Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘geopolitiek’ Category

Kersten Radzimanowski (NPD) over geopolitiek in Europa

Posted by matrix1302 op 21 september, 2008

“Duitsland is door de NAVO, die door de USA gedomineerd wordt, in steeds sterkere mate van vazal tot knechtje van de Amerikanen verworden. In deze evolutie en dit verbond kan ik niet in de geringste mate iets positiefs zien. Het is duidelijk te zien, met welke zware druk de USA proberen om de opname van Georgië in de NAVO erdoor te drukken, om zo met het breekijzer haar belangen in de regio veilig te stellen. Nadat president Saakaschvili met zijn militaire offensief een fiasco leed, is het geween bij de USA en NAVO groot. (…) In de EU zijn het vooral Oost-Europese staten zoals Polen, maar ook Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland die meer in de USA dan in het continentale Europa geïnteresseerd lijken. Dat is hun goed recht, maar dan moeten de basisfundamenten van de EU veranderd worden in een meer losse Statengemeenschap. Met een land als Groot-Brittannië of Polen die deelneemt aan een agressieoorlog aan de zijde van de USA, tegen het volkenrecht in, kan ik niet de zoveel geprezen waardegemeenschap erkennen.”

Dr. Kersten Radzimanowski, voormalig DDR-staatssecretaris voor Buitenlandse zaken, voormalig CDU-politicus, vandaag NPD-militant. Bron: Deutsche Stimme, sep. 2008, p.3

Het citaat toont de grote geopolitieke kwestie voor Europa aan het begin van de 21ste eeuw duidelijk aan: welk Europa willen wij? Een Atlantisch slaafje van de USA dat ons meesleurt in imperialisme om de Amerikaans-kapitalistische en zionistische belangen veilig te stellen, en daarbij Europeanen als kanonnenvlees gebruikt? Of een continentaal sterk Europa dat zelfstandig zijn eigen belangen kan verdedigen? N-SA kiest onomwonden voor het laatste. Als “Groot-Nederland” betekent dat wij nog meer in de Angelsaksische, Atlantische invloedssfeer terechtkomen, dan kan dit Groot-Nederland à la Geert Wilders maar beter oplossen in het zoute Noordzeewater.

Advertenties

Posted in citaten, defensie, duitsland, europa, geopolitiek | Getagged: , , , | 1 Comment »

Vlaming gedood door zionistisch oorlogstuig! Regering medeplichtig

Posted by matrix1302 op 4 september, 2008

Opnieuw is een Vlaamse militair omgekomen in Libanon! Bij een ontmijningsopdracht is een Israëlische M77-clusterbom onploft waarbij de 35-jarige militair werd gedood. De man laat een vrouw en twee jonge kinderen na. De belgische regering is medeverantwoordelijk voor de dood van deze Vlaamse soldaat! Via oorlogsminister De Crem blijft zij Vlamingen naar gevaarlijke uithoeken van de wereld sturen in knechtendienst van de Amerikanen. Men had de soldaten uit Libanon kunnen terughalen. Men had geen F-16’s naar Afghanistan of een fregat naar Beiroet kunnen sturen,… Het was en is een loutere politieke keuze die niets te maken heeft met “verplichtingen” ten aanzien van de NAVO-bezetter of de VN. Reeds in het verleden meende N-SA dat de soldaten uit Libanon onmiddelijk moesten teruggehaald worden. Er is geen enkele reden om hen de levensgevaarlijke Israëlische rommel te laten opkuisen! Israël heeft Libanon volgedropt met clusterbommen waarvan een flink deel niet geëxplodeerd zijn. Vrijwel dagelijks maken deze tuigen slachtoffers bij de plaatselijke bevolking (vaak spelende kinderen) of bij de ontmijners die het zaakje mogen opruimen. Oorlogsminister De Crem en de Israëlische staat hebben het bloed van de omgekomen Vlaming aan hun handen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in algemeen, defensie, geopolitiek | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Twee assen tegen het atlantisme

Posted by voorhoede op 25 augustus, 2008

“Vandaag de dag hebben de westerse ‘stichtingen’ en drukkingsgroepen (Rockefeller, Agnelli, Trilaterale, Davos en andere) gezworen alle nationale staten en alle systemen van sociale bescherming te vernietigen die die laatste tot stand hebben gebracht. Ze spiegelen de lusten voor van een ‘federalisme’ bestaande uit vormen van regionale autonomie, terwijl hun echte doel volledig wordt samengevat in het oude Latijnse spreekwoord ‘Divide et impera’ (‘verdelen om te heersen’) om het ditmaal toe te passen over heel de wereld door degenen die de maximale macht op het politieke en economische vlak hebben”.

Ugo Gaudenzi, in: Rinascita, Consolidons deux axes contre l’atlantisme! [13 augustus 2008]

Bron: Euro-Synergies

Posted in geopolitiek, italië, rusland | Getagged: , , | Leave a Comment »

NAVO wil Vlamingen naar Afghaanse mislukking

Posted by matrix1302 op 24 augustus, 2008

De NAVO heeft belgië officieel gevraagd om naast de reeds toegezegde F-16’s ook grondtroepen naar Afghanistan te sturen. De laatste maanden krijgen de imperialisten onder leiding van de USA het zwaar te verduren in Afghanistan. De Talibanstrijders nemen in aantal toe en voeren hun offensief op, over zowat gans het land heerst chaos en geweld. Vorige week kwamen tien Franse militairen om het leven, volgens sommige bronnen zijn sommige Franse soldaten gedood door “friendly fire” vanwege de NAVO. De Amerikaanse imperialisten zien geen uitweg uit het Afghaanse moeras en doen steeds meer beroep op hun NAVO-slaafjes in Europa om kanonnenvlees te leveren voor hun oorlog.

Gelet op de toezegging van defensieminister De Crem op het sturen van F-16’s, kunnen we er ons aan verwachten dat hij ook zal toezeggen op het sturen van grondsoldaten. Voorlopig “onderzoekt” het leger de aanvraag nog. In plaats van te investeren in degelijk, kwaliteitsvol materieel en betere verloning van de soldaten, blijkt er steeds weer geld te worden gevonden om onze troepen naar alle windrichtingen op aarde rond te sturen in dienst van het Amerikaans imperialisme. “NAVO-verplichtingen nakomen”, zo heet de uitleg steeds weer. Dat het enige moed vergt om te beslissen uit de NAVO te stappen is juist, dat we deze moed niet kunnen verwachten van de huidige politieke mossels die al jaren de dienst uitmaken in dit land evenzeer. Maar een louter “neen” aan het adres van de Amerikanen om Vlaamse soldaten naar de dorre Afghaanse woestenij te sturen tussen Talibanstrijders en verkeerd gemikte NAVO-bommen, vergt niet eens zoveel moed. Wat N-SA betreft: GEEN VLAAMS BLOED VOOR YANKEE-IMPERIALISME!

Posted in defensie, europa, geopolitiek | Getagged: , , , | Leave a Comment »

De vredesduiven

Posted by vooruitgang op 18 augustus, 2008

De geloofwaardigheid van mensen zoals de Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner, die in naam van de Europese Unie zich is gaan bemoeien met de interne strijd in de Kaukasus – een strijd die gevoerd wordt door broedervolkeren – is nul. De pro-Israëlische lobby waartoe Kouchner en zijn baas Sarkozy behoren is er altijd als de kippen bij als de belangen van de Israëlische staat moeten worden veilig gesteld. Dat is ook logisch – buiten het feit dat de beide heren persoonlijke bindingen hebben met de staat Israël – is daar het feit dat de Joodse staat als vaste klusjesman voor de Amerikanen optreedt overal in de wereld waar de belangen van beide landen worden bedreigt. Als de Amerikaanse en Joodse belangengroepen een land op het oog hebben waar ze grondstoffen weg kunnen roven of waar ze lucratieve wapencontracten kunnen afsluiten zoals in het conflictgebied Georgie, dan laten ze die prooi niet makkelijk los.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in geopolitiek, mensenrechten | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Vandaag Zuid-Ossetië, morgen Vlaanderen?

Posted by voorhoede op 15 augustus, 2008

Posted in geopolitiek, propaganda, rusland, studenten | Getagged: , , | 2 Comments »

Goed nieuws van het Kaukasusfront!

Posted by matrix1302 op 12 augustus, 2008

Het Russische leger slaagt er samen met de Abchazische troepen in om de Georgische agressor zware verliezen toe te brengen. Ondertussen kijken de Amerikanen met lede ogen gefrustreerd toe. Zo gefrustreerd zelfs dat ze zich belachelijk maken voor de ganse wereld. Zo stelde de Amerikaanse VN-ambassadeur aan zijn Russische collega de volgende “vraag”: “Mijnheer de ambassadeur, is het uw bedoeling om de president van Georgië te verwijderen? Het vervangen van regimes door middel van militaire macht is toch niet meer van deze tijd?” Uiteraard ontstond algehele hilariteit op de Russische bank en diverse andere. Alles te zien live op UN-televisie. Nadien zegt de Russische ambassadeur tegen de pers: “De Amerikanen zijn blijkbaar al vergeten dat “regime change” volledig hun uitvinding is, en dat zij de enige zijn die er vandaag de dag nog gebruik van maken. Vraagt u dat maar aan Saddam Hussein”.

Posted in europa, geopolitiek, rusland | Getagged: , | Leave a Comment »

Rusland voert oorlog voor Europa!

Posted by matrix1302 op 11 augustus, 2008

Sinds jaren moet Rusland verdragen dat de Amerikanen hun geopolitieke spelletjes spelen tot aan haar grenzen. Centraal-en oost-Europese regimes worden door Washington ingepakt of er worden vreedzame revoluties gepland en uitgevoerd (Oranje-Revolutie in Oekraïne, Rozenrevolutie in Georgië,…). De inmenging van Washington en haar pupil Tel Aviv is overduidelijk bewezen. Ook nu in georgië waar het door de Amerikanen aan de macht geholpen regime ondermeer de steun krijgt van minstens duizend Israëlische militaire adviseurs! Bedoeling is sinds jaren het verhinderen dat de Grote Russische Beer ontwaakt, dat Rusland opnieuw machtig wordt en samen met de rest van Europa een sterk continentaal blok zou gaan vormen die de Atlantische belangen kan schaden. Ditmaal heeft Rusland gereageerd en wat N-SA betreft valt het terecht de Georgische junta aan! De Russische bevolking in Zuid-Ossetië werd en wordt bedreigd. Maar nog veel meer dan dat, wordt Europa bedreigd door de yankee-vriendelijke regimes die als eilanden rondom Rusland en dwars doorheen Europa zijn tot stand gekomen.

Posted in actua, amerika, europa, geopolitiek, rusland | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Israël, Vlaanderen geeft zijn bloed voor jou!

Posted by voorhoede op 14 juli, 2008

Op een recentelijk aan hem gestelde vraag antwoordde mijnheer Dewinter van het Vlaams Belang dat wat hem betreft maar één land buiten de geografische ligging van Europa in aanmerking komt om lid te worden van dat Europa… Israël! Volgens de reeds gekende “logica” van Dewinter is dat land de voorpost van het (Vrije) Westen in een door moslims (bezet) gebied. De zionistische dialectiek volgende verwart Dewinter de bezetter met de bezette en hij doet dat doelbewust.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in europa, geopolitiek, israël | Getagged: , , , , | 4 Comments »

Euro-Rus congres te Dendermonde op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Ziehier de eerste lijnen van de voordracht van Euro-Rus-coördinator Kris Roman:

“De hele wereld is bezet. Bezet door een kaste van economisten, een kaste van bankiers die over lijken gaat. Een kaste van mensen met een zeer actief reptielbrein die ons binnen afzienbare tijd willen opzadelen met de chip-implant. Ze willen al ons doen en laten weten en manipuleren.

In deze door hen bezette wereld is de onveiligheid nooit zo groot geweest als nu. Burgers – zo noemt men de consumerende bevolking vandaag – kunnen elkaar relatief vrij bestelen en vermoorden. De straffen zijn laag terwijl overvolle gevangenissen ervoor zorgen dat…

De rest kan u ter plaatse horen.

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender, vorming | Getagged: , , | Leave a Comment »

Euro-Rus congres : “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender, propaganda | Leave a Comment »

Persmededeling Euro-Rus

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Betreft Internationaal Congres te Dendermonde op 27 en 28 juni 2008.

Op 27 en 28 juli vindt er in Dendermonde een Internationale Conferentie plaats. Hoofdthema van de Conferentie luidt: “Rusland en de Europese Rijksgedachte”.

(Taverne ’t Peird, Kasteelstraat 1, vlakbij de Grote Markt)

Eén van de meest bekende sprekers is de Amerikaan David Duke. David Duke komt nu voor de tweede keer spreken voor een Euro-Rus publiek.

David Duke wordt vergezeld door andere gastsprekers uit Griekenland (Stephanos Gekas, ARMA), Nederland (Alfred Vierling), Oostenrijk (Andreas Thierry, Deutsch-Russischen Friedensbewegung europaïschen Geistes), Tsjechië (Jan Kristel, Delian Diver), maar ook uit Vlaanderen: Frederik Ranson (N-SA) en Thierry Vanroy.

Euro-Rus hoofdcoördinator Kris Roman zal op vrijdag 27 juni David Duke inleiden. Deze dag start om 19u00. Na de inleiding zal de aanwezige pers kans krijgen tot vragen.

Op zaterdag 28 juni zullen alle opgenoemde sprekers vanaf 10u00 het woord voeren. Die dag zal Robert Steuckers als moderator de sprekers voorstellen en inleiden.

Omwille van visa-problemen heeft een andere hoofdspreker, Pavel Toelaev (Rusland), gemeld dat het hem onmogelijk was naar Vlaanderen te komen. We kunnen ons de vraag stellen waarom telkens Euro-Rus een Russische gastspreker uitnodigt, deze persoon op dat ogenblik enorme moeilijkheden ondervindt een visum voor België te verkrijgen. Zijn thesis zal desondanks dan toch door een Euro-Rus medewerker voorgelezen worden. Vorige week meldde Alexandr Belov (DPNI) dat hij graag wilde komen maar ook Rusland niet uit kon wegens een visa-probleem.

Een organisatie als Euro-Zimbabwe zou veel makkelijker aan Zimbabwaanse sprekers geraken.

Alle sprekers zijn het over één zaak eens: indien we Europa Europees willen houden, dan moet Europa, verenigd van Gibraltar tot Vladivostok, aan één zeel trekken een een harde (maar menselijke) immigratiepolitiek voeren.

Kris Roman

Hoofdcoördinator Euro-Rus

Posted in actua, algemeen, euro-rus, europa, geopolitiek, kalender | Getagged: , , | Leave a Comment »

Ivm Turkse EU-toetreding: alweer staaltje van rechtse onbetrouwbaarheid!

Posted by matrix1302 op 25 juni, 2008

Sarkozy en Leterme: beide onbetrouwbaar. Soort zoekt soort.

Sarkozy en leterme soort zoekt soort

De rechtse Hongaars-joodse vreemdeling Sarkozy die nu al meer dan een jaar Franse president mag spelen heeft weer eens getoond hoe onbetrouwbaar klassiek-rechtselingen kunnen zijn. Inzake de toetreding van Turkije tot de EU, heeft de Franse Senaat een in de grondwet voorzien referendum geschrapt! Met 297 tegen 7 stemden de senatoren tegen de regeling die elke EU-uitbreiding aan een volksraadpleging onderwerpt als het aantal inwoners van het kandidaatland groter is dan vijf procent van de EU-bevolking. Dat is van toepassing op Turkije. Eind mei had de nationale vergadering nog voor de grondwetswijziging gestemd. De schrapping maakt deel uit van een grotere grondwetshervorming, waarmee de rechtse bourgeois Sarkozy “onder andere het parlement meer rechten wil verlenen”. Met het oog op het mislukken van de EU-grondwet onder andere door een Frans referendum in 2005 wil Sarkozy ondertussen in principe geen volksraadplegingen meer over EU-uitbreidingen hoewel hij eerder net als zijn voorganger Chirac had beloofd het volk te raadplegen indien Turkije tot de EU zou willen toetreden.

Posted in actua, frankrijk, geopolitiek, turkije | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Die Dollar Hegemonie

Posted by voorhoede op 18 juni, 2008

Posted in amerika, economie, geopolitiek, media | Getagged: , , , , | 2 Comments »

Congres: “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by voorhoede op 16 juni, 2008

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender | Leave a Comment »