Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for augustus, 2008

Herdenking van de kinderen van Beslan

Posted by voorhoede op 31 augustus, 2008

Advertenties

Posted in kalender, rusland | Getagged: , , , , , | 1 Comment »

Vlaams Belang en Revolutie

Posted by vooruitgang op 28 augustus, 2008

In een vraaggesprek heeft mijnheer Dewinter van het VB een revolutionaire oproep gedaan aan de bevolking. Dewinter stelde hierin dat “nu de laatste ogenblikken van de staat Belgie zijn aangebroken” er geen behoefte meer is om om de wetten en de instellingen van dit land nog verder te gehoorzamen. “We moeten ons niet strikt aan de grondwet en de parlementaire democratie houden – op de laatste eindstreep voor de revolutie moet men de wet naast zich neerleggen”, zei hij letterlijk. Dat er een revolutionair klimaat zou heersen is ons volledig ontgaan, tenzij in de speelparlementen die op zomerkamp waren misschien, maar toch juichen we het woordgebruik van Dewinter toe als hij stelt dat de wetten die gemaakt zijn door de Belgische machtskaste niet legitiem zijn. Spijtig genoeg heeft zijn eigen partij en hij zelf, de laatste 20 jaar de schijn van legitimiteit gegeven aan deze staat door mee te werken aan het wetgevende werk in de Belgische nepparlementen. Maar laat ons dat even vergeten en vergeven.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in politiek | Getagged: , , | 1 Comment »

ZZA komt!

Posted by voorhoede op 27 augustus, 2008

De kogel is door de kerk. Eindelijk is het zover: Zetazeroalfa komt naar ons land! De kameraden van het gelegenheidscollectief “Identiteit door Muziek” organiseren op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november een conferentie in samenwerking met Casa Pound Italia, gevolgd door een optreden van de bekende Italiaanse groep. Locaties: Midden-Brabant en Zuid-Vlaanderen.

De nieuw-solidaristen begroeten de nieuwe politieke en muzikale wind en zullen zeker present zijn!

Alle nieuws en informatie zijn te vinden op de fanblog: ZZA – Front Vlaanderen.

Posted in italië, kalender | Getagged: , , , , | 5 Comments »

Antifa?

Posted by drietand op 25 augustus, 2008

Posted in propaganda | Getagged: , | Leave a Comment »

Kalender: Congres N-SA

Posted by drietand op 25 augustus, 2008

Posted in congres n-sa, kalender, propaganda | Getagged: , | Leave a Comment »

FTX Storm Tide

Posted by vooruitgang op 25 augustus, 2008

Onder deze benaming wordt er momenteel en dit tot 28 augustus een oefening gehouden van het Belgische leger in Oostende. Oostende wordt daarom 4dagen lang omgetoverd tot de denkbeeldige stad ‘Madistan’ en zal door vooral paracommando’s worden bevrijd van zijn bezetters die onze stad hebben ingepikt. Wat door het leger en vooral door het stadsbestuur als een fictieve situatie wordt voorgesteld, is dat nochtans niet voor de plaatselijke bevolking. In elke bezette stad is er een uitgangsverbod dat meestal ingaat om 22 u. Voor Oostendenaars begint het dagelijkse uitgangsverbod van zodra het donker begint te worden, let wel het gaat hier om een vrijwillig uitgaansverbod, het stadsbestuur heeft het niet opgelegd via verordeningen of wetten, maar heeft het opgedrongen aan de bevolking door haar beleid van tolerantie en lafheid tegenover het criminele geboefte. De naam Madistan is dan ook niet slecht gekozen als vervangnaam voor Oostende. Eigenlijk zou men die naam gewoon kunnen handhaven gezien de gelijkenissen met een Afghaans dorp (die gelijkenissen zijn waarschijnlijk de reden dat het leger Oostende heeft uitgekozen voor zijn oefening) zeer treffend zijn. De drugtrafiek staat hier zeker op hetzelfde peil als in gelijk welk Afghaans dorp, met het surplus dat in Madistan de machtsclan op het stadhuis zelf aan distributie doet van de drug methadon en dat gratis. Kwestie van de zaak voor alle verslaafden betaalbaar te houden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in congres n-sa | Getagged: , , | 1 Comment »

Twee assen tegen het atlantisme

Posted by voorhoede op 25 augustus, 2008

“Vandaag de dag hebben de westerse ‘stichtingen’ en drukkingsgroepen (Rockefeller, Agnelli, Trilaterale, Davos en andere) gezworen alle nationale staten en alle systemen van sociale bescherming te vernietigen die die laatste tot stand hebben gebracht. Ze spiegelen de lusten voor van een ‘federalisme’ bestaande uit vormen van regionale autonomie, terwijl hun echte doel volledig wordt samengevat in het oude Latijnse spreekwoord ‘Divide et impera’ (‘verdelen om te heersen’) om het ditmaal toe te passen over heel de wereld door degenen die de maximale macht op het politieke en economische vlak hebben”.

Ugo Gaudenzi, in: Rinascita, Consolidons deux axes contre l’atlantisme! [13 augustus 2008]

Bron: Euro-Synergies

Posted in geopolitiek, italië, rusland | Getagged: , , | Leave a Comment »

Groeten uit Brugge

Posted by voorhoede op 25 augustus, 2008

Posted in zentropa | Leave a Comment »

LDD vist overal de beste krachten weg…

Posted by matrix1302 op 24 augustus, 2008

Posted in satire | Leave a Comment »

NAVO wil Vlamingen naar Afghaanse mislukking

Posted by matrix1302 op 24 augustus, 2008

De NAVO heeft belgië officieel gevraagd om naast de reeds toegezegde F-16’s ook grondtroepen naar Afghanistan te sturen. De laatste maanden krijgen de imperialisten onder leiding van de USA het zwaar te verduren in Afghanistan. De Talibanstrijders nemen in aantal toe en voeren hun offensief op, over zowat gans het land heerst chaos en geweld. Vorige week kwamen tien Franse militairen om het leven, volgens sommige bronnen zijn sommige Franse soldaten gedood door “friendly fire” vanwege de NAVO. De Amerikaanse imperialisten zien geen uitweg uit het Afghaanse moeras en doen steeds meer beroep op hun NAVO-slaafjes in Europa om kanonnenvlees te leveren voor hun oorlog.

Gelet op de toezegging van defensieminister De Crem op het sturen van F-16’s, kunnen we er ons aan verwachten dat hij ook zal toezeggen op het sturen van grondsoldaten. Voorlopig “onderzoekt” het leger de aanvraag nog. In plaats van te investeren in degelijk, kwaliteitsvol materieel en betere verloning van de soldaten, blijkt er steeds weer geld te worden gevonden om onze troepen naar alle windrichtingen op aarde rond te sturen in dienst van het Amerikaans imperialisme. “NAVO-verplichtingen nakomen”, zo heet de uitleg steeds weer. Dat het enige moed vergt om te beslissen uit de NAVO te stappen is juist, dat we deze moed niet kunnen verwachten van de huidige politieke mossels die al jaren de dienst uitmaken in dit land evenzeer. Maar een louter “neen” aan het adres van de Amerikanen om Vlaamse soldaten naar de dorre Afghaanse woestenij te sturen tussen Talibanstrijders en verkeerd gemikte NAVO-bommen, vergt niet eens zoveel moed. Wat N-SA betreft: GEEN VLAAMS BLOED VOOR YANKEE-IMPERIALISME!

Posted in defensie, europa, geopolitiek | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Speciale Euro-Rus-uitzending

Posted by voorhoede op 24 augustus, 2008

Posted in euro-rus, radio rapaille | Leave a Comment »

Eenheidsstatuut voor alle werknemers

Posted by vooruitgang op 23 augustus, 2008

De als populist vermomde extremistische liberaal Dedecker van Lijst Dedecker heeft een schijnbaar zeer progressief ballonnetje opgelaten wat betreft de arbeidsstatuten voor arbeiders en bedienden. Hij stelt dat de twee verschillende statuten een totaal voorbijgestreefd concept zijn. Hij stelt verder dat het werk van een arbeider nu ook een intellectuele component bevat, zodat er nu nog weinig onderscheid is tussen hersenarbeid (bedienden) en handenarbeid (arbeiders). Op het eerste zicht zou een niet alerte lezer hieruit kunnen afleiden dat Dedecker voor een soort solidaristische samensmelting is van alle productiekrachten. Maar vermits werkgevers en zelfstandigen niet voorkomen in zijn hervorming van statuten, is er geen sprake van enige vorm van solidarisme. Dedecker heeft iets totaal anders voor ogen dan de bevordering van het solidarisme. De poging om tot een eenheidsstatuut te komen voor alle gesalarieerden is ingegeven om de loonlast te verlagen en vooral om opzeggingsvergoedingen bij afdankingen goedkoper te maken voor het patronaat.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in economie, maatschappij, politiek | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Starbucks, McDo,… Weg met die Amerikaanse rommel!

Posted by matrix1302 op 21 augustus, 2008

De Amerikaanse koffieketen Starbucks opende op 19 augustus jongstleden een eerste filiaal in ons land, in samenwerking met AutoGrill. Momenteel nog beperkt tot de luchthaven van Zaventem, maar weldra met filialen in o.a. Antwerpen. Amerikaanse multinationals zoals McDonalds, Burger King, Starbucks,… zijn enkel schadelijk voor de eigen middenstand, voor de eigen culinaire gebruiken en voor de gezondheid van ons eigen volk! De loonslavernij waarvoor hun arbeiders werken is in het verleden meermaals een bron van ergernis geweest. Ook de ecologische schade die bedrijven als Starbucks, McDonalds e.d. aanrichten om hun grondstoffen te bekomen is enorm. Bovendien staan ze voor een ongezonde levensstijl (“fastfood”) die haaks staat op de culinaire gebruiken in Vlaanderen en Europa, hoewel deze laatsten snel de Amerikaanse toer opgaan “dankzij” de amerikanisering en globalisering. Vlaamse en Europese steden verworden tot dode binnensteden waar kleine middenstanders ten ondergaan aan de concurrentie en criminaliteit terwijl aan de rand lelijke commerciële centra ontstaan waar de ene neonreclame de andere fastfoodtent verdringt. Wij als N-SA zien liever dat Starbucks, McDonalds en consoorten hun koffers pakken en terugkeren vanwaar ze komen: naar de VSA! Een Volksstaat dient hier dwingend op te treden.

Red Zebra – ‘Spit on the City’

Posted in actua, maatschappij | Leave a Comment »

Speciale N-SA-uitzending

Posted by voorhoede op 20 augustus, 2008

Posted in radio rapaille, vraaggesprek | 1 Comment »

Een evenwichtsoefening in spagaat

Posted by vooruitgang op 20 augustus, 2008

Onder deze pakkende titel heeft de nazi-spokenjager Tom Cochez van de krant De Morgen aan de oren van Philip Dewinter, de Prima Donna van het Vlaams Belang, zitten trekken. Op een bijna verwijtende toon ventileert deze spreekbuis van het liberale en linkse gepeupel zijn ongenoegen over het feit dat Dewinter onmachtig blijkt om nationalisten en vooral solidaristen nog langer onder curatele te kunnen houden. Het feit dat wij van het N-SA een congres willen houden in oktober is een maatje teveel voor de linkse vrijdenkers. In de aanloop om amok te komen maken op dat congres zijn ze zich nu al in de juiste stemming aan het schrijven (u leest goed, beste kameraden, ik bedoel wel degelijk schrijven en niet SNUIVEN) want dat laatste zou ook best kunnen bij dat slag van volk natuurlijk. In vroegere tijden was het laten ondermijnen van een activiteit georganiseerd door onafhankelijke nationalisten die een beetje los van De Partij stonden een taak die was weggelegd voor het Vlaams Blok. Big Brother zeg maar.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, congres n-sa, politiek | Leave a Comment »