Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘diefstal’

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

Banksters!

Posted by vooruitgang op 23 september, 2008

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is failliet, maar de top van de bank had zichzelf beter de Dalton Brothers genoemd in plaats van Lehman Brothers, al zou dat natuurlijk de etnische achtergrond van de bank verdoezelen. In pure gangsterstijl heeft de top van Lehman nog snel een hold-up gepleegd op de kassa van de failliete bank en snel 8 miljard van de kleine spaarder ingepikt. Deze keer niet van de eigen Amerikaanse klanten, maar wel van de spaarders uit Groot-Brittannië.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, corruptie, woeker | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Inflatie is diefstal!

Posted by voorhoede op 1 april, 2008

feder2_copy.jpgWoeker en zwendel, evenals de meedogenloze verrijking op kosten en ten nadele van het volk worden met de dood bestraft.

Ons geldende recht beschermt inderdaad heel speciaal het eigendom van het individu. Een kleine diefstal wordt dikwijls in recidive onmenselijk bestraft. Daarentegen bieden onze wetten geen houvast om de grote oplichters te vatten, die met ‘kapitalistische methoden’ de ganse bevolking bestelen. Wij denken in eerste instantie aan de veroorzakers en begunstigden van de inflatie: nog nooit was het in de geschiedenis gehoord dat een gans vlijtig volk door een inflatiemisdaad, in de reusachtige omvang van de Duitse muntverwoesting, van al zijn spaargelden werd beroofd.

>

Posted in citaten, duitsland, economie, woeker | Getagged: , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »