikans maatschappijmodel goed te keuren.
  Voor mij hoeft een alliantie met de VS niet speciaal maar ik ga een voorstander ervan zeker geen verrader noemen.

 7. NeoMil said

  Als iemand in een andere realiteit leeft, valt er vaak in reacties niet meer te discussiëren. Yvan, tip, vorm u, want met alle respect, u mist het een ander om deze discussie verder te kunnen zetten.

 8. yvan coel said

  Het is met zekerheid neomil die in een door hem geschapen werkelijkheid leeft die sterk gekleurd wordt door anti-amerikanisme.Een totaal negatief sentiment overigens.Beter een boodschap van weerbaarheid en vastberadenheid verspreiden dan zagen over de VS.

 9. voorhoede said

  Weerbaarheid en vastberadenheid zijn precies ijdele woorden zonder anti-atlantisme! Ons anti-atlantisme komt voort uit onze – bescheiden – kennis van de (recente) geschiedenis.

 10. yvan coel said

  Er is geen reden om anti-atlantist te zijn.Ook weer een negatieve formulering.

 11. voorhoede said

  De VSA zijn militair aanwezig in een 140-tal landen. Denkt u dat dat is om die landen “weerbaar” te maken?

 12. yvan coel said

  Waarom altijd dat gezaag over de VS dit en de VS dat.Het gaat over onze weerbaarheid.Ik lijdt aan geen VS-obsessie en ben daar zeer gelukkig over.

 13. NeoMil said

  Ja, en waarom zouden Palestijnen over Israël moeten zeuren. Of Vlamingen over België. Of waarom zouden die Tibetanen toch voortdurend over China moeten zagen? Ohja, en het verbaast me niet dat ge zeer gelukkig zijt, zonder ‘VS-obsessie’. Als ge er werkelijk ‘over zijt’, dan hoeft ge ook niet te vragen ‘waarom’. Of wel?

 14. voorhoede said

  Het valt nogal mee met onze “VS-obsessie” hoor. Wij steunen alleen het gaullistische standpunt van Le Pen. De Gaulle was toch zeker niet weinig “weerbaar”? Hij heeft alle Amerikaanse militairen uit zijn land geschopt en zich teruggetrokken uit de militaire structuur van de NAVO.

  Wij vinden het niet meer dan normaal om tegen nieuwe oorlogen, nieuwe leugens, nieuwe onschuldige doden, nieuwe verkrachtingen van het volkenrecht, enz. te zijn. Of dat nu in naam van Israël, de VSA, de Verenigde Naties of de planeet Mars gebeurt, maakt voor ons niets uit. Zelfs als “kleine” Vlamingen bemoeien wij ons met de grote politiek, straf hé! 😉

 15. yvan coel said

  Sommigen schijnen in het buitenlands beleid alleen maar geînteresseerd te zijn in een anti-VS en anti-Israël houding.Ik veroorloof mezelf geen sympathie te hebben voor de vroegere arabische inwoners van palestina.Arabieren maken niet veel indruk in de strijd tegen Israël en ik ga mijn slaap niet verliezen omdat ze een piepklein stuk van hun grondgebied kwijtgespeeld zijn.Voor de joodse nationalisten neem ik mijn hoed af.Die mannen hebben wel een vastberadenheid die de arabieren ontbreekt.
  Het maatschappijsysteem van de VS afkeuren is één ding,anti-amerikaanse obsessies daarentegen zijn een heel ander ding.Doe ik niet aan mee.Sommigen zien een amerikaan achter elke boom.Ik niet.Overigens stammen de amerikanen(niet de echte natuurlijk maar de nieuwe)af van europese migranten.Die band is er en speelt natuurlijk mee.
  Buitenlandse politiek gaat in de eerste plaats om de eigen belangen en veiligheid.Een alliantie met de VS is daarin niet verboden al hoeft het ook niet.Wij moeten ons eigen ding doen met of zonder de VS.Wij mogen de VS niet nodig hebben en dus zelf militair sterk genoeg zijn.

 16. NeoMil said

  Yvan heeft blijkbaar lak aan de legitimiteit van machten in de keuze van zijn vriend en vijand. Ik heb hier niks meer op te antwoorden. Zelfs al worden al uw standpunten in de grond geboord, dan nog zal ge uw gelijk niet willen toegeven, deze discussie is nutteloos.

 17. NeoMil said

  correctie: ongelijk dus

 18. yvan coel said

  Neomil maakt er zich vanaf met een gemeenplaats.Dat is altijd gemakkelijk.Buitenlandse politiek is altijd een kwestie van welbegrepen eigenbelang in de de eerste plaats en daarbij mag een alliantie met de VS niet nodig zijn maar is ook niet verboden.

 19. voorhoede said

  City upon a Hill, Monroe Doctrine, Manifest Destiny, New World Order, The End of History and the Last Man, Project for a New American Century, enz. Het messianisme en het imperialisme zitten er gewoon ingebakken bij de Amerikanen. Zij zijn ex-Europeanen volgens ons.

 20. V for Vendetta said

  Yvan, als we de VS niet nodig hebben (wat correct is), waarom blijft men dat steeds weer sympathie voor dat ontwikkelingsland hebben? Amerika is een belediging voor de mensheid in al zijn vezels, het is een degeneratie van de Europese beschaving. Het is imperialistisch en in toenemende mate christelijk-fundamentalistisch. De cultuur die dat land uitdraagt verlaagt de mens tot een materialistisch dier. Ik zie werkelijk niks goeds aan de USA, met de beste wil maar toch… echt niks.

  Het zionisme heeft geprofiteerd van WO2 (de eeuwige holocaust en het eraan verbonden schuldgevoel) om politieke en financiële eisen te stellen. De joodse “nationalisten” (lees: imperialisten) kunnen hun boeltje enkel in leven houden dankzij de Amerikaanse belastingbetaler. Ze hebben het land gestolen van de Arabieren. De sympathie voor Israël is er omwille van de foutieve veronderstelling dat dit landje (net als broer USA) tegen de islam vecht. Israël bestrijdt enkel en alleen het antizionisme, niet de islam en haar fundamentalisten, ook al komen die in sommige gevallen overeen.

  Als Europeanen kunnen we beter enige sympathie opbrengen voor de seculiere sociaal-nationalisten in de Arabische wereld en hun volgelingen: anti-fundamentalistisch, antizionistisch, gevormd in Europa, seculier,… Met deze regimes kunnen we akkoorden afsluiten omtrent remigratie, strategische routes, olie,…

  Tot slot, de Amerikanen kwamen de islam ter hulp in de Balkan via steun aan de Kosovaren en de Bosniërs, als de Amerikanen schadelijke zaken uitspoken voor ons Europeanen, hebben wij de PLICHT ze hier buiten te gooien, met hun NAVO erbij.

 21. yvan coel said

  De zionisten wilden het vroegere joodse grondgebied terug en zijn daarin geslaagd.De manier waarop dwingt respect af.Ik ga geen sympathie opbrengen voor radikale islamieten.De meeste arabieren aanvaarden overigens het feit Israêl.
  Ondanks haar steun aan Israël heeft de VS goede relaties met een behoorlijk aantal gematigde arabische staten.
  De VS is in europa zeker geen islamieten ter hulp gekomen.De godsdienst van betrokkenen was niet de reden voor het ingenomen standpunt.Wat Bosnië betreft hadden ze ongelijk;betreffende Kossovo hebben ze gelijk.
  Ik ben niet akoord met het amerikaanse maatschappijmodel maar ik doe niet mee aan overdreven negatieve karakteriseringen.Overdrijven is nooit goed.

 22. voorhoede said

  De zionisten zijn brutale moordenaars! Als u respect hebt voor moordenaars, dan hebt u hier niets te zoeken. In de eerste plaats zijn zij moordenaars van mensen, in de tweede plaats van Arabieren en zelfs Europeanen (bijv. François Duprat, medestichter van het Front National). Wij hanteren geen selectieve moraal i.v.m. moordenaars, zoals de “Holocaust-industriëlen” en andere Israël-lobbyisten dat doen.

  Moord is alleen te rechtvaardigen vanuit zelfverdediging. De VSA en Israël weten dat uiteraard ook en ensceneren daarom méér dan eens zelf een “casus belli” om vervolgens zich te gaan “verdedigen”.

  In de grond begrijpt u overigens niets van het Amerikaanse maatschappijmodel.

 23. yvan coel said

  Ik ben tegen het liberalisme en dus tegen het amerikaans en ook ons maatschappijmodel.Ik voel mij daarom echter niet verplicht tegen alles te zijn wat de VS doet.
  De ene of andere zionist zal wel al eens iets gedaan hebben wat als moord kan omschreven worden maar die aan de andere kant hebben dat ook al gedaan.
  Het probleem met voorhoede is dat hij denkt in slogans en lijdt aan een anti-amerika complex.Dat is geen haar beter dan het anti-islam complex waaraan het VB is beginnen te lijden.De wereld zit er wel wat ingewikkelder uit dan dat.

 24. NeoMil said

  Geachte heer Coel, als ik iets lees als “De ene of andere zionist zal wel al eens iets gedaan hebben wat als moord kan omschreven worden” dan heb ik ZEER grote moeite mij nog te kunnen beheersen! Sluit u aan bij neocons Paul Beliën en Marc Joris of wees tenminste open genoeg om uw idealen te herzien in plaats van de wijsneus uit te hangen!

 25. yvan coel said

  Ik denk dat als men algemeen geldende normen inzake de omschrijving van’moord’ gaat toepassen,men meer feiten aan de kant van de palestijnen gaat vinden dan aan de andere kant.
  Wanneer voorhoede stelt :’de zionisten zijn brutale moordenaars’dan is dat alleen al een schromelijke overdrijving omdat daarmee alle zionisten van moord beschuldigd worden;daarbij komt nog het volledige onder het tapijt schuiven van de feiten van de andere kant.
  Ik heb ideologisch weinig gemeen met paul beliën en marc joris.
  Het is duidelijk dat neomil moeite heeft met het in vraag stellen van zijn ideeën.Een slechte eigenschap als men aan politiek wil doen.

 26. NeoMil said

  Wel integendeel, ik evolueer altijd met open vizier en neem daar grote trots in! U daarentegen stelt dingen gewoon als zouden het waarheden zijn, doch voor de rest is er nog vrijwel geen enkel argument uit uzelf gekomen! Behalve dan mijn argumenten terugkatapulteren natuurlijk, hopende daarmee uw ongelijk te verdedigen. Dit bewijst temeer dat u een totale voeling met de ideologische basis van nationaal-revolutionaire strekkingen ontbreekt en naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks een referentiepunt (boeken? ideologen? …? dacht het al!) heeft! Anders wist u wel dat wat u nu aan het zeggen bent uiterst vooringenomen en haast autistisch overkomt! Moet ik daartegenover eens de bibliotheek waar ik me op baseer opentrekken?

  Waarschijnlijk tevergeefs zal ik u een tip geven: Besef dat ‘ik ben’, ‘ik heb’ of ‘dat is’ geen argumenten zijn, doch stellingnamen die je vervolgens hoort te verdedigen MET argumenten. Lieve help zeg…

 27. yvan coel said

  Aangezien Neomil spreekt in algemeenheden kunnen zijn uitspraken op hemzelf toegepast worden.Hij mag gerust zijn bibliotheek opentrekken;het antwoord zal vernietigend zijn.Ik wacht af.

 28. NeoMil said

  En nu doe je het weer. Ik vraag UW referenties. Die van mij zijn vrij vanzelfsprekend omdat ik wel consequent ben in mijn idealen. Maar als je het per se zo wilt: Troy Southgate, Julius Evola, Ernst Jünger, Pierre Vial, Alain de Benoist, Guillaume Faye, Peter Töpfer, d’Annunzio, Oswald Spengler, Corneliu Codreanu, Robert Steuckers, Christian Bouchet, Paul Drieskens en Joris van Severen kan ik er spontaan uithalen. Maar het zijn er in feite teveel om op te noemen.

  En nu om terug te komen op wat ik dus zei: Ik vraag UW referentiepunten. En toon tenminste waardigheid door voor een keer eens niet mijn argumenten terug te deflecteren.

 29. yvan coel said

  Namen van auteurs noemen is niet hetzelfde als concrete argumenten naar voren brengen over het onderwerp waarover het gaat.Dat was de bedoeling.Ik wacht af.

 30. NeoMil said

  Nu dat ik weet dat ik hier tegen ‘de betonnen muur’ van het Politicsinfo forum bezig ben is mijn drijfveer flink afgenomen nog verstand in te praten. Yvan, jij komt hier je ambigue mening rondspuien die overduidelijk tegen nationaal-revolutionaire standpunten ingaat. Zowel Voorhoede, V for Vendetta als ikzelf hebben in onze reacties argumenten gegeven terwijl we van jou enkel en alleen nog maar stellingnamen en grove banaliseringen hebben gehad.

  Ik vraag je vervolgens de stellingen ruggensteun te geven, niet eens meer door argumenten te geven maar wel referenties die deze onderbouwen, en wat doe jij? Je kaatst de bal gewoon terug, alsof wij degenen zijn die ons moeten verdedigen. Nee jij bent dat.

  Als je niet eens hiertoe in staat bent (wat je ook niet bent, gezien je in dit onvermogen uitblinkt) dan heb ik geen enkele rede dit verder te zetten. Er bestaat niet zoiets als het omnipotente buikgevoel. Wie weet kom je daar ooit achter. Ik zal enkel nog op uw polemiek reageren als er ook argumenten in te bespeuren zijn. Tot dan zie ik er geen rede meer toe waarde aan uw woorden te hechten en ik hoop dat de rest dat ook niet zal doen!

 31. V for Vendetta said

  Yvan, wat is uw mening over de Brzezinski-doctrine?

 32. yvan coel said

  Ik blijf bij mijn standpunt dat een afkeuring van het amerikaans maatschappijsysteem niet inhoudt dat men negatief moet staan tegenover al wat de VS doet.Dat moet geval per geval bekeken worden.Wie dat niet doet vervalt in de absurditeit en de contradicties.Ik heb geen anti-amerika obsessie in tegenstelling met sommige anderen.
  Brzezinski is een heel intelligent man die veel verstand heeft van geostrategie.Zijn werkstuk is niet schokkend.Er worden door sommigen nogal fantaisistische interpretaties aan gegeven.
  In tegenstelling met anderen ga ik niet rusland gaan aanbidden.De omhelzing met de russusche beer kan dodelijk zijn.De VS zit aan de andere kant van de oceaan.Rusland zit op hetzelfde continent.
  Wij moeten weerbaar zijn en op een doortastende wijze ons eigenbelang verdedigen.Dat kan maar moet niet tezamen met de VS.We moeten alleen ons plan kunnen trekken.

 33. Dominiek said

  Wat doet de VS dan wel goed volgens u Yvan?Ik ken persoonlijk maar bitter weinig aspecten van de Amerikaanse maatschappij die ik hier ook graag zou zien geïmplementeerd zien hoor. Maar misschien hebt u er een beter zicht op dan mij? Verras me!
  Dat de VS aan de andere kant van de oceaan zit en Rusland op ons continent is trouwens totaal geen argument. VS heeft zowat overal bases, denk niet dat er ook maar 1 Europees land is waar ze niet militair vertegenwoordigd zijn dus die redening raakt kant noch wal.
  Wat we weerbaar moeten zijn en ons eigenbelang verdedigen ga ik volledig mee akkoord maar je weet net zo goed als ik dat men daarin de geopolitieke belangen niet moet in onderkennen. Een goed verstandshuwelijk met Rusland zou daarin een uitweg zijn om ons eindelijk los te rukken van die verfoeilijke Amerikaanse imperialisten (die trouwens wellicht een Vlaamse onafhankelijkheid toch maar in de weg zouden staan)

 34. yvan coel said

  Het gaat er niet om welke aspecten van de amerikaanse maatschappij men wil invoeren;het gaat om het goed-of afkeuren van daden of standpunten van de VS in de buitenlandse politiek.De invasie van Afghanistan bijvoorbeeld steun ik 100%.De basissen van de VS zijn bij ons met onze instemming in het kader van een bondgenootschap.Gegeven de houding van poetin tegenover oosteuropa is een bondgenootschap met rusland onmogelijk.
  De VS zouden zich bij de onafhankelijkheid van vlaanderen gewoon neerleggen eens die er is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: