Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for mei, 2008

De Trotski-brigade biedt gespierde hulp aan

Posted by voorhoede op 31 mei, 2008

In stukjes op de blogs van Blokbuster en LSP (Linkse Socialistische Partij) zijn weer mooie staaltjes te lezen van hoe verdwaasd de linkse burgerjongetjes en -meisjes tegen bepaalde gebeurtenissen aankijken. Ook kan men lezen hoeveel haat en onbegrip ze hebben tegenover de blanke arbeiders. Het gaat uiteraard over de rellen in Anderlecht. Zoals te verwachten valt, kunnen zij de rellen en het geweld dat daarmee gepaard gaat alleen maar toejuichen. Ze steken wel een vermanend vingertje op naar hun allochtone vriendjes, wat betreft het vernielen van auto’s en andere bezittingen. Deze vernielde wagens zouden wel eens van volksgenoten van de allochtone terreurbendes kunnen zijn en dat is slechte PR, zo menen de professionelen van Blokbuster.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in actua, satire | Getagged: , , , , , , , | 1 Comment »

Vlaamse ondernemers behoren tot de Belgische kaste

Posted by voorhoede op 31 mei, 2008

De invulling van het begrip “Vlaamse soevereiniteit” heeft voor de Vlaamse tak van de Belgische machtskaste, verzameld in de koepel van Vlaamse werkgevers, een heel andere betekenis dan menige nationalistische partij openlijk wil toegeven. De steun die de economische en financiële elite bij monde van deze werkgeversorganisaties voor een verregaande autonomie (let wel: geen onafhankelijkheid) geeft, is louter ingegeven door eigenbelang en winstbejag. Dit blijkt overduidelijk uit de standpunten die de drie belangrijkste Vlaamse werkgeversorganisaties (Unizo-Voka-VKW) innemen in verband met de eis voor de regionalisering van de vennootschapsbelasting.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua | Getagged: , , , | 3 Comments »

Met een sterke staat tegen het handelarendom!

Posted by matrix1302 op 28 mei, 2008

Steeds was de Vlaamse economie ingebed in de West-Europese zienswijze: productie van goederen en voedsel. Vlaanderen was tot de jaren ’50 in belangrijke mate agrarisch, met slechts beperkte industriële centra. Sinds de jaren ’50 en ’60 kwam de industrie naar Vlaanderen en nam de productie van goederen een hoge vlucht. Op het Europese continent heeft men steeds de nadruk gelegen op productie: Frankrijk als de graanschuur van Europa, Duitsland met z’n industriegebieden,… Handel vond er uiteraard wel plaats, maar was al bij al nog redelijk beperkt. Handel voeren daarentegen als centrale economische activiteit was en is vooral een thalassocratische aangelegenheid: iets voor de Angelsaksische wereld, iets Atlantisch, voor de handelvoerende “zeemachten”. Vlaanderen en een reeks andere Noord-Europese streken mogen dan wel historisch bijvoorbeeld betrokken geweest zijn in de Hanze, maar nooit was handel op zich de kern van de ganse economische activiteit.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, economie, geopolitiek | Getagged: , , | 2 Comments »

Animal Farm naar het boek van George Orwell

Posted by matrix1302 op 28 mei, 2008

De neo-Belgische (Vlaamse) regering heeft een werkstukje in pure Kafka-stijl opgesteld. Als trouwe uitvoerders van wetten die de Europese dictatuur ons via de plaatselijke elite (Vlaamse ministers) door de strot moet duwen hebben zij gemeend om de EU-richtlijnen inzake antidiscriminatie met de nodige onzin te moeten aanvullen. Het werkstuk is nu een complete operettetekst geworden die men zal kunnen gebruiken als burleske opvoering om de kruiperigheid van de kruideniers die zich Vlaamse staatslieden noemen aanschouwelijk weer te kunnen geven.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Unheilig – Maschine

Posted by voorhoede op 28 mei, 2008

“[D]e industrie is niet alleen de toepassing van de wetenschap, toepassing waarvan die laatste – op zichzelf – totaal onafhankelijk zou moeten zijn. Zij wordt er de bestaansreden en de rechtvaardiging van, zodanig dat hier nogmaals de normale betrekkingen omgekeerd blijken te worden. Datgene waarop de moderne wereld al haar krachten heeft toegepast, zelfs wanneer ze heeft beweerd aan wetenschap op haar manier te doen, is in werkelijkheid niets anders dan de ontwikkeling van de industrie en het ‘machinisme’. En door zo de materie te willen beheersen en haar naar hun gebruik te buigen zijn de mensen er alleen in geslaagd zich er de slaven van te maken. Zoals we in het begin zeiden: niet alleen hebben ze hun verstandelijke (als het nog toegelaten is zich van dat woord te bedienen in een dergelijk geval) ambities beperkt tot het uitvinden en bouwen van machines, maar ze zijn uiteindelijk zélf machines geworden. Inderdaad, de ‘specialisatie’ – zo geroemd door bepaalde sociologen onder de naam ‘arbeidsverdeling’ – heeft zich niet alleen opgedrongen aan geleerden, maar ook aan technici en zelfs aan arbeiders, en voor die laatsten is elke verstandelijke arbeid op die manier onmogelijk gemaakt. Heel anders dan de ambachtslui van vroeger, zijn zij niets anders dan de bedieners van machines. Zij vormen als het ware één geheel ermee. Zij moeten onophoudelijk – op een volledig mechanische manier – bepaalde gedetermineerde bewegingen herhalen om het minste tijdverlies te vermijden. Altijd dezelfde en altijd volbracht op dezelfde manier. Zo willen het tenminste de Amerikaanse methodes die aanzien worden als de hoogste graad van ‘vooruitgang’. Inderdaad, het gaat er alleen om zoveel mogelijk te produceren. Men bekommert zich weinig om de kwaliteit, het is enkel de kwantiteit die belangrijk is. We komen eens te meer terug op dezelfde vaststelling die we al gemaakt hebben in andere domeinen: de moderne beschaving is waarlijk wat men een kwantitatieve beschaving kan noemen, wat niets anders is dan een andere manier om te zeggen dat zij een materiële beschaving is”.

René Guénon, La crise du monde moderne, p. 153

Posted in citaten, frankrijk, media, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Biodiversiteit: als de vos de passie preekt…

Posted by voorhoede op 27 mei, 2008

Een Braziliaanse man van de Huni Kuim-stam werkt op de computer tijdens de VN-conventie over biodiversiteit in het Duitse Bonn. Ruim 5.000 deelnemers vanuit de hele wereld spreken er over kwesties als de kaalslag van de regenwouden (HLN).

Posted in actua, ecologie | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Verdere versplintering in Italië?

Posted by voorhoede op 26 mei, 2008

Slecht nieuws uit Italië vandaag:

Gianluca Iannone is uit MS-FT (Fiamma Tricolore) gezet. De aanleiding was het feit dat hij met zijn militanten de hoofdzetel van de partij in Rome had bezet om een partijcongres te eisen. In de partijstatuten staat immers dat zoiets tweejaarlijks dient te gebeuren. Naar alle waarschijnlijkheid zal het onlangs opgerichte Casa Pound Italia en een groot deel van de autonome non-conforme beweging hem volgen.

Partij-oligarchieën zijn dus blijkbaar overal hetzelfde…

Posted in actua, italië | Getagged: , , , , | 8 Comments »

Eurosongcircus 2008: Rusland wint (en dat was het enige goede)

Posted by Kris Roman op 26 mei, 2008

Het Eurosongcircus 2008 is voorbij. Grote winnaar werd Rusland. Indien we achter de schermen kijken naar wie en wat, dan kan men zich als normale mens door dit spektakel weinig aangetrokken voelen. Eerste vaststelling is dat het circus de hele gay-meute aantrekt. Mensen mogen zich thuis gerust “verkeerd parkeren”, maar naar buiten komen met propaganda voor “anders gedrag” is net ietsje van het goede teveel. Op de Nederlandse televisie – doorgaans veel informatiever dan de Vlaamse kleuterzenders – wijdde NOVA een deel van de zendtijd aan het gegeven dat er een onlosmakelijke band bestaat tussen het Eurosongcircus en de holebi-wereld. Vorig jaar won een lesbische Servische en eindigden Oekraïense travestieten op de tweede plaats. Het enige goede aan die overwinning was dat de overwinning naar een mooi land ging. Het Servische volk is heden nog steeds nationalistisch.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, euro-rus, media | 3 Comments »

Amerikanen sturen waakhondje naar Europa

Posted by matrix1302 op 26 mei, 2008

Antisemitisme is in Europa niet slechts een schim uit het verleden. Sterker: het racisme tegenover Joden neemt toe! Dat zegt Gregg Rickman, speciaal gezant “in het signaleren en bestrijden van antisemitisme namens de Amerikaanse regering”. “Ik heb dingen gezien die mij zorgen baren”, zegt Rickman… De speciale gezant van de regering-Bush was deze week voor een driedaags bezoek in Nederland. Hij sprak met vooraanstaande leden uit de Joodse gemeenschap in Amsterdam en met enkele politici. Wie dat waren en wat hij heeft besproken, wil Rickman uiteraard niet zeggen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, amerika, israël | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

“Israël is een bastion van het Westen!” – Johan Demol (Vlaams Belang)

Posted by Kris Roman op 26 mei, 2008

“America, we fight for you!”

“America’s struggle is our struggle!”

Frank Van Hecke – Filip De Winter (Vlaams Belang), USA 23 februari 2007

“Israël is een bastion van het Westen!”

Johan Demol (Vlaams Belang) in zijn Franstalige blad “Verités bruxelloises”

Op geopolitiek vlak kan men verschillende keuzes maken. Men kan kiezen in functie van de economie. Zo zullen liberalen en rechts-populisten kiezen voor de as Washington-Brussel-Tel Aviv. Deze as is nochtans zeer slecht voor Europa. De VS en Israël zullen nooit een sterk Europa dulden. Israël domineert de VS-politiek (Ariël Sharon: “Wij domineren de gehele Amerikaanse politiek”); de VS domineren de Europese politiek. Opkomen voor een sterk Europa en tegelijkertijd opkomen voor de belangen van de VS-politici (“America, we fight for you!” en “America’s struggle is our struggle!” door Frank Van Hecke en Filip De Winter (Vlaams Belang), 23 februari 2007, op Amerikaans bezoek) lijkt me nogal tegenstrijdig. Ik beschouw beide heren als intelligent: zij hebben een bewuste en doordachte keuze gemaakt. Wie keuzes maakt, wordt geconfronteerd met andere keuzes. Ik leef in de hoop dat beide heren het me niet kwalijk nemen dat ik met hun geopolitieke visie niet akkoord ga.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in euro-rus, geopolitiek | Getagged: , , | Leave a Comment »

60 jaar Israël – 60 jaar terreur – 60 jaar moord op een autochtoon volk

Posted by Kris Roman op 25 mei, 2008

Israël bestaat 60 jaar. Weinig reden tot vieren. Om een volk een land te geven heeft men een ander – autochtoon – volk verjaagd. Bij de stichting van deze staat werden in het begin bijna 250 dorpen gewoon met de grond gelijk gemaakt. Duizenden autochtone inwoners, onder wie velen gewone burgers, kwamen om. Vrouwen en kinderen werden zeker niet gespaard.

Elk volk ter wereld heeft recht op zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid mag andere volkeren niet schaden. De zelfstandigheid van Israël heeft geleid naar een genocide op een ander volk.

Bekijk de gevolgen van de Israëlische terreurmachine en bepaal voor uzelf of Israël een bondgenoot is.

Kris Roman
Hoofdcoördinator Euro-Rus
Coördinator N-SA

www.eurorus.org

Gedood door Israëlische chemische wapens:

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, israël | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Word de linkerzijde!

Posted by voorhoede op 24 mei, 2008

Rechts is […] niet verplicht om het linkse spel mee te spelen. Links mag elk beleid van “sociale afbraak” dan rechts noemen, toch kunnen rechtse partijen sociale thema’s tot de hunne maken en bepaalde groepen verdrukten een stem geven. Dit vormt het succes van “extreemrechtse” nationaal-populistische partijen, die een nieuw soort klassenstrijd voorstaan, nl. van de verweesde nationale onderklasse tegen de globalistische bovenklasse. Iemand uit dat milieu verklapte mij recent zijn geheim: “Vecht niet tegen de linkerzijde, word de linkerzijde.”

Koenraad Elst

Posted in boeken, citaten, links-rechts | Getagged: , , , , | 4 Comments »

Alzo sprak…

Posted by drietand op 24 mei, 2008

Alles wat het liberalisme in Dietsland heeft ontbonden, zullen wij weer binden. Het volk aan zijn wezen, zijn grond en zijn staat; de ledematen van het volk aan het volksgeheel, aan het volkslichaam en aan zijn hoofd.

Joris van Severen (1934)

Posted in algemeen, citaten, vorming | Getagged: , , , | Leave a Comment »

De gedachten…

Posted by drietand op 24 mei, 2008

Posted in propaganda | Getagged: | Leave a Comment »

Rellen met migranten in Anderlecht: bekogelde politie kiest voor migranten

Posted by Kris Roman op 24 mei, 2008

“In het centrum van Anderlecht is het tot rellen gekomen tussen allochtone jongeren en voetbalhooligans”, zo schrijft de staatspers. Het valt op dat de term “allochtone jongeren” sympathiek wordt gebruikt terwijl diezelfde pers “hooligans” gebruikt voor het andere autochtone kamp.

“De massaal aanwezige ordetroepen konden de groepen amper uit elkaar houden.” Ook hier valt op dat de ordediensten gemakkelijker rustig en gezapig betogende nationalisten in elkaar schoppen dan allochtone relschoppers oppakken.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, migratie | 14 Comments »