Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘banksters’

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

Jörg Haider over de bankmaffia

Posted by voorhoede op 14 oktober, 2008

Vlak voor zijn dood liet Jörg Haider, ex-gouverneur van Karinthië, zich in een tv-debat ongemeen scherp uit over het bankwezen, dat hij één gigantische maffia noemde. Hij noemde drie “gerespecteerde” banken bij naam en toenaam: Deutsche Bank, Rafeissen Bank en Bank Austria. Hij pleitte in de Kleine Zeitung ook voor de oprichting van een speciale rechtbank voor wittenboordencriminelen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | Getagged: , , | Leave a Comment »

Nationale onafhankelijkheid = monetaire soevereiniteit

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

De crisis in de financieel-economische wereld breidt zich uit. Met dank aan de heren en dames van het groot-kapitaal. Dat er een ernstige crisis moest van komen stond in de sterren geschreven. Enkele krantenkoppen en titels in de pers liegen er niet om:

“Overheden pompen 6,4 miljard euro in Dexia”
“Fortis kost begroting ruim 200 miljoen per jaar”
“Belgische staat pompt 4,7 miljard in Fortis”
“Oprotpremie voor ex-CEO Fortis irriteert regering”
“Beleggers betalen gelag in crisis Fortis”
“Nood aan meer controle op financiële instellingen”
“Amerikaans reddingsplan sneuvelt, olieprijs in vrije val”
“Maatregelen nodig om speculatie te stoppen”
“Ook Russische overheid pompt geld in banken”
“Ook zwarte dag voor Latijns-Amerikaanse beurzen”
“Centrale banken pompen miljarden in de markten”
“Euro en pond vallen stevig terug door bankencrisis”

Lees de rest van dit artikel »

Posted in woeker | Getagged: , , , , , | 1 Comment »

Banksters!

Posted by vooruitgang op 23 september, 2008

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is failliet, maar de top van de bank had zichzelf beter de Dalton Brothers genoemd in plaats van Lehman Brothers, al zou dat natuurlijk de etnische achtergrond van de bank verdoezelen. In pure gangsterstijl heeft de top van Lehman nog snel een hold-up gepleegd op de kassa van de failliete bank en snel 8 miljard van de kleine spaarder ingepikt. Deze keer niet van de eigen Amerikaanse klanten, maar wel van de spaarders uit Groot-Brittannië.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, corruptie, woeker | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Echt geld

Posted by voorhoede op 8 juli, 2008

Is het u opgevallen dat u met een biljet van honderd euro niet meer hetzelfde koopt dan enkele jaren geleden? Geldontwaarding is hiervan de oorzaak. Onze eurobiljetten worden sinds de invoering ervan aan een onheilspellend tempo ‘bijgedrukt’. Momenteel gebeurt deze ‘fraude’ aan een tempo van 11% per jaar. Dat wil zeggen dat je vandaag heel wat meer euro’s moet neertellen voor een product of dienst dan enkele jaren geleden.

Als u zich afvraagt wie de meeste nadelen ondervindt van deze ‘legale roof’ dan weet u meteen dat dit iedere Europese burger is.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in corruptie, woeker | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Zetazeroalfa – Nemica banca

Posted by voorhoede op 10 juni, 2008

Posted in italië, media, woeker | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Waar dient geld voor?

Posted by drietand op 15 oktober, 2007

We zullen nooit een einde zien van de ontevredenheid, nooit een gezonde en stevige administratie hebben tot we een absoluut duidelijke voorstelling van geld krijgen. Ik bedoel een absoluut duidelijke en geen bij benadering duidelijke voorstelling. Ik kan – als je wilt – teruggaan tot het geld dat in China omstreeks 840 A.D. in omloop werd gebracht, maar we zijn begaan met de grillen van de Westerse wereld. EERST vertelde Paterson, de stichter van de Bank of England, zijn aandeelhouders dat zij zouden profiteren, omdat “de bank winst uit interest had van alle gelden die ze uit het niets schept”. Wat is dan dat “geld” dat de bankier uit het niets kan scheppen? Laat ons zeer duidelijk zijn. Geld is een gemeten recht of claim. Dat is het fundamentele verschil met ongemeten claims zoals die van een man om alles te nemen wat je hebt als oorlogsvordering of die van een indringer of inbreker om het gewoon allemaal te nemen. Geld is een maat die de nemer overhandigt wanneer hij de goederen verwerft die hij neemt. Er hoeft geen verdere formaliteit te gebeuren tijdens de overdracht, hoewel soms een reçu wordt gegeven. De idee van rechtvaardigheid is inherent aan ideeën van maat en geld is een maat van waarde.

Ruilmiddelen

Geld is geldig wanneer mensen het erkennen als een claim en goederen overhandigen of werk verrichten overeenkomstig de waarde die op het ticket is gedrukt, ongeacht of het gemaakt is van metaal of papier. Geld is een algemeen soort ticket en dat is zijn enige verschil met een trein- of theaterticket. Als die verklaring kinderachtig lijkt, laat de lezer dan een ogenblik denken aan verschillende soorten tickets. Een treinticket is een gemeten ticket. Een ticket voor Londen – Brighton verschilt van een voor Londen-Edinburgh. Beide worden gemeten, maar in mijlen die altijd dezelfde lengte blijven. Een geldticket – onder een corrupt stelsel – schommelt. Voor een lange tijd heeft het publiek mensen vertrouwd wier maat onbetrouwbaar was. Een ander gezichtspunt: theatertickets zijn in tijd vastgesteld. Je zou waarschijnlijk geen ticket voor Rij H Zetel 27 aanvaarden, indien het niet gedagtekend was. Als zes mensen het recht hebben op dezelfde zetel op hetzelfde tijdstip zijn de tickets niet bijzonder goed. (Orage vroeg: zou je het inflatie noemen om tickets te drukken voor elke zetel in het huis?) Je zult geld een “ruilmiddel” horen noemen, wat betekent dat het vrij kan circuleren, als een maatstaf voor goederen en diensten tegenover elkaar, van hand tot hand.

Waarborg voor toekomstige ruil

We zullen geld pas juist omschreven hebben, als we gesteld hebben wat het is in woorden die niet kunnen worden toegepast op iets anders; en als niets over de wezenlijke natuur van geld is weggelaten uit onze omschrijving. Als Aristoteles geld een “waarborg voor toekomstige ruil” noemt, betekent dat slechts dat het een ongedateerd ticket is dat goed zal zijn wanneer we het willen gebruiken. Tickets zijn soms goed gebleven voor een eeuw. Als we geld niet in één keer overhandigen voor ontvangen goederen of diensten, dan wordt gezegd dat we “krediet” hebben. Het “krediet” is andermans geloof dat we ooit het geld of iets anders gemeten in geld kunnen en zullen overhandigen. De meeste mensen zijn zo uit op het individuele geldstuk – als een maat – dat ze zijn bedoeling zijn vergeten en in een onontkoombare warboel en verwarring zijn geraakt betreffende de totale hoeveelheid geld in een land. Een perfect goede hamer is nutteloos om je tanden mee te trekken. Als je niet weet waar geld VOOR dient, dan zul je in een warboel geraken bij het gebruik ervan en nog méér zal het “monetaire beleid” van een regering in een warboel geraken. Statelijk gesproken – d.i. vanuit het oogpunt van een man of partij die rechtvaardig wil regeren – is een geldstuk een ticket, een land zijn geld een massa tickets om het land zijn voedsel en goederen juist te verdelen. De taak voor een man die vandaag een pamflet over geld tracht te schrijven is niet om iets nieuws te zeggen, is niet iets uit te denken of een theorie te bewijzen, maar EENVOUDIGWEG een duidelijke verklaring te maken over dingen die al 200 en dikwijls 2000 jaar gekend zijn. Je moet weten waar geld VOOR dient.

Bedoeling van geld

Als je denkt dat het een mensenval is of een middel om het publiek te doen bloeden, dan zul je het bankstelsel bewonderen zoals het gerund wordt door de Rothschilds en de internationale bankiers. Als je denkt dat het een middel is om winsten uit het publiek te doen zweten, dan zul je de aandelenbeurs bewonderen. Vandaar ten slotte dat je om je ideeën op orde te houden enkele beginselen nodig zult hebben. HET DOEL van een gezond en fatsoenlijk economisch stelsel is dingen zo te regelen dat fatsoenlijke mensen kunnen eten, kleren en huizen hebben, binnen de grenzen van de beschikbare goederen.

De waarde van geld

Beschouw geld in een dergelijk stelsel als een ruilmiddel en besef dat het om een rechtvaardig ruilmiddel te zijn gemeten moet worden. Wat ga je gebruiken om de waarde van iets te meten? Een ei is een ei. Je kunt het opeten (tot het rot wordt). Eieren hebben niet allemaal dezelfde grootte, maar ze kunnen onder primitieve volkeren als een maatstaf bij benadering dienen*. Unterguggenberger, de Oostenrijkse monetaire hervormer, gebruikte ARBEID als een maatstaf (Arbeitswert), 10 schilling hun arbeidswaarde. Dat was oké in een bergdal waar iedereen zo goed als hetzelfde werk op de velden kon doen. Karel de Grote had een graanmaat: zoveel partijen gerst, tarwe of rogge voor een denarius of stel het omgekeerd. De juiste prijs van gerst was zoveel per partij. In 796 na Chr. waren het twee denarii. En in 808 na Chr. waren het drie denarii. Dat betekent dat de boer meer geld voor dezelfde hoeveelheid gerst kreeg. En laat ons hopen dat hij meer goederen kon kopen met dat geld. Helaas hangt de waarde van alle dingen ervan af of er reële schaarste is, of er genoeg of meer is dan kan worden gebruikt op een gegeven tijdstip. Enkele eieren zijn zeer veel waard voor een hongerige man op een vlot. Tarwe is in sommige seizoenen MEER waard in termen van serge [lichte, gekeperde wollen stof] dan in andere. Zo geldt het ook voor goud en platina. Eén enkel handelsartikel als basis voor geld (zelfs goud) is niet bevredigend. STAATSGEZAG achter het gedrukte bankbiljet is het beste middel om een JUISTE en EERLIJKE wisselkoers in te stellen. De Chinezen begrepen dat 1000 jaar geleden al, zoals we kunnen zien met het Tang STAATBILJET (en niet bankbiljet). SOEVEREINITEIT bestaat in het recht om geld (tickets) in OMLOOP TE BRENGEN en de waarde ervan te bepalen. Amerikaanse interesten VERHULLEN de meest vitale clausule in onze** grondwet. De Amerikaanse regering heeft niet het recht – zo zeggen ze – om prijzen te bepalen. MAAR ZE HEEFT HET RECHT OM DE WAARDE VAN HET GELD TE BEPALEN en dit recht is onvervreemdbaar van het Congres. Dat is louter een verschil in wettelijke formaliteiten en woordelijke afspraken. De V.S.- regering heeft het recht om te zeggen: “een dollar is één tarweschepel dik, één sergevoet lang en tien gallon benzine breed”. Zo kon de V.S.-regering de JUISTE PRIJS en een juist prijzenstelsel instellen.

De juiste prijs

Uit de ruilhandel groeide de canonieke doctrine van de juiste prijs – een duizendjarige gedachte van Sint Ambrosius tot Sint Antonius van Firenze – over HOE de juiste prijs te bepalen. Zowel de social crediters van Douglas als de moderne katholieken POSTULEREN de juiste prijs als een noodzakelijk deel van hun stelsel. Het geldige bezwaar tegen Douglas is dat hij geen machinerie heeft uitgevonden en opgezet om de juiste prijs AF TE DWINGEN. Een priester vertelde mij onlangs dat de Engelse distributists geen mechanisme hadden om de juiste prijs in te stellen en af te dwingen. Alleen de STAAT kan doeltreffend de JUISTE PRIJS regelen van elk handelsartikel door middel van staatsgecontroleerde reservoirs van grondstoffen en het herstel van de gildenorganisatie in de nijverheid.

De kwantiteit van geld

Na de maat van je dollar te hebben bepaald – of halfkroon of shilling – is je regering haar volgende taak om te zien of de TICKETS correct gedrukt worden en dat ze naar de juiste mensen gaan. De juiste mensen zijn al degenen die niet betrokken zijn in MISDAAD en misdaad betekent voor de duur van dit pamflet onder andere ook de rest van de medeburgers AFZETTEN door de geldfraude. In de Verenigde Staten en Engeland is er NIET genoeg geld. Er zijn niet genoeg tickets die heen en weer trekken over het HELE volk om te KOPEN wat het nodig heeft, ZELFS als de goederen er zijn op de toonbank of gaan verrotten op de kades. Als de totale natie niet genoeg voedsel heeft of kan bereiken voor zijn volk, dan is die natie arm. Als genoeg voedsel bestaat en mensen het niet kunnen krijgen door eerlijke arbeid, dan is de staat verrot en geen taalinspanning zal zeggen hoe verrot hij wel is. Maar een bankier of een professor economie die jou vertelt dat het land dit of dat niet kan doen omdat het geld tekort heeft, is zo vuil en stinkend als een leugen. Het is zo laag-bij-de-gronds en imbeciel als zeggen dat het [land] geen wegen kan aanleggen omdat er geen kilometers zijn. (Ik heb die uitdrukking niet uitgevonden, maar ze is te goed om niet te gebruiken.) Roosevelt en zijn professoren zaten op het juiste spoor met hun commodity dollar, MAAR ze spuiden rook en ontweken het probleem van GENOEG TICKETS te hebben om het hele volk van dienst te zijn en om die tickets in BEWEGING te houden. Het is de zaak van de STAAT om te zien of er genoeg geld is in handen van het HELE volk – en een adequaat snelle RUIL – om distributie teweeg te brengen van alle geproduceerde en produceerbare welvaart. Tot elk lid van de natie drie keer per dag eet, onderdak en kleren heeft, is een natie ofwel lui, ofwel ongezond. Als dat gebeurt in een rijke staat, dan zijn de rijkdommen van die staat niet volledig benut. Alle waarde komt van arbeid. Tarwe van het ploegen, kastanjes van het oprapen. MAAR veel WERK is gedaan door mensen (meestal uitvinders, olieboorders, bouwers van fabriekinstallaties enz.) die nu DOOD zijn en die daarom niet kunnen eten en geen kleren kunnen dragen.

Sociaal krediet

Met betrekking tot die erfenis van mechanische doelmatigheid en wetenschappelijke vooruitgang hebben we een groot volume van sociaal krediet dat kan worden verdeeld onder het volk als een bonus bovenop hun loonpakket. Douglas stelde voor de TOTALE koopkracht van het hele volk ter sprake te brengen door een omloop per capita van tickets, EVENREDIG met de beschikbare goederen. In Engeland en de V.S. blijven beschikbare en gewenste goederen onverkocht, omdat de totale koopkracht (i.e. de totale som van tickets) inadequaat is. Mussolini en Hitler verspilden zeer weinig tijd aan VOORSTELLEN. Zij gingen aan de slag door ZOWEL tickets als feitelijke goederen te DOEN verspreiden op verscheidene gegradueerde schalen, overeenkomstig de eigenschappen en de bezigheden van Italianen en Duitsers. Douglas mag tegenwerpen dat dat niet “democratisch” (egalitair) is, MAAR voor de monetaire wetenschapper of economist is de uitkomst dezelfde. De goederen worden verdeeld. Er is een enigszins verschillend oogpunt in de manier waarop deze verschillende mannen naar rechtvaardigheid kijken. Ze zijn het erover eens dat het tekort in een natie haar totale koopkracht moet worden aangevuld. Tien of meer jaar geleden zei ik dat Mussolini meer had bereikt dan Douglas, omdat Douglas zijn ideeën heeft voorgesteld als een systeem van de hebzucht, niet als een systeem van de wil. Beide systemen – Douglasiaans en Fascistisch – verschillen als dag en nacht van de degradatie van de UITKERING; van de schande van het Britse systeem waarin mensen zonder werk betaald worden met geld genomen van mensen die werken en waar de werkelozen in toenemende mate ONGESCHIKT gemaakt worden om te werken of in de geneugten des levens te delen. Niet alleen zijn zij een blok aan het been voor de arbeiders, maar worden ze tot een blok gemaakt voor alle mensen die trachten een fatsoenlijke levensstandaard te handhaven. De hele waardeschaal wordt onteerd. Elk jaar ziet men de zin afnemen voor SOCIALE WAARDE; de zin om mensen levens te laten leiden die anderen niet schaden; of levens in dewelke enige maat en voorzichtigheid te waar te nemen is. Er is niets nieuws in geld scheppen om welvaart te verdelen. Als je niet gelooft dat Keizer Tching Tang de eerste nationale dividenden in omloop bracht in 1766 voor Chr., dan kun je het iets anders noemen. Het kan een nooduitkering geweest zijn, maar het verhaal zal op zijn minst één wanorde opruimen. De keizer opende een kopermijn en bracht ronde munten in omloop met vierkante gaten, gaf hen aan de armen “en dit geld maakte het hun mogelijk om graan van de rijken te kopen”. Het had echter geen effect op het algemene graantekort. Dat verhaal is 3000 jaar oud, maar het helpt te begrijpen wat geld is en wat het kan doen. Voor het doel van goed bestuur is het een ticket voor de ordelijke distributie van WAT BESCHIKBAAR IS. Het mag zelfs een aanmoediging zijn om te groeien of meer graan en goederente fabriceren, d.w.z. overvloed te bereiken. Maar het is op zichzelf GEEN overvloed.

Inflatie

De term inflatie wordt gebruikt als een boeman om mensen bang te maken voor elke geldtoename. Echte INFLATIE ontstaat alleen wanneer je GELD (gemeten claims) in omloop brengt in ruil voor goederen of diensten die onleverbaar zijn (assignats van de Franse Revolutie in omloop gebracht voor gronden) of wanneer je die claims méér dan GEWENST in omloop brengt. Dat komt neer op zeggen: twee of meer tickets voor dezelfde zetel op hetzelfde tijdstip; tickets in Londen voor een theatervoorstelling vanavond in Bombay; of voor een prulshow. Geld kan worden besteed zolang iedere gemeten claim kan worden gehonoreerd door de producenten en distributeurs van de natie in de goederen en diensten verworven door het publiek, wanneer en waar het hen wil. INFLATIE is één gevaar; STAGNATIE een ander.

Gesell’s zegelgeld

Gesell, de Zuid-Amerikaanse monetaire hervormer, zag het gevaar in van geld dat opgepot werd en stelde voor om het aan te pakken door zegelgeld in omloop te brengen. Dit zouden regeringsbiljetten moeten zijn die de bezitter toelaten om op de eerste dag van elke maand een zegel toe te voegen tot 1% van de nominale waarde van het biljet. Indien het biljet zijn eigen complement of maandelijkse zegels niet draagt, is het niet geldig. [Zegelgeld moest een regelmatige geldomloop verzekeren. Het verloor zijn waarde, tenzij er regelmatig nieuwe zegels aan werden toegevoegd. Psychologisch gezien gaat men eerder en vlugger het geld uitgeven, dan er bijkomende zegels voor te betalen.] Dit is een vorm van BELASTING op geld en in het geval van de Britse wisselkoers zou het de vorm kunnen nemen van ½ d of 1 d [penny] per maand op een briefje van tien shilling en 1 d of 2 d op een pond. Er is om het even welk aantal belastingen mogelijk, maar Gesells soort belasting kan alleen vallen op iemand die op het ogenblik dat de belasting vervalt – in zijn zak – 100 keer op zijn minst het bedrag van de belasting heeft. Gesells soort geld voorziet in een ruilmiddel en -maat die niet ongestraft kunnen worden opgepot. Het zal altijd in beweging blijven. Bankiers zouden het dan NIET kunnen vastzetten in kluizen en het publiek ervoor belasten om het eruit te laten. Het heeft ook het bijkomende voordeel dat het de verkopers van vergankelijke goederen in een minder nadelige positie plaatst in onderhandelingen met de eigenaars van onvergankelijk geld. Ik ben in het bijzonder gesteld op Gesell, omdat mensen eens ze hun zegelgeld gebruikt hebben een duidelijk idee van geld HEBBEN. Ze begrijpen tickets beter dan mensen die geen zegelgeld gebruikt hebben. Ik ben niet méér bezorgd dan iemand anders om een nieuw soort zegel te gebruiken, maar ik houd vol dat het publiek NIET te dom is om postzegels te gebruiken en dat er geen voordeel is in beweren dat het te dom is om geld te begrijpen. Ik zeg niet dat je Gesells methode moet gebruiken. Maar eens je begrijpt WAAROM hij het wou, dan zul je niet gevild worden door bankhaaien en “monetaire autoriteiten” ZONDER TE WETEN HOE je wordt gevild. Dat is de reden WAAROM Gesell zo bruikbaar is als schoolmeester. Hij stelde een heel eenvoudige manier voor om de tickets te laten bewegen.

Staatsgeld

In 1816 maakte Thomas Jefferson een fundamentele verklaring die NIET correct is gerangschikt, laat staan in perspectief geplaatst met verscheidene “moderne voorstellen” om het huidige verdomde en destructieve “stelsel” oftewel geldzwendel te verbeteren. De lezer had Jeffersons verklaring beter INGELIJST: “… En als de in omloop gebrachte nationale biljetten voor hun inlossing binnen zekere en redelijke tijdstippen gebaseerd zijn – zoals onmisbaar is – op onderpanden van specifieke belastingen en de biljetten goede munteenheden voor omloop zijn, dan zou interest op hen niet noodzakelijk of rechtvaardig zijn. Ze zouden immers beantwoorden aan alle doelen van metaalgeld, opgevraagd en vervangen door hen”. Jefferson aan Crawford, 1816. Jeffersons formule is SOLIDE. Als de staat GENOEG geld uitgeeft voor geldige en gerechtvaardigde kosten, het in beweging en omloop houdt, het laat buitengaan langs de voordeur en binnenkomen langs het belastingraam, dan zal de natie geen stagnatie lijden. De uitgave van EERLIJK GELD is een dienstverlening en als de staat die dienstverlening uitvoert, dan heeft de staat het recht op een rechtvaardige vergoeding die verschilt van bijna alle gekende belastingvormen. Ik zeg: “als de staat het in omloop houdt”, omdat als staten zwak of onbekwaam zijn of hun omloop inadequaat is, individuen en verzamelingen van mensen of dorpen dan zeer goed deze activiteit HEBBEN overgenomen (of haar hebben behouden uit prestatelijke tijden). En het is beter – eigenlijk noodzakelijk – dat de functie van ruilmaat moet blijven voortbestaan, dan dat ze zou stoppen of in ineenstorten. Een natie waarvan de ruilmaat echter bestaat bij genade van krachten BUITEN de natie, is een natie in levensgevaar. Ze is een natie zonder nationale soevereiniteit. Ze is een natie van onbekwame idioten die afglijdt naar haar ondergang. Laat ons herhalen: soevereiniteit is inherent aan het recht om gemeten welvaartsclaims in OMLOOP TE BRENGEN, d.w.z. GELD.

Noodzakelijke bescherming

Geen deel of functie van een regering moet onder nauwere bewaking staan en in geen deel of gat van de regering moeten hogere morele maatstaven worden VERZEKERD. STAATSGELD gebaseerd op nationale welvaart moet GOUD gemanipuleerd door internationale woekeraars vervangen. De gezonde orde in het stichten van een dynastie of het reorganiseren van een regering is: EERST resultaten boeken, dat is te zien dat het volk gevoed en gehuisvest wordt. DAARNA het mechanisme van de distributie (het monetaire stelsel of wat dan ook) zo te reguleren dat het niet in bederf vervalt en gestolen wordt. Bijvoorbeeld J. Q. Adams, een van de stichters van Amerika, had enkele goede socialistische of statelijke ideeën omtrent het bewaren van de nationale welvaart voor leerzame en “hogere doelen”. Zijn voorstellen waren VOORTIJDIG. Jackson opende het land; kolonisten konden gaan en elk heel wat nemen, vrij en gratis. Dat was te juister tijd en nuttig. MAAR er was geen wetsbepaling gemaakt om de kolonisten te verhinderen dat land over te dragen TOEN ZE ER GEEN VERDER NUT BIJ HADDEN en het niet zelf wilden bewerken. Vandaar is het V.S.-land in grootgrondbezit vervallen. Hetzelfde gevaar is zowel van toepassing op monetaire stelsels als op landkoloniën. Stel een perfect en juist geldstelsel op en in drie dagen zullen de schurken, de schoften met mercantilistische en monopolistische ingesteldheid enkele foefjes beginnen bedenken om het volk te bedriegen. De concessiejager zal een of andere nieuwe vorm krijgen, zolang als mest stinkt en de mensheid mentale miskramen voortbrengt. John Adams zag vroeg in dat aandelensjacheraars dikke, kleine landjonkertirannen zouden vervangen. In de jaren 1860 was een van de Rothschilds vriendelijk genoeg om toe te geven dat het bankwezen tegenstrijdig was met het publieke belang en dat was vóór de schaduw van Hitlers gevangenissen dwars OVER de familiefortuinen was gevallen. Het is deze generatie haar taak om te doen wat door de vroege democraten ongedaan gelaten was. Het gildenstelsel dat mensen door bezigheid en roeping begiftigt met corporatieve machten geeft hun ook de middelen om zichzelf voor altijd tegen de geldmacht te beschermen. Als het gildenstelsel je niet bevalt, ga dan resultaten boeken met een ander stelsel, maar verlies je hoofd niet en vergeet waar schone mensen naartoe willen. Lieg niet tegen jezelf en verwar geen ploeg met een hypotheek en vice versa. Het is nutteloos over economie te praten, naar economische praat te luisteren of boeken over het onderwerp te lezen tot zowel lezer als schrijver weten wat zij bedoelen met een half dozijn van de eenvoudigste en noodzakelijkste termen die herhaaldelijk worden gebruik.

Een economisch stelsel

De eerste zaak waaraan iemand moet denken bij het voorstellen van een economisch stelsel is: WAAR DIENT HET VOOR? Het antwoord luidt: om het hele volk te verzekeren dat het in staat zal zijn om te eten (op een gezonde manier), gehuisvest te worden (op een fatsoenlijke manier) en gekleed te worden (op een manier overeenkomstig het klimaat). Een andere vorm van die verklaring is van Mussolini: DISCIPLINEER DE ECONOMISCHE KRACHTEN EN STEL HEN GELIJK MET DE NODEN VAN DE NATIE. Links beweert dat privaateigendom dit ware doel van een economisch stelsel heeft vernietigd. Laat ons zien hoe EIGENDOM werd omschreven bij het begin van het kapitalistische tijdperk: tijdens de Franse Revolutie. “EIGENDOM is het recht dat elke burger heeft om te genieten van en te beschikken over enkele goederen hem verzekerd door de wet. Het eigendomsrecht is beperkt, zoals alle andere rechten door de verplichting om de rechten van anderen te eerbiedigen. Het kan niet schadelijk zijn voor de veiligheid, noch voor de vrijheid, het bestaan of het eigendom van andere mensen zoals wijzelf. Elk bezit, elk verkeer dat dit beginsel schendt, is onwettig en onzedig” (Robespierre).

WOEKER

Het perspectief van de verdomde 19de eeuw toont weinig anders dan de schending van deze beginselen door de demoliberale usurocratie. De doctrine van Het Kapitaal – in het kort – heeft zelf getoond dat het weinig verschilt van de idee dat gewetenloze dieven en antisociale groepen moet toegelaten worden om te knagen aan de eigendomsrechten. Die neiging “om te knagen aan iets” is al herkend en gestigmatiseerd in de tijd van Mozes’ wetten en hij noemde het neschek. Niets verschilt meer van dit knagen of ondermijnen dan het recht om de vruchten van een gemeenschappelijke coöperatieve arbeid te delen. Inderdaad is WOEKER de overheersende kracht geworden in de moderne wereld. “Bovendien is imperialisme een immense accumulatie van geldkapitaal in enkele landen. Zij hebben – zoals we gezien hebben – bedragen van vier of vijf duizend miljoen pond sterling in onderpanden. Vandaar de buitengewone groei van een klasse of eerder een laag van renteniers, i.e. personen die leven van “coupons te knippen”, die helemaal geen deel uitmaken van enige onderneming en wier beroep nutteloosheid is. De uitvoer van kapitaal – een van de meest wezenlijke economische grondslagen van het imperialisme – isoleert steeds meer deze rentenierlaag van de productie en bekrachtigt zo het parasitisme van het hele land. Dat land teert op de uitbuiting van de arbeid van verscheidene overzeese landen en koloniën”. V.I. Lenin die Hobson citeert in “Imperialisme, het hoogste stadium van Kapitalisme”. Zeer goed! Dat is van Lenin. Maar je kon dezelfde essentie citeren van Hitler, die een nazi is. (Merk de paragraaf op van Mein Kampf, prachtig afgezonderd door Wyndham Lewis in zijn “Hitler”. “De strijd tegen het internationale financie- en leenkapitaal is het belangrijkste punt in het nationaal-socialistische programma geworden; de strijd van de Duitse natie voor zijn onafhankelijkheid en vrijheid”.) Je kon het citeren van Mussolini, een fascist, of van C. H. Douglas, die zichzelf een democraat noemt en zijn aanhangers de enige ware democraten. Je kon het citeren van McNair Wilson, een christelijke monarchist. Je kon het citeren van een dozijn [ideologische] kampen dat er niet van verdacht kan worden Lenin te citeren. De enige mensen die dit essay niet schijnen gelezen en verwerkt te hebben zijn de Britse Labour Party en verscheidene groepen van belijdende communisten in het Westen. Sommige feiten zijn nu boven de partijgrenzen gekend. Sommige opvattingen zijn de gemeenschappelijke erfenis van alle mensen van goede wil en alleen de Jewspapers – en erger dan de Jewspapers – trachten hen nu te verduisteren. Onder erger dan Jewspapers moeten we verstaan: de ingehuurde professoren die nieuwe generaties jongeren verkeerd voorlichten, die liegen voor loon en die blijven liegen uit pure luiheid en traagheid en uit hondachtige verachting voor het welzijn van de hele mensheid. Op dit punt – en om te voorkomen dat er afleidingsmanoeuvres bij gehaald worden – wens ik een onderscheid te maken tussen het vooroordeel tegen de Jood als zodanig en de suggestie dat de Jood zijn eigen probleem onder ogen moet durven zien. Wenst hij in zijn individuele geval de wet van Mozes in acht te nemen? Stelt hij voor andere mensen te blijven beroven door woekermechanismen, terwijl hij wenst te worden beschouwd als een “buur”? Dit is het soort dubbele standaarden dat een smerige Britse afvaardiging trachtte af te dwingen via de corrupte Volkenbond (het verflaagje van de façade, de dekmantel van de ergste internationale corruptie te Bazel). WOEKER is de kanker van de wereld. Alleen het chirurgische mes van het fascisme kan die kanker uit het leven van de naties snijden. (Enkele citaten en opmerkingen.)

Appendix

1. “Het bankwezen wordt tot een staatsmonopolie verklaard”. Lenin, Kryienko, Podvoisky, Gorboenov. Wat natuurlijk betekent: “alle macht” aan de staat.

2. “Disciplineer de economische krachten en stel hen gelijk met de noden van de natie”. Mussolini, Consegna voor het jaar XII.

3. “Eens het probleem van de productie opgelost is, moeten door de staat aangespoorde economisten daarna het probleem van de distributie oplossen”. Ibid.

4. Rossoni, Italiaans minister, wijst op het beleid van ofammassi of de verzameling van graan met mogelijkheden van een geheel nieuw belastingstelsel in natura.MERK OP dat afzetterij er dikwijls in bestaan heeft mensen te dwingen te betalen in een stof die of met een medium (geld) dat ze niet hebben. Ze worden verplicht hen te kopen tegen een onjuiste prijs.

5. Bankhead stelde zegelgeld voor in de V.S.-Senaat. Mogelijk het enige 100% eerlijke monetaire voorstel gedaan in V.S.-wetgeving sinds de Amerikaanse beschaving was vernietigd tijdens en na de Burgeroorlog (1861-‘65).

6. Daladier – wat zijn fouten ook mogen wezen – stelde zegelgeld voor in een vergadering van de Franse Radicale Partij. Mogelijk het enige 100% eerlijke monetaire voorstel gedaan in dat wormstekige en ellendige land sinds Necker er zijn ongedierte binnenbracht en sinds de Bank van Frankrijk was vastgenageld op de rug van het volk. Deze verklaringen moeten onder ogen durven worden gezien en ofwel worden bewezen, ofwel worden afgewezen. Een zeer grote en slijmerige domheid duurt voort. Amerikaanse concerns huren journalisten van het laagste allooi in om de publieke opinie te verduisteren. Worden wij geacht te veronderstellen dat noch werkgever, noch schrijver weten welke lonen in geld worden betaald; dat dividenden in geld worden uitbetaald; dat grondstoffen en afgewerkte producten worden gekocht met geld? Zoals voor leugens over prijzen is er geen vast te stellen grens tussen de Saturday Evening Post’s “Kreuger is méér dan een financiële titan” en de dagelijkse en uurlijkse verklaringen van de Britse “staatslieden” en pers.

Over Engeland

Voorzover ik weet, is er sinds de oprichting van de Bank van Engeland nooit een 100% eerlijk monetair beleid officieel voorgesteld in het Britse Parlement. Evenmin is een van de religieuze lichamen in Engeland uitgekomen voor gemeenschappelijke monetaire eerlijkheid. Jullie belastingstelsel is een schande. De boerenhand eet niet méér, omdat de schilderijen van Raeburn en Constable uit het Herenhuis worden genomen en onder een zwarte en zondige erfenisbelasting in de Joodse handelaar zijn kluis worden gezet. Het verduisteren van de zin voor de NATUUR van geld heeft al die schone dingen NUTTELOOS vernietigd. Het ontmantelde Herenhuis dat een model kon zijn en moest tentoonstellen van hoe te leven is tot een geraamte gemaakt ZONDER DOEL. Als één heggensnoeier of sleufgraver een halve ons biefstuk méér kreeg, OMDAT de bibliotheek van het Herenhuis was uitverkocht en zijn schilderijen werden geveild, er zou enige rechtvaardiging in belastingen zijn. MAAR er is GEEN rechtvaardiging voor hoe Groot-Brittannië nu onder belastingen lijdt.

Voor Arkansas

“In Mississippi is de gemiddelde katoenboer goed voor 4 katoenbalen per jaar, die op de huidige markt 42,50 dollar per baal kosten. Dat is 170 dollar voor een jaar werk. Een dochter van deze familie verdient gemiddeld 12 dollar per week in een nabijgelegen industriële fabriek, dus 624 dollar per jaar, méér dan drie keer het inkomen van de boerderij”. Aldus de “Commonwealth College Forthnigthly” van Mena. 1 Maart 1938. Vandaar de beweringen dat “geld niet alles is” en dat “het niet uitsluitend een geldprobleem is”. Je zou een juist en stabiel muntstelsel kunnen hebben, gemeten door eieren, werk of een logaritmische prijsindex en die BOER kon NOG ALTIJD maar 42,50 dollar per baal krijgen en niet in staat zijn méér katoen per acre te verbouwen. Zal die verklaring mijn bolsjewistische vrienden in Arkansas tevredenstellen en de heren die denken dat ik ALLEEN bezorgd ben om geld?

Ezra Pound – 1939

* Zo werden ossen gebruikt bij Zoeloes en andere Afrikaanse stammen. Ed.
** Meneer Ezra Pound is een Amerikaan. Ed.

Posted in amerika, italië, woeker | Getagged: , , , | 2 Comments »