Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘duitsland’ Category

Bollekenskermis in Beieren: rechts krijgt opdonder

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

Vorige zondag, 28 september, waren het verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren. De historische heersers op het meest conservatieve deel van Duitsland, de rechtse christen-democratische CSU, leed daarbij een historische nederlaag. Mooi zo! De CSU had zich de voorbije jaren vooral ingespannen om van Beieren een politiestaat te maken die het bestaande systeem moet bewaken.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in duitsland | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Kersten Radzimanowski (NPD) over geopolitiek in Europa

Posted by matrix1302 op 21 september, 2008

“Duitsland is door de NAVO, die door de USA gedomineerd wordt, in steeds sterkere mate van vazal tot knechtje van de Amerikanen verworden. In deze evolutie en dit verbond kan ik niet in de geringste mate iets positiefs zien. Het is duidelijk te zien, met welke zware druk de USA proberen om de opname van Georgië in de NAVO erdoor te drukken, om zo met het breekijzer haar belangen in de regio veilig te stellen. Nadat president Saakaschvili met zijn militaire offensief een fiasco leed, is het geween bij de USA en NAVO groot. (…) In de EU zijn het vooral Oost-Europese staten zoals Polen, maar ook Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland die meer in de USA dan in het continentale Europa geïnteresseerd lijken. Dat is hun goed recht, maar dan moeten de basisfundamenten van de EU veranderd worden in een meer losse Statengemeenschap. Met een land als Groot-Brittannië of Polen die deelneemt aan een agressieoorlog aan de zijde van de USA, tegen het volkenrecht in, kan ik niet de zoveel geprezen waardegemeenschap erkennen.”

Dr. Kersten Radzimanowski, voormalig DDR-staatssecretaris voor Buitenlandse zaken, voormalig CDU-politicus, vandaag NPD-militant. Bron: Deutsche Stimme, sep. 2008, p.3

Het citaat toont de grote geopolitieke kwestie voor Europa aan het begin van de 21ste eeuw duidelijk aan: welk Europa willen wij? Een Atlantisch slaafje van de USA dat ons meesleurt in imperialisme om de Amerikaans-kapitalistische en zionistische belangen veilig te stellen, en daarbij Europeanen als kanonnenvlees gebruikt? Of een continentaal sterk Europa dat zelfstandig zijn eigen belangen kan verdedigen? N-SA kiest onomwonden voor het laatste. Als “Groot-Nederland” betekent dat wij nog meer in de Angelsaksische, Atlantische invloedssfeer terechtkomen, dan kan dit Groot-Nederland à la Geert Wilders maar beter oplossen in het zoute Noordzeewater.

Posted in citaten, defensie, duitsland, europa, geopolitiek | Getagged: , , , | 1 Comment »

Trotskistische dialectiek

Posted by vooruitgang op 19 september, 2008

Op de Blokbuster-blog staat weer een mooi stukje dialectisch stotteren. Het gaat over de manifestatie die burgerlijk-rechtse groepen willen houden tegen de bouw van een nieuwe moskee in Keulen nu zaterdag 20 september. De woordvoerder van dienst is het gemeenteraadslid voor Die Linke in Keulen: Claus Ludwig. Het moet om het grootste ideologisch talent gaan dat ze daar in Keulen uit de trotskistische oude doos hebben kunnen halen, want die kerel slaagt erin om zichzelf compleet tegen te spreken in het raam van een super kort vraaggesprekje met onze kameraden van Blokbuster. In dat vraaggesprek vertelt onze rode vriend dat hij in de gemeenteraad van Keulen voor de bouw van de nieuwe moskee heeft gestemd. Maar onze brave rode kameraad wil niet doorgaan voor een vriend van de moskee. Hij zegt letterlijk: “wij zijn ‘voor’ de bouw van de moskee, maar wij zijn niet ‘voor’ de moskee”. Patat, wie doet hem dat na? Verder zegt ons woordenmonster dat de arbeiders en de armen geen nood hebben aan priesters en imams, maar wel aan werk en een toekomst. Maar mijnheer de kameraad gaat wel lustig demonstreren voor de moskee en dus voor veel kleine en grote imams.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in duitsland, islam, maatschappij | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Antikriegstag Dortmund 2008

Posted by voorhoede op 3 september, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , | 1 Comment »

Antikriegstag Dortmund 2008

Posted by voorhoede op 3 september, 2008

Tegen de imperialistische oorlogsstokerij en agressiepolitiek

In 2001 begon in Afghanistan Amerika’s oorlog tegen het “internationale terrorisme”. Twee jaar later bedolven Anglo-Amerikaanse strijdeenheden Irak onder bommen en granaten. Vermoedelijke massavernietigingswapens van Saddam Hoessein werden als oorlogsgrond naar voren geschoven. Dat deze wapens nooit hebben bestaan, dat het louter om een propagandistische zet ter rechtvaardiging van een agressieoorlog ging, was achteraf niet meer van belang.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in duitsland, kalender | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

De waarheid van De Morgen

Posted by voorhoede op 15 augustus, 2008

We kennen hen sinds vele jaren: de mensen die zich bezighouden met wat men noemt riooljournalistiek. Een van de bekendsten was Hugo Gijsels. Deze man heeft boeken en boekjes vol geschreven over wat men noemt het “extreem-rechtse gevaar”. Regelmatig verschijnen ook vandaag in kranten, tijdschriften en op het internet artikels over dit “extreem-rechtse gevaar” met zijn wereldwijde vertakkingen. Eigenaardig is dat deze journalisten – of wat ervoor moet doorgaan – artikels brengen waar men zich mag van afvragen of deze journalisten nog te redden zijn uit hun waanzin. De nieuwe extreem-rechts-kenner is blijkbaar ene Tom Cochez. Wanneer ik hem op straat zou kruisen, zou ik niet weten wie hij is. Maar wat ik wel weet is dat deze man nog gekker is dan zijn voorgangers. Ieder mag natuurlijk denken wat hij wil, alleen wanneer je nationalist bent ligt dit anders voor dit soort journalisten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in algemeen, duitsland, jeugd, jongeren aktief | Getagged: , , , , | 1 Comment »

Lijst Dedecker: schadelijk voor de kleine man!

Posted by matrix1302 op 10 augustus, 2008

Het extremistische LDD, het partijtje rond het Oostendse führertje Dedecker, is bijzonder schadelijk voor de gewone man die in loondienst werkt. Zo is LDD voorstander van de invoering van een zogenaamde “vlaktaks” ter vervanging van het bestaande belastingssysteem. Niet dat wij van N-SA het bestaande (fiscale) systeem steunen, maar voor een invoering van die vlaktaks zijn we nog minder te vinden. De vlaktaks is in deze liberale tijden aan een opmars bezig, het werd ingevoerd in tal van Oost- en Centraal-Europese landen na het failliet van het marxisme. En in de US zijn er – zeker in het republikeinse kamp – bijzonder veel voorstanders van te vinden. Als nieuw-solidaristen zijn we er radicaal tegen! Een vlaktaks ondermijnt het solidaristische principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Hoe dan ook heeft het vlaktaks-systeem als gevolg dat de rijksten van het volk een pak minder belastingen betalen terwijl de gewone man er niet beter van wordt. Om het asociale karakter van de vlaktaks te verzachten, wordt ten voordele van de armsten een belastingvrije schijf ingevoerd. Gevolg? Ofwel krijgt de overheid een pak minder financiële middelen binnen, en moet bijgevolg de besparings- en privatiseringspolitiek nog opgevoerd worden. Ofwel zijn het de gemiddeld en beter verdienende werkende mensen die voor dit idee moeten opdraaien…

Lees de rest van dit artikel »

Posted in algemeen, duitsland, woeker | Getagged: , , | Leave a Comment »

Wilders en zijn Groot-Nederlandse dromerijen

Posted by matrix1302 op 5 augustus, 2008

De Hollandse liberale extremist Wilders heeft zijn pleidooi voor een unie van Vlaanderen met Nederland nog eens herhaald. Als voornaamste argument haalt de liberale extremist -hoe kan het ook anders- een economisch gegeven aan: de grootte van het BNP zou dat van Rusland of India overtreffen. Ook in een deel van de Vlaamse Beweging leeft al langer een Groot-Nederlandse gedachte. N-SA zou N-SA niet zijn als we hier enige kritische bedenkingen bij maakten…

Laten we eerst en vooral een onafhankelijke Vlaamse Sociale Republiek nastreven waarin maatschappelijke veranderingen plaatsvinden in nieuw-solidaristische zin. Het steriele nationalisme van louter staatkundige hervormingen is niet aan ons besteed. Waarom zouden wij gaan aansluiten bij het extreem multiculturele, liberale Holland waarvan de bewoners door een meerderheid der Vlamingen eerder met afwijzing dan met sympathie worden bejegend? Zit de stille, eenvoudige Vlaming te wachten op de bijwijlen bijzonder arrogante, luidruchtige Hollander? Neen! Indien Wilders’ pleidooien bijdragen aan de verdere afbrokkeling van het geloof in belgië, dan kunnen we dit enkel maar toejuichen. Maar onze eventuele pas gewonnen onafhankelijkheid opgeven aan de Hollanders en hun internationalistische kaste van grootkapitalisten, neen dank u!

Nederland is op en top liberaal. Op ethisch vlak, op politiek vlak, op sociaal-economisch vlak. Op internationaal vlak toont het zich als één van de trouwste slippendragers van het ouderwetse Atlantisme. Op langere termijn kan er wel sprake zijn van een organische federatie, zolang dit de eigenheid van Vlaanderen respecteert én ook in Nederland werk wordt gemaakt van een nieuwe postmodernistische maatschappij, gedragen door beginselen en opvattingen die gelijklopend zijn aan deze van het nieuw-solidarisme. Tot zo lang wordt/blijft Vlaanderen beter een volledig onafhankelijke Sociale Republiek en kan er hoogstens worden samengewerkt met gelijkgezinde Nederlanders.

“Moest ik staatsdenken, vormelijk denken, formalistisch denken. Moest ik juristisch liberalistisch denken, en ik stond voor Vlaanderen voor de volgende keuze: Aan de ene zijde de vermolmde, democratische, antinationale janboel van den belgischen staat. Aan de andere zijde de bleekneuzenstaatse oplossing van een Dietsenstaat met het dwangcapitool van voor alle eeuwen verplicht te zijn in het kielzog te varen van overzeese mogendheden; of de eenvoudige en pure aansluiting van Vlaanderen bij Duitsland, dan koos ik bij God de Anschluss van Vlaanderen bij Duitsland!”
(Jef Van de Wiele)

Niet dat we als N-SA de Anschlussideeën van “Jef Cognac” nieuw leven willen inblazen, maar wat van belang is, zijn de in het vet geplaatste woorden in zijn citaat, die nog steeds gelden. Vlaamse onafhankelijkheid moet échte onafhankelijkheid betekenen. Door een te snelle aansluiting bij het Nederland van begin de 21ste eeuw worden we opnieuw afhankelijk…

Posted in citaten, duitsland, nederland | 2 Comments »

New Right Australia – Welf Herfurth On Kameradschaft

Posted by voorhoede op 13 juli, 2008

Posted in australië, duitsland, links-rechts, media, metapolitiek | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Citaat

Posted by voorhoede op 12 juli, 2008

“We zagen en zien zodoende het nationaal-socialisme naar zijn hele wezen even vijandig tegenover het kapitalistische burgerdom als tegen het internationale marxisme en zien zijn opgave in het overwinnen van beide, ervan uitgaande dat in het marxisme het op zich juiste gevoel van het socialisme gebonden is aan de valse leer van het liberale mechanicisme en internationalisme en in het burgerdom het op zich juiste gevoel van het nationalisme gebonden is aan de valse leer van het liberale rationalisme en kapitalisme. Beide juiste en ingeschapen krachten blijven in deze onzalige relatie onvruchtbaar voor de natie en voor de geschiedenis. Wij zagen en zien daarom in onze vijandschap met het marxisme en het burgerdom geen wezenlijk onderscheid, daar het in beide werkzame liberalisme hen in gelijke mate tot onze vijanden maakt. Wij zagen daarom de steeds eenzijdiger geworden strijdleuze van de NSDAP-leiding ‘tegen het marxisme’ als een halfheid. En de vrees vervulde ons in stijgende mate dat achter dezelfde leuze een sympathie stak voor het burgerdom, dat onder dezelfde leuze zijn kapitalistische belangen verdedigde, waarmee wij niets gemeen hadden en niets gemeen hebben”.

Otto Strasser, in: Die Sozialisten verlassen die NSDAP (1930).

Posted in citaten, duitsland, links-rechts | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Frei.Wild – Das Land der Vollidioten

Posted by voorhoede op 22 juni, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Mei ’68: een eerste benadering

Posted by voorhoede op 16 mei, 2008

Dr. Frank Böckelmann was samen met Rudi Dutschke, Dieter Kunzelmann en anderen lid van de Subversive Aktion, een van de groepen (1965-1966) die in Duitsland aan het begin van de studentenrevolte stonden.

Hij werd geboren in 1941 in Dresden, studeerde in München filosofie en communicatiewetenschappen en werkte als journalist en mediawetenschapper.
Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder Die Welt als Ort. Erkundungen im entgrenzten Dasein (Karolinger-Verlag, 2007).
Hij werd naar aanleiding van de 40ste verjaardag van mei ‘68 door het weekblad Junge Freiheit geïnterviewd (nr. 16/08, 11.04.2008).

Enkele uittreksels uit dit merkwaardige interview.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, duitsland, links-rechts, maatschappij, vraaggesprek | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Autonome Nationalisten

Posted by drietand op 10 mei, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

1 mei in Duitsland (en als links en rechts actie voeren)

Posted by drietand op 4 mei, 2008

Als de NPD actie voert:

NPD-betoging:

Als de linkse “verdraagzamen” in actie schieten ziet men dit:

Posted in actua, duitsland, media | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Stahlgewitter – Völker wehrt euch

Posted by voorhoede op 24 april, 2008

Posted in duitsland, media | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »