Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for februari, 2008

Er zijn geen Kosovaren!

Posted by reteip op 29 februari, 2008

Er Zijn Geen Kosovaren
(Door: Koenraad Elst)

Twee landen voeren hun eigen landkaart in hun vlag, als om te zeggen: “Geen morzel gronds zal men ons ontwringen.” Cyprus beheerst niet eens het op zijn vlag afgebeelde grondgebied, want één derde ervan vormt een aparte staat, de Turkse Republiek van Noord-Cyprus. En nu is er Kosovo, welks vlag naar die van de EU lonkt, blauwe vlag en een rij sterren, maar het geel kleurt er niet de (witte) sterren, wel de vormeloze vlek die het land voorstelt. Als de Serviërs verstand hadden, was Kosovo nooit met dié grenzen tot stand gekomen of zou het er spoedig op moeten inleveren.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in actua, balkan, geopolitiek | Getagged: , , | 2 Comments »

Het volk moet de zelfstandigheid, de vrijheid, de onafhankelijkheid veroveren

Posted by voorhoede op 27 februari, 2008

In het derde nummer van haar krant drukte Terza Posizione* zich in deze bewoordingen uit:

“Het volk moet de zelfstandigheid, de vrijheid, de onafhankelijkheid veroveren. We moeten alle schema’s afwijzen. Alle schema’s die de macht ons oplegt. […] Niet meer rechts, van het centrum, links. Weg van alle partijzetels. Door hun initiatieven te verlaten.

Noch bourgeois, noch proletariërs. Maar mensen. Vrije mensen die door zich te organiseren en te strijden in de fabrieken, de kantoren, de markten, de steden een nieuwe zin ontdekken die sinds lange tijd verloren is. De zin van eenheid, van scheppingskracht die een volk zal maken – en al bezig is het te maken – van die vrije mensen.

Dit volk zal zichzelf aan het hoofd van zijn lot plaatsen, nadat de vertegenwoordigers van de huidige macht geïsoleerd en omvergeworpen zullen zijn. Het zal een andere eigenschap van het leven verwezenlijken. Het zal plaats geven aan een schone, zuivere, authentieke cultuur. Het zal de vrijheid teruggeven aan onze natie”.

* Terza Posizione was een Italiaanse nationaal-revolutionaire beweging uit de jaren ‘70-’80. Trouw aan traditionele ideeën en een veeleisende krijgersethiek drong ze zich fysiek op het terrein op, terwijl ze de valstrik van escalerend geweld en terrorisme vermeed.

Posted in citaten, italië | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Het liberalisme

Posted by voorhoede op 24 februari, 2008

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ey Javidan Iran (Onsterfelijk Iran)

Posted by voorhoede op 23 februari, 2008

Arian Band was de eerste Iraanse popgroep die zowel uit mannen en vrouwen bestond. Sindsdien zijn vele andere groepen gevolgd. Het is ook een groep met een duidelijke én vaderlandslievende boodschap. Zanger-gitarist Ali Pahlavan: “Nu hebben wij een verantwoordelijkheid, we moeten beter zijn en onszelf voorstellen over heel de wereld. Als je naar de Iraanse films gaat, is alles wat je ziet: ellende – niets anders. Mensen denken dat Iran zo is, dat alles een woestijn is en alle mensen wenen… Wij willen het échte Iran tonen”.

Iran is nu het slachtoffer van laster en leugens. Die laatste worden gefabriceerd door Amerikaanse en Israëlische instanties om een nieuw rondje oorlog voeren voor te bereiden tegen een soevereine staat. Er wordt daartoe op een schandalige en welbewuste wijze een amalgaam gemaakt van alles: de Arabische en Perzische volkeren, de Arabische (soennitische) en Perzische (sjiitische) islam, het antisemitisme en het antizionisme, de “populist” Ahmadinejad en de “fundamentalist” Khamenei, enz. Zoveel verwarring moet natuurlijk vooral doen vergeten dat niet Iran, maar Israël het enige land is in de regio dat met stellige zekerheid massavernietigingswapens bezit!

Geen oorlog tegen Iran! Oorlog tegen het imperialisme!

Posted in iran, islam, media | Getagged: , , , , , , | 1 Comment »

Geen assimilatie, maar remigratie

Posted by voorhoede op 23 februari, 2008

the-melting-pot-color.jpgDe recente ontwikkelingen in Kosovo hebben nog maar eens overduidelijk aangetoond waar massa-immigratie toe kan en zal leiden. Door het eigen grondgebied te laten overspoelen met vreemdelingen heeft men de deur wagenwijd opengesteld voor een overname van grond en ruimte door de nieuwkomers. Dat is in ons land niet anders.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in islam, maatschappij, migratie | Getagged: , , , | 13 Comments »

Diner-debat: Oorlog tegen Europa

Posted by voorhoede op 21 februari, 2008

Posted in euro-rus, geopolitiek, kalender, propaganda | Getagged: , , , | Leave a Comment »

NSV-reactie

Posted by voorhoede op 21 februari, 2008

Kosovo

Vuurwerk werd de lucht in geschoten en een massa mensen vulde de straten van Pristina, hoofdstad van de Servische provincie Kosovo. Een combinatie van Albanese en Amerikaanse vlaggen werden door de massa meegedragen, duidelijker kon dit niet zijn. Aan de macht gekomen door Amerikaanse interventie hebben de Albanezen nu, na etnische zuiveringen gericht tegen de Servische bevolking, met de onafhankelijkheidsverklaring het historische hart uit Servië gerukt.

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht was er snel genoeg bij om de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen. Hij ziet geen contradictie in het feit dat hij onafhankelijkheid voor het welvarende Vlaanderen met 6 miljoen inwoners belachelijk vond, maar dat hij nu wel de onafhankelijkheid voor Kosovo met 2,4 miljoen inwoners, 25% ongeletterden en 49,7% werkloosheid (Bron: De Morgen van 18/02/2008) als een logisch resultaat bekijkt.

De illusie die nu wordt opgeworpen, die inhoudt dat de afscheuring van Kosovo een eindpunt is in een evolutie van volksnationale strijd, is echter niets meer dan een schaamlap. Een volksnationalistische strijd houdt het behoud van volk volgens o.a. etno-culturele en territoriale lijnen in. Kosovo is echter historisch en cultureel gezien Servisch gebied. Etnische zuiveringen, Albanese migratie, anti-Servische pogroms en als toppunt de imperialistische NAVO-interventie hebben de Albanezen demografisch en politiek de overgrote meerderheid geschonken. Het is vanuit die optiek dat wij als consequente volksnationalisten dan ook de afscheuring van Kosovo verwerpen. Deze afscheuring dient immers slechts de belangen van een paar groeperingen, zeg maar gerust misdaadclans.

“De onafhankelijkheid dient vooral degenen die de touwtjes in handen hebben” (de woorden van ex-NAVO-generaal Fabio Mini). Als men kijkt naar de politici die Kosovo in de laatste jaren heeft voortgebracht, kan men niet anders dan op z’n minst de wenkbrauwen fronsen. Zo staat voormalige Kosovaars premier Ramush Haradinaj terecht op het Joegoeslavië-tribunaal met 25 jaar cel boven zijn hoofd. Huidig premier Thaci heeft aan het hoofd gestaan van de beruchte Drenica-groep, goed voor 15% van alle misdaadactiviteiten in Kosovo (met specialisering in wapensmokkel, heling van gestolen auto’s, sigarettensmokkel en mensenhandel/prostitutie). Dat de VSA deze afscheuring nu erkennen, dient enkel hun geopolitieke belangen en hun verlangen om Europa verder te verzwakken. We mogen immers ook niet vergeten dat de VSA steeds hebben gepleit, en nog steeds pleiten, voor een toetreding van Turkije in de EU.

Wij vragen dan ook niet aan de Belgische staat om dit te verwerpen, aangezien wij maar al te goed beseffen dat deze staat enkel uit opportunisme en hypocrisie handelt en zal handelen. Deze boodschap is daarom gericht aan volksnationalisten doorheen Europa om samen een front te vormen tegen het NAVO-imperialisme en tegen de verdere verzwakking van de Europese volkeren. Kosovo is Servisch, net zoals Brussel Vlaams is!

Yves Pernet
Scriptor NSV! 2007-’08

Posted in actua, balkan, geopolitiek, jeugd, studenten | Getagged: , , , , , | 2 Comments »

Castro eindelijk weg, op naar een hedendaags “Bolivariaans” Cuba?

Posted by reteip op 20 februari, 2008

De hoogbejaarde communist Castro heeft eindelijk aangekondigd niet langer de grote roerganger van zijn Caraïbische sigareneiland te willen (lees: kunnen) zijn. Na 50 jaar komt weldra een einde aan zijn heerschappij over Cuba. Daarmee verdwijnt één van de laatste relicten uit de tijd van de Koude Oorlog, kortom uit het verleden. Castro’s Cuba was en is ouderwets marxisme van de voorbije eeuw, oud-links, net als Noord-Korea een overblijfsel uit vervlogen tijden. Toch is het opletten geblazen met het wegvallen van Castro, dat het eiland niet opnieuw een protectoraat van de imperialistische buur wordt. De Amerikanen willen maar al te graag hun handen (of beter gezegd poten) leggen op Cuba.

Cuba kan enkel een welvarend land worden als het erin slaagt het Castro-tijdperk te verwijzen naar de geschiedenisboekjes en ter zelfder tijd de Amerikanen kan buiten houden. En hier komt het bolivarisme van de 21ste eeuw om de hoek kijken, in toenemende mate populair in Latijns-Amerika! Dit nieuwe bolivarisme wordt verpersoonlijkt door de leider van Venezuela: Hugo Chavez. Het wordt gekenmerkt door:

  • Strijd voor politieke en economische soevereiniteit en anti-imperialisme.
  • Activering van het volk in vormen van directe democratie, ondermeer met referenda en wijk-/dorpswerking.
  • Economische zelfvoorziening
  • Het bevorderen van nationale ethiek en loyaliteit aan de natie.
  • Bestrijding van corruptie.
  • Rechtvaardige verdeling van de nationale rijkdom(men).

Het nieuwe bolivarisme is geen communisme zoals ter rechterzijde maar al te vaak wordt beweerd, het gaat wel gepaard met een bepaalde vorm van socialisme. Naast Chavez kan ook de huidige boliviaanse president Morales zich beroepen op dit nieuwe bolivarisme. De linkse presidenten van Brazilië en Chili blijven daarentegen steken in een nieuw-linkse politiek die geen gevaar of uitdaging vormt voor het Amerikaanse en internationaal-kapitalistische imperialisme. Chavez daarentegen wijst als enige (samen met zijn Iraanse collega Ahmadinejad) de door Washington gewenste New World Order af. Dat een nieuwe bolivarist het presidentschap van Cuba op zich moge nemen! Is dit nieuwe bolivarisme de Latijns-Amerikaanse variant van het nieuw-solidarisme of een nieuwe vorm van peronisme?

Posted in latijns-amerika | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

Groen Rechts sluit zich aan bij het N-SA!

Posted by drietand op 19 februari, 2008

Met blijdschap melden wij u dat de kameraden van Groen Rechts zich hebben aangesloten bij de koepel der Nieuw-Solidaristen. Op deze manier hebben zowat alle nationaal-revolutionaire krachten in Vlaanderen zich gevonden in het N-SA! Welkom vrienden!

Posted in ecologie, groen rechts | Getagged: , | 4 Comments »

Persbericht KVHV

Posted by voorhoede op 19 februari, 2008

KOSOVO: EUROPA AAN DE EUROPEANEN!

Op zondag 17 februari riep de Servische provincie Kosovo de onafhankelijkheid uit. Op de beelden vanuit de hoofdstad Pristina konden we zien dat met Albanese en Amerikaanse vlaggen gezwaaid werd. De Kosovaarse kwestie kan niet duidelijker geïllustreerd worden.

Albanese vlaggen. De culturele bakermat van het Servische volk ligt in Kosovo. Deze provincie is naar culturele, historische en emotionele waarde vergelijkbaar met wat de Groeningekouter, waar de Guldensporenslag in 1302 plaatsvond, voor de Vlamingen betekent. Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch en etnisch-cultureel verwant met de Albanezen.

Amerikaanse vlaggen. Joegoslavië was een communistische dictatuur die door Servië gedomineerd werd. Gezien de historische banden van de Serviërs met Rusland, bevindt Servië zich in de invloedssfeer van Rusland. Het uiteenvallen van de Joegoslavische multiculturele communistische dictatuur in 1991 is legitiem op basis van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Elke volgende fase (Bosnië, Montenegro, Kosovo) in het uiteenvallen van Joegoslavië is dit niet. De VSA weigerden de opdeling van Bosnië tussen Servië en Kroatië en participeerden actief in de onafhankelijkheid van Montenegro. Dit met één enkele reden: het terugdringen van Joegoslavië, het opdelen van het Servische volk, en zo het terugdringen van de Russische invloed ten voordele van de Amerikaanse geopolitieke belangen.

De VSA participeert actief in de oprichting van islamitische landen in Europa (Bosnië, Kosovo) en dringt aan op de opname van het islamitische Turkije in de EU, terwijl de VSA een zogenaamde ‘war on terror’ voert tegen het islamitisch extremisme in Irak en Afghanistan. Dit bewijst primo de hypocrisie van de Amerikaanse buitenlandse politiek, secundo de strijdigheid van deze Amerikaanse buitenlandse politiek met de belangen van de Europeanen en tertio dat niets anders dan Amerikaanse geopolitieke belangen gemoeid zijn met de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. De Italiaanse generaal Fabio Mini, ex-bevelhebber van de NAVO-troepen in Kosovo, waarschuwt voor de onafhankelijkheid van Kosovo die niet de bevolking, maar wel de criminele clans ten bate komt. Heeft Europa baat bij de oprichting van een islamitische maffiastaat?

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond verklaart zich solidair met het Servische volk. Kosovo is en blijft Servisch grondgebied. Wij veroordelen de imperialistische Amerikaanse acties met betrekking tot Kosovo en de aantasting van de soevereiniteit van het Servische volk door de geopolitiek van de VSA.

Wij roepen de Belgische regering op de onafhankelijke staat Kosovo niet te erkennen en actief alle diplomatieke middelen in te schakelen opdat de onafhankelijke staat Kosovo niet wordt erkend door onze bondgenoten in de EU en de NAVO. Bij erkenning van de staat Kosovo dient de Belgische regering onmiddellijk onze troepen terug te trekken uit KFOR.

Conform de Monroe-doctrine, Amerika aan de Amerikanen, verklaren wij: Europa aan de Europeanen!

Rien Vandenberghe
Praeses KVHV afd. Gent
Nationaal voorzitter KVHV

Posted in actua, balkan, geopolitiek, jeugd, studenten | Getagged: , , , , , , | 19 Comments »

Vandaag Kosovo, morgen Brussel?

Posted by voorhoede op 18 februari, 2008

Posted in actua, balkan, geopolitiek, propaganda | Getagged: , , , , | 1 Comment »

Kosovo is Serbia

Posted by drietand op 18 februari, 2008

Posted in actua, balkan, geopolitiek | Getagged: , , | Leave a Comment »

Nieuw: Novopress Ierland

Posted by voorhoede op 17 februari, 2008

Posted in ierland, propaganda | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Belgische reactionairen in de bres voor “Kosova”

Posted by voorhoede op 17 februari, 2008

De Albanees-Kosovaarse eerste minister Hashim Thaçi wil morgen de onafhankelijkheid van Kosovo uitroepen. De meeste lidstaten van de EU zijn ervoor gewonnen. Hetzelfde geldt voor de establishmentfiguren in België, met de blauwe circusbaron Herman De Croo op kop. Dat is op zijn minst verbazend, want de Barroso’s en de De Croo’s van deze wereld zijn (rabiate) tegenstanders van elke Belgische staatshervorming. Nog zo’n belgicistisch geval dat Thaçi steunt, is onze minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht. Er zijn natuurlijk politici genoeg om te viseren voor de tegenstrijdigheden in hun denken en handelen. Maar het zijn (helaas) niet wij die de politici maken en kraken. Dat doen de media vooral. Net zoals de politieke macht is de mediatieke macht geconcentreerd in handen van weinigen. Het zijn ook de media die ons (des)informeren over Kosovo. Welke belangen werkelijk spelen, vernemen we zelden van hen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, balkan, geopolitiek | Getagged: , , , , , , , , , | 16 Comments »

Politieke kaste pleegt staatsgreep

Posted by voorhoede op 17 februari, 2008

986.jpgOp het einde van vorig jaar en na zeven maanden vechten om het dikste been besloot de politieke machtskaste om een punt te zetten achter de regeringsvorming. De onderhandelaars hadden in zeven maanden tijd voor 87000 Euro uitgegeven aan eten en drinken en je kunt niet blijven schransen. Dat is slecht voor de lijn. Niet de politieke lijn wordt hier bedoeld, maar wel de vetlijn.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, corruptie | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »