Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘links-rechts’ Category

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

Tegen de huurlingen van de burgerij!

Posted by vooruitgang op 15 september, 2008

Naar aanleiding van een nationalistische manifestatie in het Duitse Altenburg zijn gisteren 24 gewonden gevallen waaronder 12 politieagenten. De rellen en het bijhorende geweld kwamen -zoals gewoonlijk- van mensen die zich links noemen en beweren de arbeidersklasse te vertegenwoordigen. In feite zijn deze pseudolinkse groepen stoottroepen van de burgerij. Overal in Europa staan ze klaar, om met geweld, de agenda van de Europese kapitaalgroepen te gaan verdedigen daar waar die in vraag worden gesteld. Zelfs vredesmanifestaties – zoals de recente Antikriegstag in Dortmund – werden aangevallen door deze straatterroristen. De politie laat de provocateurs van het burgerlijk en liberaal linkse establishment altijd genoeg ruimte om de nationale manifestaties grondig te verstoren. Als er vanuit de nationalistische manifestatie dan tegenactie dreigt, beschermt de politie steevast de politieprovocateurs van links. De huurlingen van het kapitaal zijn niet toevallig zulke fervente verdedigers van de antidemocratische maatregelen die overal in de Euro-ruimte worden genomen tegen  de nationale activisten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, congres n-sa, jeugd, kalender, links-rechts, maatschappij, repressie, vorming | Getagged: , , , | Leave a Comment »

The Return of the Third Position

Posted by voorhoede op 16 augustus, 2008

Posted in links-rechts, media | Getagged: , | 1 Comment »

Uppercut

Posted by vooruitgang op 10 augustus, 2008

We moeten de gevechtstechnieken van een bokser gebruiken. Steunend op het linker- en dan weer op het rechterbeen. Zo de linkse en de rechtse aanvalsmogelijkheden aftastend. Tot we de juiste balans hebben gevonden en dan keihard in het gezicht van onze vijand slaan!

Eddy Hermy

Posted in algemeen, citaten, links-rechts | 1 Comment »

PVDA eist noodregering

Posted by voorhoede op 18 juli, 2008

De maoïsten van de PVDA eisen de onmiddellijke installatie van een noodregering. Zo kan het parasitaire regime nog enige ademruimte en tijd krijgen om zijn duistere zaakjes nog een tijdje verder af te handelen. De PVDA heeft zich hervormd tot een soort van maoïstisch, democratisch gedrocht. Waarschijnlijk staat het nieuwe China voor haar model, net zoals het oude China vroeger model stond voor de oude de koers van de partij.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, links-rechts, politiek | Getagged: , , , , | 1 Comment »

New Right Australia – Welf Herfurth On Kameradschaft

Posted by voorhoede op 13 juli, 2008

Posted in australië, duitsland, links-rechts, media, metapolitiek | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Citaat

Posted by voorhoede op 12 juli, 2008

“We zagen en zien zodoende het nationaal-socialisme naar zijn hele wezen even vijandig tegenover het kapitalistische burgerdom als tegen het internationale marxisme en zien zijn opgave in het overwinnen van beide, ervan uitgaande dat in het marxisme het op zich juiste gevoel van het socialisme gebonden is aan de valse leer van het liberale mechanicisme en internationalisme en in het burgerdom het op zich juiste gevoel van het nationalisme gebonden is aan de valse leer van het liberale rationalisme en kapitalisme. Beide juiste en ingeschapen krachten blijven in deze onzalige relatie onvruchtbaar voor de natie en voor de geschiedenis. Wij zagen en zien daarom in onze vijandschap met het marxisme en het burgerdom geen wezenlijk onderscheid, daar het in beide werkzame liberalisme hen in gelijke mate tot onze vijanden maakt. Wij zagen daarom de steeds eenzijdiger geworden strijdleuze van de NSDAP-leiding ‘tegen het marxisme’ als een halfheid. En de vrees vervulde ons in stijgende mate dat achter dezelfde leuze een sympathie stak voor het burgerdom, dat onder dezelfde leuze zijn kapitalistische belangen verdedigde, waarmee wij niets gemeen hadden en niets gemeen hebben”.

Otto Strasser, in: Die Sozialisten verlassen die NSDAP (1930).

Posted in citaten, duitsland, links-rechts | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Het verschil

Posted by voorhoede op 7 juli, 2008

Het solidarisme is dankzij zijn etnocentrische opstelling in staat om op een vreedzame manier de noodzakelijke inkomenstransfers van de ene groep van de bevolking naar de andere te organiseren en dat in een nationaal begrepen consensus. Daardoor is het mogelijk om een stevige democratische staat te handhaven. Als men deze democratie als een nationaal-democratisch project ziet.

Het socialisme wil de inkomenstransfers tussen de verschillende bevolkingslagen ook realiseren. Maar door haar multi-etnische opstelling, verbreekt ze de etnische en nationale consensus daaromtrent. Om de doelstellingen toch te bereiken moeten ze daarom overgaan tot dwang en tot eliminatie van de democratische staat.

Er kan alleen een democratie zijn als er een volksbasis voor is. Een gezamenlijke belangenmaatschappij is daarom noodzakelijk. Als men het belang losrukt van zijn visuele en gevoelsmatige wortels, dan verbreekt en vernietigt men het gezamenlijke belangengevoel. Wat overblijft, is datgene wat de liberale burgerij voor ogen heeft: een multiculturele en op individuele basis gestructureerde samenleving. Links is zo de objectieve bondgenoot van het burgerdom en de reactie geworden.

Posted in links-rechts, maatschappij | Leave a Comment »

Juan Perón

Posted by voorhoede op 1 juli, 2008

35 jaar geleden (op 1 juli 1974) overleed Juan Perón, de vader van de Argentijnse derde weg. Het peronisme (of justicialisme) is als ideologie echter verre van volmaakt, want zoals vele andere Latijns-Amerikaanse ideologieën is het in de eerste plaats gebaseerd op charismatische personencultus. Het past dus uitstekend in de lange rij van bolivarisme, castrisme, zapatisme, enz.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in latijns-amerika, links-rechts, media | Getagged: , , | Leave a Comment »

Welkom in de woestijn van de werkelijkheid

Posted by voorhoede op 10 juni, 2008

“In een oude mop uit de ter ziele gegane DDR krijgt een Duitse arbeider een baan in Siberië. Omdat hij weet dat alle post door censoren gelezen zal worden, zegt hij tegen zijn vrienden: ‘Laten we afspreken: als jullie een brief van mij krijgen die met gewone blauwe inkt geschreven is, dan is het waar wat er staat; is hij met rode inkt geschreven, dan is het onwaar.’ Na een maand krijgen zijn vrienden de eerste brief, geschreven met blauwe inkt: ‘Alles is hier geweldig: de winkels zijn gevuld, eten in overvloed, de woningen zijn ruim en goed verwarmd, in de bioscopen draaien films uit het Westen, er zijn veel mooie meisjes die wel zin hebben in een relatie, het enige wat je niet kunt krijgen is rode inkt.’ De structuur is hier geraffineerder dan misschien lijkt: hoewel de arbeider niet duidelijk kan maken dat wat hij zegt volgens afspraak een leugen is, slaagt hij er toch in de boodschap over te brengen. Hoe? Door de verwijzing naar de code zelf in de gecodeerde boodschap, als onderdeel ervan, te schrijven. Natuurlijk is dit een standaardprobleem van de zelfverwijzing: is niet de gehele inhoud van de brief waar, aangezien hij met blauwe inkt geschreven is? Het antwoord is dat het feit dat het gemis aan rode inkt vermeld wordt, erop wijst dat de brief met rode inkt geschreven had moeten zijn. Het aardige is dat de vermelding van de ontbrekende rode inkt het waarheidseffect produceert onafhankelijk van haar eigen letterlijke waarheid: ook al was de rode inkt te krijgen, is de leugen dat hij niet verkrijgbaar is de enige manier om onder deze specifieke censuur de ware boodschap over te brengen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, citaten, links-rechts | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Word de linkerzijde!

Posted by voorhoede op 24 mei, 2008

Rechts is […] niet verplicht om het linkse spel mee te spelen. Links mag elk beleid van “sociale afbraak” dan rechts noemen, toch kunnen rechtse partijen sociale thema’s tot de hunne maken en bepaalde groepen verdrukten een stem geven. Dit vormt het succes van “extreemrechtse” nationaal-populistische partijen, die een nieuw soort klassenstrijd voorstaan, nl. van de verweesde nationale onderklasse tegen de globalistische bovenklasse. Iemand uit dat milieu verklapte mij recent zijn geheim: “Vecht niet tegen de linkerzijde, word de linkerzijde.”

Koenraad Elst

Posted in boeken, citaten, links-rechts | Getagged: , , , , | 4 Comments »

Mei ’68: een eerste benadering

Posted by voorhoede op 16 mei, 2008

Dr. Frank Böckelmann was samen met Rudi Dutschke, Dieter Kunzelmann en anderen lid van de Subversive Aktion, een van de groepen (1965-1966) die in Duitsland aan het begin van de studentenrevolte stonden.

Hij werd geboren in 1941 in Dresden, studeerde in München filosofie en communicatiewetenschappen en werkte als journalist en mediawetenschapper.
Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder Die Welt als Ort. Erkundungen im entgrenzten Dasein (Karolinger-Verlag, 2007).
Hij werd naar aanleiding van de 40ste verjaardag van mei ‘68 door het weekblad Junge Freiheit geïnterviewd (nr. 16/08, 11.04.2008).

Enkele uittreksels uit dit merkwaardige interview.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, duitsland, links-rechts, maatschappij, vraaggesprek | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Mei ’68: een liberale revolutie

Posted by voorhoede op 15 mei, 2008

Meestal worden de schermutselingen die in mei 68 plaatsvonden omschreven als een revolutie. Het feit dat duizenden studenten op straat kwamen in de verschillende Europese grootsteden had inderdaad iets weg van een revolutionaire beweging, maar een echte revolutie – zoals de progressieve krachten die meestal omschrijven – was het niet. Achter de schermen was echter wel degelijk een revolutionaire transformatie aan de gang.

Het was de transformatie van nationaal kapitaal en nationale elite naar een supranationaal kapitaal en de daar bijhorende op internationalistische leest georiënteerde elite. De revolutionaire transformatie van nationale staten naar superstaten. In feite waren er twee verschillende machtsgroepen van de elite in de toenmalige maatschappij actief die niet meer compatibel waren met elkaar en dus onvermijdelijk met elkaar in conflict moesten komen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, links-rechts, maatschappij, vorming | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Weg van een achterhaald anticommunisme, naar een fel antiliberalisme!

Posted by reteip op 2 april, 2008

Ter politieke rechterzijde kan men anno 2008 nog vaak anticommunistische praatjes horen, precies alsof het Rode Leger met haar tanks al aan de bruggen over de Schelde staat. Nog steeds is het bij velen niet doorgedrongen dat de Koude Oorlog niet meer bestaat en dat Moskou of Peking al lang geen rode Internationale meer aansturen. Extreem-links is – gelukkig maar – een marginaal verschijnsel geworden, hopeloos verouderd. Iets uit het verleden… Maar toch blijven sommigen maar fulmineren tegen pakweg de Venezolaanse leider Chavez alsof hij een nieuwe Mao is. De vraag moet gesteld: welk belang heeft een (rechtse) Europese nationalist erbij om de Amerikaanse geopolitieke belangen te gaan verdedigen in Latijns-Amerika, terwijl Chavez de facto een eigen-volk-eerst politiek voert? Het kan niets anders zijn dan een door een ouderwets anticommunisme ingegeven vooroordeel! Zijn wij dan niet (meer) anticommunistisch? Uiteraard wel!!! Maar het is niet meer het voornaamste (ideologische) probleem voor wie identitair, volksnationaal,… denkt. Het rode gevaar is meer dan ooit vervangen door het blauwe gevaar: het liberalisme en de New World Order zoals die vanuit Washington gepredikt wordt.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in amerika, links-rechts | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Derde weg!

Posted by drietand op 29 maart, 2008

De derde weg. De weg tussen liberalisme en marxisme. De weg tussen individualisme en collectivisme.

Die weg willen wij bewandelen, naar die weg willen wij zoeken. En dat is niet gemakkelijk. Het is immers veel éénvoudiger zich over te geven aan de luxe, de geneugtens van de consumptiemaatschappij dan konsekwent nationalistisch te denken en te handelen.

Solidarisme. Een nieuwe maatschappij die steunt op drie pijlers: solidariteit, subsidiariteit, tolerantie. Een maatschappij wars van liberaal of marxistisch materialisme. Een moeilijk te verwezenlijken ideaal. Het kommunisme immers steunt op de dictatuur van tanks en Stalin-orgels. Het kapitalisme steunt op de moeilijk te doorbreken traditie van de gevestigde wanorde. Beide materialistische, anorganische systemen.

Het solidarisme, dat is de derde weg. Maar niet alleen een derde weg naast twee systemen. Maar ook een weg naast de twee vertegenwoordigers van die systemen. De derde weg is immers voor alles een Europese weg. Wij vechten immers voor een vrij Europa, van Portugal tot de Oeral, waar “geen vreemden tot heersers” zijn. Geen vodka-cola Europa, maar een Europees Europa! Solidarisme is een Europese strijd. Een strijd voor onze eigenheid, voor onze ‘roots’. Het is dus een nationalistische strijd.

Revoluties. Echte revoluties die de hele samenleving veranderen zijn voor alles culturele revoluties. En zulke revoluties worden geschraagd door minderheden. En elk element van die minderheden heeft in zich een kleine revolutie uitgevochten.

Wens je de wereld te veranderen begin dan bij jezelf.

Uit: “De Vrijbuiter”, 1986.

Posted in citaten, links-rechts | Getagged: , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »