Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for april, 2008

Dans de nieuw-solidaristische revolutie

Posted by reteip op 30 april, 2008

Advertenties

Posted in propaganda | Getagged: , , | Leave a Comment »

Citaat

Posted by reteip op 30 april, 2008

“Ik heb niet gekozen Vlaming te zijn, evenmin als ik gekozen heb geboren te worden. Maar omwille van twee omstandigheden ben ik het, zelfs al moest ik, zeg maar, liever Zaïrees of Chinees zijn.
De eerste omstandigheid is biologisch, waardoor ik van mijn voorouders, meestal ook Vlamingen, een aantal kenmerkende eigenschappen heb geërfd.
De tweede is socio-cultureel: mijn groei tot volwassenheid en mijn verder leven worden beïnvloed door de ervaringen, de tradities (dat zijn gestolde ervaringen), de taal, de cultuur, de manier van wonen, eten, spelen, eigen aan het volk waartoe ik behoor.
Zo ben ik het dubbele product van mijn ouders en de samenleving.
Uiteraard ben ik niet onveranderlijk binnen dit gegeven kader. Daarin ligt precies de essentie van het mens-zijn, dat men door reflexie en actie kan inwerken op zijn eigen lot en op dat van zijn medemensen.
Het is mogelijk zowel het biologisch als het beschavingselement te vernietigen, zodat men elke affiniteit tot een volk verliest. Dat is in grote mate het lot geweest van ons Vlaamse volkin de negentiende eeuw (ook in de zestiende eeuw). De kapitalistische uitbuiting vernietigde ten gronde een ontheemde bevolkingslaag, samenhokkend in onbeschrijflijke wantoestanden in cité’s en woonkazernen, met kinderarbeid, alcoholisme, ongeletterdheid, in totale onwetendheid over het eigen verleden.
(…)
De foutieve opvatting dat solidariteit slechts mogelijk is binnen een eenheidstructuur is nog altijd kenmerkend voor een meerderheid van communisten.
In feite is het juist het omgekeerde: solidariteit kan slechts ten volle tot uiting komen wanneer er sprake is van autonome delen met zelfbeschikking. Solidariteit die complexe structuren en reglementen vereist wordt al vlug herleid tot een formeel verschijnsel.”

(Jef Turf, ex-boegbeeld van de K.P. in Vlaanderen, ex-politiek directeur van De Rode Vaan)

Posted in citaten, vorming | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Zuid-Vlaamse Identitairen op RBN

Posted by drietand op 30 april, 2008

Posted in identiteit, kalender, media | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Voor sociale afbraakwerken: wendt u tot LDD

Posted by voorhoede op 30 april, 2008

Op het eerste congres van Lijst Dedecker zijn alle gemeenplaatsen gedebiteerd die anders op pensenkermissen voor middenstanders en vrije beroepen worden afgedraaid. Normaal wordt de plaatselijke lolbroek uitgenodigd die dan lustig op de staat en de sociale voorzieningen mag afgeven.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua | Getagged: , , , , , , , | 1 Comment »

Charleroi: Links verbiedt 1 mei-optocht!

Posted by Kris Roman op 28 april, 2008

De Waalse beweging Nation had gepland om een 1 mei-optocht te houden in Charleroi. De bijeenkomst zou zeker langs het standbeeld van Jules Destrée gaan. De slogan van de 1 mei-optocht is : “Tegen de mondialisering! Werk en sociale rechtvaardigheid voor iedereen!”

Vanaf het aankondigen van de optocht begonnen de koloniale hulptroepen van het neoliberale systeem te krijsen. Socialisten, communisten, groenen en andere “democraten” (sic) vroegen en verkregen het verbod van op straat komen.

Nationalisten die sociaal zijn, wat een gruwel! Zo denken ze daar bij de “Parti Corruption” (Agusta) en handlangers. Al deze linkse partijen zijn voor de import van goedkope slaven uit de derde wereld. Uiteraard zijn trotskisten en andere linksen bondgenoten van de neo-liberalen. De linksen zijn de gewillige idioten en crapuleuze handlangers van het internationale grootkapitaal. Het internationale grootkapitaal maakt wereldwijd volkeren kapot (Palestina, Irak, Iran, geheel Europa, enzovoort) en vinden een gewillige bondgenoot in links.

Daarbij komt nog dat de partijen die het internationale grootkapitaal vertegenwoordigen, zowel de liberale als de linkse, niet vies zijn van corruptie (bekend hiervoor is de PS in… Charleroi !), het vermoorden van mensen (Cools), intimidatie, mensen pushen tot zelfmoord en ga zo maar door.

Volgens onze bronnen zal Nation toch komen opdagen op 1 mei. De betoging gaat door. Wie zich geroepen voelt, kan met hen contact opnemen om mee te gaan. Het verbod door burgemeester Jean Jacques Viseur is zelfs illegaal en gaat in tegen de Rechten van de Mens : vrije meningsuiting.

1 mei 2008, 14u00, aan het standbeeld van Jules Destrée te Charleroi.

www.1mai.be

Posted in actua, kalender | Getagged: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Roy Beck – Immigration Gumballs

Posted by voorhoede op 27 april, 2008

Posted in amerika, ecologie, media, migratie | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Vraaggesprek met Aequitas et Libertas

Posted by voorhoede op 26 april, 2008

N-SA: Heilsa! Kun je je blog even voorstellen, waarvoor hij staat en waarom je de naam hebt gekozen?

A&L: “Aequitas et Libertas is ontstaan uit verveling. Ik begon gewoon videoclips te verzamelen. De blog was eerst op blogspot.com. Ik werd later uitgenodigd voor motpol.nu door een van de beheerders, die mijn blog goedvond en hij is daar sindsdien gebleven. Aequitas et Libertas werd gekozen, omdat ik fan ben van de film The Boondock Saints. Zij gebruiken Aequitas et Veritas, vandaar nam ik Aequitas et Libertas”.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in vorming, vraaggesprek, zweden | Getagged: , , , , | 2 Comments »

Albert Second op bezoek…

Posted by reteip op 25 april, 2008

… in het VTI Brugge. Omwille van de honderdste verjaardag van het VTI Brugge vond men het nodig de belgenkoning aan de koffietafel te vragen op donderdag 24 april. Albert Second z’n komst moest en zou rimpelloos verlopen. Desnoods zouden leerlingen met minder politiek-correcte meningen aangaande het voortbestaan van belgenland en haar monarchie onder bewaking in afzondering geplaatst worden. En zo geschiedde! Minstens acht leerlingen, onder wie enkele N-SA-sympathisanten, werden na de praktijkles uit de klassen geplukt en “weggeleid”… De goed-nieuws-show over de belgische kankermonarchie moet doorgaan voor het establishment. Is het niet via vervalste publieksfoto’s in de pers of het verwijderen van Delphine Boël haar kunstwerken, dan is het via het opsluiten van leerlingen met dissidente meningen… Albert Second is het symbool van de belgische kapitalistenkaste die Vlaanderen en het Vlaamse volk verder uitbuit, op een geraffineerde manier zodat het de gewone man nauwelijks opvalt. BELGIË BARST!

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua | Getagged: , , , , , , | 2 Comments »

Stahlgewitter – Völker wehrt euch

Posted by voorhoede op 24 april, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Sleipnir – Monopoly

Posted by voorhoede op 24 april, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , , , , , , , | 1 Comment »

Finkelstein en de “Holocaustindustrie”

Posted by reteip op 24 april, 2008

In 2000 joeg de Amerikaans-joodse politicoloog Norman Finkelstein zowat alle Israël-“lovers” in de gordijnen met zijn essay ‘The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering’. Het regime stelde meteen haar kanonnen op om de ‘nestbevuiler’ Finkelstein af te knallen. De gazet ‘New York Times’ werd licht hysterisch en vergeleek Finkelsteins boek zowaar met ‘De protocollen van de wijzen van Zion’! De Nederlandse politiek-correcte schrijver Leon de Winter zag voor Norman Finkelstein slechts één remedie: de therapeut! Ondertussen schreef Finkelstein reeds een vervolg op de ‘Holocaustindustrie’. Het al even controversiële ‘Beyond Chutzpah – On the Misuse of Anti-Semitisme and the Abuse of History’ werd in het Nederlands vertaald als ‘De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in kalender, vorming | Getagged: , , , , , , , | 2 Comments »

Welkom bij de ‘rechtvaardige generatie’

Posted by drietand op 23 april, 2008

Ultraorthodoxe joodse meisjes en jongens in Israël, maar ook in de rest van de wereld (dus ook in België), laten voor zij huwen met een mogelijke partner eerst onderzoeken of ze genetisch compatibel met elkaar zijn. Daarvoor contacteren ze een speciaal centrum in de VS: Dor Yeshorim, de ‘rechtvaardige generatie’ genaamd. Dit centrum onderzoekt de bloedstalen van de aanstaande partners om te kijken of geen van beide huwelijkspartners afwijkingen vertonen of ziektes in zich dragen. Alleen als het centrum bevestigt dat er geen genetisch probleem is, krijgen zij de toestemming om met elkaar te huwen, anders moeten zij op zoek naar een nieuwe partner. Die genetische selectie voor het huwelijk is de joods-orthodoxe methode om zwaar gehandicapte kinderen uit te sluiten.

In Israël heeft men er geen probleem mee dat deze praktijken doen denken aan programma’s voor genetisch onderzoek zoals deze van in het Derde Rijk. Smerige nazimethodes zeggen de antifascisten. Maar de rabbijnen zien er geen graten in. In het ‘beloofde land’ wordt het niet als immoreel ervaren als men kan voorkomen dat er gehandicapte kinderen worden geboren.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, israël | Getagged: , , , , , , | 2 Comments »

The “hole” in your head

Posted by drietand op 23 april, 2008

Anouk – Modern world

Posted in media | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Kennis is macht! Literair verzet!

Posted by voorhoede op 23 april, 2008

Posted in propaganda | Getagged: , , , , , | 2 Comments »

De nieuwe jezuïeten van SP.A

Posted by voorhoede op 23 april, 2008

De jezuïeten hebben al eeuwenlang een reputatie wat betreft het verdraaien van waarheden en het omdraaien van feiten. De socialisten zijn al een kleine 100 jaar aan het proberen of ze deze verdraaiingstechnieken nog kunnen verfijnen. De linksen hebben voor hun leugen- en bedrogmechanismen uiteraard – en zoals altijd – een mooie omschrijving. Ze noemen het de toepassing van de dialectiek. Dat klinkt wetenschappelijker natuurlijk. Het betekent eigenlijk liegen en bedriegen, maar dan historisch onderbouwd, met hun eigen visie op de geschiedenis welteverstaan.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, migratie | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »