Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘belgische kaste’

België in de greep van de Cosa Nostra

Posted by vooruitgang op 2 augustus, 2008

Als u zich afvraagt waarom de communautaire problemen niet worden opgelost, als u zich afvraagt waarom er niks wordt gedaan aan de gevolgen van de economische crisis en als u zich ten slotte afvraagt waarom die politieke bende toch maar steeds nieuwe deadlines vooruitschuift om zo hun machtspositie veilig te stellen, dan zijn de volgende feiten mischien een eye-opener. Dit land is namelijk in handen van de Cosa Nostra, dat is Italiaans voor Onze Zaak.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in corruptie, politiek | Getagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

PVDA eist noodregering

Posted by voorhoede op 18 juli, 2008

De maoïsten van de PVDA eisen de onmiddellijke installatie van een noodregering. Zo kan het parasitaire regime nog enige ademruimte en tijd krijgen om zijn duistere zaakjes nog een tijdje verder af te handelen. De PVDA heeft zich hervormd tot een soort van maoïstisch, democratisch gedrocht. Waarschijnlijk staat het nieuwe China voor haar model, net zoals het oude China vroeger model stond voor de oude de koers van de partij.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, links-rechts, politiek | Getagged: , , , , | 1 Comment »

Albert Second op bezoek…

Posted by reteip op 25 april, 2008

… in het VTI Brugge. Omwille van de honderdste verjaardag van het VTI Brugge vond men het nodig de belgenkoning aan de koffietafel te vragen op donderdag 24 april. Albert Second z’n komst moest en zou rimpelloos verlopen. Desnoods zouden leerlingen met minder politiek-correcte meningen aangaande het voortbestaan van belgenland en haar monarchie onder bewaking in afzondering geplaatst worden. En zo geschiedde! Minstens acht leerlingen, onder wie enkele N-SA-sympathisanten, werden na de praktijkles uit de klassen geplukt en “weggeleid”… De goed-nieuws-show over de belgische kankermonarchie moet doorgaan voor het establishment. Is het niet via vervalste publieksfoto’s in de pers of het verwijderen van Delphine Boël haar kunstwerken, dan is het via het opsluiten van leerlingen met dissidente meningen… Albert Second is het symbool van de belgische kapitalistenkaste die Vlaanderen en het Vlaamse volk verder uitbuit, op een geraffineerde manier zodat het de gewone man nauwelijks opvalt. BELGIË BARST!

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua | Getagged: , , , , , , | 2 Comments »

De huidige politieke klasse moet weg!

Posted by drietand op 10 januari, 2008

De komende tien jaar zullen heel belangrijke jaren worden voor ons land en voor Europa. In de meeste Europese landen – maar zeker in Vlaanderen – is er een immens probleem dat men nu al als het vergrijzingdrama omschrijft. In vele van onze landen is de bevolking drastisch aan het verouderen en is er ten gevolge van de massale toepassing van anticonceptie en van abortus een tekort ontstaan aan jonge mensen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in politiek | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

De Corporatocratie

Posted by drietand op 1 januari, 2008

 

Vanaf januari 2008 zal het N-SA pas goed doorstarten. Er zullen dan ‘steunend militant’-kaarten worden aangeboden zowel als sympathisantenkaarten (steunkaarten). De voorbije maanden hebben we ons beziggehouden met het op poten zetten van structuren en hebben we verschillende afdelingen kunnen oprichten.

Er is een leidinggevend orgaan ontstaan dat dynamisch kan ingevuld worden en dat ons de mogelijkheid bied om ons constant aan te passen aan veranderende situaties en problemen. Maar vooral hebben we er voor gezorgd dat er een begin van ideologische lijn ontwikkeld werd die wat betreft inhoud en strekking bij vele van onze vroegere tegenstanders, maar ook bij medestanders, tot wenkbrauwfronsen heeft geleid.

Vele mensen die zichzelf nationalist noemen zijn vaak vastgeroest in verouderd denken en houden dus vast aan oude clichés en dogma’s. Dat is helemaal niet verwonderlijk. Ook vele mensen van links houden vast aan verouderde denkbeelden en laten hun wereldbeeld bepalen door een wereld die reeds enige tijd getransformeerd is. Oude tegenstellingen zijn al een poosje non-tegenstellingen geworden omdat ze geen grond meer hebben waarop je die tegenstellingen zou kunnen baseren. Toch blijven maatschappelijke groepen elkaar bekampen op grond van die oude tegenstellingen.

Zo is er de stelling van links dat extreemrechtse revolutionairen per definitie knechten van het grootkapitaal zouden zijn en dat die nationalisten door dat kapitaal zullen ingezet worden als een soort stoottroepen om het kapitalisme te steunen bij een crisis van dat kapitalistisch systeem. Dat zijn verouderde leninistische of trotskistische analyses. Zij omschrijven niet de huidige reële tegenstellingen omdat bepaalde klassenverhoudingen totaal niet meer dezelfde zijn als pakweg 90 jaar geleden.

Toch is er spijtig genoeg geen nieuwe nationale dialoog mogelijk tussen de verschillende groepen van mensen die verandering willen juist omwille van verouderde opvattingen. Daar komt natuurlijk bij dat verschillende groepen die zich links noemen eigenlijk de hevigste voorstanders zijn geworden van het bestaande neoliberaal kapitalisme. Het is een paradox van de geschiedenis dat de vroegere tegenstander van dat kapitalisme zich nu hebben ontpopt tot voorstanders van het globale kapitaal.

Ja, de andersglobalisten hebben wel kritiek op de meest zichtbare negatieve uitwassen van dat globalisme maar het systeem van de eendimensionale wereld zijn zij zeer genegen. Het sluit perfect aan bij hun eigen versie van een globale wereld, namelijk het internationalisme.

Organisatorisch zijn de kapitalistische en linkse krachten het volmondig met elkaar eens. Zij beiden willen een soort monopolistische wereld invloedsfeer, wars van alle nationale of etnische verbanden. Daarom is het zo gevaarlijk dat mensen zoals Morel van het VB stellen dat de breuk tussen etnische groepen niet meer relevant zijn maar dat de breuk zich nu situeert tussen de goede (aangepaste) mensen en de slechte (niet aangepaste).

Deze gedachtegang komt dicht in de buurt van het consumentisme en speelt in de kaart van het monopoliekapitaal. Voor de grote conglomeraten en haar internationale ideologische stroming is een aangepaste en goede burger iemand die meegaat in de consumptie-ideologie, zonder kritische bedenkingen maar vooral zonder culturele of etnische obstakels die de consumptieve marktwerking zouden kunnen belemmeren. Terwijl het toch duidelijk zou moeten zijn voor nationalisten dat juist de culturele en etnische volkscomponent de enige mogelijke rem kan zijn voor het verder voortwoekeren van dat consumentisme.

De macht van de politieke klasse en van de staat is nu overgenomen door wereldwijde conglomeraten en bedrijven. Zij vormen een soort imperiale nieuwe machtsorde. Deze imperiale macht heeft de democratische besluitvorming al grotendeels ondermijnd en zal de democratische staatsvorm zoals die tot voor kort bestond volledig uithollen en vernietigen.

Wij moeten daar het nationaaldemocratische alternatief voor in de plaats durven te stellen. De macht van het volk is gekaapt door de macht van het transnationale kapitaal. De strijd tegen dit soort kapitalisme is nu geen strijd meer van een beperkte groep (klasse) maar is nu een strijd geworden van volkeren. Zelfs kleine ondernemers en bezitters van lokaal opererende productiemiddelen zullen in de nabije toekomst aan den lijve ondervinden dat hun markt of productieaandeel onder dodelijke druk zal komen te staan van de internationaal opererende conglomeraten. Als die conglomeraten bij een komende economische crisis hun marktaandeel zien terug vallen zullen zij als gieren onze eigen overblijvende markten overnemen of kapot concurreren.

Om dit tij te keren, of om tenminste toch eigen marktmogelijkheden te behouden voor het eigen volk, is er een nationale alliantie van het volk nodig. Om het volk aaneen te kunnen smeden moet het zo homogeen mogelijk zijn. Een multiculturele factor zal dit proces van eenheidsfrontvorming van het volk alleen maar afremmen of zelf onmogelijk maken.

We beseffen en weten dat ons verhaal niet populistisch is of kan zijn. Populisme geeft geen antwoord op de diepere vragen en peilt niet naar de oorzaken van de huidige maatschappijproblemen. Populisten stellen nog meer de staat in vraag en eisen de verdere ontmanteling van de overblijvende staatsstructuren. Zij spelen zo nog meer in de kaart van de nieuwe heersers van de CORPORATOCRATIE.

Wie vandaag antistaat is moet als een handlanger van die nieuwe wereldheersers worden gezien. Wij Nieuw-Solidaristen moeten voortdurend onze kaders en militanten bewust maken van de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Wij moeten niet bang zijn om vooruit te denken. Weg van de afgezaagde dogma’s en de oude denkbeelden. Daarom is voor ons het nieuwe jaar 2008 gewoon een verdere etappe op weg naar een nieuwe maatschappij.

De Nieuw-Solidaristische Volksstaat!

Houzee kameraden!

Eddy Hermy,
N-SA-coördinator.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Armoede neemt toe in Vlaanderen!

Posted by reteip op 31 december, 2007

1,5 miljoen! Dat is het aantal armen dat dit landje telt. Het resultaat van het schandelijke liberale beleid van de laatste decennia heeft gestaag dit aantal doen toenemen. Jaarlijks worden dure studies gemaakt en ronkende verklaringen afgelegd door het regime en haar lakeien inzake het armoedeprobleem. Daarna gaat men door met een volgende ronde liberaliseren en het sussen van het eigen geweten door te leuteren over ontwikkelingssamenwerking of vreemdelingenintegratie. Het aantal Vlamingen met een hoge schuldenlast stijgt, het aantal Vlaamse daklozen stijgt, het aantal Vlamingen dat de meest elementaire goederen niet meer kan kopen stijgt, het aantal behoeftigen bij voedselbedelingen stijgt,…

De traditionele politieke partijen miskennen het probleem, kijken de andere kant uit of maken het zelfs belachelijk. Zo stelde bijvoorbeeld de Brugse VLD onlangs voor om een schuur te voorzien voor de Brugse daklozen waar ze zouden kunnen overnachten. Een idioot voorstel dat de daklozen belachelijk maakt, en dat door de Brugse meerderheid dan nog weggewuifd werd met de stelling dat er geen ernstig armoedeprobleem is in de stad Brugge. In gans Vlaanderen wordt het probleem door de regimepartijen trouwens geminimaliseerd.

Ook in de brede Vlaamse Beweging lijkt men nog bitter weinig aandacht te hebben voor de sukkelaars van ons volk. NVA-voorman Bart De Wever speelde het zelfs klaar om in de rioolkrant De Morgen te stellen: “Je bent er toch ook zelf verantwoordelijk voor als je onverantwoorde leningen aangaat?” Met dit soort simplismen wil Bartje blijkbaar in de gunst komen van de rechts-liberale LDD-asocialen als het huwelijk tussen CD&V en NVA op de klippen loopt?

Het armoedeprobleem bewijst overduidelijk dat er nood is aan het Nieuw-Solidarisme! De regimepartijen wenden zich allen tot het liberalisme (dus meer armoede) en extreem-links is marginaal en vastgereden in achterhaalde marxistische dogma’s. Ons solidarisme is nieuw! Geen liefdadigheid als schaamlapje voor een liberale politiek! Wel structurele veranderingen in de richting van een Vlaamse sociale Volksstaat, een Vlaamse sterke staat die ingrijpt waar nodig. Enkel een degelijke overheid kan het armoedeprobleem beteugelen. De beste oplossing om uit de armoede te geraken is werken, maar dit kan enkel als tewerkstelling gegarandeerd wordt. Zoniet wordt het “redt uzelf door te werken”-credo een zoveelste leugen uit het liberale leugenpaleis. Voorts is het nu eenmaal zo dat een omvangrijk deel van de armen niet kan werken omdat ze er de fysieke, intellectuele of sociale vaardigheden voor missen. Zonder te willen ontkennen dat er ook een sociaal profitariaat bestaat… Traditioneel rechts verstopt zich achter dit profitariaat-argument om sociale zekerheid door de overheid af te breken, traditioneel links verstopt zich achter multiculturalisme en ontkenning van profitariaat om het staatshuishouden niet te moeten hervormen.

In het asociale apenland België ligt het leefloon 30% onder de armoedegrens! De perverse redenering hierachter is dat dit een prikkel zal zijn tot het vinden van werk. Het regime komt dan met (vaak beledigende) nepoplossingen aandraven zoals de stookoliecheque om het probleem wat op te kalefateren.

Als Nieuw-Solidaristen pleiten we niet enkel voor een Vlaamse Volksstaat die de sociale zekerheid organiseert op niveau van de volksgemeenschap, het Vlaamse volk. Neen, we pleiten ook voor een sterke staat die ingrijpt in de economie, steeds met 1 leidraad voor ogen: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Armoede kan niet geduld worden in het Vlaanderen van de 21ste eeuw!

Een sterke staat heeft de plicht plafondprijzen in de vastgoedsector op te leggen zodat de armsten een woning kunnen vinden en jonge koppels niet verplicht zijn te verhuizen uit hun geboortestreek, weg van de lokale gemeenschap. Huurprijzen mogen niet volledig aan de vrije marktwerking overgelaten worden. Een sterke staat die maximumprijzen vastlegt voor levensnoodzakelijke goederen, een sterke staat die de nutsvoorzieningen zelf verzorgt in plaats van ze aan de multinationals en andere woekeraars over te laten! Op het verschaffen van verwarming, drinkwater en elektriciteit kan en mag geen winst geboekt worden ten koste van de bevolking.

Niet in het minst aan de Vlaamse Beweging roepen de Nieuw-Solidaristen op om de sociale strijd en de Vlaams-identitaire strijd samen te voegen, tegen het internationalistische en pro-multiculturele grootkapitaal, tegen de Belgische kaste van grootkapitalisten, tegen de Waalse PS die het begrip solidariteit vervalst en verdacht maakt door er communautaire diefstal mee te verrechtvaardigen. Op naar de Vlaamse Sociale Republiek!

EUROPA – JEUGD – REVOLUTIE

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | 14 Comments »

De Belgische – maffia – kaste wil éénheid!

Posted by drietand op 18 december, 2007

Na meer dan 6 maanden van ruzie en getouwtrek om postjes en geld door de politieke machtskaste zijn de echte topfiguren van de NV België het beu. Zij willen dat de vierderangs politiekers die zij anders lustig als speelpoppen hun gang laten gaan nu maar eens in de kast worden gezet. Het speelhalfjaartje is voorbij.
De echte machthebbers van België, de conglomeraten en hun aanverwante profitariaat en zuilen, hebben genoeg van dat lamlendig gedoe van de schertsfiguren die normaal voor het publiek mogen opdraven. De machtsmaffia in dit land wil de burger graag zijn politieke clowns laten bewonderen in de vooraf in elkaar gestoken media spektakeltjes. Men moet tenslotte het volk leute en plezier gunnen. En wie kan men dan beter opvoeren dan al die politieke jeanetten die als enige de kunst verstaan om zo weinig mogelijk te zeggen en zo veel mogelijk hun eigen volgevreten tronie op het scherm te tonen. Maar de machtsmaffia heeft na zes maand dik genoeg van die onbekwame politieke nullen. En dat is makkelijk te verklaren!
Tot voor enkele weken was er voor de machtselite nog niks aan de hand. De kredietcrisis in Amerika zou geen invloed hebben op Europa. De groei voor volgend jaar was een feit. De winsten waren nog nooit zo fantastisch geweest voor de ondernemingen. De lonen van bedrijfsleiders waren nog nooit zo walgelijk hoog geweest. De werkeloosheid was niet het probleem maar werkvolk vinden was een probleem. De inflatie was onder controle en de olieprijzen werden geneutraliseerd door de lage dollar. Kortom het was feest op het ondernemersfront.
Maar sinds enkele weken is iedereen plots wakker geschoten. Er dreigt een crisis op de financiële markten. De dollar zorgt voor uitvoerproblemen en de brandstof is toch wel echt heel duur. De prijzen voor de levensnoodzakelijke consumptiegoederen swingen de pan uit en het inflatiespook waart door Europa. Tijd om de politieke poppenkast te stoppen.
De politieke maffia die zich al zes maanden tegoed aan het doen waren aan dure wijnen en nog duurdere maaltijden opgediend en opgeslurpt in nog duurdere kastelen hadden de klimaatsverandering echter nog niet opgemerkt. Ze waren te druk bezig feest te vieren! Dat feestje is nu voorbij.
De echte machthebbers hebben hun koning ingeschakeld en die besloot samen met hen om een staatsgreepje te plegen. De vorige (weggestemde) premier, wordt nu formateur. De volledige maffiaclub moet aantreden om de belangen van hun broodheren veilig te stellen. De socialisten aan Waalse zijde staan paraat, als het op geld jatten voor hun clanleden aankomt is er bij hen geen houden aan. De Vlaamse socialisten moeten nog even gaan luisteren naar hun reclamespecialist uit Antwerpen om te weten hoe ze deze bocht nu weer moeten verkopen aan hun achterban.
Maar geen nood, een partij die al jaren bochten verkoopt zal er ook wel in slagen om deze bocht in de eindejaarssolden te slijten. Het kapitaal roept om orde, de socialisten voelen zich geroepen om daar voor te zorgen, ze hebben niet voor niets meer dan honderd jaar ervaring. Leterme en Dewever staan met hun broek al half afgezakt, al weten ze blijkbaar niet wie hun broek naar beneden heeft getrokken.
Wij, Solidaristen, zullen het hen moeten vertellen, het is het patronaat en het syndicaat. Het zijn hun werkgevers en de echte bazen van de NV België!!! Zij trekken ieders broek af die weigert de Brabançonne te zingen!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | Leave a Comment »

Open brief aan kameraad Morel inzake vakbondstandpunten!

Posted by drietand op 18 december, 2007

Beste volksvertegenwoordiger

 

 

Als N-SAcoördinator (Nieuw-Solidaristisch Alternatief!) ben ik zeer geïnteresseerd in de werking en de doelen van de vakbondscel waar u de woordvoerster van bent. Uit uw teksten kan ik echter alleen maar vaststellen dat u alle donkere kanten van de bestaande vakbonden hekelt. Daar is niets mis mee natuurlijk en ook het feit dat u VB-leden verdedigd die uit de vakbond zijn gezet is voor een stuk legitiem.

 

Maar wat ons als solidaristen meer interesseert zijn de doelstellingen die kunnen leiden tot een alternatieve vertegenwoordiging van onze arbeiders en bedienden. Als u die doelstellingen zou hebben, dan is de volgende vraag wat zijn u economische standpunten inzake zeer concrete werknemersbelangen?

 

Vanuit een liberale invalshoek is er volgens mij niet echt een volksnationaal, solidaristisch antwoord op die vragen.

 

Wij zijn dan ook uitermate geïnteresseerd in uw visie. Misschien kunt u ons info geven over uw economisch concept. Of is het alleen maar de bedoeling om vakbonden als corrupt en totaal uit de tijd voor te stellen? 

 

Dat de leiders van alle grote maatschappelijke organisaties ondersteund en onderhouden worden door het systeem moet u toch niet verwonderen? Deze machtskaste is België. Alleen door de verdeling van macht en geld kan het Belgische systeem behouden blijven. Of dat nu Vlaamse of Waalse zijn maakt voor de kaste niks uit.

 

België is geen land, het is een onderneming. Hoe we uiteindelijk de productiekrachten van deze onderneming kunnen vertegenwoordigen, dat is de echte vraag.

 

Met solidaristische groet, 

 

Hermy Eddy.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Russische democratische verkiezingen

Posted by drietand op 10 december, 2007

Er is in de westerse pers (en vooral in de Europese pers) weer veel verontwaardiging in verband met de Russische verkiezingen. De democraten van Europese makelij zijn in alle staten van verontwaardiging. Er zou met de verkiezingsgang gefraudeerd zijn door de partij van Poetin. Dat werd ondermeer door parlementsleden uit België vastgesteld. Aan het democratische gehalte van de waarnemers uit ons land en de andere Europese landen mag niet getwijfeld worden. Zij bezitten immers het monopolie van het democratendom.

Voor de democraten uit België is democratie nochtans niet zo vanzelfsprekend want hier in dit land kan van echte democratie niet gesproken worden. Hier in dit land bestaat er geen machtsverdeling volgens de bevolkingssterkte en dus het aantal stemmen. Neen, de macht is hier paritair verdeeld met de kleinste groep van de bevolking (uniek in de wereld). Niet het aantal is hier doorslaggevend, maar wel de politieke consensus van de machtselite. Dus niet een democratische meerderheid geeft hier de doorslag, maar juist het negeren van die meerderheid wordt hier als democratie voorgesteld.

Een tweede belangrijk punt is de gelijkwaardigheid van de kandidaten en van de uiteindelijke gekozenen in de toegang tot de media en uiteindelijk tot de macht. Wat kandidaten betreft, de partijen die het grootst zijn krijgen in dit land de meeste toegang tot de media. Kleine partijen die opkomen worden nagenoeg totaal uit die media geweerd. De grootste partijen hebben zelf gigantische bedragen aan werkingsmiddelen gekregen van de staat in de periode die voorafgaat aan de verkiezingen (dotaties). Ze hebben dan ook een enorm voordeel op partijen die niet zoveel stemmen hadden bij een vorige kiesgang. Het is zelf in die mate schandalig dat partijen die geen gekozenen hebben maar toch 4% van de stemmen halen zelf mogen opdraaien voor hun verkiezingskosten. De andere partijen verdelen de buit.

Democratie? Wat dit land betreft is er nog een bijkomende aberratie van het begrip democratie. Hier is het wel zo dat alle partijen kunnen deelnemen aan de verkiezingen (de enen met veel geld van de overheid en de rest zonder) maar dat leidt niet automatisch tot machtsdeelname.

In dit land bestaat er nog iets uniek, namelijk machtsuitsluiting bij consensus. Dus weeral bepaald niet de kiezer of het stemmenaantal de machtsdeelname, maar is het alweer de machtselite die de mogelijkheid tot die machtsdeelname beslist. Het cordon sanitair met name, dit antidemocratische instrument gomt gewoonweg duizenden en duizenden kiezers weg. Het is als het ware een post verkiezingsfraude, in plaats van stemmen te vervalsen of weg te moffelen bij de verkiezingsgang, houdt men er gewoon na de verkiezingen geen enkele rekening mee. Het zijn spookstemmen die spookvertegenwoordigers genereren. Wat de stemverrichtingen zelf betreft, er is gewoon geen controle op het elektronisch stemmen. We zullen dus zelf maar eens waarnemers moeten laten komen om dat eens te laten controleren. De Belgische democratie in al zijn glorie!

Wat betreft de Europese onrust over het democratische karakter van de Russische verkiezingen, we moeten toch vaststellen dat de Russen in tegenstelling tot de EU in veel opzichten democratischer zijn. De Russen hebben zich ontdaan van hun niet verkozen volkscommissarissen. De EU wordt bestuurd door niet verkozen EU commissarissen. De leiders van de EU moeten niet overgaan tot zo iets triviaals als verkiezingen, ze stellen zichzelf aan zonder de burger lastig te vallen. Het is uiteraard duidelijk dat in de EU-democratie geen manipulatie van verkiezingen aan de orde komt, er zijn gewoonweg geen verkiezingen voor de leiders van de Unie. Als dat geen superieure democratische praktijk is?

Wij kunnen begrijpen dat de Russische leiders niets begrijpen van de Europese verontwaardiging over hun verkiezingspraktijken. In tegenstelling tot de Russische democratie is de Europese Unie gewoonweg een dictatuur. Het enige wat echt democratisch is in het EU-apparaat zijn de gigantische lonen van de Europarlementairen. Maar dat is dan ook een compensatie voor het verraad dat deze parlementairen tegenover hun eigen volk plegen.

Eddy Hermy,
N-SAcoördinator.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | 1 Comment »

B Plus: de Belgische kaste vecht om behoud privileges

Posted by drietand op 1 december, 2007

De surrogaat-Belgen van B Plus zijn uit hun krammen geschoten. Zij eisen dat de eenheid van het land in eer wordt gehouden. De verzameling echte Belgen omvat zo wat de staalkaart van wat de huidige machtskaste uitmaakt. Op het eerste zicht zullen veel mensen in Vlaanderen spontaan glimlachen als ze de neo-Belgen goed bekijken. Er zullen zelfs mensen zijn die meewarig het hoofd zullen schudden, als ze oude krokodillen als oud-premier Martens of de roze-rode Freddy Willockx zien die zich uitsloven in Belgische patriottische strijdlust. Maar het zou verkeerd zijn om deze mensen zomaar weg te lachen. Zij zijn namelijk de buiksprekers van de verborgen machtskaste die de Belgische staat als een exploitatiegebied ziet.

Inderdaad de B-Plussers en de mensen van BUB zijn de vooruitgeschoven pionnen van de echte machthebbers in dit land. En deze machthebbers zijn niet het Waalse volk. Neen, de machtskaste is de uit Vlamingen en Walen samengestelde Belgische bezettingsmacht. Vlaamse en Waalse belangengroepen wel te verstaan, belangengroepen en geheime comités die nu al meer dan 175 jaar onze bevolkingen uitbuiten en onderdrukken. Het is een amalgaam van groepen en personen, gaande van de grootbankier over vakbonds- en ziekenfondsbeheerders, tot en met de bazen van de grootste ondernemingen in dit land. De bestaande partijen met hun vetbetaalde politici hebben de taak de boel zo veel als mogelijk bij elkaar te houden. Kwestie van het massale geld dat de NV België genereert, en waar vooral Vlaamse werkende mensen aan bijdragen, constant te kunnen afleiden naar de machtskaste. De machtskaste is België!

De miljardentransfers, van vooral Vlamingen, worden niet getransfereerd naar een anoniem Wallonië, neen, ze worden getransfereerd naar de zakken van een Belgisch amalgaam van uitbuitende belangengroepen. Elke euro die getransfereerd wordt is bestemd om via consumptieve transacties afgeleid te worden naar het Belgische netwerk van die belangengroepen.

Dat er soms bitsige ruzie ontstaat binnen deze machtskaste is evident. Elke groep wil altijd meer geld en macht naar zich toetrekken. Daarom ook de langdurige regeringsformatie. Bepaalde leden van de Belgische kaste zouden meer macht en meer geld willen. Zeker nu er internationaal een ernstige economische crisis dreigt, moeten de binnenlandse belangen en winsten veiliggesteld worden. De verliezen op internationaal niveau wil men compenseren door de uitbuiting in het eigen land optimaal op te drijven. Daar draait in hoofdzaak de onenigheid tussen de politieke knechten van de machtskaste over. Voor de machtskaste is het binnenland (België) het belangrijkste land. Zij hebben hier bijna een monopolie om die staat leeg te melken. Het zal niet meer lang duren voor de machtsgroepen een consensus zullen bereiken. De consensus zal zijn dat men niet bereid is om de NV België op enigerlei wijze schade te berokkenen. Als de financiële voordelen die de staat België betekent weer duidelijk gesteld zullen zijn voor de verschillende fracties die deel uitmaken van het Belgische conglomeraat, dan is de verzoening evident. Het is daarom dat de zoete broodjesbakkers zoals Wifried Martens en zijn rode slippendrager Willockx hun paringsdans met B Plus aan het opvoeren zijn. Zij willen de Belgische roversbendes duidelijk maken, dat poen pakken veel interessanter is dan onderling gekibbel. En daarom ook dat een oud-revolutionair (“geef ons wapens!”) Martens met zijn broek naar beneden mag oproepen tot Belgische eenheid. Martens is tenslotte de man die op iedere eind van een tunnel, een licht ziet. Zelfs als die Vlaamse tunnel onder het moeras van de Belgische staat versmacht wordt.

Eddy Hermy,
Algemeen N-SA-coördinator

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Solidariteitspact?

Posted by drietand op 19 november, 2007

 

“Als Solidaristische partij keert de VNP zich tegen het liberalistisch uitbuitingskapitaal evengoed als tegen de marxistische en collectivistische wereldbeschouwing. Het is de plicht van een solidaristische partij de uitwassen van de prestatiemaatschappij te beteugelen. Tegen neerdrukkend en verdrukkend marxisme en collectivisme in, tegen individualisme en egoïstisch liberalisme in, verwerpt de VNP alle klassenstrijd en alle uitbuiting. Gemeenschap en enkeling kunnen enkel baat hebben bij een dienende samenwerking van allen.”

De erfgenamen van de VNP moeten misschien eerst eens goed nadenken voor ze organisaties zoals het VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) steunen. In de geest van deze bovenstaande tekst kan men toch moeilijk de agenda van VOKA plaatsen die een pact hebben gesloten met de UWE (de vereniging van Waalse ondernemingen) en het BECI-VOB (het verbond van ondernemingen in Brussel). Met andere woorden, het VOKA heeft een verbond gesloten met de andere regio’s en noemen dat dan een solidariteitspact. Maar dat pact is geen interregionaal pact dat meer autonomie geeft aan de regio’s. Het gaat hier veeleer om een pact afgesloten tussen de Belgische economische kaste en heeft alleen tot doel om solidair te zijn in het streven naar de winstmaximalisatie van deze kaste. Die objectieven kunnen maar gerealiseerd worden door de werk- en arbeidsvoorwaarden drastisch aan te passen aan de mondiale supranationale kapitalistische agenda die werkvoorwaarden en lonen wil harmoniseren. Deze harmonisatie kan alleen maar een neerwaartse zijn, gezien de concurrentiepositie van (de elkaar beconcurrerende) bedrijven op wereldvlak. VOKA en de andere Belgische patroons willen bij een komende neerwaartse conjunctuur er voor zorgen dat er voldoende arbeidsaanbod is dat zeer flexibel kan ingezet worden en liefst aan zo voordelig mogelijke voorwaarden.

De Belgische kapitalisten zien een wereldwijde economische recessie aankomen en gaan nu de regionalistische tour op. Zij willen de regio’s tot meer verantwoordelijkheid inzake tewerkstelling en inzake bedrijfbelasting aansporen. Dat is (in tegenstelling tot wat veel nationalisten denken) totaal geen uiting van meer autonomiedrift bij de bedrijven, maar is integendeel ingegeven door het besef dat de regio’s over steeds meer geld beschikken en dus interessante partners zijn geworden om bedrijfswinsten binnen te halen of te stabiliseren.

De Belgische kapitalisten zijn het van oudsher gewoon om, als het minder gaat op de internationale en nationale markt, maar te gaan aankloppen bij de overheid. De Belgische overheid was altijd al gul om de economische kaste gemeenschapsmiddelen toe te stoppen als het even iets minder gaat op de markt. Daarom ondersteunt die kaste ook de Belgische constructie al meer dan 175 jaar.

Maar nu zijn veel van die financiële middelen in handen van de regionale Belgische kaste, met name in de handen van de deelparlementen. De tactiek moet dus aangepast. Men gaat nu proberen om de regio’s uit te melken, men noemt dat dan solidariteit. Voor het bedrijfsleven geldt maar een axioma, je moet daar gaan waar het geld zit. En de Vlaamse deelregering heeft weinig macht maar wel veel geld.

De regio’s moeten instaan voor voldoende zuurstof voor onze bedrijven zegt VOKA. Ze hebben daaraan twee voorwaarden gekoppeld:

 

Elke regio moet met zijn respectievelijke deelregeringen een concreet toekomstplan uitwerken om het doel te bereiken.

De regio’s moeten de noodzakelijke hefbomen en bevoegdheden krijgen om die doelstellingen te realiseren.

Onze prioriteiten zijn daarbij bekend zegt VOKA, we vragen homogene bevoegdheden met betrekking tot de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid, en we vragen de gedeeltelijke regionalisering van de vennootschapsbelasting. VOKA en andere belangengroepen gaan ervan uit dat Vlaamse autonomie betekend dat we de Belgische opbodpolitiek en belangenbehartiging van deelgroepen zo maar moeten transplanteren naar een toekomstige onafhankelijke staat Vlaanderen.

Voor de Belgische kaste is het gewoon een kleine situatieverandering die eigenlijk ten gronde niets veranderd aan de bestaande structuren en slechte gewoonten van hun voormalige habitat, de Belgische. Dat men dan die nieuwe Vlaamse habitat een ultraliberale en antisociale agenda opdringt is voor de arrogante Belgische kapitaalkaste zo evident als ware ze nog steeds in het goede oude België. Dat is het hem juist, die Belgische kaste denkt en ageert nog altijd Belgisch. Komt daar nog bij dat men de verkiezingsuitslagen in Vlaanderen als rechts en pro-autonomie percipieert, de kapitaalbezitters leiden daar uit af dat men in Vlaanderen af wil van het sociale bescherming en verzorgingsmodel. Maar de Vlamingen hebben eerder rechts gestemd voor wat betreft vraagstukken van veiligheid, immigratie en, in het algemeen, de meer morele vraagstukken die zich stellen. De Vlamingen hebben echter niet antiverzorgingsstaat gestemd.

Dat is de analyse die de pronationalistische, maar ultraliberale, partijen hebben gemaakt. Ze menen daaruit te kunnen afleiden dat men van Vlaanderen een USA aan de Noordzee kan maken.

Wij, Solidaristen, willen van een (op de USA gebaseerde) maatschappij niet weten. Voor ons is meer Vlaamse autonomie, meer Vlaamse volkswelvaart. Wij zijn voor staatsinterventie zoals de patroons nu zelf vragen (de wereld op zijn kop) maar dat kan maar gegeven worden in ruil voor de verdeling van meer macht en medebezit in de economische ruimte aan brede volksgroepen in onze samenleving. Het opstarten van een Vlaamse tweede en derde pensioenpeiler kan daarvoor een belangrijke hefboom worden. De miljarden Euro’s die in deze fondsen zullen gestopt worden kunnen dienen om het volk mede-eigenaar te laten worden van een deel van onze economie.

Nieuw-Solidarisme moet het werkelijke doel zijn van elke nationalist. Het volk is de staat, en de staat participeert in zijn economische hefbomen. Dat is het enige en echte solidariteitspact dat ooit kan gesloten worden tussen industrie en staat. De rest is alleen maar solidariteit van de arme met de rijke, en daarvan hebben we genoeg gehad!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , | 1 Comment »

Hoe komen we tot een Vlaamse staat?

Posted by drietand op 15 november, 2007

Om op deze vraag een antwoord te vinden moeten we eigenlijk eerst een analyse maken van wat de Belgische staat eigenlijk is. De klassieke Vlaams nationalistische benadering is de volgende:

1. De Belgische staat is een soort monoliet die beheerst en beheerd word door de Walen.
2. Het koningshuis is de emanatie van deze staat.
3. Vlamingen zijn lijdend voorwerp in deze staat, zij ontberen rechten.
4. Om deze rechten te verwerven moeten wij onafhankelijker worden of totale onafhankelijk nastreven.

Deze analyse is volgens mij niet correct. De Belgische staat is voor mij geen klassieke staat die geleid word door een minderheid (de Walen) die de meerderheid (de Vlamingen) onderdrukt. Het is wel juist dat er allerlei mechanismen aanwezig zijn die de grootste groep van de bevolking meer discrimineert dan de minderheidsgroepen. Het zal wel uniek zijn in de wereld dat de meerderheid van een volk juist een verminderde macht heeft in zijn land ten voordele van een minderheid. Toch is er geen sprake van een overheersing door die minderheid (of beter gezegd het zijn niet de Walen als zodanig die als minderheid de Vlamingen uitbuiten en onderdrukken). Met andere woorden, het is niet een volk dat ons, Vlamingen (en Walen), onderdrukt. Neen, het is een bevolkingskaste die alle macht in handen heeft, namelijk de Belgische kaste.

Wij worden letterlijk onderdrukt door een kaste die, om zich veilig te stellen en om zich te verzekeren van een wettelijk kader, de staat België als een omhulsel gebruikt. Om dit in te zien moet men louter naar de realiteit kijken. Dit Belgische omhulsel is gevuld en word in stand gehouden door een mix van mensen die zich niets gelegen laten aan wat voor etnische afkomst dan ook. Hiermee bedoelen we dat zij geen onderscheid maken tussen Walen en Vlamingen (en inwoners van allochtone afkomst). Neen, het is juist een multiculturele bovenlaag die deze staat beheerst en beheerd. Deze staat België is een onderneming, het is een Naamloze Vennootschap, dat geleid word door deze kaste. Zowel Vlamingen als Walen maken er deel van uit en sinds enkele jaren ook Belgen van vreemde afkomst (daarom is het ook zo gemakkelijk om Belg te worden). Je wordt namelijk geen lid van een volk, maar eerder aandeelhouder van een onderneming. Dit verklaard ook waarom de multiculturele samenlevingsvorm als dominante levensvorm wordt opgedrongen door de kaste.

Wie zijn dan deze leden van de Belgen kaste en hoe behouden ze de macht. Deze kaste is de economische macht in dit land en ze is unitair in haar streven, denken en handelen. Ze bestaat uit de hoogste financiële kringen en omvat de economische sectoren die actief zijn in dit land. Zij omvat ook de intellectuele elite met haar universiteiten, de culturele elite, de media en de communicatie-industrie. Ze omvat alle ondersteunende elementen die hun macht bevestigen, dat gaat van ziekenfondsen tot vakbonden en van partijen tot parlementen. De politieke en sociale, maar ook de economische hulpstructuren zoals intercommunales, de nutsbedrijven, ja zelf de sociale woningbouw worden nationaal door de kaste in stand gehouden omdat ze een wezenlijk element uitmaakt van het behouden en manipuleren van de staatsmacht. En niet te vergeten, het belangrijkste argument van allemaal: het zijn stuk voor stuk bronnen van gigantische financiële kapitaalstromen. De redenen waarom de kaste niet happig is om op te treden tegen bijvoorbeeld meeruitgaven in de sociale zekerheid in Wallonië is daar een uiting van. De leiders van deze organisaties maken immers deel uit van dezelfde Belgische kaste. De formele kaste leiders zijn de Koninklijke familie (zij zijn een bindende factor in de kaste) die bij onenigheid en belangenconflicten een bemiddelende rol spelen. Vermits hun belang samenvalt met het Belgische staatsbelang zou men de indruk krijgen dat het een louter anti-Vlaamse coalitie is. Toch durven we daaraan te twijfelen.

De kaste wil ook geen Waalse onafhankelijkheid of gelijk welke andere vorm van loskoppeling aan het omhulsel België door om het even welke volksgemeenschap. Als tegenargument zou men kunnen opwerpen dat er stappen zijn ondernomen die erop wijzen dat de tegenstellingen wel degelijk Vlaams/Waalse tegenstellingen zijn, gezien het feit dat er voordurende pogingen van delen van de Vlaams, respectievelijke Waalse elite zijn om meer autonomie te verwerven. Dit is echter een schijngevecht, de uitdrukkingen van deze strijd zijn zichtbaar in de vorming en ontplooiing van de verschillende deelparlementen. Zij zijn echter geen vorm van zelfbestuur, ze zijn gewoon nieuwe Belgische instrumenten om de eenheid van de kaste te bewaren. Het mooiste bewijs van deze stelling is gelegen in het feit dat gezagsdragers van het ene niveau (het Vlaamse, of het Belgische) gewoon kunnen overspringen naar het andere. De deelstaatparlementen zijn gewoon de mandaatmachine van de kaste om zo de persoonlijke tegenstellingen onder zijn leden die te ambitieus zijn op te lossen of te bevriezen.

Verder zou men ook kunnen stellen dat het toch wel zeer ver gezocht is om de onderdrukking van Vlaanderen door Wallonië louter toe te schrijven aan de domheid, ja bijna achterlijkheid van onze Vlaamse elite. Is er nu echt iemand die nu nog kan geloven in de inferieure intelligentie van onze Vlaamse toppolitici en topindustriëlen. Zouden zij naar 175 jaar nu nog niet gezien hebben dat er iets loos is in de verhoudingen in dit land? Wie kan daar nu nog intrappen? Neen, onze elite is niet gecastreerd, ze is gewoonweg de grootste machtsgroep binnen de Belgische kaste. Wie kan geloven dat zij zich de kaas van het brood laten nemen? Voor ons is het dus duidelijk, de tegenstander is niet de Waalse bevolking, neen het is de economische kaste. Bijgevolg ligt hier een mogelijkheid om de onafhankelijkheid te verwerven. Namelijk via de sociale strijd, komen tot een nationalistische strijd, of met andere woorden, de nationale strijd is een sociale strijd en dat over de taalgrens en volksgrens heen. We moeten de tegenstellingen, die door het transnationale kapitalisme worden aangescherpt, gebruiken om de Belgische kaste van haar macht te beroven. De transnationale, of eenvoudiger uitgedrukt de internationale kapitalist zal zich veel minder of zelfs niks gelegen laten aan de verzuchtingen van de nationale kaste. Integendeel het internationale kapitalisme zal langzamerhand de kaste ondermijnen en zo de Belgische consensus verbreken (afbreken van buffers die de botsingen tussen de gemeenschappen nu opvangen) zoals de sociale transfers.

Ook in de Vlaamse regio zullen de economische tegenstellingen toenemen. Als het vroeg of laat tot een treffen komt tussen de sociale lagen van de bevolking (te vergelijken met de strijd tegen de eenheidswet) dan is er misschien een historische opportuniteit om deze strijd te laten uitvloeien tot een onafhankelijkheidsstrijd. De Walen hebben bij de strijd tegen de eenheidswet het initiatief genomen om de strijd om te vormen tot een Waalse bevrijdingsstrijd (Renard en co) maar zijn mislukt. Door massale omkoping en financiële giften heeft de Belgische kaste toen haar greep op de staat kunnen houden. De Vlamingen waren nog te verzwakt (nasleep van Wereldoorlog II) om de gelegenheid aan te grijpen een Vlaamse staat uit te roepen. Bij volgende massale sociale botsingen, die er ongetwijfeld komen, moeten de Vlamingen die kansen grijpen om, verder dan de louter economische strijd, over te gaan tot de Vlaamse strijd. Via de sociale strijd moeten we de nationale onafhankelijkheid bemachtigen.

Eddy Hermy.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Red de solidariteit, reactionairen op de barricade voor behoud België

Posted by drietand op 3 november, 2007

In dit land zijn alle waarden omgekeerde waarden. Als voorbeeld neem ik de actie ‘Red de solidariteit’. Hier gaat het om een oproep van onze intelligentsia en onze kunstenaars om het behoud van de staat België te eisen. In bijna alle landen van de wereld waar er één of ander onafhankelijkheidstrijd is geweest, of waar die nu nog aan de gang is, stond of staat de intelligentsia en de meeste kunstenaars en al wat zich verder progressief noemt achter de onafhankelijkheidseisen.

Niet zo in dit landje!

Alles wat zich hier progressief noemt wijst de onafhankelijkheid van het volk af en pleit op de meest reactionaire wijze voor het behoud van de unitaire onderdrukkingstaat. Deze mensen die zich open en progressief voordoen staan met hun eis dicht op de lijn van de belgicistische reactionaire kliek die dezelfde bezwaren had tegen de onafhankelijkheid van Congo.

De achterliggende bezwaren tegen een onafhankelijk Congo zijn zo ongeveer dezelfde als de bezwaren die de ‘Red de solidariteit’-actievoerders nu hebben. Men is tegen het feit dat een volk zijn eigen middelen zou moeten kunnen beheren. Men is tegen het feit dat een volk zelfbeschikkingsrecht wil. Ook in het geval van de Congolese onafhankelijkheid was het voor iedereen duidelijk dat er een eind zou komen aan het stelen van andermans rijkdom. Gedaan met het stelen en transfereren van goederen en grondstoffen van Afrika naar België. Bah!, transfers… het is een Belgische ziekte.

De bende jakhalzen die het geld en de welvaart van de Congolezen nu al decennia in hun vette beurzen stopten moesten met lede ogen zien hoe hun vette winsten en hun lucratieve postjes en baantjes nu in rook zouden opgaan. Ook zij riepen de Congolezen op om zich niet in het avontuur te storten. Geen experimenten die de solidariteit tussen Congolese en Belgische burgers in gevaar kon brengen, zo luide het! Waren we niet allemaal lid van dezelfde natie? De Belgische burgerij – en vooral het koningshuis – wilden die zwarte Belgen nog wel helpen om van hun grondstoffen en hun rijkdom af te komen.

Die burgerij was verslaafd geraakt aan de rijkdom die van Afrika naar hier werd versleept. Solidair verdelen was de boodschap, de zwarten zouden het werk doen en de Belgische poenpakkers zouden de moeilijke opdracht krijgen het geld onder elkaar te verdelen. Maar die Congolezen waren jammer genoeg egoïsten die niet langer medeleven en solidariteit wilden opbrengen voor hun Belgische landgenoten. Ze gingen door met hun idiote onafhankelijkheid, ingegeven door kortzichtig eigenbelang. Was hier sprake van ‘eigen volk eerst’? Dat verfoeilijke zwarte gedachtegoed? Hun leiders waren onverantwoordelijke separatisten, en zeker die Lumumba. Maar die heeft zijn verdiende loon gekregen. Hij werd een kopje kleiner gemaakt. Het was dan ook een collaborateur gebleken. Hij had samengewerkt met de Russen. Voor het goed van het eigen volk durfde hij dat dan nog beweren. Nogal goed dat de Belgische staat ruime ervaring had opgedaan om met collaborateurs af te rekenen. Die zwarte Congolezen hebben zich desondanks toch afgescheurd. Dat mag volgens onze elite niet meer gebeuren. De kolonie Vlaanderen moet aangehecht blijven. Daarom ‘Red de solidariteit’, zo dat de geldstromen en de rijkdom verder onder het Belgische profitariaat kan worden verdeeld.

De bedoelingen van de Belgische elite zijn zuiver: Zuiver diefstal!!!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »