Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Het Keltisch kruis

De eigenlijke, historische betekenis van het Keltisch kruis is al even onduidelijk als verscheiden. De vier gelijke delen staan volgens sommigen voor de vier oerelementen (water, lucht, vuur, aarde), voor de vier seizoenen of voor de vier grote levensfasen (geboorte, opgroei, aftakeling, dood). Anderen stellen dan weer dat de cirkel de vrouw symboliseert, de horizontale lijn de man en de verticale lijn als verbinding tussen hemel en aarde. In elk geval kan aan het Keltisch kruis niet één duidelijke allesomvattende verklaring gegeven worden, maar een constante valt wel waar te nemen: de “eeuwige wederkeer” van het leven. Het Keltisch kruis staat in haar politieke betekenis symbool voor een radicaal, revolutionair getint compromisloos nationalisme, dat voor nationalisten over de volks- en staatsgrenzen van Europa heen een verbondenheid symboliseert. Door haar meerdere historisch-filosofische verklaringen, duidt dit symbool ook op het voor het conservatief-revolutionaire nationalisme belangrijke verband tussen een volk en haar natuurlijke leefomgeving.

Advertenties
 
%d bloggers liken dit: