Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘kalender’ Category

Aankondiging

Posted by voorhoede op 27 september, 2008

Advertenties

Posted in kalender | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

De dommeriken van Antifa, aflevering 6714…

Posted by matrix1302 op 23 september, 2008

De organisatie Identiteit Door Muziek plant op 31 oktober een videoconferentie annex optreden van de Italiaanse band ZetaZeroAlfa (ZZA). Antifa-idioot van dienst onder de naam “Yelloman” meende hier een N-SA activiteit te moeten van maken. Dat N-SA deze meeting met Gianluca Iannone en het optreden van zijn band ZZA ten zeerste genegen is, is geen geheim. Maar dat betekent nog niet dat wij de organisatoren zouden zijn van gans deze activiteit! Antifa herbergt al langer specialisten in het leggen van verbanden en relaties die onbestaande zijn, het is geweten. Yelloman moest dit zonodig nog eens bewijzen.

Posted in italië, kalender, zeta zero alfa | 4 Comments »

ZZA in Vlaanderen

Posted by drietand op 16 september, 2008

Posted in italië, kalender, media, radio rapaille, vorming, zeta zero alfa | Getagged: , , | 2 Comments »

Tegen de huurlingen van de burgerij!

Posted by vooruitgang op 15 september, 2008

Naar aanleiding van een nationalistische manifestatie in het Duitse Altenburg zijn gisteren 24 gewonden gevallen waaronder 12 politieagenten. De rellen en het bijhorende geweld kwamen -zoals gewoonlijk- van mensen die zich links noemen en beweren de arbeidersklasse te vertegenwoordigen. In feite zijn deze pseudolinkse groepen stoottroepen van de burgerij. Overal in Europa staan ze klaar, om met geweld, de agenda van de Europese kapitaalgroepen te gaan verdedigen daar waar die in vraag worden gesteld. Zelfs vredesmanifestaties – zoals de recente Antikriegstag in Dortmund – werden aangevallen door deze straatterroristen. De politie laat de provocateurs van het burgerlijk en liberaal linkse establishment altijd genoeg ruimte om de nationale manifestaties grondig te verstoren. Als er vanuit de nationalistische manifestatie dan tegenactie dreigt, beschermt de politie steevast de politieprovocateurs van links. De huurlingen van het kapitaal zijn niet toevallig zulke fervente verdedigers van de antidemocratische maatregelen die overal in de Euro-ruimte worden genomen tegen  de nationale activisten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, congres n-sa, jeugd, kalender, links-rechts, maatschappij, repressie, vorming | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Antikriegstag Dortmund 2008

Posted by voorhoede op 3 september, 2008

Tegen de imperialistische oorlogsstokerij en agressiepolitiek

In 2001 begon in Afghanistan Amerika’s oorlog tegen het “internationale terrorisme”. Twee jaar later bedolven Anglo-Amerikaanse strijdeenheden Irak onder bommen en granaten. Vermoedelijke massavernietigingswapens van Saddam Hoessein werden als oorlogsgrond naar voren geschoven. Dat deze wapens nooit hebben bestaan, dat het louter om een propagandistische zet ter rechtvaardiging van een agressieoorlog ging, was achteraf niet meer van belang.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in duitsland, kalender | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Herdenking van de kinderen van Beslan

Posted by voorhoede op 31 augustus, 2008

Posted in kalender, rusland | Getagged: , , , , , | 1 Comment »

ZZA komt!

Posted by voorhoede op 27 augustus, 2008

De kogel is door de kerk. Eindelijk is het zover: Zetazeroalfa komt naar ons land! De kameraden van het gelegenheidscollectief “Identiteit door Muziek” organiseren op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november een conferentie in samenwerking met Casa Pound Italia, gevolgd door een optreden van de bekende Italiaanse groep. Locaties: Midden-Brabant en Zuid-Vlaanderen.

De nieuw-solidaristen begroeten de nieuwe politieke en muzikale wind en zullen zeker present zijn!

Alle nieuws en informatie zijn te vinden op de fanblog: ZZA – Front Vlaanderen.

Posted in italië, kalender | Getagged: , , , , | 5 Comments »

Kalender: Congres N-SA

Posted by drietand op 25 augustus, 2008

Posted in congres n-sa, kalender, propaganda | Getagged: , | Leave a Comment »

Congres N-SA: bekendmaking sprekers

Posted by drietand op 11 juli, 2008

Naargelang de sprekers van ons eerste N-SA-congres toezeggen maken wij deze bekend.

Een eerste gastspreker die we verwelkomen op het N-SA-congres van 11 oktober is dhr. Horst Mahler.

Posted in congres n-sa, kalender, vorming | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Derde weg voor het derde millennium

Posted by voorhoede op 2 juli, 2008

Euro-Rus-congres, 28 juni 2008

In deze uiteenzetting zal worden gepoogd om een balans op te maken van het Amerikaanse imperialisme en van zijn sterktes en zijn zwaktes. Daarvoor is eerst een terugblik nodig om de belangen en de waarden, de middelen en de doelen die op het spel staan kort te schetsen. Als jonge beweging die meer wil zijn dan een nieuwe naam, vlag en leider moeten we stap voor stap te werk gaan. Idee en actie zijn onafscheidelijk, maar de juiste volgorde wil dat de actie uit de idee volgt. Door de algemene achteruitgang van het onderwijs* en de afstompende invloed van de media moet de ideologische vorming veel dieper en breder zijn dan vroeger. Congressen als dit zijn broodnodig, al was het maar om onze blik op de wereld te verbreden en de banden aan te halen met broedervolkeren. Daarvoor hoeven niet altijd ronkende namen op de affiche te staan. Dat die namen erin slagen om de gesubsidieerde vazallen van de antifascistische roddelpers in het ootje te nemen is uiteraard meegenomen. Antifascisme is tegenwoordig een miljoenenbusiness. Afgelopen week nog is uit cijfers gebleken dat de Duitse Bondsrepubliek sinds 2001 méér dan 200 miljoen euro heeft besteed aan de “strijd tegen het rechtsextremisme”. Dat ware misschien nog enigszins “sociaal” geweest, als geen dringender noden gelenigd moesten worden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in jeugd, kalender, studenten, vorming | 4 Comments »

Euro-Rus congres te Dendermonde op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Ziehier de eerste lijnen van de voordracht van Euro-Rus-coördinator Kris Roman:

“De hele wereld is bezet. Bezet door een kaste van economisten, een kaste van bankiers die over lijken gaat. Een kaste van mensen met een zeer actief reptielbrein die ons binnen afzienbare tijd willen opzadelen met de chip-implant. Ze willen al ons doen en laten weten en manipuleren.

In deze door hen bezette wereld is de onveiligheid nooit zo groot geweest als nu. Burgers – zo noemt men de consumerende bevolking vandaag – kunnen elkaar relatief vrij bestelen en vermoorden. De straffen zijn laag terwijl overvolle gevangenissen ervoor zorgen dat…

De rest kan u ter plaatse horen.

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender, vorming | Getagged: , , | Leave a Comment »

Euro-Rus congres : “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender, propaganda | Leave a Comment »

Persmededeling Euro-Rus

Posted by Kris Roman op 27 juni, 2008

Betreft Internationaal Congres te Dendermonde op 27 en 28 juni 2008.

Op 27 en 28 juli vindt er in Dendermonde een Internationale Conferentie plaats. Hoofdthema van de Conferentie luidt: “Rusland en de Europese Rijksgedachte”.

(Taverne ’t Peird, Kasteelstraat 1, vlakbij de Grote Markt)

Eén van de meest bekende sprekers is de Amerikaan David Duke. David Duke komt nu voor de tweede keer spreken voor een Euro-Rus publiek.

David Duke wordt vergezeld door andere gastsprekers uit Griekenland (Stephanos Gekas, ARMA), Nederland (Alfred Vierling), Oostenrijk (Andreas Thierry, Deutsch-Russischen Friedensbewegung europaïschen Geistes), Tsjechië (Jan Kristel, Delian Diver), maar ook uit Vlaanderen: Frederik Ranson (N-SA) en Thierry Vanroy.

Euro-Rus hoofdcoördinator Kris Roman zal op vrijdag 27 juni David Duke inleiden. Deze dag start om 19u00. Na de inleiding zal de aanwezige pers kans krijgen tot vragen.

Op zaterdag 28 juni zullen alle opgenoemde sprekers vanaf 10u00 het woord voeren. Die dag zal Robert Steuckers als moderator de sprekers voorstellen en inleiden.

Omwille van visa-problemen heeft een andere hoofdspreker, Pavel Toelaev (Rusland), gemeld dat het hem onmogelijk was naar Vlaanderen te komen. We kunnen ons de vraag stellen waarom telkens Euro-Rus een Russische gastspreker uitnodigt, deze persoon op dat ogenblik enorme moeilijkheden ondervindt een visum voor België te verkrijgen. Zijn thesis zal desondanks dan toch door een Euro-Rus medewerker voorgelezen worden. Vorige week meldde Alexandr Belov (DPNI) dat hij graag wilde komen maar ook Rusland niet uit kon wegens een visa-probleem.

Een organisatie als Euro-Zimbabwe zou veel makkelijker aan Zimbabwaanse sprekers geraken.

Alle sprekers zijn het over één zaak eens: indien we Europa Europees willen houden, dan moet Europa, verenigd van Gibraltar tot Vladivostok, aan één zeel trekken een een harde (maar menselijke) immigratiepolitiek voeren.

Kris Roman

Hoofdcoördinator Euro-Rus

Posted in actua, algemeen, euro-rus, europa, geopolitiek, kalender | Getagged: , , | Leave a Comment »

Gantoisbedevaart

Posted by drietand op 18 juni, 2008

Meer over JM Gantois

Posted in frankrijk, kalender | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Congres: “Rusland en de Europese Rijksgedachte”

Posted by voorhoede op 16 juni, 2008

Posted in euro-rus, europa, geopolitiek, kalender | Leave a Comment »