Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Over Alexander Solzjenitsyn de Held en Francis Van den Eynde de Andere

Posted by voorhoede op 11 augustus, 2008

Hieronder een open brief van volksvertegenwoordiger Francis Vanden Eynde (Vlaams Belang). Tussen de lijnen de commentaren van Euro-Rus/N-SA. (Voor de VTM-kijkers: FVDE = Francis Van den Eynde; Nvdr = nota van de Euro-Rus/N-SA-redactie.)

FVDE: Ik heb je niet gekend, vermetele oude vriend, maar dat jij het vaandel van de vrijheid manmoedig hebt gediend, dat weet ik niettemin, zoals ‘t eenieder weet, die in deze wereld zijn brood in schaamte eet.

Ik kon er niet aan weerstaan dit stuk te laten beginnen met een parafrase op het beroemde – en dus dissidente – kettersgedicht dat Willem Elsschot schreef ter ere van de geëxecuteerde Vlaams-nationalist August Borms.

Nvdr: Menig Vlaams parlementair zou zelfs zijn/haar eigen moeder verkopen om toch maar niet te einigdigen als Borms. Er zich op beroepen is zichzelf de heldenrol toeschrijven die men niet verdient.

FVDE : Ketter en dissident, twee titels die perfect bij Solzjenitsyn passen.

Nvdr: Niet bij het Vlaams Belang.

FVDE: Voor hem waren ze waarschijnlijk eretitels. Hij had er alleszins veel voor over. Tien jaar opsluiting in een streng Sovjetwerkkamp, allerlei andere pesterijen van het regime (zelfs zijn nationaliteit werd hem ontnomen) en tenslotte ballingschap. Dit belette hem echter niet boeken te schrijven waarin hij het aandurfde te vertellen wat er werkelijk gebeurde in die Sovjetunie, die door zoveel linkse intellectuelen uit het westen als een paradijs werd beschouwd.

Nvdr : De Sovjet-Unie was per hoofd minder “misdadig” dan het moderne “Westerse” Israël, het land dat Filip Dewinter bij de EU wenst. De Sovjet-Unie heeft nooit atoomwapens ingezet, de door het Vlaams Belang geliefde USA wel…

FVDE: Een dag in het leven van Ivan Desinovich, Het Kankerpaviljoen en In de eerste cirkel zijn stuk voor stuk harde aanklachten tegen het totalitair systeem dat toen over Rusland heerste. Het eerste van deze boeken kon hij nog in eigen land uitgeven. De twee volgende moest hij in het buitenland laten drukken. Dit belette niet dat ze ook in de Sovjetunie werden gelezen, maar dan via het Samizdat-circuit, dat getypte exemplaren van verboden werken ondergronds verspreidde via lezers die zelf in gevaar kwamen als ze ermee betrapt werden.

Nvdr: Het Vlaams Blok keurde in 1995 een wet goed die ons land nog meer totalitair maakt: de overheid bepaalt dankzij deze wet hoe de geschiedenis moet worden geïnterpreteerd en niet de geschiedkundigen. De door het VB goedgekeurde wet tegen de vrije meningsuiting heeft reeds mening geschiedkundige achter de tralies doen belanden. Het VB mag er fier op zijn, dit meeheulen met het systeem is zijn grootste parlementaire heldendaad…

FVDE: In 1970 won Solzjenitsyn de Nobelprijs voor Literatuur. Hij durfde hem niet gaan afhalen omdat hij er praktisch zeker van was dat hij dan zijn land niet meer zou binnen mogen. Toen in 1973 De Goelagarchipel verscheen, zijn opus magnus, waarin hij al de informatie over de Sovjet-concentratiekampen die hij door de jaren heen had kunnen verzamelen, bekend maakte, was het hek helemaal van de dam. De KGB (De geheime dienst van de Sovjets) zette alles op het spel om dit werk te kunnen vinden en in beslag te nemen, maar het raakte toch in het buitenland.

Nvdr: De Vlaams Blok/Belang-KGB heeft reeds menig Vlaams nationalist na het voeren van een actie aan de politie aangegeven. Ik kan er zelf van meespreken. “Eigen volk eerst… verraden”.

FVDE: Uiteindelijk werd hij, zoals reeds gezegd, van zijn nationaliteit beroofd en uitgewezen.

Nvdr: Het Vlaams Belang legt ook cordon sanitaires rond andere nationalisten. Dit Sovjet-cordon aanklagen in het geval van Solzjenitsyn is terecht, behalve indien de aanklagers dezelfde praktijken gebruiken.

FVDE : Solzjenitsyn verhuisde naar het westen, maar veroorzaakte ook daar de nodige heibel. Hij ergerde zich met luide stem aan de decadente liberale en materialistische maatschappij waarin wij leven en kon zijn kritiek soms zeer scherp uiten. Ik herinner mij zijn uitspraak “Het verschil tussen oost en west? In het oosten mag je niets zeggen. In het westen mag je alles zeggen, maar het dient tot niets.”

Nvdr : Daarom moet een parlementair mandaat gratis worden uitgevoerd. Solzjenitsyn werkte vanuit zijn hart. Vlaamse parlementairen worden betaald om nationalist te zijn. De decadente liberale en materialistische maatschappij wordt ook door het N-SA aangeklaagd, op dat punt staan we lijnrecht tegenover het Vlaams Belang.

FVDE : Bovendien kon weldenkend links niet goed over de baan met Solzjenitsyn. In tegenstelling met wat zij steeds willen doen geloven, was hij immers van mening dat het stalinisme niet zomaar een “accident de parcours” was in de geschiedenis van het marxisme. In De Goelagarchipel toonde hij duidelijk aan dat de Sovjet-concentratiekampen al in functie waren vanaf de machtsovername door Lenin, en Stalin dus enkel maar consequent de lijn van zijn voorganger had doorgetrokken.
Zoiets hoorden ze niet graag ter linkerzijde. Solzjenitsyn ondermijnde immers heel hun marxistische levensfilosofie en dat deed pijn.

Nvdr : Sommigen evolueren blijkbaar nooit: sommigen blijven vandaag nog in verouderde links-rechts-tegenstellingen denken. “Rechts” heeft evengoed punten die onaanvaardbaar zijn zoals de drang naar een kapitalistisch-liberale economie en de onbegrijpelijke steun voor de Verenige Staten, hun neocons en andere conservatieven, en Israël.

Vandaag is er eerder een schok tussen het kamp van de liberalen, kapitalisten, rechts-populisten, rechts-nationalisten, sociaal-democraten en multi-cultuurlobbyisten tegen de solidaristen. Enkel deze laatsten hebben een programma dat goed is voor het gehele volk en niet voor één of andere kaste.

FVDE : Ook nu nog bij zijn overlijden hebben “ze” hem proberen onschadelijk te maken. Zo wordt in de meeste krantenartikels beweerd dat De Goelagarchipel een kritiek is van het stalinisme, terwijl wie het werk gelezen heeft best weet dat vanaf de eerste hoofdstukken ook Lenin serieus onder vuur wordt genomen.

Het is ook opmerkelijk dat de artikels die beschouwingen brengen over deze grote Rus – zeker in de zgn. kwaliteitskranten – pas op de laatste bladzijden verschenen.

Nvdr : Onze pers wordt (onrechtstreeks) door dezelfde machten bestuurd als de machten die bolsjewistische revolutie mogelijk maakten en de VS-regering leiden. De VS-regering en andere VS-lobby’s ondersteunden de bolsjewistische revolutie. Zonder VS-steun had er nooit een bolsjevistische revolutie plaatsgevonden.

In Antwerpse diamantaire en andere economische kringen vindt u die machten en lobby’s dan wel sympathiek of worden sommigen betaald om hen sympathiek te vinden.

FVDE: Maandagavond werd in het radionieuws van 18u zijn dood pas bekend gemaakt nadat gewag gemaakt was van een verkeersongeval in West-Vlaanderen en van een brand in Chatelet bij Charleroi. Vergelijk dit eens met de heisa die de media gemaakt hebben n.a.v. het overlijden van Hugo Claus, een man wiens moed er zich toe beperkte het katholieke Vlaanderen af en toe eens als pispaal te gebruiken. Solzjenitsyn stoort dus nog altijd. Ik denk dat hij er trots zou op geweest zijn.

Nvdr: Francis Vanden Eynde, bent u dan zelf geen “christenvreter” – net zoals de meeste “linksen” – om deze door hem gebruikte term te gebruiken? Ik heb uzelf vele malen horen zingen: “à bas les calottins”. Solzjenitsyn was een diep (Russisch-Orthodox) gelovig man: hij zou uw gezangen en ideeën hierover streng veroordelen.

FVDE: Deze man, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als artilleriecommandant aan het front gestaan heeft, meer dan tien jaar in een werkkamp gezeten heeft, enz…. heeft tenminste aan zijn leven een heroïsche dimensie kunnen geven waarvan onze Vlaamse chi-chi-intellectuelen, die met tuitlipjes zijn naam uitspreken, zelfs niet kunnen dromen.

Nvdr: Is dit terechte zelfkritiek? Vlaamse chi-chi-nationalisten en chi-chi-populisten geven geen gram heroische dimensie aan hun leven. Wel zingen zij op private zangavonden Duitse liederen en dit terwijl ze in het parlement de vrijheidsberovende revisionismewet goedkeuren.
Zij vreten zich vol met Belgisch geld en dit in de sjiekste restaurants, terwijl hun goedgelovige militanten door hun werkgever op straat worden gezet zonder steun van die chi-chi-nationalisten.
Regelmatig vernemen wij – het N-SA- intern nieuws over uitlatingen van de VB-top: dit zijn dan blijkbaar zowel chi-chi- als hi-hi-nationalisten. Wat daar soms wordt uitgekraamd, is om te lachen.

FVDE : Vaart wel, rebel!

Nvdr : U bent bijna op pensioen en al zo goed als volledig uit de partijtop weggekegeld. Vaarwel, Francis.

Beste Francis,

Vergeef me deze pikante opmerkingen. Ik weet dat “de partij” lange tenen heeft en moeilijk tegen (terechte) kritiek kan.
Ik weet ook dat jij een Rusland-aanhanger bent. Op dat punt lopen onze visies gelijk. En met jouw brief ben ik het bijna volledig eens. Maar wees a.u.b. eerlijk: laat niet uitschijnen dat jij (en jouw collega’s) dezelfde rebel zou zijn als Alexander Solzjenitsyn. Solzjenitsyn is van en ander kaliber. Hij staat een paar dimensies hoger.

Je hebt me ooit gezegd – toen we in Antwerpen samen aan de tafel zaten met Alexander Doegin – dat mijn en jouw “Rusland-standpunt” bij de partij moeilijk ligt en er dus niet over gepraat mag worden. Dit is regelrecht spreekverbod, iets waar Solzjenitsyn tegen streed. Gezien jouw partij de geopolitieke en sociaal-economische zijde kiest van Israël en de VS is dit spreekverbod niet moeilijk te begrijpen.

Gezien jij je beroept op de rebelsheid van Solzjenitsin, mogen we aannemen dat jij ooit ook eens rebel zult worden. We leven dus op hoop. Dit is zeker mogelijk, nu je door de partijtop tactisch weggepromoveerd wordt naar de staatsafdeling met veel leden: “de gepensioneerden”. Iedereen weet dat jij in hart en nieren een revisionist bent, ondanks het feit dat je in 1995 een wet tegen de vrije meningsuiting hebt mee goedgekeurd. Dat dit onder dwang gebeurde, verandert niets aan de feiten. “Meestemmen of geen carrière!” was de boodschap. Een rebel zoals Solzjenitsyn zou deze wet hebben afgekeurd. U niet. U deed mee met het belgische systeem.

Weet je nog die keer toen u door de NSV-Gent werd uitgenodigd om met andere sprekers in debat te gaan? Je weigerde als een slaafse hond op partijbevel het podium te betreden, omdat er iemand van het N-SA was uitgenodigd. Toen gedroeg je je helemaal anders dan wat van een rebel, die voor vrije meningsuiting opkomt, mag verwacht worden. Toen ging je helemaal plat op de buik voor de pro-VS-Israël-lobby en voor de anti-solidarisme-lobby binnen jouw partij. Je betrad het podium, omdat de vertegenwoordiger van het N-SA de plaatselijke NSV-afdeling het leven niet zuur wilde maken. De NSV vroeg ons wat ons betreft dit debat vanuit de zaal te voeren en niet van op het podium. Gezien onze goede relaties met de NSV, heeft onze vertegenwoordiger ermee ingestemd. Maar geloof me, deze daad van barmhartigheid zullen we niet veel meer herhalen. Volgende keer vliegt de VB’er uit de zaal. Nu is het aan het VB om barmhartig te zijn tegenover andere nationalisten. Zelfs buiten het podium.

Mocht Solzjenitsyn het Vlaams Belang hebben gekend, hij zou ervan walgen. In een systeem waar het Vlaams Belang aan de macht zou zijn, zou Solzjenitsyn exact dezelfde boeken hebben geschreven… Enkel de namen van de schurken zouden veranderen, de praktijken niet.

Solzjenitsyn was een groot(s) man. Dat kunnen eender welke Vlaamse parlementairen al heel lang niet zeggen.

Europese & solidaristische groeten,

Kris Roman

Hoofdcoördinator Euro-Rus
Coördinator N-SA

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: