Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Sociale woningen of niet?

Posted by voorhoede op 16 april, 2008

De Vlaamse regering heeft beslist om in de periode 2009-2020 tot 45 000 sociale woningen bij te bouwen. Gemeenten en steden die nu onder het Vlaamse gemiddelde liggen moeten daarbij een inhaaloperatie doorvoeren. Het project zou op jaarbasis 800 miljoen euro kosten en de totale kost op 11 jaar (de duur van het project) zou minimaal 9 miljard euro bedragen. Om de projecten te verwezenlijken zal een beroep gedaan worden op de privé-sector om mee te investeren in sociale woningbouw. Er zijn volgens de verschillende sociale woningbouwmaatschappijen een kleine 75 000 woningen en appartementen te kort in Vlaanderen.

Maar is dat cijfer wel correct, zijn er inderdaad 75 000 Vlamingen die wachten op een sociale woning? Bij het bekijken van de cijfers blijkt dat geenszins het geval te zijn. Er staan wel 75 000 personen ingeschreven op wachtlijsten voor een toewijzing van een sociale woning en dat is iets helemaal anders natuurlijk. Laat ons kijken naar de echte noden op de sociale huur- en koopmarkt. We beschikken in Vlaanderen over ongeveer 150 000 sociale wooneenheden. Maar van deze 150 000 eenheden zijn er 30 000 verhuurd aan vreemdelingen met een verblijfsvergunning, geregulariseerde illegalen en asielzoekers. Volgens het antwoord dat minister van Huisvesting Marino Keulen op een parlementaire vraag gaf zijn 20% van alle sociale wooneenheden aan vreemde mensen toegewezen. 20% van 150 000 is 30 000 eenheden dus. Als we weten dat cijfers die betrekking hebben op migranten altijd met een bakje zout genomen moeten worden, dan kunnen we er van uitgaan dat de cijfers nog wat naar boven mogen bijgesteld worden. Maar laten we de ministeriële cijfers nemen. Als er dus 45 000 nieuwe sociale wooneenheden moeten bijkomen, dan kan men er gerust van uitgaan dat ook daarvan 20% toegewezen zal worden aan allerlei mensen die door de liberale machtskaste naar hier zijn gehaald. Dat zijn nog eens 9000 wooneenheden. Als men de kost per eenheid op ± 195 000 euro begroot (9 miljard gedeeld door 45 000 x 9 = 195 000) krijgt men algauw een kostprijs voor 9000 wooneenheden van 1,8 miljard euro. Daarbij komt dat er nu dus een tekort is van ongeveer 75 000 eenheden, maar als men de cijfers corrigeert volgens bevolkingsgroepen zijn er 30 000 minder nodig (± 45 000) en laat dat nu juist het aantal zijn dat in de komende 11 jaar bijgebouwd zal worden.

Als men sociale woningen had toegekend aan Vlamingen en als de wet zou toelaten dat die nieuwe woningen naar Vlamingen zouden gaan, dan zou men kunnen stellen dat er binnen 11 jaar geen sociaalwoningprobleem meer zou bestaan in Vlaanderen. De fabel dat migratie en diversiteit een win-win-operatie is, is hierbij doorprikt. De diversiteitbonus die volgens de liberale uitbuiterkaste en volgens hun linkse collaborateurs geïnd kan worden, wordt duidelijk niet geïnd door het volk, maar wel door diegenen die geld met hopen verdienen aan het bouwen van overtollige sociale woningen. De gewone Vlaamse bevolking profiteert niet van enige winstdeelname. Neen, die bevolking mag genieten van lange wachtlijsten. De liberale dictatuur heeft een wettelijk kader gecreëerd waar het verboden is om maatregelen voor te stellen die eigen bevolkingsgroepen bevoordelen. Men noemt deze wetten antidiscriminatiewetten. Die antidiscriminatiewetten moeten de invoer van consumenten en werkkrachten garanderen zonder dat de bevolking daar fundamentele kritiek op kan geven. Zodra men kritiek geeft op deze gang van zaken, bezondigt men zich aan discriminatie en racisme volgens deze uitzonderingswetten. Het is dan ook onmogelijk om eigen mensen dat te geven waar ze recht op hebben. Als het volk iets heeft, moet het dat delen met de ingevoerde migranten. Zelf als het te verdelen volume steeds maar kleiner wordt. Het is bovendien te verwachten dat de plotselinge bouwwoede van de Vlaamse regering verband houdt met de beoogde regularisatie van grote groepen illegalen door de huidige Belgische machtskaste. Men is te laf om wettelijke mogelijkheden toe te passen (terugstuurbeleid) en men bereidt zich dus voor om bij die regularisaties te zorgen voor genoeg accommodatie. Want eens die mensen geregulariseerd zijn, krijgen zij alle rechten, ook dat op sociale woningen. Zelf de partij van de liberale extremist Dedecker anticipeert op de komende regularisatie van illegalen. Terwijl Lijst Dedecker fulmineert tegen de ongeschoolde ingevoerde werkkrachten en zo de sympathie tracht te winnen van het volk, is deze liberale extremist in feite van plan om vreemdelingen nog meer sociale woningen toe te wijzen. In het programma van LDD staat dat men alleen recht heeft op een sociale woning als men minder dan 33 000 euro bruto verdient (nu: 26 000 euro). Iedereen weet dat de illegalen en de gezinsherenigde vreemdelingen bijna altijd onder deze loonbarema’s vallen. Er zullen dus dankzij Lijst Dedecker vooral vreemdelingen aanspraak kunnen maken op die woningen. Men moet bij liberalen altijd kijken naar wat ze doen, in plaats van te luisteren naar de cafépraat die hun leiders uit hun botten slaan. Dedecker kan als liberaal niet tegen migratie zijn. Migratie is de zuurstof die de woekerwinsten van het kapitaal mogelijk maken.

Het N-SA is voorstander van een sociaal woningbeleid. Wij pleiten zelf voor het terugdringen van onbeperkt privé-woningbezit. In een klein land als het onze moeten we eerder de overgebleven gronden solidariseren in plaats van privatiseren. Maar gezien het misbruik dat nu gemaakt wordt door de liberale elite om gesolidariseerd bezit weg te geven aan eenieder en het zelf wettelijk onmogelijk heeft gemaakt om daar tegenvoorstellen over te doen, moeten wij ons als nationaal-revolutionairen afvragen of we sociale woningprojecten nog wel kunnen verdedigen. Door het verdedigen in de huidige omstandigheden van sociale woningprojecten werken we eigenlijk mee aan het opvangen en inburgeren van grote groepen van immigranten. Wij verlenen eigenlijk hand- en spandiensten aan het liberale establishment doordat we ons laten verblinden door de zogezegde sociale nood van het eigen volk. Maar het eigen volk en de door ons gewenste staat is allerminst gediend met de huidige situatie. Integendeel, ze versterkt juist de liberale wanorde en de diversiteitchaos. Omdat het onmogelijk is om op wettelijke basis fundamentele kritiek te geven op het sociale woningbeleid, moeten wij besluiten om andere wegen te bewandelen. Wij mogen niet meedoen met het systeem. Wij mogen niet dienen als pijnstiller voor het huidige antivolks beleid. Wij eisen een moratorium op het bouwen van sociale woningen. Wij moeten het volk bewust laten worden van de onmogelijkheid om in een open liberale ordening het sociale weefsel intact te kunnen laten. Dat is een illusie: er kan geen sociale bescherming zijn in een open geliberaliseerde maatschappij waar iedereen elk recht opeist, ook al is hij hier juist komen wonen. Het volk zal moeten kiezen. De open liberale diversiteitmaatschappij die als enige bonus voor het volk de afbraak van zijn sociale status zal meebrengen of het streven naar een solidaristische volksstaat die als hoogste taak heeft het eigen volk te dienen. Wij moeten het volk laten kiezen. Verdragen het nog langer de liberale uitzonderingswetten die een fundamentele invraagstelling van de huidige maatschappij verhindert? Of wil het volk vrijheid van spreken, om zo het eigen lot weer in handen te kunnen nemen? Als het volk een oplossing wil voor de sociale woningnood, dan zal de eerste stap om dat te bereiken de herinvoering van het vrije woord moeten zijn. Als we problemen van immigratie willen oplossen, hebben we eerst vrijheid van spreken nodig. Dat de machtskaste die vrijheid heeft beperkt en eigenlijk onmogelijk heeft gemaakt, toont aan waar het cruciale wapen zich bevindt. Het ligt op de tong van het volk. Door de tegenstellingen op scherp te zetten zullen deze tongen loskomen.

Eddy Hermy
Algemeen N-SA-coördinator

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: