Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for juli, 2008

Minder vetzakken gewenst

Posted by matrix1302 op 30 juli, 2008

De yanks beginnen het blijkbaar te beseffen. In een arme wijk in het zuiden van Los Angeles mogen zich het komende jaar geen nieuwe fastfoodrestaurants meer vestigen! Het zou voor het eerst zijn dat fastfoodketens hun deuren niet mogen openen op basis van gezondheidsredenen. Nog geen week na een verbod op het gebruik van schadelijke transvetten in de horeca, gooit Californië dus een nieuw wapen in de strijd tegen overgewicht. Het verbod geldt voor een gebied waar ongeveer een half miljoen mensen woont, vooral latino’s en negers. In de wijk zijn meer zieken als gevolg van overgewicht dan elders in de Californische metropool. Het stadsbestuur hoopt dat het verbod winkels en restaurants met vers voedsel populairder maakt. Nu serveert maar liefst 45 procent van alle eetgelegenheden in het district uitsluitend gemaksvoedsel! Wanneer zal Vlaanderen (en Europa in haar geheel) eveneens dergelijke maatregelen nemen en McDo, Quick,… meteen verbieden? Als de amerikanisering zo ver gevorderd is dat ook hier de helft van de bevolking zich meer over straat rolt dan wandelt als gevolg van vettigheid? Verbieden, die fastfood-viezigheid! Wedden dat de liberaal-extremisten van Lijst Dedecker ook hier weer tegen zouden fulmineren, net zoals tegen het rookverbod? Kwestie van de liberale “vrijheid” te behouden, de vrijheid om zichzelf (en anderen) dood te roken of te eten.

Advertenties

Posted in algemeen, amerika, gezondheid | Getagged: , , , , , | 3 Comments »

Kris Roman (Eurorus) op het DPNI-congres

Posted by voorhoede op 27 juli, 2008

Op vrijdag 25 juli 2008 organiseerde de DPNI-afdeling van Sint-Petersbug een vormingsavond met als werktitel:

“Democratie en uiterst rechts in hedendaags Europa”

Kris Roman, hoofdcoördinator Euro-Rus, werd er door de lokale afdeling van de DPNI (Beweging tegen Illegale Immigratie) uitgenodigd om er te komen spreken over de democratische toestand en de toestand van het nationalisme in het Westen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in euro-rus, verslagen | 1 Comment »

Aankondiging Radio Rapaille

Posted by voorhoede op 25 juli, 2008

Posted in propaganda, radio rapaille, vraaggesprek | 1 Comment »

Besmettelijke ziekten: marginalitis

Posted by voorhoede op 20 juli, 2008

Het volgende kritisch-satirische artikel hebben we gevonden we op de Spaanse weblog La Bandiera Negra – Europeísmo Nacional-Revolucionario. Het is een scherpe kritiek op de valse “radicalen” (die vele koosnaampjes hebben). Het zijn zij die keer op keer koren op de molen zijn van het vijandige journaille. Wat de enen menen te verdedigen en de anderen menen te bestrijden is in werkelijkheid niets anders dan de karikatuur van een ideologie.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in satire, spanje | Leave a Comment »

Herdenking van de Slag bij Thermopylae

Posted by voorhoede op 20 juli, 2008

Op 26 juli vindt de jaarlijkse herdenking door Griekse nationalisten van de Slag bij Thermopylae plaats.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in griekenland | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

PVDA eist noodregering

Posted by voorhoede op 18 juli, 2008

De maoïsten van de PVDA eisen de onmiddellijke installatie van een noodregering. Zo kan het parasitaire regime nog enige ademruimte en tijd krijgen om zijn duistere zaakjes nog een tijdje verder af te handelen. De PVDA heeft zich hervormd tot een soort van maoïstisch, democratisch gedrocht. Waarschijnlijk staat het nieuwe China voor haar model, net zoals het oude China vroeger model stond voor de oude de koers van de partij.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, links-rechts, politiek | Getagged: , , , , | 1 Comment »

Euroschiavi (Euroslaven)

Posted by voorhoede op 17 juli, 2008

Posted in italië, media, woeker | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

De regering struikelt weer

Posted by voorhoede op 16 juli, 2008

Volgens Adam Smith is een regering in een kapitalistische omgeving een instrument om eigendom te beschermen. Ze is dus eigenlijk in het leven geroepen om de rijken te beschermen tegen de armen, ofwel mensen die eigendom hebben tegen mensen die er geen hebben. In dit land, dat door Marx als het schoolvoorbeeld van kleinburgerlijke eigendomsverhoudingen werd gezien, is dit alles nog meer waar dan ergens anders.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, politiek | Getagged: , , | Leave a Comment »

Tolkien over financierders

Posted by voorhoede op 15 juli, 2008

“De ware vergelijking is: “democratie” = regering door wereldfinancierders… Het hoofdkenmerk van moderne regeringen is dat wij niet weten wie regeert, zowel de facto als de jure. Wij zien de politicus en niet zijn beschermheer; nog minder de beschermheer van de beschermheer of wat het belangrijkste van allemaal is: de bankier van de beschermheer. Getroond boven allen, op een manier zonder gelijke in heel het verleden, is de versluierde profeet van de financiën. Hij beheerst alle levende mensen door een soort van magie en levert orakels in een taal niet begrepen door de mensen”.

J.R.R. Tolkien,
Candour Magazine, 13 July 1956, p. 12

Bron: FC Blog

Posted in citaten, engeland, politiek | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Ahmadinejad in Rome

Posted by voorhoede op 15 juli, 2008

Op de afgelopen Wereldvoedselconferentie in Rome (5 juni) werd de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door een journalist gevraagd naar de filosofie die gevoerd heeft tot de stichting van de staat Israël. Hij gaf daarop het volgende antwoord.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in citaten, iran, jeugd | Getagged: , , , | 2 Comments »

Ron Paul over Iran en energie

Posted by voorhoede op 14 juli, 2008

Posted in amerika, iran, israël | Getagged: , , , , , | 20 Comments »

Israël, Vlaanderen geeft zijn bloed voor jou!

Posted by voorhoede op 14 juli, 2008

Op een recentelijk aan hem gestelde vraag antwoordde mijnheer Dewinter van het Vlaams Belang dat wat hem betreft maar één land buiten de geografische ligging van Europa in aanmerking komt om lid te worden van dat Europa… Israël! Volgens de reeds gekende “logica” van Dewinter is dat land de voorpost van het (Vrije) Westen in een door moslims (bezet) gebied. De zionistische dialectiek volgende verwart Dewinter de bezetter met de bezette en hij doet dat doelbewust.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in europa, geopolitiek, israël | Getagged: , , , , | 4 Comments »

New Right Australia – Welf Herfurth On Kameradschaft

Posted by voorhoede op 13 juli, 2008

Posted in australië, duitsland, links-rechts, media, metapolitiek | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Citaat

Posted by matrix1302 op 13 juli, 2008

“Wat mij in Liberalen aanstaat – tenminste toch als ze van het recht-voor-de-raapse soort van Guy Verhofstadt zijn, niet van het slijmballensoort van Patrick Dewael – is dat je met hen tenminste weet waar je staat omdat je weet voor wie ze staan en voor wie ze door het vuur gaan. Bovendien zijn ze zo helemaal weg van de vrijheid voor de ene mens om de andere straffeloos te mogen uitbuiten, dat ze wel verplicht zijn ook hier en daar nog een ander vrijheidje te verdedigen, en in een schijndemocratie als de onze is dat dan altijd weer mooi meegenomen.

Liberalen zijn anderzijds dan weer bijzonder goed geoefend in alle vormen van draaikonterij. Meestal maakt het hen geen donder uit met wie ze regeren – al is hun liefde voor de rode rakkers sterk ondermaats – en zijn ze al dik tevreden als ze een paar portefeuilles naar zich toe kunnen trekken. Op die manier kunnen ze hun geliefkoosde sport, die van de blauwe politieke benoemingen, in alle stilte en naar hartelust botvieren. Alhoewel nergens bewezen is dat de liberale politiek macro-economisch ooit een morzel heeft uitgehaald, hoeven liberalen niet gebukt te gaan onder prestatiedwang. Belangrijker is dat ze er steeds weer in slagen te laten geloven dat zij het patent hebben op alle economische wonderzalfjes.”

J. P. Van Rossem

Posted in citaten, media | Getagged: , , | Leave a Comment »

Citaat

Posted by voorhoede op 12 juli, 2008

“We zagen en zien zodoende het nationaal-socialisme naar zijn hele wezen even vijandig tegenover het kapitalistische burgerdom als tegen het internationale marxisme en zien zijn opgave in het overwinnen van beide, ervan uitgaande dat in het marxisme het op zich juiste gevoel van het socialisme gebonden is aan de valse leer van het liberale mechanicisme en internationalisme en in het burgerdom het op zich juiste gevoel van het nationalisme gebonden is aan de valse leer van het liberale rationalisme en kapitalisme. Beide juiste en ingeschapen krachten blijven in deze onzalige relatie onvruchtbaar voor de natie en voor de geschiedenis. Wij zagen en zien daarom in onze vijandschap met het marxisme en het burgerdom geen wezenlijk onderscheid, daar het in beide werkzame liberalisme hen in gelijke mate tot onze vijanden maakt. Wij zagen daarom de steeds eenzijdiger geworden strijdleuze van de NSDAP-leiding ‘tegen het marxisme’ als een halfheid. En de vrees vervulde ons in stijgende mate dat achter dezelfde leuze een sympathie stak voor het burgerdom, dat onder dezelfde leuze zijn kapitalistische belangen verdedigde, waarmee wij niets gemeen hadden en niets gemeen hebben”.

Otto Strasser, in: Die Sozialisten verlassen die NSDAP (1930).

Posted in citaten, duitsland, links-rechts | Getagged: , , , | Leave a Comment »