Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for juni, 2008

Het treurspel der illegalen

Posted by voorhoede op 30 juni, 2008

Dit onderwerp illustreert het duidelijkst de kloof tussen politiek en burger. Terwijl de lobbygroepen van het grootkapitaal hemel en aarde bewegen om illegalen te regulariseren en hen in te schakelen in hun arbeidsmachine, waarschuwt nu zelfs de federale politie voor de toevloed van illegalen. Niet alleen hebben veel van deze illegalen minder frisse bedoelingen, maar zeker komen ze niet om onze economie te versterken. Wel om onze maatschappij te misbruiken. Ze weten als geen ander hoe ze ons sociaal stelsel kunnen uitmelken en klitten samen in de steden tot ze er hun getto hebben gevormd. Hele wijken worden ingepalmd. Leren wij nu echt niets uit het verleden??? De Kosovaarse wijken waar criminaliteit welig tiert (de oorlog is wel voorbij, maar deze politieke vluchtelingen gaan toch niet terug). De Tsjetsjeense benden die de stad onveilig maken. Door de staat gesubsidieerde “jeugdhuizen”, waar moslims de haat prediken tegenover de westerse samenleving. Spanje dat zijn immigranten naar hun thuisland probeert te krijgen en het Verenigd Koninkrijk dat met de handen in het haar zit door de problemen met illegalen. In sommige Londense wijken is door de toevloed van illegalen zelfs TBC terug opgedoken. Mijn vrouw woonde in Oost-Londen, Walthamstowe, daar zijn we moeten vluchten! 95% was er moslim, merendeels Somali’s. ’s Avonds moest je er de deur niet uit, op iedere hoek bendes. Geen enkele Engelse slagerij, enkel hallal. En helpen ze de Engelse economie vooruit? Vergeet het, de social services zijn goed gekend bij hen.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in actua, engeland, migratie | 1 Comment »

20% Vlamingen kan huisvesting nauwelijks of niet meer betalen

Posted by matrix1302 op 29 juni, 2008

Een op de vijf Vlamingen kan maar moeilijk nog de kosten voor huisvesting betalen. Eén en ander blijkt uit een onderzoek van specialist Luc Goossens van de Universiteit Antwerpen. De krapte op de huurdersmarkt is de voorbije jaren sterk toegenomen: enerzijds is het aanbod van huurwoningen gedaald, anderzijds is de vraag naar huurwoningen fel gestegen door het toenemende aantal alleenstaanden, vooral in de grote steden. In Brussel is al de helft van de inwoners alleenstaand en in Antwerpen is dat bijna de helft. Eens te meer blijkt het toenemende individualisme bij te dragen tot verpaupering en armoede.

Steeds meer mensen kunnen nu de huur niet meer betalen. “Het grootste deel van de huurders op de private markt heeft betalingsproblemen”, zegt Luc Goossens. Als we daar nog eens de mensen bijtellen die moeite hebben om hun hypothecaire lening af te betalen, blijkt dat 20% van de Vlamingen problemen heeft om een betaalbare woonst te behouden! De huurdersbonden bevestigen dat steeds meer mensen de prijzen niet meer kunnen betalen en de situatie zal bovendien nog erger worden door de stijgende energiekosten. Ook de deurwaarders bevestigen dat er steeds meer uitdrijvingen plaatsvinden, daar spreekt men van een verdrievoudiging in vergelijking met enkele jaren geleden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, maatschappij | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Afbetalen is voor de dommen

Posted by voorhoede op 29 juni, 2008

Exact een jaar geleden verscheen een krantenartikel waarin de huidige Amerikaanse kredietcrisis, die amper een goede maand later zou uitbreken, op een haast profetische wijze werd aangekondigd. De kredietcrisis is ondertussen niet langer een Amerikaanse, maar een wereldwijde crisis. Ze is niet alleen een kredietcrisis of een bankencrisis, maar vooral een beschavingscrisis. De crisis van een beschaving die aan het verdwijnen is in hebzucht en winstbejag.

Op de foto zie je de Amerikaanse student Sean Moyer die in 1998 op 18-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, nadat hij zich voor 12 000 dollar in de schulden had gestoken door het gebruik van kredietkaarten. Banken en andere kredietverstrekkers beschouwen hun beroep dikwijls als een dienstverlening. Denk maar aan de Fortis-slogan: Hoe kunnen we u helpen? Toch werden bankiers in alle grote beschavingen van de oudheid dikwijls op dezelfde rang als hoeren geplaatst. Bankiers die hun boekje te buiten gingen, werden als woekeraars beschouwd en als erger dan dieven bestraft. Sinds de Industriële Revolutie (opheffing van de laatste christelijke woeker- en renteverboden) heeft onze aftakelende moderne beschaving dus een merkwaardige “omkering van alle waarden” doorgemaakt om een omschrijving van Nietzsche te gebruiken.

Eigen schuld, dikke bult. Zo denkt men in een Amerikaanse (contract)maatschappij zonder veel sociale en nationale cohesie, zonder veel hoogstaande culturele en morele waarden. Dat dit geen kwestie van eigen (on)verantwoordelijkheid is en dat Sean geen alleenstaand geval is, bewijst het volgende artikel (Afbetalen is voor de dommen, De Groene Amsterdammer) dat het leengedrag van de banken uit de doeken doet en het levensverhaal van Sean vertelt.

Lees de rest van dit onderwerp

Posted in amerika, woeker | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Bush steunt bejaarde terrorist

Posted by matrix1302 op 29 juni, 2008

De Amerikaanse president Bush heeft opdracht gegeven om Nelson Mandela en zijn beweging ANC van de terroristenlijst te schrappen! Alweer een dwaling vanwege Washington op het internationale toneel. Mandela was wel degelijk lid van een terreurbeweging en nam zelf actief deel aan terreuracties. Hij werd hiervoor als lid van de Rivoniabende in 1964 veroordeeld door de Zuid-Afrikaanse regering. Het ANC pleegde honderden aanslagen met de hulp van de voormalige USSR, Cuba en Angola. Sommige terreuraanvallen waren bijzonder bloedig, een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde “halsbandmoorden”, die op grote schaal onder de zwarte bevolking gepleegd werden: wie zich niet aansloot bij het oprukkende “ANC-vrijheidsleger” werd veroordeeld levend te verbranden met een autoband rond de hals… De vrijheidsstrijd werd dus afgedwongen en het schrikbewind pleegde al terreur vóór het aan de macht kwam… Mandela sprak en spreekt met dubbele tong. Hoewel hij op latere leeftijd beweerde een vreedzame coëxistentie tussen blank en zwart na te streven, steunde hij verder het ANC dat de honderden moorden op blanke boeren niet enkel kon stoppen maar ook uitlokte.

Posted in actua, algemeen, zuid-afrika | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Euro-Rus congres te Dendermonde op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Ziehier de eerste lijnen van de voordracht van Euro-Rus-coördinator Kris Roman:

“De hele wereld is bezet. Bezet door een kaste van economisten, een kaste van bankiers die over lijken gaat. Een kaste van mensen met een zeer actief reptielbrein die ons binnen afzienbare tijd willen opzadelen met de chip-implant. Ze willen al ons doen en laten weten en manipuleren.

In deze door hen bezette wereld is de onveiligheid nooit zo groot geweest als nu. Burgers – zo noemt men de consumerende bevolking vandaag – kunnen elkaar relatief vrij bestelen en vermoorden. De straffen zijn laag terwijl overvolle gevangenissen ervoor zorgen dat…

De rest kan u ter plaatse horen.

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender, vorming | Getagged: , , | Leave a Comment »

Euro-Rus congres : “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender, propaganda | Leave a Comment »

Persmededeling Euro-Rus

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Betreft Internationaal Congres te Dendermonde op 27 en 28 juni 2008.

Op 27 en 28 juli vindt er in Dendermonde een Internationale Conferentie plaats. Hoofdthema van de Conferentie luidt: “Rusland en de Europese Rijksgedachte”.

(Taverne ’t Peird, Kasteelstraat 1, vlakbij de Grote Markt)

Eén van de meest bekende sprekers is de Amerikaan David Duke. David Duke komt nu voor de tweede keer spreken voor een Euro-Rus publiek.

David Duke wordt vergezeld door andere gastsprekers uit Griekenland (Stephanos Gekas, ARMA), Nederland (Alfred Vierling), Oostenrijk (Andreas Thierry, Deutsch-Russischen Friedensbewegung europaïschen Geistes), Tsjechië (Jan Kristel, Delian Diver), maar ook uit Vlaanderen: Frederik Ranson (N-SA) en Thierry Vanroy.

Euro-Rus hoofdcoördinator Kris Roman zal op vrijdag 27 juni David Duke inleiden. Deze dag start om 19u00. Na de inleiding zal de aanwezige pers kans krijgen tot vragen.

Op zaterdag 28 juni zullen alle opgenoemde sprekers vanaf 10u00 het woord voeren. Die dag zal Robert Steuckers als moderator de sprekers voorstellen en inleiden.

Omwille van visa-problemen heeft een andere hoofdspreker, Pavel Toelaev (Rusland), gemeld dat het hem onmogelijk was naar Vlaanderen te komen. We kunnen ons de vraag stellen waarom telkens Euro-Rus een Russische gastspreker uitnodigt, deze persoon op dat ogenblik enorme moeilijkheden ondervindt een visum voor België te verkrijgen. Zijn thesis zal desondanks dan toch door een Euro-Rus medewerker voorgelezen worden. Vorige week meldde Alexandr Belov (DPNI) dat hij graag wilde komen maar ook Rusland niet uit kon wegens een visa-probleem.

Een organisatie als Euro-Zimbabwe zou veel makkelijker aan Zimbabwaanse sprekers geraken.

Alle sprekers zijn het over één zaak eens: indien we Europa Europees willen houden, dan moet Europa, verenigd van Gibraltar tot Vladivostok, aan één zeel trekken een een harde (maar menselijke) immigratiepolitiek voeren.

Kris Roman

Hoofdcoördinator Euro-Rus

Posted in actua, algemeen, euro-rus, europa, geopolitiek, kalender | Getagged: , , | Leave a Comment »

21 juli: zwarte vlag axie!

Posted by matrix1302 op 25 juni, 2008

Op 21 juli wordt een Vlaamse landelijke protestaxie gehouden tegen het feit dat de Coburgfamilie 5% opslag (Vlaams belastingsgeld dus) krijgt. Iedereen wordt gevraagd een zwarte vlag uit te hangen. De Coburgs kregen vanwege de Leterme-junta een verhoging van hun dotaties met maar liefst 5 % terwijl de gewone man het steeds moeilijker krijgt nog voedsel of brandstof aan te schaffen. De Coburgs zijn het symbool, het uithangbord van de belgische kapitalistenkaste die de lakens uitdelen in dit land en de Vlamingen hun soevereiniteit ontzeggen.

Dus: 21 juli: ZWARTE VLAGGENDAG!

Posted in actua, algemeen | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Ivm Turkse EU-toetreding: alweer staaltje van rechtse onbetrouwbaarheid!

Posted by matrix1302 op 25 juni, 2008

Sarkozy en Leterme: beide onbetrouwbaar. Soort zoekt soort.

Sarkozy en leterme soort zoekt soort

De rechtse Hongaars-joodse vreemdeling Sarkozy die nu al meer dan een jaar Franse president mag spelen heeft weer eens getoond hoe onbetrouwbaar klassiek-rechtselingen kunnen zijn. Inzake de toetreding van Turkije tot de EU, heeft de Franse Senaat een in de grondwet voorzien referendum geschrapt! Met 297 tegen 7 stemden de senatoren tegen de regeling die elke EU-uitbreiding aan een volksraadpleging onderwerpt als het aantal inwoners van het kandidaatland groter is dan vijf procent van de EU-bevolking. Dat is van toepassing op Turkije. Eind mei had de nationale vergadering nog voor de grondwetswijziging gestemd. De schrapping maakt deel uit van een grotere grondwetshervorming, waarmee de rechtse bourgeois Sarkozy “onder andere het parlement meer rechten wil verlenen”. Met het oog op het mislukken van de EU-grondwet onder andere door een Frans referendum in 2005 wil Sarkozy ondertussen in principe geen volksraadplegingen meer over EU-uitbreidingen hoewel hij eerder net als zijn voorganger Chirac had beloofd het volk te raadplegen indien Turkije tot de EU zou willen toetreden.

Posted in actua, frankrijk, geopolitiek, turkije | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Frei.Wild – Das Land der Vollidioten

Posted by voorhoede op 22 juni, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Gantoisbedevaart

Posted by drietand op 18 juni, 2008

Meer over JM Gantois

Posted in frankrijk, kalender | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Die Dollar Hegemonie

Posted by voorhoede op 18 juni, 2008

Posted in amerika, economie, geopolitiek, media | Getagged: , , , , | 2 Comments »

Banderas de Resistencia

Posted by voorhoede op 16 juni, 2008

Posted in propaganda, spanje | Getagged: , | Leave a Comment »

Congres: “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by voorhoede op 16 juni, 2008

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender | Leave a Comment »

Spaanse regering wil miljoen niet-Europese vreemdelingen naar landen van herkomst!

Posted by reteip op 15 juni, 2008

De centrum-linkse Spaanse regering wil tot een miljoen niet-Europese vreemdelingen laten terugkeren naar de landen van herkomst! Hiermee bewijst de regering dat een terugkeerbeleid mogelijk, wenselijk, realistisch is. Allicht voor het eerst sinds decennia wordt hiermee een taboe doorbroken, een standpunt dat totnogtoe enkel door “extreem-rechts” werd verdedigd: een terugkeerbeleid in plaats van integratie of assimilatie.

De Spaanse intenties bewijzen dat er niks racistisch of onmenselijks aan dit voorstel is. Het is de logische oplossing voor de door het grootkapitaal georganiseerde mensenhandel waarbij men immigranten toeliet om de economie ten dienste te staan. Bij wijze van stimulans wil de Spaanse regering migranten zonder werk het totale bedrag van de hen toekomende werkloosheidsvergoeding uitbetalen. Een eerste schijf zouden ze in Spanje ontvangen, het resterende geld na aankomst in hun thuisland. Dat zou de migranten volgens de regering de middelen moeten geven om in hun thuisland een nieuw bestaan uit te bouwen.

Uiteraard zijn er ook minpunten aan de voorstellen van de Spaanse regering. De beweegredenen zijn niet identitair-nationalistisch maar wel economisch van aard. Volgens de krant El Pais wil Madrid een terugkeerbeleid wegens de economische inzinking en de stijgende werkloosheid. Een tweede negatief punt is dat de vreemdelingen in ruil moeten beloven dat ze drie jaar lang niet meer naar Spanje terugkeren. Waarom niet definitief in plaats van “drie jaar”? Voorts behouden de vreemdelingen ook hun in Spanje opgebouwde pensioenrechten.

Ondanks deze negatieve punten is en blijft dit een baanbrekend voorstel vanwege een Europese regering. Het maakt het terugkeerbeleid bespreekbaar. Over gans Europa zal dit in de toekomst de enige mogelijke uitweg blijken: terugkeer naar de landen van herkomst voor alle niet-Europese vreemdelingen. Pleidooien voor het nog binnenhalen van nieuwe immigranten zouden strafbaar moeten gesteld worden, het zijn in wezen pleidooien voor mensenhandel waarbij men de mens reduceert tot een wezen dat economisch nuttig kan zijn.

Posted in actua, migratie, spanje | Getagged: | 4 Comments »