Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Kosovo, Kosova of wat anders?

Posted by drietand op 20 maart, 2008

In de kringen van de Vlaams-Nationalisten denken velen, zonder de situatie ten velde degelijk te kennen, dat Kosovo van oudsher Albanees gebied is dat dan ook terecht onafhankelijk werd. Dit is echter een absoluut foutieve voorstelling te wijten aan enerzijds een gevolg van de aversie van de (rechtse) nationalisten t.o.v. het communistische bestuur van het voormalige Joegoslavië waar de Serviërs de rol van ‘de slechten’ speelden. Slechten die de Albanese bevolking van Kosovo onderdrukten. Ocharme… Met een kinderhandje vol archeologische vondsten trachten Albaneesgezinden het gelijk aan hun kant te krijgen maar de sporen zijn zo miniem en betwistbaar dat de historici er geen rekening mee houden.

Dr. Koenraad Elst schreef het reeds in ’t Pallieterke in zijn betoog dat het steunen van de onafhankelijke staat Kosovo zowat gelijk staat met het toejuichen van het in 1830 onafhankelijk geworden misbaksel, België dus. Zo verwees hij naar het niet bestaan van een Albanees toponiem voor de Slavische naamgeving van het gebied, Kosovo tenzij door een verbastering à la Craeinhem voor Kraainem of Nivelles voor Nijvel. Algemeen genomen is de kennis van ondermeer de toestand om en rond Kosovo in de genoemde middens zo beperkt dat hierdoor verkeerde conclusies getrokken werden en worden. Wie wel weet hoe de vork aan de steel zit, zijn bijvoorbeeld de wanbestuurders zoals Karel De Bucht in ons ons land. Daarom dat zij wél Kosovo zijn onafhankelijkheid enthousiast steunen en meteen klaar en duidelijk stellen dat Vlaanderen, Schotland, Catalonië en andere volksgebieden er niet moeten aan denken zich nu ook onafhankelijk te mogen verklaren. Ah neen, hier gaat het immers om volkeren die verantwoord aanspraak maken op hun grondgebied zonder dat van een ander in te pikken en dan op te eisen met alle mogelijke volkse ontwrichting en brutaliteit van de inpikker er bovenop. Wij kennen wel onze Franstaligen (hoe groot is het percentage Vlamingen onder hen?) maar kennen we wel de internationaal Albanezen geheten die nu Kosovo in handen kregen? Zijn het wel Albanezen? Neen…

Gegen, Tosken en Skiptaren
De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied dat ongeveer het huidige Albanië omgrenst. Het zijn de Zuid-Albanzen en Noord-Albanezen, correcter de Tosken en de Gegen. Zij spreken twee basisdialecten, Toskisch en Gegisch die samen het Albanees vormen. Pas in 1972 werd er een algemene Albanese taal opgelegd, voornamelijk gebaseerd op het Toskisch, terecht. Tegenstanders (vnl. Gegen) bestrijden dit deels omdat het een gevolg zou zijn van de communistische leiders die vooral Tosken waren. Fout echter, het is taalkundig correct gebleken. Hoe dan ook, officieel Albanees, Toskisch of Gegisch dialect, het gaat telkens om een taal die de ‘Albanese Kosovaar’ moeilijk verstaat en amper spreekt. Zij spreken wat ze zelf noemen Skip, afgeleid van hun eigennaam Skiptaren.

Wie zijn zij de Skiptaren?
Het zijn de afstammelingen van de Ottomaanse bloedlegers die de Balkan onderdrukten gedurende eeuwen. Zij islamiseerden zeer fanatiek de streek en vestigden zich massaal in het noorden van Albanië, het zuiden van Kosovo en het noordwesten van Macedonië. Skiptar komt letterlijk van ‘leger dat Skopje overwon’. Skopje werd wel degelijk overmeesterd door de Turkse huurlingenlegers (veelal Turkmeense nomadenlegers) en de heerschaar die de overwinning op het palmares schreef, dat werd de Skiptar. De Skiptaren zijn hiervan de afstammelingen die niet verdreven werden bij de ingewikkelde volksverhuizingoperatie in de jaren ‘20 van vorige eeuw toen de Turken het huidige Turkije van Grieken mochten zuiveren en dat dan ook naar hun kunnen zo grondig als mogelijk deden. Minder grondig gingen de Joegoslaven en Albanezen te werk met alle gevolgen vandien. Vandaag eisen bijvoorbeeld dezelfde Skiptaren (diegenen dus waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn) niet alleen half Macedonië op, maar ook het noordwesten van Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UÇK vragen niet meer of niet minder de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!) en dat zij, Skiptaren, het bewind kunnen voeren.

De officiële versie – overal lezen we dezelfde opgelegde tekstjes die geen uitwijding kennen noch bronvermeldingen – is dat Skiptar komt (zou komen) van het Albanees woord shqiponja dat adelaar betekent (het is niet de adelaar uit hun vlag). Of het zou komen van shqiptoj dat duidelijk spreken betekent. Voor dit laatse is er een argument, het is oud-Albanees (niet meer in gebruik) en het is aanneembaar dat het allochtone volk zichzelf de duidelijk sprekenden (Shqipetoi) zou noemen. Er is ook de noord-Albanese stad Shköder (Scutari in het Latijn, een oude Illirische stad) die naar de afgeleide vormen shqiptoi en Shqiptar zou kunnen verwijzen. Toch is het niet zo, het lijkt eerder een toeval van twee van elkaar losstaande begrippen die elkaar wonderwel aanvullen en in een dubbele betekenis kunnen gebruikt worden. Het is trouwens opvallend dat pas na de val van Skopje (in het Latijn Scupi) het woord Skiptar in gebruik kwam als naam van volk en streek/land. Het opent een boeiende discussie, maar geen die ze voeren wil. Omdat het verhaal van de adelaar niet klopt? Het is tenslotte het symbool van een macht die aan Albanië vreemd was, net als de Ottomanen die het zeer dun bevolkte land overrompelden en grotendeels bevolkten.

De taal van Kosovo
Welke taal is de taal van het volk dat voor Kosovaarse Albanezen door het moderne, Westers geziene leven gaat? Kosovaars? Neen, want dat bestaat niet. Albanees? Neen, want dat begrijpen ze maar gedeeltelijk. Wat dan wel? Zoals hiervoor vermeld is het Skiptaars, een mengtaal vol leenwoorden uit het Servo-Kroatisch, het Turks, het Albanees, het Macedonisch, het Grieks, het Romane (taal van de Roma die wij gemakshalve zigeuners noemen wat ook al fout is) en het Roemeens dat hen de maritieme terminologie leverde, toen de Ottomanen destijds lagen te zonnen aan de stranden van de Zwarte Zee. Het is ook logisch dat een mengelmoes nomaden die een leger vormen en zich uiteindelijk ergens settelen de plaatselijke taal of talen deels of geheel overnemen, zoals bijvoorbeeld de Joodse nomaden die het Hebreeuws overnamen van de Kanaänieten en waaruit hun huidige taal lang geleden groeide. Het Skiptaars is wel degelijk een absolute mengtaal en kan vandaag eventueel als een soort grof dialect van het Albanees beschouwd worden. Het valt trouwens op dat sommige Skiptaren beweren dat zij het juiste Albanees spreken en de Tosken en Gegen, bijna volledig uitgeroeid (er zouden er naar schatting nog een 250.000 leven in Albanië in de afgelegen dorpen in de ‘Witte Bergen’ = Albanië), zouden alleen een dialect spreken van het Kosovaarse Albanees. Ook een taalstrijd?

Wie dit laatste goed begrijpt, ziet in dat de zogenaamde Kosovo Albanezen ook Albanië opeisen als hun gebied en de echte Albanezen niet dulden (en ook omgekeerd al wil niemand dit gehoord noch geweten hebben). Net zoals ze de Serviërs niet dulden en wegpesten. Net zoals ze de Roma-zigeuners (laat met maar even deze terminologie hanteren) soms zeer gewelddadig wegjagen. Omdat Kosovo naar het schijnt multicultureel is en straks, met goedkeuring van de VS, de Navo, de EU en andere dommeriken, een etnisch Skiptaarse en islamitische staat is in Europa die het gewrocht EU met open armen versneld en koesterend zal opnemen in de EU als staat nummer zoveel. Tot plezier van de nog steeds Ottomaanse Turken die met leedvermaak gadeslaan hoe wij hier in de drek trappen en er ons zo heilzaam bij voelen. Tijd om in die drek te roeren, dat we eindelijk eens gaan ruiken hoe die stinkt…

Kauwgum
N-SA-sympathisant

Advertenties

45 Reacties to “Kosovo, Kosova of wat anders?”

 1. Thellenza said

  Wat weet West-Europa nu van Albanië en Kosovo! Ik ben volbloed Albanees en kan even goed met Albanezen als met Albanese Kosovaren praten. Zowel wat de taal als de meningen betreft. En om even wat duidelijkheid te scheppen: Serviërs zijn GEEN Kosovaren noch zijn Kosovaren Serviërs. Kosovo hoort bij Albanië en daar kan geen serviër iets aan veranderen!

 2. NeoMil said

  Net zo goed als Brussel aan Maghrebijnse en Congolese migranten toebehoort? Wij zijn Europeanen, net als Serviërs, en we halen onze bronnen dan ook bij hen. Zo kwam begin dit jaar nog de voorzitter van de Servische gemeenschap spreken voor NSV!-Antwerpen, mag zo’n bron tellen? We hebben dus zeker wel recht van spreken.

  Kosovo hoort bij Albanië? Daarom dat jullie in allerijl nog niet zo lang geleden de naam ‘Kosova’ bedacht hebben? Mooie historische wortels! De Groot-Albanese annexatiepolitiek wordt gevoerd via een islamitische emigratietactiek. Hier zit geen gerechtvaardigd irridentisme achter. Albanezen zjin altijd een minderheid geweest in Kosovo, pas eind 19de eeuw zou een Albanese beweging hier opstaan en demografische verschuivingen plaatsvinden. Daarvoor is Kosovo, net als de Serven, een bastion geweest tegen het Ottomaanse Rijk. Dus zeg eens, waar baseer jij je op om Kosovo tot Albanië te rekenen? Juist.

 3. Thellenza said

  Kosovo is niet met Brussel te vergelijken. 90 procent van de Kosovaarse bevolking is etnisch Albanees. En als jij zegt: “waar baseer jij je op om Kosovo tot Albanië te rekenen?” dan kunnen wij als Albanezen ook zeggen: “waar baseren de serviërs zich op om zich het recht toe te eigenen te zeggen dat Kosovo van hen is?” Nu Milosovic het niet meer voor het zeggen heeft in Servië is alles weer goed en doet iedereen alsof er nooit iets is gebeurd. Dat servische militairen tienduizenden onschuldige Albanezen hebben vermoord tijdens de oorlog in Kosovo dat vergeet iedereen. Het is niet omdat iemand anders het nu voor het zeggen heeft in Servië dat de Serviërs ineens beter geworden zijn. Servië beweert nog steeds dat het geen schuld heeft aan de oorlog in Kosovo. Maar ja, bij ons zeggen ze: “zijn eigen fouten ziet hij niet, maar als een ander iets fout doet is hij de eerste om het gezien te hebben”, en dat geldt ook voor Servië die de schuld van de oorlog van zich afschuift en zegt dat de Albanezen er zelf mee begonnen zijn.Kunnen zij niet eens hun fouten toegeven?
  Het had trouwens evengoed een Albanees kunnen zijn die hier in België voor het een of ander kwam spreken. Want als je de Europese kaart goed hebt bekeken heb je zeker gezien dat de hele Balkan met, uitzondering van een stuk van Turkije, bij Europa hoort. Dus ook Albanië. Trouwens niet alleen in Kosovo hebben de serviërs vreselijke dingen gedaan. Denk maar eens aan de meer dan 8000 slachtoffers van het drama in Srebrenica, Bosnië. Daar hebben serviërs ook duizenden andersdenkenden vermoord omdat ze anders dachten en geloofden. Er zijn trouwens nog altijd meer Servische misdadigers die worden gezocht door Europa dan Albanezen. Als ik zeg: Radkum Ladic en Radovan Karatjic, weet je dan genoeg?

 4. NeoMil said

  1. Kosovo is etnisch Albanees geworden net als Brussel etnisch Maghrebijns gaat zijn over een paar decennia.
  2. Kosovo is de bakermat van Servië. Dat is een historisch feit, rede genoeg?
  3. De Serviërs en Albanezen leven in voortdurende politieke spanning, er is niks vergeten en vergeven. Waarom stemt men anders SRS?
  4. Dat Albanezen pogroms tot en met hebben uitgevoerd op Serviërs weet niemand omdat ‘onze media’ dat niet vermeldt. De Serviërs sloegen terug als reactie op het in de fik steken van Servische kloosters en meer van dat fraais, maar dat weet haast niemand. De huidige wantoestanden in Kosovo worden ook niet verslaggegeven. Hetzelfde tafereel vindt plaats bij Boeren in Zuid-Afrika. Geef je eigen fouten eens toe, in plaats van de Albanezen tot een heilig volk van martelaren uit te roepen.
  5. Dat een Serviër is komen spreken was als reactie op jij die zei dat ik geen recht van spreken heb. Dat heb ik wel als ik mijn meningen rechtstreeks van de bron kan halen.
  6. Albanië is pro-Amerikaans en anti-Europees. Ze speelt mee in het geostrategisch spel van de neocons en krijgt in ruil daarvoor heel wat VSA steun. Verder is ze een verislamiseerd land, zo geworden door niet-Europese machten (de Ottomanen). Ze zit midden in een orthodox-christelijke Balkan en voert hier een agressiepolitiek tegen. Van Europees gevoel geven deze geen blijk, wel in tegendeel.
  7. Je laatste argument is jezelf in de slachtofferrol duwen. De misdaden kwamen van twee richtingen, toen er dan een conflict uit ontstond moest er uiteindelijk een winnaar zijn zodat deze nadat de VN zich mengt tot grote onderdrukker uitgeroepen kon worden. Stel dat Serviërs niet meer kracht dan Albanezen hadden, dan waren deze in grotere getalen weggemaaid tijdens dit conflict. En wat dan?

 5. Thellenza said

  Het kan goed zijn dat de Westerse media niet alles vertellen maar de media in Albanië en Kosova doen dat zeker wel. Tussen Albanezen en Serviërs is er inderdaad niets vergeten en vergeven, maar in de Westerse wereld vergeet men alles wat men niet heeft willen weten. Albanië is echt niet zo anti-Europees als jij wel beweert. Waarom willen we anders lid word”en van de Europese Unie? Albanië en de VS hebben inderdaad een goede relatie maar er is nietzs mis in de relatie met de rest van Europa. Zowel Sali Berisha als Hashim Thaci zoeken toenadereing tot de Europese Unie. De hele Europese unie was het trouwens eens met een onafhankelijk Kosova met uitzondering van de landen die zelf opstandige regio’s hebben en natuurlijk Servië en hun politieke vriendjes in Rusland.

 6. NeoMil said

  Dus jij vertrouwt de media door en voor ‘Kosova’?? Alleen al met die naam toon je dat de media daar allesbehalve objectief is. Daarbij laten wij ons zeker niet door massamedia leiden, integendeel. Deze schaart zich immers achter uw ‘Kosova’ en niet achter de Servische Kosovo, welke ze eentonig demoniseert.

  Verder is de EU op zich anti-Europees. Moet ik het Turkije-argument aanhalen? De VSA en NAVO zijn anti-Europees, en de kosmopolitische EU ligt onder de knoet van deze.

  Verwar de EU niet met Europeanen en verwar de massamedia niet met de waarheid. De EU is een groepje bureaucraten die vanuit een ivoren toren zich niets van haar volk hoeft aan te trekken, laat staan aantrekt, net zoals vroeger het geval was met de SU.

  Ten slotte zijn Serviërs en Russen nog identiteitsbewust, dus ik zal me nog eerder achter hen schuiven dan decadente, veramerikaniseerde volkeren van West-Europa.

  Je praat trouwens langs mijn vorige argumenten heen dus op dat vlak zit ik al in mijn gelijk en jij, de EU, VSA, Kosova, Albanië… ernaast. Consensus is niet gelijk aan waarheid.

 7. Thellenza said

  Of ik nu zeg Kosova, zoals het hoort, of Kosovo maakt hier niks uit. En trouwens niet alleen de media in Kosova tonen meer dan de Westerse media. Maar dat kan jij niet weten want je begrijpt alleen de Nederlandse taal perfect.

 8. NeoMil said

  Goeie genade, heeft u bovenstaand artikel wel gelezen?? Ik citeer:

  “Zo verwees hij naar het niet bestaan van een Albanees toponiem voor de Slavische naamgeving van het gebied, Kosovo tenzij door een verbastering à la Craeinhem voor Kraainem of Nivelles voor Nijvel.”

  Dus durf nu nog eens te herhalen dat ‘Kosova’ is zoals het hoort?? En probeer ondertussen mijn vorige argumenten ook meteen maar neer te slaan want dit is een op zijn zachtst gezegd een ‘ontwijkende’ discussiestrategie van u!

  En uw tweede ‘argument’ (ik ga gewoon door als u doorgaat met uzelf belachelijk te maken):

  De Albanese media van Kosovo zijn natuurlijk nog veel partijdiger dan de Westerse omdat ze openlijk agressief staan tegenover Serviërs. Maar ze zijn allebei eenzijdig en partijdig, kijk maar naar ‘onze media’ haar reactie over de laatste offerande van de decadente pro-EU regering in Servië op dit moment. (Beetje opvallend, Servië wil bij EU en plots wordt iemand die al 13 jaar op de vlucht is gevangen…)

  Wat taal betreft, flauw argument. Ik herhaal dat mijn bron onder meer de voorzitter van de Servische gemeenschap van Antwerpen is. Die man zal de taal toch zeker wel verstaan (heb verder nog véél meer bronnen van die regio, dus staat u mij toe!)? U probeert mij het recht tot spreken weg te nemen door te stellen ‘Je bent niet van daar’, ‘Je spreekt de taal niet’ etc. Dat zijn geen doorslaggevende argumenten, zeker als ik ze reeds heb neergeslagen.

  En voor alle duidelijkheid, ik spreek 5 talen met variërende kunde, vergeef mij nog niet aan de Balkan toe te zijn gekomen.

 9. Thellenza said

  Ik durf zeker nog eens te herhalen dat Kosova is zoals het hoort. Dat jullie jullie laten beïnvloeden door mensen die de waarheid naar hun hand proberen te zetten, daar kan ik niets aan doen. En wat u argument over uw bron bij de voorzitter van de servische gemeenschap in Albanië betreft: die verstaat de taal van de serviërs, dat is waar. Maar er is een groot verschil tussen de taal van de serviërs, nl. het Servokroatisch, en het Albanees. Hij zal zeker niet de Albanese taal begrijpen. Het zijn waarschijnlijk niet alleen de Albanese media in Kosova, maar ook de Servische. Die zullen met alle plezier het kleinste foutje van de Albanezen tot een grote misdaad maken.Eigenlijk doet het er zelfs niet toe of je nu Kosovo of Kosova zegt want eigenlijk is het toch Shqiperia. Er is toch ook een verschil tussen Nederlandstalig België en Franstalig België. Wel dat is net hetzelfde als Albanië en Kosova.

 10. NeoMil said

  Die tweede zin zou ik moeten zeggen. ‘Kosova’ is een recentelijk verzonnen woord. Kan ik het nog duidelijker zeggen?? Als ik met een half miljoen Japanners naar Antwerpen zou trekken, demografisch overwicht zou veroorzaken, en de boel ‘Antwersaki’ zou noemen, dan heb ik toch zeker geen gelijk????

  Er wordt geen waarheid naar mijn hand gezet, ik zeg hier de onverbloemde waarheid zoals die is en u die dat ontkent zonder tegenargumenten zal dat niet veranderen.

  Dan, ik kan nog tientallen andere bronnen aanhalen die ik in mijn voordeel spreken, waar zeker wel een paar Albanees sprekende auteurs tussen zullen zitten. Maar u begint het eindelijk door te krijgen, Serviërs zullen ongetwijfeld pro-Servisch spreken en Albanezen pro-Albanees (dat geeft u toch hopelijk wel toe nu???). Hebben de West-Europese elites en media dan soms gelijk omdat zij zich achter de Albanezen scharen? Nee dat hebben ze niet, daarom dat media altijd van verschillende kanten moet worden bekeken. En vanuit mijn volkerenrecht principes schaar ik me na de twee tegenover elkaar te hebben gezet achter Servië.

  De vergelijking Kosovo-Servië & Wallonië-Vlaanderen is slechts vanuit één opzicht niet ronduit dom en belachelijk: De Walen (lees Albanezen) vormen een alliantie met moslims en verdere allochtone gemeenschappen (lees Roma e.d.m.) die Brussel (lees Kosovo) en omstreken demografisch veroverd hebben. Ze klitten samen tegen hun gezamenlijke vijand Vlaanderen (lees Servië) en scheiden zich hiervan af.

  Dit neemt niet weg dat de agressors geen aanspraak zouden mogen maken op de regio’s waar ze een biologische oorlog (demografische overstroming) tegen gevoerd hebben. Als jij gelooft dat hier wel een recht toe is, vertel me dan eens vanuit welk standpunt? Toch zeker niet vanuit dat van het volkerenrecht.

 11. Thellenza said

  Blijkbaar ben jij degene die de waarheid niet onder ogen wil zien. Niet alleen het feit dat meer dan negentig procent van de Kosovaarse bevolking Albanees is toont aan dat Albanië en Kosova wel degelijk samen horen. Dat servië op alle mogelijke manieren mensen aan zijn kant probeert te krijgen en te houden weet ik wel. Ik heb trouwens nooit gezegd dat er nooit één Albanees is geweest die een fout heeft begaan, maar het waren in ieder geval geen oorlogsmisdadigers zoals half Servië. Wat trouwens Vlaanderen en Wallonië betreft: die vormen tot vandaag nog steeds samen België en als de Serviërs niet zo hebzuchtig zouden zijn zou dat met Albanië en Kosova ook zo zijn. Zal ik even een aantal overeenkomsten opnoemen: taal, godsdienst, cultuur, en ga zo maar door

 12. NeoMil said

  Tussen eind 19de en eerste helft van de 20ste eeuw hebben de Albanezen demografisch overwicht gehaald in Kosovo. Dat is het enige waar je op kan steunen in je beweringen. Jouw standpunt is het ‘droit des gens’ volgens de wrange interpretatie dat waar mensen zich ook vestigen, de overheid aldaar zich aan de omgeving heeft aan te passen. Dit houdt dus in dat als een volk besluit te kweken als konijnen en over honderd jaar de hele wereld zodoende heeft overspoeld, dat ze ook recht heeft op de wereld.

  Voor mij geldt een andere interpretatie, mijns inziens de goede, namelijk het ‘recht der volkeren’, welke stelt dat men ‘droit du sol’ en ‘droit du sang’ heeft.

  Wie nu de oorlogsmisdadiger is kan ik nog tot in den treure op doorgaan maar ik zal het hierbij laten: De geschiedenis wordt bepaald door de overwinnaar. Servië is de verliezer dus krijgt die de volle lading.

  Je laatste argument doet me wel even raar opkijken. Helaas wordt het moeilijk voor mij om de hele Joegoslavië VS België polemiek hier in een notendop samen te vatten. Ik zal wel zeggen dat Wallonië en Vlaanderen niks met elkander gemeen hebben net zo min als de Joegoslaven dat hadden. Door onder dezelfde vlag te lopen kan er op den duur wel een vreemde band ontstaan, maar zowel hier als daar was dat een papieren tijger die onder dwang werd opgelegd.

  De overeenkomsten tussen Serviërs en Albanezen… hmm… Taal? Servisch VS Albanees. Godsdienst? Orthodox VS Moslim. Cultuur? lastiger om in een VS formaat te zetten maar om een gokje te doen: Byzantijns VS Ottomaans.

  Dus… waarop baseer je al die fraaie uitspraken over samenleven en stoute Serviërs nu eigenlijk? Communisme?

 13. Thellenza said

  Volgens mij heb je bepaalde dingen toch wel fout geïnterpreteerd. Het ging hier wel degelijk over de overeenkomsten tussen Kosovaren en Albanezen. Daar hebben serviërs niets mee te maken. taal Kosovaars (een Albanees dialect) versus officieel Albanees, godsdienst Islam versus Islam, en voor de cultuur kijk je maar eens naar alle culturele gebeurtenissen: Ramadan, suiker- en oferfeest, muziekfestivals etc.

 14. NeoMil said

  Hm verkeerd verstaan dan, maar nu maak je het wel heel kras. Wat je nu doet is de Kosovaren als de daar aanwezige Albanezen beschouwen en de Serviërs als Serviërs. Wat doen de Serviërs? Zij beschouwen zichzelf als Kosovaren en Albanezen als Albanezen.

  Dus nu vallen we op de vraag: Wat is een Kosovaar?

  Jij zegt een Albanees. Ik zeg een Serviër.

  Ik herhaal: Albanezen werden pas tussen 19de en begin 20ste eeuw de meerderheid in Servië (en dat was bovendien te danken aan de Ottomanen, lekker Europees).

  Daarbij herhaal ik: Kosovo is de bakermat van Servië. Waar baseer jij je op behalve demografische verschuiving om Kosovo Albanees te noemen?

 15. Thellenza said

  Ik baseer mij niet alleen op de demografische gegevens maar zoals ik al zei ook op taal, godsdienst en cultuur. En inderdaad, Kosovaren zijn Albanezen en serviërs zijn serviërs. Waarom de serviërs zichzelf als Kosovaren beschouwen kan ik je in één zin zeggen. Ze baseren zich buiten het feit dat ze zoveel mogelijk land willen op geschiedkundige feiten die intussen al lang verand”erd zijn. Het is niet omdat er in de geschiedenis iets gebeurd dat dat voor altijd zo blijft.

 16. Thellenza said

  Nog even iets om te verduidelijken. Serviërs zijn geen Kosovaren en dat weten ze zelf maar al te goed. Kijk maar eens naar de indeling van de jobs in Kosovo. Ik verwijs alvast even naar de politiek: Is een serviër premier van Kosova? Nee, het is een Albanees, Hashim Thaci. Is een serviër president van Kosova? Nee, ook hij is Albanees, Fatmir Sediu.

 17. NeoMil said

  Praat alsjeblieft niet langs de kwestie heen. Serviërs beschouwen Kosovo als deel van Serviê en tot nog toe heb jij niks gedaan om dat te ontkrachten. Behalve dan het als een gegeven feit beschouwen dat Kosovo Albanees is gewoon omdat Albanezen er de meerderheid zijn gaan uitmaken.

  Stel nu dat de zionistische NAVO rotzakken eens niet tussen beiden waren gekomen. Dan waren alle Albanezen op de vlucht mogen slaan, ook uit Kosovo. Dan zou Kosovo volgens jouw redenering rechtmatig Servisch zijn omdat zij er terug het demografisch overwicht behalen.

 18. Thellenza said

  Serviërs denken inderdaad dat Kosova van hen is, maar dat is zeker niet zo. Kosova is nu een onafhankelijk land waar Albanezen de meerderheid vormen. Het is goed dat Kosova onafhankelijk is, ze zoeken uit zichzelf meer toenadering tot Albanië dan tot servië. Wat besluit jij hieruit. De meerderheid van de Kosovaarse bevolking, op de serviërs die er 10 procent van uitmaken na, beschouwt Kosova als een deel dat bij Albanië hoort en niiks met servië te maken heeft. Daar hebben ze dan ook gelijk in en de serviërs weten dat ook.

 19. NeoMil said

  Wil je nu eens een argument geven waarom Kosovo niet van de Serviërs zou zijn? Het als een stelling brengen maakt het niet de waarheid! Je enige argument is demografische verschuiving. Laat me het dus simpel stellen:

  Mag ik ervan uit gaan dat jij dit als geldig argument beschouwt of niet?

  Mij best, zo denken de Albanezen (zeker maar niet uitsluitend) in Kosovo ook. Maar dan keur je ook iedere vorm van imperialisme goed en heb je ook geen recht iets aan te merken op zogenaamde ‘oorlogsmisdaden’, kolonisatie en ander van dat fraais.

  We kunnen hier naast elkander blijven praten of elkanders standpunten als fundamenteel verschillend beschouwen. In dat geval is strijd tussen de twee zienswijzen onvermijdelijk en staat de eigenlijke kwestie daarnaast. Dan hebben we de keus tussen ofwel op onze zienswijzen in te gaan ofwel het erbij te laten en de strijd als onvermijdelijk te beschouwen.

  In dat laatste geval heb ik slechts één besluit: Zivela Sirbija!

 20. V for Vendetta said

  De crimineel Thaci (officieel eerste minister) heeft ondertussen openlijk bedreigingen geuit in het onwettige Kosovaarse parlement. Nog een reden voor de Serviërs om opnieuw orde op zaken te gaan stellen in hun opstandige provincie. Misschien met de hulp van de Italianen die het maffiastaatje Albanië opnieuw onder hun bestuur kunnen plaatsen…

 21. Thellenza said

  Dat is inderdaad een geldig argument, maar ik heb er wel al meerdere aangegeven. Laat me even verwijzen naar de taal, godsdienst en cultuur die ik reeds besproken heb. De serviërs kunnen ook geen argumenten geven waarom Kosova dan wel van hen zou zijn. Ze kunnen alleen verwijzen naar feiten uit de geschiedenis die nu niet meer te betwisten zijn omdat er geen rechtstreekse getuigen meer zijn. Ik heb zeker wel het recht om kritisch te zijn tegenover servische oorlogsmisdadigers of vindt jij het misschien goed dat zij onschuldige burgers uitmoorden.
  Wat Hashim Thaci betreft, waar baseer jij je op om Thaci van criminaliteiten te beschuldigen. Jullie weten niks van Thaci’s verleden. Het Kosovaarse parlement is bovendien niet onwettig. Kosova is door verschillende landen als onafhankelijk erkend. En wat Albanië betreft: jullie hebben niet het recht om Albanië als mafiastaatje te bestempelen. Kijk maar eens naar de corruptie en fraude die in België gebeurd zonder dat iemand er iets van af weet. Trouwens, wat zou Albanië dan wel tot een mafiastaat maken? De banden tussen Italië en Albanië zijn goed, dus waarom zou Italië Albanië onder zijn bestuur willen plaatsen? Servië heeft trouwens geen enkel recht om iets te ondernemen in of tegen Kosova, want Kosova is een onafhankelijk land. Kosova heeft geen verantwoording af te leggen tegenover servië. Volgens mij is servië een véél grotere mafiastaat dan Albanië. Vergeet niet dat onlangs Karatjic is gearresteerd en dat Mladic nog steeds op vrije voeten is. Kan je één voortvluchtige Albanese misdadiger opnoemen? Nee, dat kan je niet.

 22. NeoMil said

  1. Je ontwijkt mijn argument dat het van standpunten afhangt. Vanuit volkerenrecht standpunt is Kosovo de bakermat van Servië en ENKEL daarom onvervreemdbaar van Servië. Voor jou, en je blijft dit maar (bewust?) ontwijken, geldt ENKEL de demografische verschuiving. Dus dat is twee keer een ‘enkel’ argument, waarvan de geldigheid afhangt van het standpunt. Dus argumenten heen en weer zwiepen zonder elkanders standpunt te begrijpen is onzinnig.
  2. Oorlogsmisdadigers komen van alle kanten, hopelijk hebben we dat nu eindelijk kunnen concluderen. Dat de Serviërs van de Albanezen gewonnen hebben heeft tot meerderheid slachtoffers aan Albanese kant geleid, anders was het omgekeerd geweest in het conflict van de jaren ’90. En ja, vandaag de dag vechten ze het nog altijd uit… zien we dit keer wint en dan weer de slachtoffer rol mag opnemen he?
  3. Waarom Hashim Thaci terrorist is?? Zijn bijnaam is De Slang nota bene! Hij was hoofd van de UCK! En nu komen we op een typisch spreekwoord terecht: De een zijn vrijheidsstrijder is de ander zijn terrorist. Dus hang jij nu maar Thaci aan, dan doen wij dat met Milosevic & co. Maar hou op met je handen en die van de Albanezen in onschuld te wassen.
  4. Albanië is een mafiastaat. Ze is de uitvalsbasis van de Albanese mafia waar de Italiaanse mafia op een liefdadigheidsorganisatie tegenover lijkt in vergelijking.
  5. Je bent niet zo gewend argumenten te vormen he? Kosovo is onafhankelijk voor de Albanezen en de eurocraten. Niet voor de Serviërs en volgens ons standpunt zijn het de Serviërs die aanspraakrecht op Kosovo hebben.
  6. Nog nooit van de Servische mafia gehoord, nu word je gewoon zielig. Oh, en ik was bijna de banden tussen Albanezen en gedegenereerd Roma-tuig vergeten…
  7. Een Albanese misdadiger? Thaci. Ziezo.

  En waag het niet opnieuw je argumenten na te papegaaien, het gaat hier om twee verschillende standpunten, of je gaat daar eerst op in of je houdt op en gaat ergens anders in je groot gelijk zitten.

 23. Thellenza said

  Jullie kunnen niet bewijzen dat Kosova de bakermat van Servië is. Je kan hoogstens een paar geschiedkundige gebeurtenissen aanhalen, waarvan niemand nog de objectiviteit kan bewijzen. Je standpunt steunt dus alleen op dingen waarvan niemand nog kan zeggen in hoeverre deze correct zijn. Niks volkerenrecht dus! Mijn standpunt steunt niet alleen op demografische gegevens, maar ook op de overeenkomsten tussen Kosova en Albanië, de tegenstellingen tussen Kosova en servië, en de mening van de Kosovaarse bevolking. Laat ons even stellen dat Brussel tussen Marokko en België in zou liggen. Tot nu toe zijn er nog meer Belgiërs dan Magrebijnen in Brussel. Dus Brussel hoort bij België. Zou jij het dan goed vinden dat de Marokanen zouden zeggen: Brussel is van ons. Nee toch. Dat is net het zelfde met Albanië, Kosova en servië. Het is toch niet logisch, dat een bevolkingsgroep die de minderheid in een gebied vormd, gaat zeggen dat dat gebied van hen is en er de baas gaat spelen. Voor de oorlog werden Kosovaren door de serviërs onderdrukt. In welk opzicht vindt jij dan wel dat Servië van Albanië gewonnen heeft. De strijd duurt nog altijd voort, weliswaar zonder oorlog. Dus al die onschuldige mensen zijn voor niets vermoord. Oorlogsmisdadigers mogen dan wel van alle kanten komen, toch wel opvallend dat ik minstens 2 servische oorlogsmisdadigers kan opnoemen hé. Trouwens niet alleen in de oorlog om Kosova, maar ook in de oorlog in Bosnië. Met je argument i.v.m. de bijnaam van Hashim Thaci bewijs je niks. Heb je je al eens afgevraagd hoe hij aan die bijnaam komt? Wie heeft die bijnaam gegeven en waarom? Hij was trouwens niet de hoogste leider van UCK. UCK is trouwens geen terroristische organisatie, maar een organisatie die de rechten van Kosovaren en Albanezen uit Albanië verdedigd en beschermt. Milozevic heeft onnodig duizenden mensen laten vermoorden, dus als jullie zo iemand willen volgen. Ik zeg trouwens niet dat Albanezen nooit een fout hebben gemaakt, maar in ieder geval niet zo’n grote fouten als de Serviërs tot op de dag van vandaag blijven begaan. Jullie weten trouwens NIKS van de Albanese mafia. Die heeft trouwens nooit iets ondernomen tegen buitenlanders maar concentreert zich vooral op binnenlandse vijanden. Natuurlijk wil Servië Kosova niet als onafhankelijk erkennen want dat zou betekenen dat ze hun ongelijk moeten toegeven. Ik heb dan ook niets gezegd over Servische mafia, maar over alleenhandelende of kleine groepen servische misdadigers die veel erger zijn dan de mafia en zich niet alleen richten tegen binnenlandse vijanden. Trouwens, al moesten de media nu elke dag berichtgeven over de servische mafia, dan nog zouden jullie zeggen dat die niet bestaat. Jullie hebben geen bewijzen waarop jullie zich kunnen baseren om Thaci van terorisme te beschuldigen. En als hij de enige is die je kan bedenken, dan kan je er geen bedenken. Als ik ongelijk zou hebben zou ik mijn tijd hier niet in steken. Dus nu is het aan jullie. Of je geeft je ongelijk toe, of je overtuigd iemand anders maar. Het staat vast dat jullie bevoordeeld zijn in het voordeel van de serviërs.

 24. NeoMil said

  Als je de ontstaansgeschiedenis van Servië doorneemt zie je dat ze niet had bestaan zonder Kosovo en alles wat met Kosovo daarna gebeurd is. Eender welke geschiedkundige kan dit beamen, zelfs Albanezen kunnen daar niet aan ontsnappen. Dat jij dit nu ontkent zonder er zelf verstand van te hebben (namelijk zonder argumenten te gebruiken) is een flauw truukje waar ik niet in trap, ik ken de geschiedenis van Servië goed genoeg daarvoor. Alle geschiedkundige waarnemingen wijzen op een overweldigende Servische meerderheid in Kosovo tot in de 19de eeuw, zelfs tellingen van Ottomanen welke naar religie eerder dan volk telden kan men nog uit afleiden dat Orthodoxe Serviërs altijd de meerderheid van Kosovo hebben uitgemaakt. Maar ik ga hier niet verder over uitweiden, pak gewoon eender welk geschiedenisboek erbij!

  Wat je vervolgens zegt is opnieuw het demografisch standpunt en niks (maar dan ook niks) anders. Alles, de banden tussen Albanië en Kosovo, tussen ‘Kosovaren’ en Albanezen, ‘cultuur’ etc. is een gevolg van het Albanees overwicht welke eind 19de eeuw tot stand kwam. Maar opnieuw blijk je me niet te snappen, het gaat hier op standpunten, niet om argumenten. Voor jou geldt het standpunt van demografische verschuivingen, voor mij van volkerenrecht. Bloed en bodem dus, de negatieve connotatie van die woorden buiten beschouwing gelaten.

  Dat jij nu mijn Brussel-argument omdraait is ronduit lachwekkend, zij het niet ziekelijk. Over vijftig jaar hebben Maghrebijnen wel demografisch overwicht en kunnen ze ons ‘een Kosovo’ lappen. Kunnen ze nu al, aangezien Franstalige ‘Brusselaars’, Maghrebijnen en Congolezen een onheilige alliantie aangaan tegen de Vlamingen, welke de minderheid geworden zijn in wat 150 jaar geleden nog Broeksel was.

  En je hebt gelijk, ik vind het niet goed dat deze onheilige alliantie Brussel inpalmt, en precies daarom vind ik het ook niet goed dat Albanezen in een onheilige alliantie met zigeunertuig en meer van dat fraai volk hetzelfde doen tegenover de Serviërs!

  Wanneer ik zeg dat ‘Servië gewonnen heeft’ doel ik op de oorlog van de jaren ’90 waarin Serviërs de bovenhand haalden tot de NAVO ertussen kwam. Hoe dan ook, omdat ze de militaire bovenhand haalden waren de ‘oorlogsmisdaden’ vanaf dat moment natuurlijk allemaal Servisch. Hadden Albanezen gewonnen, dan waren er vanaf dat moment oorlogsmisdaden van Albanese kant geweest. En inderdaad, het conflict duurt voort, de verhoudingen zijn wel weer veranderd. Maar wat daar ook van zij, je blijft niet goed luisteren, wat ik wil zeggen: Hou op met je handen en die van de Albanezen in onschuld te wassen!

  Wat UCK betreft, knoop het nu eens goed in je oren: Iemand is in een conflict voor de een vrijheidsstrijder en voor de ander terrorist. Voor mij is UCK terroristisch en voor jou het Servisch leger van die tijd. Wil je nu eindelijk akkoord gaan daarmee en ophouden jezelf het groot gelijk toe te eigenen? Ik doe dat niet, ik probeer hier duidelijk te maken dat we 2 verschillende standpunten hebben en we op die manier zo wel langs elkander heen kunnen blijven praten tot in den treure.

  Ik heb hier mijn rechterhand op een heel fraai boekje liggen over de Albanese mafia, mag een mens die wat gelezen heeft ook argumenten gebruiken of moet je plots al over de etniciteit beschikken? Tsktsk, dat zou mijn argument moeten zijn. Alleszins is de Albanese mafia de tweede meest verspreide mafia in Europa en de VSA. Op nummer één komt de Joodse (ook wel eens Russische genoemd) mafia en op drie de Italiaanse. Praat niet goed wat niet goed te praten valt, zeker als je er zelf ‘NIKS’ van weet. Dat je daarbij zegt dat ze vooral in het binnenland actief is, daarmee bevestig je dat Albanië een mafiastaat is.

  Servische misdaad, georganiseerd of niet, is in elk geval net zo significant als een nietszeggend begrip als de Kazachstaanse misdaad. Ze heeft geen enkel internationaal belang, terwijl de Albanese misdaad, georganiseerd of niet, een wijdverbreid begrip is in alle sectoren waar dit mogelijk is.

  En ik herhaal nog één keer: IK was mijn handen noch die van der Serviërs in onschuld, jij doet dat, jij haalt gefabriceerde mensenrechten onrechtstreeks aan, jij hangt het slachtoffer uit. Ik enkel een andere partij, en verder doe ik niet flauw en ga ik de Serviërs niet verheffen tot heiligen. Milosevic heeft veel dingen gedaan die niet fris zijn, en dan? Albanezen ook niet dus het is gewoon geen argument, dat is wat ik hier duidelijk wil maken!

  Wat oorlogsmisdadigers betreft, je wil wéér gaan vergelijken? Heb je het nu nog niet begrepen? Nou mij best, hier een paar voortbrengsels van uw heilige volkje: Liberation Army of Chamuria (LAC), Idriz Balaj, Ramush Haradinaj…

  En wat Thaci betreft, de man heeft meer Serviërs gedood en meer Orthodoxe gebouwen met de grond gelijk gemaakt dan Ottomanen in een half millennium! Stop met je groot gelijk wil je…

  Oh ja, een foto om aan te tonen hoe pro-Europees die Albanezen wel niet zijn: http://sheikyermami.com/wp-content/uploads/2007/05/albanian-terrorists-greece1.gif

  pro-EU en pro-VSA, verwar die zaken niet met ECHT pro-Europees!

 25. Thellenza said

  Over de geschiedenis van servië weet ik niet veel, maar in die tijd was er nog geen spraken van Kosova, Albanië en Servië. Inderdaad, mijn standpunt blijft dat als één van die twee landen Kosova in zijn grondgebied moet opnemen, dat Albanië moet zijn. De redenen hiervoor heb ik reeds vaak herhaald. Nu trouwens, als de serviërs dan toch vrede op de balkan willen, laat de Kosovaarse bevolking dan zelf het recht om te kiezen. Kosova is nu een onafhankelijk land, dus als servië dat eindelijk toegeeft kunnen de Kosovaren kiezen in hoeverre ze de banden met Albanië en servië aanhalen. Net als met Turks en Grieks Cyprus. Cyprus is één land maar heeft een Turks en een Grieks deel. Beide delen zoeken sinds kort weer toenadering tot elkaar. Dus kan dit ook met Kosova met dat verschil dat Kosova een onafhankelijk land is dat toenadering zoekt tot zijn buurlanden i.p.v. tot delen van zichzelf. En wat de zigeuners betreft: Albanezen zijn zeker niet gediend met de aanwezigheid van Zigeuners. Wat ik reeds zei: Ik heb nooit gezegd dat Albanezen nooit fouten maken. Laat me even verwijzen naar de zigeuners hierboven. Dat de Albanezen niet met hun aanwezigheid gediend zijn heeft tot gevolg dat er af en toe wel eens een zigeuner in elkaar geslagen wordt of in het kanaal geduwd. Maar zeker niet alle Albanezen zijn zo gewelddadig. Akkoord, Uck heeft ook een paar fouten gemaakt, maar dat is niets in vergelijking met de misdaden van servische soldaten. Uck had geen slechte bedoelingen maar wilde alleen de rechten van Albanezen beschermen. Servische soldaten hebben door het plegen van misdaden waarschijnlijk hetzelfde geprobeerd met de rechten van de serviërs, maar ze hebben zich wel tegen alles wat Albanees is gericht. Waarom vindt je het eigenlijk zo belangrijk om de standpunten vanservië te verdedigen? Niet alles wat geschreven staat is daarom de waarheid. Maar inderdaad, de Albanese mafia verspreidt zich over Europa omdat geviseerde mensen Albanië ontvluchten en hun belagers hun achterna gaan. Je mag dan wel lezen, ik weet nog altijd meer van de Albanese mafia dan jij. Als ik zeg dat ze vooral in het binnenland actief zijn betekent dat nog niet dat Albanië een mafiastaat is. Dan zijn er vele mafiastaten op de wereld, om niet te zeggen dat de hele wereld een mafiastaat is. Overal zijn er wel eens afrekeningen tussen rivaliserende bendes of families etc. Servische misdaad is zeker internationaal. De oorlogsmisdaden in Kosova, Bosnië, Kroatië etc. Er wordt meer verslaggegeven van internationale misdaden gepleegd door serviërs dan door misdaden gepleegd door de Albanese mafia. Ik heb trouwens nooit gezegd dat Albanezen heilig zijn, kijk maar naar de verhouding van sommige Albanezen t.o.v. zigeuners. Dus de misdaden die Milozevic begaan heeft zouden niet bestraft mogen worden? Ook de misdaden die door Albanezen begaan worden moeten bestraft worden, als het misdaden zijn. Trouwens, waar baseer je je bewering over Thaci op?

 26. NeoMil said

  “In die tijd?” in welke tijd? Servië bestaat al sinds de 9de eeuw, het begrip Albanië sinds de elfde. Het belang van Kosovo is al sinds de Romeinen bekend geweest omwille van haar strategische locatie.

  Verder hebben we elkanders argumenten inderdaad al tot in den treure moeten herhalen. Maar zeggen dat ‘Kosovaren’ het recht in eigen hand moeten kunnen nemen is opnieuw een Brusselse situatie. Alsof Brusselaars een apart volk vormen! Kosovaren is een onheilige alliantie van Albanezen, zigeuners e.d.m. in Kosovo. Zij zijn zich ‘Kosovaren’ gaan noemen uit strategische overwegingen en het is nogal wiedes dat ze vervolgens aansluiting zoeken bij Albanië. De hele ‘Operatie Kosova’ valt binnen het kader van Albanees irridentisme. Dus als je argument nu ook nog eens wordt dat Kosovaren een apart volk vormen… kom nu. Dus het Kosovaars zelfbeschikkingsrecht verdedigen is wel heel kort door de bocht. Iedereen die er ook maar iets van weet kan beamen dat Kosovaren Albanezen zijn met PR-bewustzijn.

  Verder mis je weer mijn punt. Het vergelijken van het Servisch leger met de UCK leidt tot niks. De kant waar de meeste doden aan vallen op dat of dat moment hangt volledig af van machtsverhoudingen, en die waren midden jaren ’90 in voordeel van de Serviërs. Waar het om gaat is welke kant gelijk heeft, en dan zeg ik Servië omdat ik me baseer op volkerenrecht. Kosovo is de Groeningheveld (waar Guldensporenslag gestreden werd) van Servië en daarom onvervreemdbaar deel hiervan.

  Dat je nu een argument moet gebruiken als ‘niet alles wat geschreven staat is de waarheid’ doet me grijnzen als je bedenkt aan wiens kant de massamedia staat bijvoorbeeld… Dus je ‘argument’ dat je even later geeft over dat de media meer over Servische misdaden dan Albanese mafia verslaggeeft valt ook in het water, men geeft ook meer verslag over Italiaanse dan Joodse ookal is die laatste duizenden malen erger.

  Op vlak van misdaad verwar je oorlogsmisdaad nu met eigenlijke misdaad. Ik word er een beetje ongeduldig van aangezien ik nu al de godganse tijd probeer aan te tonen dat ‘oorlogsmisdaad’ niet bestaat. Dat kan voor anderen een ‘Heldendaad’ zijn en kom al helemaal niet af met universele mensenrechten want dat zijn louter constructies. Verder kan je Albanese mafia proberen te minimaliseren, maar de cijfers liegen er niet om.

  Nu wat Thaci betreft, zoek zelf maar op via google voor meeste info, zal ongetwijfeld wat zijn. Wat ik nu al zal zeggen: slachting van Klecka. De betrokkenheid van Thaci was hier onweerlegbaar. En dan heb ik het nog niet gehad over zijn criminele activiteiten, zwijgen opleggen van ‘dissidenten’ van eigen kant…

  Voor mij hoeft alleszins niemand gestraft te worden. Laat mij uit een boek citeren:

  “Wat bent u dan voor mens, heer Günther, wanneer u Servië als het slachtoffer van een aanval ziet, maar u niet aan deze zijde schaart en hen als “oorlogspartij” afschildert? U weet toch, waar de oorlog van uitgaat! Op dit moment ervaar ik niks dan verachting voor u, heer Günther. En klopt het dan, wanneer u van een “imperialistisch conflict” spreekt? Er is hier slechts een imperialist in het spel, en dat is de NAVO! Deze heeft in die regio niks te zoeken. Of giet u hier soms ook een laag humanitaire lijm over? Het morale wapen van oorlogsvoerders is zeer zwak, die van de tegenstanders des te sterker; daarom moet deze oorlog als een grove fout van de NAVO herzien worden (Henry Kissinger was niet zo dom geweest; hij was tegen deze oorlog geweest). Zeker en vast had Milosevic niet slim gehandeld, door de Kosovo-Albanezen de autonomie weg te nemen. Maar is hij daardoor plots “imperialist”? Zonder twijfel wil de UCK (Kosovaars bevrijdingsleger – red.) Kosovo uit het Joegoslavische staatsgebied trekken en in het Albanees binnen halen. Maar is dat “imperialisme”?
  Neen, heer Günther, imperialisme is datgene, wat de mensen doen, die daar niks te zoeken hebben, die de etnische conflicten enkel voor hun eigen doel uitbuiten – welke doelen dat ook mogen zijn. Humanitaire hulp alleszins niet, dat hoef ik u ook niet te vertellen. Dus wat is er met hen aan de hand, heer Günther, dat zij geen sympathieën, geen meevoelen voor “slachtoffers van een aanval” hebben? Ik ben godzijdank niet de enige, die nog iets merkt: Lees maar eens wat Erwin Chargaff over de Kosovo-oorlog geschreven heeft! En wanneer u over mijn “Tornado’s-Onderuit!”-pamflet citeert en zegt: “Over het algemeen kennen anarchisten geen heldhaftige volkeren” , dan weet u nu, wat ik met “heldhaftigheid” bedoel.”

  (Peter Töpfer, in nationale Anarchie – Texte 1997 bis 2000, eigner verlag, 2004)

  Mijn standpunt tegenover de Balkanconflicten: Zij hebben het onderling uit te zoeken en de EU, VSA, NAVO en al die andere imperialistische rotzakken hebben weg te blijven uit dat gebied. Rechtvaardigheid als voorwendsel is altijd liegen dat het gedrukt staat.

 27. Thellenza said

  Het kan best zijn dat servië sinds de negende eeuw bestaat en Albanië sinds de elfde. Dat het belang van Kosova al sinds de tijd van de Romeinen bekend is, bewijst nog maar eens dat de Serviërs er alles aan hebben gedaan om het gebied tot zijn grondgebied te laten horen. Het is niet omdat een begrip zoals servië en serviërs ergens is ontstaan dat het gebied waar die begrippen zijn ontstaan daarom tot het grondgebied van dat land behoort. Als dat zo zou zijn, zou de halve wereld Keltisch zijn. Om wat te verduidelijken: Parijs werd gesticht door de keltische stam de Parissi, dus eigenlijk hoort Parijs de Kelten toe, volgens jouw standpunt. En wat Kosovaren betreft, je spreekt jezelf tegen. Eerst zeg je dat Kosovaren Serviërs zijn, nu is het een aliantie van verschillende volkeren. Het is geen van twee, want het zijn Albanezen. Door het feit dat 90 procent, ofwel 1 miljoen achthonderdduizend mensen op 2 miljoen, Albanees is, heeft Kosova het recht om zelfbestuur te eisen. Albanië heeft nooit gezegd dat Kosova zich bij hen Moet voegen. Je hebt even verderop zelfs zelf gezegd dat iedereen kan beamen dat Kosovaren Albanezen zijn. De guldensporenslag van Servië heeft zich trouwens verder verspreid dan alleen het Merelveld en dus Kosova. Het volkerenrecht slaat dus nergens op. Kijk maar naar mijn verwijzing over Parijs. Dat de media meer verslag geeft over servische misdaden dan over Albanese misdaden is te danken aan het feit dat servische misdaden zich niet alleen tegen vijanden van die etnisiteit keert, maar ook tegen andere nationaliteiten. Wat Thaci betreft: ik weet nog veel meer over zijn verleden dan jij.

 28. eddy said

  De discussie hierboven is een verloren discussie.
  Het toont overduidelijk aan dat indringers op je grondgebied vooral door nataliteitverschillen maar ook door onbegrensde toegang tot het grondgebied van hun familie via gezinshereniging leid tot de facto gebiedoverdracht.
  Het is vooral deze les die wij als nationaal-revolutionairen moeten onthouden.
  Integratie bestaat niet en wij zijn dan ook geen voorstanders om daar tijd en geld aan te besteden.
  Tijdige remigratie daarentegen kan voorkomen dat ook wij afstand moeten doen van leefruimte en grondstoffen (huizen-scholen-ziekenhuizen)en geld.
  De ongelooflijke imperialistische arrogantie van iemand zoals Thellenza moet voor ons een waarschuwing en een stimulans zijn om tegen immigratie en vreemdelingen immerialisme te blijven vechten.

 29. Thellenza said

  Weet je, al die waarschuwingen dat je tegen immigratie moet blijven vechten slaat nergens op. Ik ken mensen die meer om België geven dan om hun eigen land. Deze mensen verwaarlozen hun routs en gedragen zich net zo als Belgen. Ik vind dat niet goed maar het getuigd wel van integratie. Dus, zeg nu nog eens dat integratie niet bestaat.

 30. eddy said

  Dat veel mensen van hun hond houden maakt van hen nog geen hond.
  En dat er veel mensen meer van belgie houden dan van hun eigen land,is geen probleem,die kunnen desgevalend leuk naar het Waalse gedeelte verhuizen bij een splitsing.
  Als u door heeft dat onze invalshoek ivm immigratie alles te maken heeft met een economische invalshoek dan zou u begrijpen dat integratie voor ons totaal geen verschoninggrond voor die immigratie is.

 31. Chlodovech said

  Thellenza, hoe zou jij het vinden mochten de Serviërs langzaam maar zeker Albanië beginnen te bevolken en dan vervolgens de geboortegrond van jouw natie claimen?

  Voorts: Wat multicultuur ook economisch oplevert – en wat dan nog discutabel is als je het hele kostenplaatje overschouwt – het kan nooit de veiligheid, geborgenheid en interne solidariteit bieden vab de monocultuur. De multicultuur lijkt me vooral compatibel met de politiestaat, en zal op weg daarheen de laatste restjes Europese beschaving vernietigen, daar zal en moet het mee eindigen.

  Dus sta ons toe migratie – die nota bene enkel het establishment uitkomt – te bekampen.

 32. Thellenza said

  Nu, wat die economische invalshoek betreft: ik heb eens in het nieuws gezien dat het geboortecijfer in België eigenlijk te laag is om de toenemende vergrijzing te compenseren. Toen zei men nog dat immigratie hiervoor een oplossing biedt. Wat de serviërs betreft, die hebben zowel in Albanië als in Kosova niks te zoeken. Albanië heeft hen niet nodig, op welk gebied dan ook. De immigratie heeft voor België volgens mij niet alleen nadelen maar ook voordelen. Wat de multi-cultuur betreft, akkoord, misschien kan deze niet de veiligheid en geborgenheid van een mono-cultuur bieden, maar ik denk dat er voor België geen andere oplossing is.

 33. NeoMil said

  “Het is niet omdat een begrip zoals servië en serviërs ergens is ontstaan dat het gebied waar die begrippen zijn ontstaan daarom tot het grondgebied van dat land behoort.” – Nou, jawel dus, zeker als ze daar hun eerste 6 eeuwen vrijwel onafgebroken en veruit in de meerderheid hebben gezeten. VANUIT MIJN STANDPUNT TENMINSTE.

  Verder waren Kelten een verzameling etnische groepen die vandaag de dag enkel nog voorkomen in Bretagne en delen van het VK, Engeland niet meegerekend. Ik kan je argument wel begrijpen, maar dan kunnen we net zo goed terug gaan tot Neanderthalers, dus hopelijk wil je van mij geloven dat nationalisten niet op zo’n manier redeneren en je de ideologie zeker niet met anekdotes onderuit kan halen. VANUIT MIJN STANDPUNT TENMINSTE.

  Verder bevestig je gewoon voor de zoveelste keer dat demografische verschuivingen voor jou geldige argumenten zijn.

  Wat Servische misdaden en media betreft, jij gelooft dus letterlijk wat de media zegt? Je gelooft niet dat ze subjectief is? Dan beklaag ik je, en dan weet ik zéker veel meer over Thaci en Albanese praktijken dan jij. VANUIT MIJN STANDPUNT TENMINSTE.

  CONCLUSIE:

  Ik sluit me vanzelfsprekend aan bij Eddy en Chlodovech. Thellenza, jij kan en zal deze discussie ongetwijfeld tot in den treure voortzetten, dat doet iedereen die geen actief militant is maar wel een mening denkt te hebben tegenover zij die hun leven eraan wijden.

  Ik blijf hier in herhaling vallen tegenover jou, jij blijft jezelf herhalen en mijn argumenten ontwijken. Om deze discussie te kunnen rekken wijk je vervolgens van de essentie af, tot in de mate dat we nu zelfs over immigratie op zich gaan praten. Je begrijpt toch wel dat deze discussie zo nog maanden door zal gaan??? Zoals Eddy zegt, nutteloos.

  Thellenza, ik aanvaard jouw standpunt en tenzij jij politiek ervaren genoeg zou zijn zal je het mijne nooit aanvaarden. Dit gaat niet om ermee akkoord gaan, maar gewoon het bestaan van de onderlinge standpunten onderkennen.

  Neem een voorbeeld aan Peter Töpfer die ik hierboven geciteerd heb en laat het conflict rollen. Misschien dat je dan tenminste akkoord zal gaan dat Albanezen geen VSA- of EU-vazallen zouden moeten worden. Maar wat er ook van zij, voor mij is de discussie af en heeft het me vooral nog eens aan herinnerd waarom ik niet op politieke fora actief ben.

 34. Thellenza said

  Akkoord dat jij vindt dat een gebied tot een land hoort omdat de begrippen daar zijn ontstaan en omdat ze daar zes eeuwen lang de meerderheid hebben gevormd, maar dat wil nog niet zeggen dat ik dat ook moet vinden. Voor mij is Kosova een stuk van Albanië, maar dan als een onafhankelijke staat. En ja, de demografische verschuiving is daarbij voor mij een geldig argument omdat ik het niet logisch vind dat de serviërs de Albanese meerderheid in Kosova ongeremd kunnen onderdrukken. Wat de kelten betreft, daarmee wil ik alleen aantonen dat je argument over het ontstaan van servië in Kosova volgens mij dan, nergens op slaat. Als dat wel zo zou zijn klopt mijn argument over Parijs ook, ookal zijn de kelten een samensmelting van verschillende groepen. En nee, ik geloof niet alles wat de media zegt, maar wat Albanese misdaden en Thaci betreft doe jij dat misschien wel. Ik kan je verzekeren dat jij zeker niet meer weet over Thaci en zijn verleden dan ik. Ik toon dit even aan: Sejdija Bajrush, Ali Uka, Zürich, geschiedenis en filosoffie etc.
  Besluit: Voor mij en velen anderen hoort Kosova bij Albanië! Servië wil dit niet aanvaarden, maar ze zullen er mee moeten leven. En wat immigratie betreft, deze discussie heeft niets met immigratie te maken. En het aanvaarden van standpunten, dat jij je standpunt baseert op wat volgens mij gekleurde informatie is, goed, maar daarom moet ik er niet mee akkoord gaan. Wat ik dan ook niet doe. En tot slot: Voor mij moet Albanië geen eu of vsavazal worden.

 35. V for Vendetta said

  Voor mijn part hoeven Albanezen zelfs niet als volk erkent te worden, net als de carico’s (voor u wellicht “Roma-zigeuners”). Albanië, Bosnië, een onafhankelijk Kosovo hebben wat mij betreft geen bestaansrecht.

 36. NeoMil said

  “maar dat wil nog niet zeggen dat ik dat ook moet vinden. ” – kijk eens aan, je begint het te snappen.

  “Wat de kelten betreft, daarmee wil ik alleen aantonen dat je argument over het ontstaan van servië in Kosova volgens mij dan, nergens op slaat.” – nationalisme gaat om identiteitsvorming, Serviërs hebben een Servische identiteit en daar zitten gigantisch veel factoren aan vast. Het is niet zo simpel als het soms lijkt en ik ga het hier ook niet uit de doeken doen, maar nationalisten zijn consequent genoeg om niet door een paar anekdotische argumenten volledig in elkaar te zakken. Of tenminste, zouden ze moeten zijn.

  “Besluit: Voor mij en velen anderen hoort Kosova bij Albanië! Servië wil dit niet aanvaarden, maar ze zullen er mee moeten leven.” – Precies, voor zolang dit systeem zal bestaan. Als we straks in chaos terecht komen zal het er vast weer heet aan toe gaan in de Balkan en dan zal men dat en de gevolgen daarvan óók moeten aanvaarden, in wiens voordeel dat dan ook mag zijn.

  “En wat immigratie betreft, deze discussie heeft niets met immigratie te maken.” – Niet helemaal maar laten we de discussie over immigratie en multicultuur zelf er inderdaad buiten houden.

  “En het aanvaarden van standpunten, dat jij je standpunt baseert op wat volgens mij gekleurde informatie is, goed, maar daarom moet ik er niet mee akkoord gaan. Wat ik dan ook niet doe.” – Dat standpunt is wederzijds. 😉

 37. Thellenza said

  Als Albanezen niet als volk erkend moeten worden moeten serviërs dat Zeker niet!!! Albanië, Bosnië en Kosova hebben evenveel bestaansrecht als alle andere landen ter wereld.
  Nu wat die indentiteitsvorming betreft: akkoord serviërs hebben de servische nationaliteit en dat is nu net waarom ze in Kosova niks te zoeken hebben. Ze moeten maar in hun eigen land blijven, bij hun indentiteitsgenoten. Op dat gebied ben ik helemaal akkoord met een monocultuur.

  Een serviër blijft een serviêr in welk land hij dan ook mag geboren, opgegroeid of gevestigd zijn. Met serviërzs heben Albanezen niets te maken.
  Niemand kan zeggen wat de toekomst zal brengen, maar dat zien we dan wel.

 38. stefan said

  Een pijpleiding welke moet gaan lopen van de stad Burgas, aan de Zwarte Zee.Het AMBO oliepijpleiding project loopt synchroon met het ‘Corridor 8’ project, wat geinitieerd werd door de Clinton regering. Voormalig minister van energie van de Verenigde Staten, Bill Richardson, verklaarde in 1998 voorafgaande aan het Kosovo conflict dat “Dit allemaal draait om de energie(DUS,NIET OVER MILOSEVIC) veiligheid van de Verenigde Staten. We willen deze landen afhankelijk houden van Westerse commerciele en politieke belangen,(DUS GEEORGIE OOK) liever dan dat men de andere kant op kijkt. We hebben politiek veel geinvesteerd in de Kaspische regio, en het is van vitaal belang dat zowel het pijplijnproject als ook de politieke situatie goed uitpakken.

 39. stefan said

  Op de Balkan en dan met name in Bosnië en Kosovo het oude bondgenootschap tussen de CIA en de Moedjaheddien tot nieuw leven gewekt. Buitenlandse Soedanese, Libische, Egyptische, Filippijnse, maar ook Britse strijders, financieel gesteund door allerlei Saoedische, Soedanese, Iraanse en andere charitatieve fondsen; materieel gesteund door de VS (en soms door Duitsland), met open armen binnengehaald door fundamentalistische leiders van Bosnië, zoals Izetbegovic, spelen een doorslaggevende rol bij de burgeroorlogen in Bosnië en Kosovo (met de blijkbaar daarbij behorende onthoofdingen,kruisen Serviers,verkrahtingen,en vermoord kinderen,vrouwen,ouwe mensen.

 40. stefan said

  Navo-woordvoerder Jamie Shea zei dat er 100,000 Kosovo Albanezen werden vermist. Het probleem is echter dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden. De originele schatting van zo’n 100,000 Albaneze doden werd later bijgesteld naar 10,000, en ook dat aantal bleek later overdreven te zijn,om 2000.

 41. stefan said

  OVSE gegevens die 42 maffia leiders in Kosovo heeft verplaatst in de nasleep van de NAVO bombardementen in om op te zetten criminele organisaties. Zij blijven groeien.Een veld officier werkt momenteel met de U.N. missie in de Kosovo-gebied heeft gesproken met Cybercast nieuws service aan de voorwaarde van de anonimiteit. Na het vast dat de explosieven door terroristen van al-Qaeda in de maart 2004 gebruikt bombardementen van de aanslagen van Madrid gekomen van de Kosovo, zei hij.Het algemene doel van de fracties(UCK teroristen) was de oprichting van een etnisch zuivere staat die opgenomen van Albanië, Kosovo en delen van Servië, Montenegro en Macedonië. “Ze zal aandringen op meer. Dat is het plan. Het van groot-Albanië, genoemd’.

 42. Mooi gezegd allemaal Stefan, let wel dat we verhuisd zijn naar http://www.n-sa.be – hopelijk mogen we daar ook van je horen!

 43. Thellenza said

  Van al wat je in die onduidelijke zinnen hebt proberen beweren weten jullie niet eens de helft.

 44. Beginnen we weer?

 45. Thellenza said

  Waarmee zouden we weer moeten beginnen. Dat jullie er niet eens de helft van weten is gewoon een feit en jullie iets proberen uit te leggen is verspilling van je tijd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: