Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Toespraak Patriottische meeting 19 november 2016

Posted by vooruitgang op 23 november, 2016

 

Afbeeldingsresultaat voor foto eddy hermy

Tekst toespraak Edouard Hermy op eerste patriottische meeting vorige zaterdag 19 november in Antwerpen.

Terwijl Vlaams nationale separatisten revolutietje spelen door naar Griekenland, Syrië – of waar dan ook af te reizen op pleziertocht , voeren wij ( zonder middelen of gelden , ( zeker al geen gelden die via corrupte methoden verkregen werden zoals het VB van Dewinter om zijn reizen te betalen ) de strijd in eigen land, voor het eigen volk. Zonder geld van de Belgische staat, zonder financiering van Europese fracties, zonder geld van havenbonzen of van rijke Vlaams-nationalisten of Belgicisten.

Wij doen het allemaal op eigen kracht, daarom kunnen we ook zeggen wat we willen- tegen wie we willen.

Volgens Nietsche:

“Willen sommige mensen de waarheid niet horen ,omdat die waarheid hun illusies zou vernietigen” En dat klopt ook voor een groot deel.
Maar deze woorden zijn niet op iedereen van toepassing.
Zo zijn ze bijvoorbeeld niet van toepassing op de aanwezigen hier.
Want jullie zijn dat bewijst jullie aanwezigheid hier vandaag blijkbaar niet bang om die waarheid te horen.
En daar dank ik jullie om, omdat jullie de moed hebben om hier te zijn.
Daarom van harte welkom kameraden

En hier ligt de hoop voor de toekomst,op het beseffen. van, wat de waarheid is en …belangrijker…. op het begrijpen van die waarheid.
Begrijpen, dat de weg naar een beter toekomst in jullie eigen kracht ligt.
Begrijpen ,dat de weg naar een beter maatschappij in onze collectieve wil tot handelen ligt.
Begrijpen, dat het verwezenlijken van een solidaristische staat , in de wil tot opoffering van eenieder van ons ligt.
Beseffen dat een rechtvaardige maatschappij , alleen dan mogelijk is als we samen een patriottische front te vormen in dit land.

En daarvoor moeten wij een voorhoede vormen ,en dat in en tijd waar defaitisme en puur individualisme hoogtij vieren.
Daarom moet wij een voorhoede zijn,dat in een tijd .. waar het verdelen van volkeren en mensen …tot de vuile tactieken van het neoliberalisme behoren.

Want zonder voorhoede kan er geen macht verworven worden, zonder voorhoede kan er geen verandering zijn ,zonder voorhoede kan er geen soeverein land … een soeverein volk …een vrije natie bestaan.

Anderzijds zijn de woorden van Nietzsche perfect van toepassing op een groot deel van de massa , en heeft ze vooral de middenklasse in haar greep.

Het is zoals Nietzsche zei :
“Als we te moe zijn om te vechten , dan zullen we aangevallen worden … dan zullen we aangevallen worden door ideologieën en ideeën waarvan we dachten dat die al lang overwonnen waren”
En dat is exact wat er vandaag gebeurt beste vrienden, beste patriotten.

Onze bevolking is vandaag inderdaad murw geslagen… murw geslagen door de crisis, …….murw gelagen door de vernietigende kracht van de neoliberale globalisering… murw geslagen door de massale invasie van vreemdelingen.

Ja onze bevolking…. het salariaat.. is moe en futloos .
Maar dat is niet zozeer de schuld van de massa zelf , beste vrienden
De werkende massa is futloos en moe …..omdat hun leiders moe en futloos zijn.
Omdat de oude politieke elite….. de hogere klassen….moe en futloos zijn .
Omdat onze intellectuelen moe en inspiratieloos zijn.
Het establishment te futloos en zwak is geworden ….om de massa te kunnen leidden ,te inspireren of te begeesteren.

Omdat de elites binnen onze Europese landen … laf en vadsig geworden zijn
Omdat die elites zich zelfvoldaan ….schaamteloos….in hun geld …. en in de luxe wentelen.

En dat allemaal met het geld dat ze binnenrijven.. doordat ze het eigen volk verraden en uitpersen.
Geld en de luxe dat ze op de kap van de natie…. op de kap van het volk verdienen.
De massa …. en dat geldt voor heel Europa en het Westen … is door haar hedonistische elite in de steek gelaten….. onze volkeren zijn door de eigen elites verraden en verkocht.
In ruil kreeg het volk een amusementsmaatschappij….inclusief uitlacht-programma’s ….waarin de mediaknechten van de elite het eigen volk te kakken zetten.

Het soevereine volk …. soevereine politici zijn ver te zoeken in dit land

Elke begroting moet door de Europese Unie worden goedgekeurd … op straffe van sancties.
Dan hebben we de laatste dagen weer kunnen vaststellen
Al onze financiële hefbomen zitten in Duitsland
Onze nationale veiligheid, wordt door Amerikanen en Turken gegarandeerd.
En iedereen die wil … die mag hier jobs van ons komen stelen, straffeloos.

De nationale parlementen ( we hebben er liefst zes) zitten nochtans vol met politiek personeel …maar de waarheid is ….. hun macht is nul.
Puppets on a string … dik betaalde clowns…. schertsfiguren zijn het.

Herinneren jullie je de saga rond CETA ….. waar de socialist Magnette uiteindelijk … op bevel van zijn Europese socialistische kameraden .. zijn broek voor de Euro-maffia moest gaan afsteken.

Als ik kijk naar hoe onze ministers dan kruipen en kronkelen voor de Euro-bazen … dat is als een stinkend slangennest dat beweegt.
Als ik onze eerste minister daar zie staan …. wanneer hij bij de bazen van de Euro-maffia wordt uitgenodigd… zeker als hij het bij de Thora-grootmeester Martin Schultz is…. dan is dat toch verschrikkelijk gênant beste vrienden.
Omdat die twee zulke grote neuzen hebben……. Wat toch een walgelijk zicht is.
Die neuzen doen mij aan Goldman Sachs denken….
Dat is ook een grote neuzen-club, en dat soort heeft Europa in zijn zakken.

Hoe onze eerste minister daar dan met een ei in zijn gat staat– nederig aan de ingang van de Euro-kommadantur .
Bevend als een riet….. angstig als en haas
Als een puber die in zijn broek gedaan heeft …en daarom een uitbrander van zijn papa krijgt.

Zielig spektakel is het.
Maar dat beeld …..het beeld van een in zijn broek schijtende eerste minister.
Dat beeld omvat perfect van wat er overblijft van onze soevereiniteit
Een snotterende eerste minister, als symbool van een jankende nationale politieke elite.

En onder meer daarom ….. om een eind te maken aan dat zielig spektakel ….is er nood aan een hernieuwd ‘nationaal gevoel’
Is er nood aan het herwinnen van de nationale soevereiniteit.
Is er nood aan politici die nationale fierheid uitstralen.
Daarom is er nood aan een onafhankelijk België.

Daarom is er nood aan een nieuwe klasse van politici die vrij is van verplichtingen aan het grootkapitaal..
Daarom is er nood aan een nieuwe klasse van politici die ongebonden het eigen volk ….het eigen land …durven te verdedigen.
Is er nood aan patriotten.

Maar het afdwingen van de Belgische soevereiniteit is voor ons nationaal-democraten- maar de eerste stap naar een nieuw staatsverband.
En staatsverband van volkeren die elkaar al eeuwen kenen, volkeren die elkaar kunnen vertrouwen…. volkeren die op ons lijken.

De BENELUX volkeren. Ons volk.

In die zin zijn wij de moderne /hedendaagse separatisten.
Van een separatisme dat die zich uit de greep van het Europees unitaire staatsverband losrukt.
En juist tot dit doel dient de vorming van een patriottische eenheidsfront.

Anders worden wij steeds meer een wingewest voor de middelgrote landen in deze onzalige Europese Unie ….. een protectoraat van de Europese kartels en hun lobbyisten.
Weet u vrienden .. dat er ‘dertigduizend’ lobbyisten in Brussel werkzaam zijn…..en dat die allemaal … als ratten aan de welvaart van ons volk knagen.

Weet u vrienden : dat de Europese Unie een slagveld is… waar de multinationals de soevereine democratie naast zich neerleggen ….. en doen met het volk wat ze willen doen.

En dat is juist waarom wij hier vandaag zijn, om ons samen daartegen te verzetten
Dat is de waarheid beste vrienden

Want de Europese Unie is geen volksproject….. het is een monsterproject …. monsterproject van de transnationale elite van het geld en de haar dienstige eurocratenklasse.
Je kan dat systeem niet hervormen
Je kan daar niet kritisch tegenover staan
Je kan daar alleen maar tegen zijn.
Ook dat is de waarheid, het anders zeggen is illusie.

Maar de oude partijen koesteren liever illusies ..omdat ze bang zijn voor de waarheid
Neem zij die zeggen… dat ze België willen splitsen, dat ze onafhankelijkheid willen voor hun regio
En dat ze zo hun eigen cultuur zullen vrijwaren binnen de Europese unie …zoals rechts zegt.
Een dwaze illusie.

Neem zij die zeggen,…. dat het mogelijk is een sociaal beleid te voeren in dit land , ….. een beleid dat losstaat van het neoliberale beleid van de Europese Unie… zoals links zegt
Een dwaze illusie.

Omdat deze politieke doelen niet kunnen worden bereikt in een veelvolkerenstaat zoals de Europese Unie er een is.
Dat nieuw Habsburgs rijk…. ditmaal met een veel grotere moslimbevolking
Waardoor de religieuze en etnische tegenstelling binnen dat rijk nog veel groter zijn dan in de oude veelvolkerenstaat.

We weten allemaal hoe dat afgelopen is
Waanzin is het vrienden
Maar de politici / het establishment .. willen de waarheid niet horen…..bang als ze zijn om hun illusies kwijt te raken.
Bang als ze zijn om nieuwe wegen in te slaan. ……Bang als ze zijn om hun carrières…. hun geld en hun privileges kwijt te raken.

De waarheid is ….de echte waarheid is ….dat er geen soevereine natie meer bestaat … dat dit land een kolonie van het transnationaal kapitaal is

Een kolonie waar het neoliberalisme de leidende ideologie van is.
Waar het geloof …. in een multi-etnische samenleving …een nieuw religie is.

Het Belgische volk bezit geen soeverein land , geen soevereine politici, geen soevereine macht meer.
Die macht is vandaag verdeeld onder ingevoerde vreemdelingen en de transnationale elite.

De simpele waarheid is .. dat ons land versjachert is aan de transnationale belangen van een ‘nieuwe klasse’
Aan een klasse van Eurocraten ….. aan een nieuw soort volk dat zich via bureaucratie een identiteit aanmeet.
En deze nieuwe bureaucratenklasse denkt de echte identiteit van ons volk weg te kunnen branden ….. en er een nieuwe multiculturele identiteit voor in de plaats te stellen.

Een kleurrijke identiteit , eentje dat als een pot zwarte smurrie op een mooi wit kleed plakt.
Maar de multiculturele vermomming van de Europese bovenklasse moet verbergen : dat het hier om een nieuwe machtsklasse gaat.

Een klasse die in de grond kosmopolitisch … antinationaal van karakter is.
Voor hen speelt ras of afkomst geen rol …. voor hen telt alleen het neoliberaal dogma ….. dat ‘iedereen gelijke kansen krijgt’

Dé dooddoener van de 21 eeuw , de illusie van de neoliberale geloofsleer.

En die… ‘iedereen gelijke kansen’ ideologie … moet dan weer verbergen : dat de nieuwe kosmopolitische klasse elke verantwoordelijkheid voor het eigen collectief verwerpt.
Daarmee elke solidariteit met het eigen volk wegredeneert.
De ‘diversiteitsslogan’ moet het enorme egoïsme van deze bureaucraten klasse verbergen.

En daarom beweer ik : “dat de strijd om nationale soevereiniteit een nieuwe klassenstrijd is”
Een strijd van de kosmopolitische bureaucratenklasse… tegen de soevereinistische klassen van de meerderheid van het volk .
En dat de transnationale bovenklasse een klasse zonder volkse identiteit of volkse cultuur is.
Dat die bovenklasse lak heeft aan ieder volkse traditie….wat zich vandaag vertaald in de volkomen krankzinnige discussie over hoe zwart … zwarte Piet … mag zijn.
Hoe intellectueel decadent is dat.

Maar dat kan alleen maar omdat die nieuwe klasse het neoliberalisme als identiteitsfactor hanteert.
En het is daarom dat veel hoogopgeleiden … en veel rijken , maar ook links.. zich in deze neoliberale wereld thuis voelen .

Daar voelen ze zich bevrijd van de last om voor het eigen volk te moeten zorgen.
Want in hun ogen moet het eigen volk zijn plan maar trekken.

De economische markt … die zal wel voor het volk zorgen … beloven ze ons.
Als doekje voor het bloeden.
Zij zijn als klasse niet verantwoordelijk zeggen ze …..ook niet voor het feit…… dat hun klasse een paar miljoen ongeschoolde vreemdelingen heeft binnengehaald in Europa .
En daar vandaag …..met de opvang van duizenden vluchtelingen nog altijd mee doorgaat.

En dat terwijl zij gelijkertijd onze maakindustrie naar het buitenland verplaatst hebben……en daardoor steeds minder laaggeschoolde arbeiders nodig zijn.
Een mooi voorbeeld van hoe slim de neoliberale marktwerking functioneert.
Hoe anarchistisch…. het neoliberalisme … en de nieuwe klasse te werk gaat.

Maar de nieuwe bovenklasse blijft maar geloven, in de illusie van “de vrije markt’ en van de ‘marktwerking’ want dat is hun identiteit.
Dat is hun illusie… en onze nachtmerrie

De kosmopolitische Euroklasse beweert dat ze de nationale staat / het collectief niet meer nodig hebben.

Dat de nationale staat … met zijn volkstradities …. hen in de weg staat… zeker bij het mixen van hun multiculturele toverdrank.

Maar de neoliberale identiteit is een lege identiteit
Omdat het een identiteits- concept is dat dicht bij dat van het marxisme aanleunt .
Met name met dat van het materialisme.

En zoals we allemaal uit de geschiedenis weten.
Dat materialisme bleek een illusie …een gevaarlijke illusie te zijn. …Eentje die miljoenen mensen met hun leven betaald hebben.

Maar illusies zijn sterk en gevaarlijk…. kijk maar naar de groei van het neocommunisme in ons land en elders.

Terwijl de waarheid fragiel is….

En zeker als de burgerlijke illusie, en het linkse globalisme zich associeert met de belangen van de mondiale kapitaalsklasse….zoals dat vandaag het geval is met immigratie / diversiteit en Europeanisering.
Deze verstrengeling van belangen van links en het grootkapitaal … dat monsterverbond
Dat verplicht ons altijd weer om over immigratie te spreken.

Omdat immigratie een wapen is … een wapen tegen de eigen bevolking .
Een wapen …. recht op het hart van onze volkeren gericht
Een dodelijk wapen.

Daarom beweer ik : dat wat men vandaag extremisme of radicalisme noemt….benamingen die het establishment en de media constant voor ons gebruikt.
Dat dat radicalisme en extremisme in feite praktijken van links en het neoliberalisme zijn.
En helemaal niet op ons van toepassing zijn

En wel hierom: omdat de neoliberale ideologie
Omdat het cultureel marxisme …

Onze maatschappij zo ingrijpend … op een zodanige revolutionair wijze.
Op een ongekende radicale en extremistisch manier verandert heeft.

Wat betekend….. dat wij vandaag, de echte contrarevolutionaire en anti-extremistische vrijheidsbeweging zijn in dit land.
En dat is wat patriottisme vandaag moet zijn… een contrarevolutionaire kracht.
Waarbij wij immigratie niet als een natuurlijk fenomeen zien….zoals onze elite ons zo graag wil wijsmaken.

In de geschiedenis heeft men elke grootschalige instroom van vreemde mensen in een land altijd als een invasie gezien.

En dat is ook wat het is… een invasie .

Maar in tegenstelling tot het verleden … verzetten onze generaals en onze politici zich niet tegen deze invasie …neen zij zijn er integendeel de organisatoren van.

En zo hebben we vandaag terroristische aanslagen in ons land.
Zo hebben we een permanent hoge werkloosheid in ons land ,
Staat ons sociaal systeem op springen in ons land
Voelt de blanke ….en ik ben niet beschaamt om het woord blank te gebruiken ….. inwoner zich een vreemde in eigen land,….waardoor de sociale cohesie weg is.

En dat zou allemaal het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen.. van een natuurlijke … normale immigratie.
Denkt het establishment nu echt dat de massa achterlijk is.

Massa immigratie is een wapen van de elite en van linkse gericht tegen de eigen bevolking.
Een wapen in de economische strijd van grote kapitaalgroepen met als doel hun monopoliewinsten te verhogen.
Een wapen in de strijd om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren en de lonen en werkvoorwaarden van het salariaat af te breken.
Massa immigratie moet het grootkapitaal van een permanent leger aan werklozen …..en aan mensen die aan lage lonen willen werken voorzien.

Massa immigratie heeft tot doel… elke gevoel van nationaliteit … elk gevoel van patriottisme te vernietigen.
Massa immigratie is dan ook een atoomwapen, het heeft als doel om volkeren en culturen in rook te doen opgaan
Het is een nucleaire cultureel en economisch wapen een volksvernietiger op massa-schaal

Maar ook daar botst de waarheid en de realiteit met de neoliberale illusie van de elite…. ook daar botst het materialistisch denken van links en het neoliberalisme op een eeuwenoude waarheid.

Culturen en volkeren kan men door middel van een dictatuur ( zoals de Europese Unie er één is ) misschien een tijd onderdrukken.

Verdwijnen doet ze niet,
Omdat culturen blijven sluimeren in het lichaam van elk volk
Omdat culturen blijven sluimeren in de ziel van een natie.
En dat sluimerende gevoel -van door cultuur gedreven onbehagen het neoliberalisme op termijn zal wegvagen en vernietigen.

Dat velen de eigen cultuur niet meer willen ….of durven … verdedigen
En ik laat mij daarbij niet vangen aan het spelletje van links en rechtse intellectuelen
Van zij die zich afvragen : wat onze cultuur nu eigenlijk betekend in deze kosmopolitische wereld.

Want als blanke intellectuelen niet meer weten wat onze cultuur betekend.
Wat onze culturele verworvenheden zijn .
Dan kan je dat geen intellectuelen noemen, maar idioten.
En daar lopen er in dit land een pak van rond, ook aan onze universiteiten…. en niet te vergeten … in onze leugenmedia … die puilen uit van de beroepsidioten.

Daarom is er nood aan een patriottisch reveil , daarom is er nood aan een soevereine ‘nationale’ democratie.

Wij moeten ons tegen alle vreemde minderheden als een eengemaakt volk opstellen, als een natie ageren.
We moeten onze plaats in dit land weer ten volle innemen, de macht van de corrupte elite overnemen.
Dit land is een schurkenstaat … zei de voorzitter van het hof van Cassatie onlangs… ..en hij kan het weten.

Zo is het een feit dat alle regularisatiewetten sinds Verhofstadt door het grondwettelijk hof onwettig werden verklaard
Honderdduizenden nieuwe Belgen leven hier dus op basis van een ongrondwettelijke beslissing van onze elite om vreemdelingen Belg te laten worden
Honderdduizenden leven in ons land met een gestolen identiteit, nemen ons werk en onze sociale voorzieningen af.
Illegaal … met steun van grote delen van ons corrupte rechtssysteem dat onze grondwet als WC papier gebruikt

Daarom spreken wij over remigratie , niet alleen omdat dat essentieel is voor onze vrijheid.
Maar ook omdat remigratie … van in feite illegaal erkende Belgen… essentieel is voor het herstellen van de wettelijkheid in ons land.

We moeten ons daarom tegen het neoliberaal regime .. tegen deze gangsterbende… als weerstanders opstellen. Als patriotten.
Als soeverein volk tegen de afbraak van ons sociaal systeem vechten
Want ook dat is cultureel erfgoed
Of kent U soms een zwart of bruin land waar er een dergelijk sociaal systeem zoals bij ons bestaat.
Neen daar kennen ze geen sociale cultuur , daarom komen die naar hier om het in te pikken en te vernietigen.

Daarbij moeten we ook over het herinvoeren van een eigen munt … over een eigen geldbeleid durven spreken…. ook dat is essentieel.
Want onafhankelijkheid betekend ook…. dat we niet van buitenlands geld afhankelijk zijn.

Weet U …. dat de laatste tien jaar onze staatschuld met 132 miljard is toegenomen … waarvan 80 miljard door het buitenland gefinancierd wordt.
In 1996…- voor de Euro dus – was slechts 23% van onze staatsschuld in buitenlandse handen… vorig jaar was dat al 53%
Dat betekend dat ongeveer 235 miljard van de 450 miljard schuld die ons land heeft uitstaan … buitenlandse schuld is.
Dat is catastrofaal om ons sociaal systeem recht te kunnen houden.
Even catastrofaal als immigratie

En daarom moeten we een nieuw sociaal contract afdwingen van het establishment … een sociaal contract dat ons onze rechten teruggeeft … dat ons onze welvaart garandeert.
Dat ons het bestaan als volk verzekert.

We moeten daarom samen… door een unitaire strijd te voeren
De oude politieke elite verdrijven….. elite die ons recht naar de ondergang voert.

Kort samengevat ziet onze opdracht er zo uit beste vrienden: en daarmee sluit ik af:

Wij moeten het solidarisme gebruiken als middel om de patriottische eenheid te herstellen en te versterken.
Want zonder eenheid zijn wij een verdeelde en machteloze massa.

De op basis van regionale verschillen gegroeide verdeeldheid speelt alleen in de kaart van het neoliberalisme en in die van links
Zonder ideologisch perspectief zijn wij ongewapend en machteloos.
Zonder geloof zijn wij overgeleverd aan de krachten die ons kapot willen maken door hier hun geloof aan ons op te dringen.

Overgeleverd aan de krachten die ons als volk willen vernietigen.
Wij moeten vandaag terug durven terug te vechten … de elite zoveel als mogelijk tegenwerken en bestrijden
En daarvoor moeten we de strijd om soevereiniteit op nationaal Belgisch niveau voeren
Samen met onze Franstalige broeders en zusters.

Omdat het moet.
Omdat dat de eerste stap is naar het vormen van een gezamenlijke macht
Een macht tegen de elites en tegen vreemde bezetters.
Dat is de waarheid beste vrienden, de rest is kleinburgerlijke illusie.
En als deze simpele waarheid …. oude illusie breekt
Dan is dat zo.

Want nood breekt wet
De toekomst wacht niet op twijfelaars of op de zachte fluisteraars, zeker niet op zwakkelingen : de toekomst moeten we zelf in handen nemen.

Wij moeten dat doen kameraden, omdat het onze plicht is.

PS/ voor de taalpuristen, deze tekst diende voor een spreekbeurt en was niet bedoeld om er een academische taalprijs mee te winnen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: