Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘congres n-sa’ Category

Het congres is voorbij – De strijd begint!

Posted by vooruitgang op 12 oktober, 2008

Gisteren had het eerste congres van onze beweging – het N-SA – plaats. Gisteren hebben we aangetoond dat we organisatorisch en ideologisch klaar zijn om dergelijke activiteiten tot een succesvol einde te brengen. Gisteren is de consolidatie door onze beweging van het Nieuw-Solidaristische ideeëngoed voltooid. Wij zijn nu het Solidaristische Alternatief in dit land. Onze tactiek en onze actie gaan verder, reiken verder en zijn veelomvattender dan de eigen kleine maar goed georganiseerde en ideologisch gevormde groep. Wij zijn klaar om onze ideologie via allerlei technieken en tactieken naar een grotere groep te brengen. Wij zullen zowel rechtstreeks als via een entristische weg onze doelgroepen bereiken. Het idee is sinds vorige zaterdag een strijdidee: duidelijk, klaar en onderbouwd.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in congres n-sa | 1 Comment »

Nieuwe locatie!

Posted by voorhoede op 1 oktober, 2008

Posted in congres n-sa | Leave a Comment »

De Marginalen

Posted by vooruitgang op 25 september, 2008

Op de blogs van de verschillende antifascistische kinderclubs zijn ze weer in alle staten. De “marginalen” (koosnaampje die de antifaburgertjes ons geven) hadden het in hun hoofd gehaald om in de aula van een mooi hotel hun oprichtingscongres te willen gaan houden. Dat konden de kleinburgerlijke zonen en dochters van het multiculrapaille niet dulden. Dus werd er naar aloude gewoonte een leuke dreigbrief naar de uitbaters van de meetingplaats gezonden. De uitbater wou daarop met ons praten en kijk, na een goede discussie en wat uitleg over onze standpunten wilde de goede man het contract alsnog honoreren. Daar wij echter niet de gewenste garanties op papier kregen van de uitbaters, hebben wij zelf het contract opgezegd. De antifakleuters zijn zo laf om te beweren dat niet zij de hoteluitbater onder druk hebben gezet, maar dat het een onbekende en jonge antifascist is die spontaan tot deze daad is overgegaan. Alleen hoe weten ze bij Blokgebusterd dat het om een ‘jonge’ antifascist gaat. Een beetje doorzichtig nietwaar?

Ook zijn al de gebruikelijke nonsens i.v.m. de nationale activisten op hun blogjes weer eens herhaald. Ze beginnen wel afgezaagd te geraken. Het is als een oude plaat die telkens opnieuw afgedraaid wordt en de teksten op die oude plaat grenzen aan het debiele. Maar goed, laat ons niet verder onze tijd verliezen met de kleuters van antifa. Wat ons congres betreft, beste kameraden en vrienden van het N-SA, het zal doorgaan en niemand kan en zal het tegenhouden! Wij hebben reeds een nieuwe lokatie en die zal zeker even stijlvol zijn als de vorige, nog “kapitalistischer” zouden de antifa armoedezaaiers zeggen. Binnen enkele dagen zullen we de nieuwe plaats bekend maken. De nationale weerstand tegen de maatschappelijke verloedering en het kapitalistische migratieverraad is levend en wel. Tot op het congres!

Posted in congres n-sa | Leave a Comment »

Tegen de huurlingen van de burgerij!

Posted by vooruitgang op 15 september, 2008

Naar aanleiding van een nationalistische manifestatie in het Duitse Altenburg zijn gisteren 24 gewonden gevallen waaronder 12 politieagenten. De rellen en het bijhorende geweld kwamen -zoals gewoonlijk- van mensen die zich links noemen en beweren de arbeidersklasse te vertegenwoordigen. In feite zijn deze pseudolinkse groepen stoottroepen van de burgerij. Overal in Europa staan ze klaar, om met geweld, de agenda van de Europese kapitaalgroepen te gaan verdedigen daar waar die in vraag worden gesteld. Zelfs vredesmanifestaties – zoals de recente Antikriegstag in Dortmund – werden aangevallen door deze straatterroristen. De politie laat de provocateurs van het burgerlijk en liberaal linkse establishment altijd genoeg ruimte om de nationale manifestaties grondig te verstoren. Als er vanuit de nationalistische manifestatie dan tegenactie dreigt, beschermt de politie steevast de politieprovocateurs van links. De huurlingen van het kapitaal zijn niet toevallig zulke fervente verdedigers van de antidemocratische maatregelen die overal in de Euro-ruimte worden genomen tegen  de nationale activisten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, congres n-sa, jeugd, kalender, links-rechts, maatschappij, repressie, vorming | Getagged: , , , | Leave a Comment »

LDD: De schijnheiligen van dienst!

Posted by vooruitgang op 13 september, 2008

Dedecker eist het ontslag van minister van binnenlandse zaken Dewael, omdat de controle op de politieleiding in ons land niet correct zou verlopen. Dat is een open deur intrappen. De machtkaste heeft een corrupte en omkoopbare top van zijn administratie nodig, zoals u en ik adem nodig hebben om te kunnen overleven. Zeker de politie, maar ook het gerecht moet kneedbaar en hanteerbaar zijn voor de machtselite. Dat is al sinds het ontstaan van deze onwettige staat zo. Nu de machtselite deze staat echter volledig heeft gekaapt en overgenomen, net zoals de bende desperado’s en bandieten die men kan vergelijken met de comploteurs en avonturiers uit 1830, is de hoorbaarheid van de top van de administratie nog meer vereist dan vroeger. Jarenlang werden er politieke benoemingen gedaan, zo dat de top van onze instellingen en dus de staatsinstellingen op zich nu het privéterrein zijn geworden van de politieke en financiële elite. Daarom is het in dit gekaapte land mogelijk om betogingen en manifestaties die georganiseerd zijn door parlementairen zo maar te verbieden (mocht dat in Rusland gebeuren het zou wereldnieuws zijn), daarom is het in dit land mogelijk dat de politie en het gerecht criminele bendes ongemoeid de bevolking laat terroriseren. Als illegalen vrijheid van handelen eisen dan gaan de corrupte verantwoordelijken van dit regime daarop in, omdat dit regime op een onwettelijke en sluikse wijze deze mensen gewoon wil inlijven in hun roofeconomie en in de winstcarrousel van de sociale verdelingsstromen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, congres n-sa, corruptie, economie | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Volksbedrog

Posted by vooruitgang op 5 september, 2008

Lees de rest van dit artikel »

Posted in congres n-sa, economie, politiek | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Kalender: Congres N-SA

Posted by drietand op 25 augustus, 2008

Posted in congres n-sa, kalender, propaganda | Getagged: , | Leave a Comment »

FTX Storm Tide

Posted by vooruitgang op 25 augustus, 2008

Onder deze benaming wordt er momenteel en dit tot 28 augustus een oefening gehouden van het Belgische leger in Oostende. Oostende wordt daarom 4dagen lang omgetoverd tot de denkbeeldige stad ‘Madistan’ en zal door vooral paracommando’s worden bevrijd van zijn bezetters die onze stad hebben ingepikt. Wat door het leger en vooral door het stadsbestuur als een fictieve situatie wordt voorgesteld, is dat nochtans niet voor de plaatselijke bevolking. In elke bezette stad is er een uitgangsverbod dat meestal ingaat om 22 u. Voor Oostendenaars begint het dagelijkse uitgangsverbod van zodra het donker begint te worden, let wel het gaat hier om een vrijwillig uitgaansverbod, het stadsbestuur heeft het niet opgelegd via verordeningen of wetten, maar heeft het opgedrongen aan de bevolking door haar beleid van tolerantie en lafheid tegenover het criminele geboefte. De naam Madistan is dan ook niet slecht gekozen als vervangnaam voor Oostende. Eigenlijk zou men die naam gewoon kunnen handhaven gezien de gelijkenissen met een Afghaans dorp (die gelijkenissen zijn waarschijnlijk de reden dat het leger Oostende heeft uitgekozen voor zijn oefening) zeer treffend zijn. De drugtrafiek staat hier zeker op hetzelfde peil als in gelijk welk Afghaans dorp, met het surplus dat in Madistan de machtsclan op het stadhuis zelf aan distributie doet van de drug methadon en dat gratis. Kwestie van de zaak voor alle verslaafden betaalbaar te houden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in congres n-sa | Getagged: , , | 1 Comment »

Een evenwichtsoefening in spagaat

Posted by vooruitgang op 20 augustus, 2008

Onder deze pakkende titel heeft de nazi-spokenjager Tom Cochez van de krant De Morgen aan de oren van Philip Dewinter, de Prima Donna van het Vlaams Belang, zitten trekken. Op een bijna verwijtende toon ventileert deze spreekbuis van het liberale en linkse gepeupel zijn ongenoegen over het feit dat Dewinter onmachtig blijkt om nationalisten en vooral solidaristen nog langer onder curatele te kunnen houden. Het feit dat wij van het N-SA een congres willen houden in oktober is een maatje teveel voor de linkse vrijdenkers. In de aanloop om amok te komen maken op dat congres zijn ze zich nu al in de juiste stemming aan het schrijven (u leest goed, beste kameraden, ik bedoel wel degelijk schrijven en niet SNUIVEN) want dat laatste zou ook best kunnen bij dat slag van volk natuurlijk. In vroegere tijden was het laten ondermijnen van een activiteit georganiseerd door onafhankelijke nationalisten die een beetje los van De Partij stonden een taak die was weggelegd voor het Vlaams Blok. Big Brother zeg maar.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, congres n-sa, politiek | Leave a Comment »

Blokgebusterd

Posted by vooruitgang op 6 augustus, 2008

Op de site van Blokbuster hebben ze iemand gevonden die kan lezen. Zo heeft die klungel ontdekt dat het N-SA zijn oprichtingscongres organiseert op 11 oktober. Maar de blokbuster van dienst kon niet de juiste naam lezen van onze beweging die zoals onze meeste lezers weten NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF! is. De schrijver van het bewuste stukje op de blog heeft dat echter gelezen als NATIONAAL-SOLIDARISTISCH en hij heeft daar ook al direct een afkorting bij geplaatst, namelijk NAZA’S. Verder noemt hij ons bietenkwieten, het is duidelijk dat de schrijver iets heeft met groenten en andere gewassen, want in een vorige artikel bestempelt hij zijn object ook al als een bietenkwiet. Tenzij bietenkwiet een nieuwe sociale klasse of een nieuwe politieke stroming is natuurlijk. De trotskisten hebben waarschijnlijk weer eens het communistisch manifest van achter naar voor gelezen in plaats van omgekeerd, een beetje zoals de moslims de koran lezen. Dat is ook normaal, als je zo fanatiek bezig bent met de multicul begin je ook al vlug een beetje door te slaan met al die mengculturen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in congres n-sa | 1 Comment »

Congres N-SA: bekendmaking sprekers

Posted by drietand op 11 juli, 2008

Naargelang de sprekers van ons eerste N-SA-congres toezeggen maken wij deze bekend.

Een eerste gastspreker die we verwelkomen op het N-SA-congres van 11 oktober is dhr. Horst Mahler.

Posted in congres n-sa, kalender, vorming | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »