Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘actua’ Category

Banksters!

Posted by vooruitgang op 23 september, 2008

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is failliet, maar de top van de bank had zichzelf beter de Dalton Brothers genoemd in plaats van Lehman Brothers, al zou dat natuurlijk de etnische achtergrond van de bank verdoezelen. In pure gangsterstijl heeft de top van Lehman nog snel een hold-up gepleegd op de kassa van de failliete bank en snel 8 miljard van de kleine spaarder ingepikt. Deze keer niet van de eigen Amerikaanse klanten, maar wel van de spaarders uit Groot-Brittannië.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in actua, corruptie, woeker | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Topgangsters

Posted by vooruitgang op 16 september, 2008

Wat doet een topgangster als hij in Luik voor het assisenhof moet verschijnen?

Hij neemt een verdediger die gelieerd is met de top van de politieke maffia.

Gerechtigheid en mildheid vanwege de rechtbank zijn dan gegarandeerd.

Posted in actua, corruptie, politiek | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Orde van geneesheren gaat splitsen

Posted by matrix1302 op 16 september, 2008

De kogel is door de kerk, eindelijk gaat de Orde der geneesheren zich opsplitsen in een Vlaamse en Franstalige vleugel. De tijd van unitaire ouderwetse beroepsorden à la Belgique is voorbij. We hebben nood aan hedendaagse Vlaamse Beroepsorden voor alle vrije beroepen!

N-SA bekent zich tot het verdedigen van het principe der Beroepsorden. Deze verenigen allen die een welbepaald vrij beroep uitoefenen, geeft hen de nodige ondersteuning, waakt over de naleving van de deontologie en kan leden sanctioneren of het recht om het beroep in kwestie nog langer uit te oefenen desnoods ontnemen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, gezondheid, maatschappij | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Tegen de huurlingen van de burgerij!

Posted by vooruitgang op 15 september, 2008

Naar aanleiding van een nationalistische manifestatie in het Duitse Altenburg zijn gisteren 24 gewonden gevallen waaronder 12 politieagenten. De rellen en het bijhorende geweld kwamen -zoals gewoonlijk- van mensen die zich links noemen en beweren de arbeidersklasse te vertegenwoordigen. In feite zijn deze pseudolinkse groepen stoottroepen van de burgerij. Overal in Europa staan ze klaar, om met geweld, de agenda van de Europese kapitaalgroepen te gaan verdedigen daar waar die in vraag worden gesteld. Zelfs vredesmanifestaties – zoals de recente Antikriegstag in Dortmund – werden aangevallen door deze straatterroristen. De politie laat de provocateurs van het burgerlijk en liberaal linkse establishment altijd genoeg ruimte om de nationale manifestaties grondig te verstoren. Als er vanuit de nationalistische manifestatie dan tegenactie dreigt, beschermt de politie steevast de politieprovocateurs van links. De huurlingen van het kapitaal zijn niet toevallig zulke fervente verdedigers van de antidemocratische maatregelen die overal in de Euro-ruimte worden genomen tegen  de nationale activisten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, congres n-sa, jeugd, kalender, links-rechts, maatschappij, repressie, vorming | Getagged: , , , | Leave a Comment »

LDD: De schijnheiligen van dienst!

Posted by vooruitgang op 13 september, 2008

Dedecker eist het ontslag van minister van binnenlandse zaken Dewael, omdat de controle op de politieleiding in ons land niet correct zou verlopen. Dat is een open deur intrappen. De machtkaste heeft een corrupte en omkoopbare top van zijn administratie nodig, zoals u en ik adem nodig hebben om te kunnen overleven. Zeker de politie, maar ook het gerecht moet kneedbaar en hanteerbaar zijn voor de machtselite. Dat is al sinds het ontstaan van deze onwettige staat zo. Nu de machtselite deze staat echter volledig heeft gekaapt en overgenomen, net zoals de bende desperado’s en bandieten die men kan vergelijken met de comploteurs en avonturiers uit 1830, is de hoorbaarheid van de top van de administratie nog meer vereist dan vroeger. Jarenlang werden er politieke benoemingen gedaan, zo dat de top van onze instellingen en dus de staatsinstellingen op zich nu het privéterrein zijn geworden van de politieke en financiële elite. Daarom is het in dit gekaapte land mogelijk om betogingen en manifestaties die georganiseerd zijn door parlementairen zo maar te verbieden (mocht dat in Rusland gebeuren het zou wereldnieuws zijn), daarom is het in dit land mogelijk dat de politie en het gerecht criminele bendes ongemoeid de bevolking laat terroriseren. Als illegalen vrijheid van handelen eisen dan gaan de corrupte verantwoordelijken van dit regime daarop in, omdat dit regime op een onwettelijke en sluikse wijze deze mensen gewoon wil inlijven in hun roofeconomie en in de winstcarrousel van de sociale verdelingsstromen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, congres n-sa, corruptie, economie | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Valkeniers wil meespelen in Afghanistan?

Posted by matrix1302 op 8 september, 2008

Wie gisteren – zondag 07/09/2008 – het televisieprogramma De Zeve(re)nde Dag heeft gezien kon een debat volgen tussen de partijvoorzitters van CD&V, Open VLD, SP.a en Vlaams Belang. Eén van de onderwerpen was de kwestie of de regering moet grondtroepen sturen naar Afghanistan. Terwijl alle andere partijen weigerachtig staan tegenover dit voorstel, vindt blijkbaar het Vlaams Belang bij monde van haar voorzitter het nodig dat Vlamingen naar het Aziatische bergland worden gestuurd om er te “strijden tegen het islamterrorisme” zoals dat zo mooi heet. Vlaams bloed maar niet eens voor Vlaanderen of Europa…

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, defensie, islam, politiek | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Starbucks, McDo,… Weg met die Amerikaanse rommel!

Posted by matrix1302 op 21 augustus, 2008

De Amerikaanse koffieketen Starbucks opende op 19 augustus jongstleden een eerste filiaal in ons land, in samenwerking met AutoGrill. Momenteel nog beperkt tot de luchthaven van Zaventem, maar weldra met filialen in o.a. Antwerpen. Amerikaanse multinationals zoals McDonalds, Burger King, Starbucks,… zijn enkel schadelijk voor de eigen middenstand, voor de eigen culinaire gebruiken en voor de gezondheid van ons eigen volk! De loonslavernij waarvoor hun arbeiders werken is in het verleden meermaals een bron van ergernis geweest. Ook de ecologische schade die bedrijven als Starbucks, McDonalds e.d. aanrichten om hun grondstoffen te bekomen is enorm. Bovendien staan ze voor een ongezonde levensstijl (“fastfood”) die haaks staat op de culinaire gebruiken in Vlaanderen en Europa, hoewel deze laatsten snel de Amerikaanse toer opgaan “dankzij” de amerikanisering en globalisering. Vlaamse en Europese steden verworden tot dode binnensteden waar kleine middenstanders ten ondergaan aan de concurrentie en criminaliteit terwijl aan de rand lelijke commerciële centra ontstaan waar de ene neonreclame de andere fastfoodtent verdringt. Wij als N-SA zien liever dat Starbucks, McDonalds en consoorten hun koffers pakken en terugkeren vanwaar ze komen: naar de VSA! Een Volksstaat dient hier dwingend op te treden.

Red Zebra – ‘Spit on the City’

Posted in actua, maatschappij | Leave a Comment »

Een evenwichtsoefening in spagaat

Posted by vooruitgang op 20 augustus, 2008

Onder deze pakkende titel heeft de nazi-spokenjager Tom Cochez van de krant De Morgen aan de oren van Philip Dewinter, de Prima Donna van het Vlaams Belang, zitten trekken. Op een bijna verwijtende toon ventileert deze spreekbuis van het liberale en linkse gepeupel zijn ongenoegen over het feit dat Dewinter onmachtig blijkt om nationalisten en vooral solidaristen nog langer onder curatele te kunnen houden. Het feit dat wij van het N-SA een congres willen houden in oktober is een maatje teveel voor de linkse vrijdenkers. In de aanloop om amok te komen maken op dat congres zijn ze zich nu al in de juiste stemming aan het schrijven (u leest goed, beste kameraden, ik bedoel wel degelijk schrijven en niet SNUIVEN) want dat laatste zou ook best kunnen bij dat slag van volk natuurlijk. In vroegere tijden was het laten ondermijnen van een activiteit georganiseerd door onafhankelijke nationalisten die een beetje los van De Partij stonden een taak die was weggelegd voor het Vlaams Blok. Big Brother zeg maar.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, congres n-sa, politiek | Leave a Comment »

Modern gezeik in De Morgen

Posted by vooruitgang op 13 augustus, 2008

Naar aanleiding van de voorbije staking in Zaventem, hebben de linkse liberalen van de krant De Morgen weer eens gezalfd en geslagen. De woordenacrobaat van dienst, Filip Rogiers, moest van zijn kapitalistische en ultra-liberale bazen weer eens water en vuur verzoenen. Dat is natuurlijk normaal, want de krant is het linkse, maar lichtjes mismaakte broertje van Het Laatste Nieuws. Samen met de bladen Dag Allemaal en de tv-zender VTM zijn deze media de spreekbuis van het ultra-liberale kapitaal, dat als opdracht heeft om de bevolking in het gareel te doen lopen en de massa te doen afzien van verzet tegen het regime. Voor de links-liberalen van de redactie van De Morgen moet het elke dag een krachttoer zijn om een links woordgebruik te koppelen aan de ultra-liberale agenda van de eigenaars. Maar ondertussen hebben die gasten dat wel min of meer onder de knie. Een mooi voorbeeld hiervan is het stukje dat vandaag in de krant staat en dat gaat over die voorbije staking in Zaventem.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, maatschappij | Getagged: , , , , | 1 Comment »

Rusland voert oorlog voor Europa!

Posted by matrix1302 op 11 augustus, 2008

Sinds jaren moet Rusland verdragen dat de Amerikanen hun geopolitieke spelletjes spelen tot aan haar grenzen. Centraal-en oost-Europese regimes worden door Washington ingepakt of er worden vreedzame revoluties gepland en uitgevoerd (Oranje-Revolutie in Oekraïne, Rozenrevolutie in Georgië,…). De inmenging van Washington en haar pupil Tel Aviv is overduidelijk bewezen. Ook nu in georgië waar het door de Amerikanen aan de macht geholpen regime ondermeer de steun krijgt van minstens duizend Israëlische militaire adviseurs! Bedoeling is sinds jaren het verhinderen dat de Grote Russische Beer ontwaakt, dat Rusland opnieuw machtig wordt en samen met de rest van Europa een sterk continentaal blok zou gaan vormen die de Atlantische belangen kan schaden. Ditmaal heeft Rusland gereageerd en wat N-SA betreft valt het terecht de Georgische junta aan! De Russische bevolking in Zuid-Ossetië werd en wordt bedreigd. Maar nog veel meer dan dat, wordt Europa bedreigd door de yankee-vriendelijke regimes die als eilanden rondom Rusland en dwars doorheen Europa zijn tot stand gekomen.

Posted in actua, amerika, europa, geopolitiek, rusland | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

PVDA eist noodregering

Posted by voorhoede op 18 juli, 2008

De maoïsten van de PVDA eisen de onmiddellijke installatie van een noodregering. Zo kan het parasitaire regime nog enige ademruimte en tijd krijgen om zijn duistere zaakjes nog een tijdje verder af te handelen. De PVDA heeft zich hervormd tot een soort van maoïstisch, democratisch gedrocht. Waarschijnlijk staat het nieuwe China voor haar model, net zoals het oude China vroeger model stond voor de oude de koers van de partij.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, links-rechts, politiek | Getagged: , , , , | 1 Comment »

De regering struikelt weer

Posted by voorhoede op 16 juli, 2008

Volgens Adam Smith is een regering in een kapitalistische omgeving een instrument om eigendom te beschermen. Ze is dus eigenlijk in het leven geroepen om de rijken te beschermen tegen de armen, ofwel mensen die eigendom hebben tegen mensen die er geen hebben. In dit land, dat door Marx als het schoolvoorbeeld van kleinburgerlijke eigendomsverhoudingen werd gezien, is dit alles nog meer waar dan ergens anders.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, politiek | Getagged: , , | Leave a Comment »

Polygamie loont

Posted by voorhoede op 12 juli, 2008

Het onvolprezen Belgisch Grondwettelijke Hof heeft weer een stukje wetgeving afgeleverd op maat van de liberaalkapitalistische machtskaste. Vanaf nu mogen kinderen verwekt uit een polygame verhouding (of is het verhoudingen?) in het buitenland deel uitmaken van de wet op de gezinshereniging bij ons. Dat wil dus zeggen dat een polygame man of vrouw (want men mag niet discrimineren zegt het hof) al zijn kinderen uit polygame huwelijken naar ons land kan laten overkomen. We kunnen toch niet toestaan dat die kindertjes hun papa moeten missen, al weet papa waarschijnlijk niet zo goed welk kindje nu van wie is.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, islam, migratie | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Vrije meningsuiting en Antifa? Hahaha…

Posted by matrix1302 op 11 juli, 2008

Enkele dagen geleden werd Patrick Coeman die reeds 15 jaar als trambestuurder voor De Lijn werkte ontslagen. Dat iemand ontslagen wordt, is spijtiggenoeg een alledaags feit in onze maatschappij, maar het ontslag van mijnheer Coeman is bijzonder. De reden voor het ontslag van Coeman is het uiten van een vrije mening over zijn werkgever op zijn persoonlijke blog. Mijnheer Coeman had kritiek op sommige toestanden bij de Lijn en heeft van zijn democratisch recht gebruik gemaakt om dat openbaar te maken. Wij hebben daar alle begrip voor.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen | Getagged: , , , , , , | 2 Comments »

Dictatuur

Posted by voorhoede op 6 juli, 2008

Bijna op hetzelfde ogenblik hebben zowel de Franstalige als de Nederlandstalige leden van de Belgische machtskaste een verdere stap gezet naar de voltooiing van hun nieuw-burgerlijke dictatuur. De Nederlandstalige tak van de machtskaste heeft een wetsontwerp aangenomen dat elke discriminatie op basis van verschillen strafbaar stelt. Het woord discriminatie moet in deze enkel en alleen dienen als vervangwoord voor het begrip dat kan omschreven worden als “verboden uw mening te uiten”. De Franstalige tak heeft dan weer een voorstel gelanceerd om haatsites uit de computerether te bannen. Met haatspeech wordt eigenlijk elke mening bedoeld die andere personen of groepen viseert. Elke tegenstelling moet zo onderdrukt worden. Er mag geen mening of woordgebruik meer zijn dat de bestaande burgerlijke mening zou tegenspreken of weerleggen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, maatschappij, repressie | Leave a Comment »