Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Fortis gaat ethisch beleggen

Posted by voorhoede op 26 januari, 2008

banchearmate.jpgVorige week brachten we reeds het nieuws dat de Belgische bank Fortis start met een beleggingsfonds voor moslims. Voor het ‘Fortis B Fix 2008 Islamic Index 1’-fonds zou vooral in Antwerpen, Gent en Brussel opvallend veel belangstelling bestaan. Volgens de reclamefolder van Fortis Bank is het moslimfonds “samengesteld uit aandelen die voldoen aan de islamitische voorschriften van de Sharia”, de islamitische wetgeving. “Zo worden bedrijven met aan de hierna volgende sectoren gerelateerde bedrijven uitgesloten: alcohol, tabak, producten op basis van varkensvlees, financiële diensten, diensten verbonden aan defensie, wapens en vermaak”. De index wordt permanent gecontroleerd door de zogenaamde ‘Djim Sharia Supervisory Board’.

Zo staat het te lezen in een mededeling van het Vlaams Belang op 23.01.2008 met de veelzeggende titel: “Fortis Bank: knieval voor de islam”. Het VB geeft hiermee eens te meer blijk van reductionisme en simplisme. Ten eerste viseert de partij bij alle immigratiegerelateerde verschijnselen steevast één bepaalde godsdienst (islam) maar negeert ze één bepaalde ideologie (neoliberalisme). Ten tweede denkt ze “Westers” en niet “Europees” in termen van beschaving. Dat het Westen met zijn onwaarden precies voor productie, consumptie en immigratie staat, kan of wil ze niet inzien. Ten derde verdedigt ze een seculier economisch model dat volstrekt waarde(n)loos is.

Islamfobie of immigratiefobie?

“Islamfobie” en “immigratiefobie” zijn geen synoniemen. De meeste politieke partijen die de islamfobie electoraal bespelen, zijn door hun viscerale liberalisme zeker geen tegenstanders van immigratie. De leiders van die partijen houden hun kiezers echter voor dat er geen verschil zou bestaan tussen beide. Deze volksverlakkers dus volksmenners noemen zou te veel eer voor hen zijn. Een Filip Dewinter gaat gelukkig (nog) niet zo ver als een Geert Wilders, maar hij komt dikwijls aardig in de buurt. Tot de “heilige drievuldigheid” van de rechtse (nationaal-liberale of rechts-liberale) demagogie rekenen wij nu: Sarkozy, Wilders en Dedecker. In tegenstelling tot dat populaire trio hebben wij echter een consequente “immigratiefobie”. Is dat een vorm van onverdraagzaamheid? Ja, want wij zijn ronduit onverdraagzaam voor onrecht en uitbuiting! En wat is immigratie anders dan dat? Of men nu blank, zwart, rood, geel of bruin is: immigratie is voor iedereen “gelijk”. Iedereen is namelijk een verliezer! Beweringen over het zogenaamd “noodzakelijke” en “onvermijdelijke” karakter van immigratie zijn vals en dienen alleen om de verantwoordelijkheid van de uitbuiters te verdoezelen. Vergeet immers niet dat alleen zij – lees: onze “eigen” economische en politieke elites – verantwoordelijk zijn voor de immigratie! Onze strijd is bijgevolg ideologisch. Hij richt zich niet tegen deze of gene religie, tegen deze of gene immigrant maar wel tegen het immigrationisme. Dat wil zeggen: tegen de ideologie die immigratie aanprijst met economische en ethische pseudo-argumenten. Die ideologie wordt gedeeld door gevestigd links én rechts. Immigrationisme en neoliberalisme zijn synoniemen. Zolang er geen economische democratie is, zal er overigens economische immigratie zijn. De doorsnee Europeaan heeft nu immers niets te zeggen in een wereldeconomie die hem immigratie opdringt.

Westerse waarden

Het VB pretendeert de “westerse waarden” te verdedigen naar analogie met Roger Scrutons adagium “The West and the Rest”. Dat meer dan een halve eeuw geleden echter al zeer cultuurkritische werken over datzelfde Westen zijn verschenen (bijv. Der Untergang des Abendlandes of Rivolta contro il Mondo Moderno) kan het westerse chauvinisme niet temperen. De partij ziet dus in het voorval met Fortis weer een kaakslag voor de “westerse waarden” en een bevestiging van de “islamisering”. Of ze al dan niet gelijk heeft, willen we zelfs nog in het midden laten. Wij willen alleen erop wijzen dat óók andere dingen in de wereld gebeuren die misschien de aandacht van een nationalistische partij zouden verdienen. Om één concreet feit te vermelden: zou het toevallig zijn dat Fortis zich uitgerekend in volle kredietcrisis tot islamitische beleggers gaat richten? Is het nu écht zo orthodox islamitisch om zijn geld bij Fortis te beleggen? In welke mate maakt de islam een onderscheid tussen productieve en niet-productieve leningen? Of tussen dividenden en interesten? Wij weten alleszins dat de islam nog strenger is in zijn renteverboden dan het christendom dat ooit is geweest. Wij weten ook dat de nodige schijnheiligheid de meeste wereldgodsdiensten niet vreemd is. Wij zien echter in deze geslepen zet van Fortis niet veel meer dan marketing. Moslims “bekeren” tot de westerse consumptie- en speculatiepatronen is niets anders dan een zoveelste perverse stap in hun integratieproces. Of voor de VB’ers: in hun assimilatieproces. Jammer genoeg bewijst Fortis met zijn islamitisch beleggen het ethisch beleggen helemaal geen wezenlijke dienst. Wat houdt Fortis overigens tegen om altijd ethisch te beleggen? De beleggingen in clusterbommen en ander wapentuig brengen misschien te veel op? Wij vragen ons bijgevolg ernstig af of “ethisch conservatisme” – een ander stokpaardje van het VB – wel te rijmen valt met “economisch liberalisme”. Wie abortus moord noemt, moet hetzelfde zeggen over beleggingen in wapentuig.

Een seculier economisch model

Het VB bepleit een “seculier” economisch model. Dat wil zeggen: een economie zonder religieuze beperkingen en – voor wie verder kijkt dan dat – bijgevolg ook zonder veel culturele, ecologische of ethische beperkingen. Zoals hierboven gesteld lijkt het ons een innerlijke tegenstrijdigheid om ethisch conservatisme en economisch liberalisme samen te “verkopen” (want politiek is marketing). Elk economisch model zonder solide levensbeschouwelijke of wereldbeschouwelijke grondslagen is gedoemd om vroeg of laat te ontaarden in de grofste vormen van corruptie en fraude, zoals we die ook vandaag al aan den lijve ondervinden. Het neoliberalisme mag zich nog zoveel bedienen van papieren mensenrechten, het kan zijn rauwe werkelijkheid amper verdoezelen. In het verleden echter hebben vele grote Europese denkers en dichters – van Aristoteles over Dante tot Thomas van Aquino – getracht economie en ethiek te verzoenen. “Hoe achterhaald en ouderwets”, zullen de meeste “modernen” nu reageren. Zelfs degenen die zichzelf waarschijnlijk o zo links vinden. In hun verwaandheid zien ze zichzelf immers graag als dé belichaming van de “evolutie” en de “vooruitgang”, terwijl ze juist die van het tegenovergestelde zijn. Hun verwaandheid is net zoals hun onwetendheid en hun kosmopolitisme: “grenzeloos”. Het verzet tegen woeker van een Aristoteles, een Dante of een Thomas van Aquino is volgens ons universeel. Moslims verzetten zich er bijvoorbeeld net zo goed tegen als hindoes. Of iets dichter bij huis: de Amerikaans-Italiaanse dichter Ezra Pound. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd van de meeste moderne of postmoderne westerlingen. De aanvaarding van woeker kan dus een graadmeter zijn voor de staat van verval waarin een beschaving verkeert. Niettemin blijft het een universeel principe in onze ideologische strijd. Het verzet tegen woeker vormt tot op heden een belangrijk uitgangspunt voor allen die naar een Derde Weg streven. Voor Ezra Pound was poëzie alleszins niet los te zien van economie. Poëzie gold bij hem dan ook als een pars pro toto voor cultuur en ethiek. Zou geëngageerde kunst dan ook achterhaald en ouderwets zijn? Wij verwijzen de lezer door naar “Waar dient geld voor?” van de beroemde én beruchte dichter-econoom.

Besluit

De blindheid en de oppervlakkigheid ter rechterzijde zijn werkelijk stuitend, behalve voor haar eigen kring van overtuigden dan. De islamfobie is zelfs al lang omgeslagen in een islamhysterie die in haar doemdenken ook geen enkele oplossing aanreikt. Het lijkt wel een heruitgave van de Koude Oorlog, maar dan met het “groene gevaar” in de rol van het “rode gevaar”. Er is een gapende leegte ter “rechterzijde” die niet kan worden opgevuld met nieuwe vijandbeelden. Het enige verschil is dat de rechterzijde vroeger eerder klerikaal was en nu eerder liberaal is. De nieuwe rechtse demagogen borduren voort op de weg die de oude rechtse demagogen voor hen hebben gebaand. Het ongebonden denken laat zich echter niet aan banden leggen. Het is voor één keer geen demagogie om te zeggen dat onze Derde Weg de linkerzijde op “links” zal voorbijsteken en de rechterzijde op “rechts”. De strijd tegen de immigratie en tegen het immigrationisme vereist immers een totaal alternatief dat nationale onafhankelijkheid, sociale rechtvaardigheid en economische democratie als uitgangspunten heeft. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief komt eraan!

Advertenties

2 Reacties to “Fortis gaat ethisch beleggen”

  1. Schitterend artikel, dank voor de nieuwe inzichten.

  2. yvan coel said

    Ik vind wel dat fortis moet geprest worden om dit project op te geven.Vlaanderen mag niet gastvrij zijn voor migranten en dat houdt ook in dat men hen niet de gelegenheid geeft hun godsdienstige vooroordelen uit te leven.
    Voor het overige is het wel degelijk zo dat de anti-islamhysterie van het VB totaal uit de hand gelopen is.Eén van de redenen waarom ik de partij de rug toegekeerd heb.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: