Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘globalisering’

Nationale onafhankelijkheid = monetaire soevereiniteit

Posted by matrix1302 op 30 september, 2008

De crisis in de financieel-economische wereld breidt zich uit. Met dank aan de heren en dames van het groot-kapitaal. Dat er een ernstige crisis moest van komen stond in de sterren geschreven. Enkele krantenkoppen en titels in de pers liegen er niet om:

“Overheden pompen 6,4 miljard euro in Dexia”
“Fortis kost begroting ruim 200 miljoen per jaar”
“Belgische staat pompt 4,7 miljard in Fortis”
“Oprotpremie voor ex-CEO Fortis irriteert regering”
“Beleggers betalen gelag in crisis Fortis”
“Nood aan meer controle op financiële instellingen”
“Amerikaans reddingsplan sneuvelt, olieprijs in vrije val”
“Maatregelen nodig om speculatie te stoppen”
“Ook Russische overheid pompt geld in banken”
“Ook zwarte dag voor Latijns-Amerikaanse beurzen”
“Centrale banken pompen miljarden in de markten”
“Euro en pond vallen stevig terug door bankencrisis”

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in woeker | Getagged: , , , , , | 1 Comment »

Biodiversiteit: als de vos de passie preekt…

Posted by voorhoede op 27 mei, 2008

Een Braziliaanse man van de Huni Kuim-stam werkt op de computer tijdens de VN-conventie over biodiversiteit in het Duitse Bonn. Ruim 5.000 deelnemers vanuit de hele wereld spreken er over kwesties als de kaalslag van de regenwouden (HLN).

Posted in actua, ecologie | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Boekentip

Posted by voorhoede op 18 mei, 2008

Interview Misha Glenny: ‘Nieuwe criminelen handelen mondiaal’

10-05-2008
Door Harry Lensink

De Balkan was zijn eye opener. Als historicus en oorlogscorrespondent voor onder meer de BBC en The Guardian deed Misha Glenny (50) verslag van de etnische conflicten in voormalig Joegoslavië. Daarover publiceerde hij het standaardwerk The Balkans: Nationalism, War and the Great Powers, 1804-1999.

Waar iedereen een bloedige botsing zag van etnische en religieuze verschillen, ontwaarde Glenny daarnaast hoe leiders van verschillende facties geld en goederen uitwisselden, hoe ze een gezamenlijk belang hadden bij de oorlog. Aangezet door zijn Joegoslavische ervaringen reisde de verslaggever de afgelopen jaren de wereld af en ontdekte die kruisbestuiving tussen gangsters, ondernemers en politici ook in andere – voormalige – brandhaarden. Daarover schreef hij McMaffia: A Journey Through the Global Criminal Underworld.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, vorming, vraaggesprek | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Immigratieleugens

Posted by voorhoede op 9 april, 2008

Volgens de Amerikaanse econoom George Borjas zorgt de huidige immigratiegolf in de Verenigde Staten ervoor dat de sociale ongelijkheid toeneemt. Volgens hem vloeit de welvaart weg van de autochtone werknemers die moeten concurreren met de immigranten en gaat die welvaart naar de WERKGEVERS en anderen die gebruik maken van de diensten van immigranten. Bondig samengevat stelt hij: werknemers verliezen welvaart doordat immigranten de lonen verlagen. Werkgevers winnen doordat de lonen verlagen. Immigratie gaat dus over de keuze die een maatschappij maakt. En die keuze bepaalt de maatschappij waarin we willen leven. Voor de liberalen en de linkerzijde is het duidelijk dat immigratie nodig is om vacatures te kunnen opvullen die nu niet meer door eigen mensen uitgevoerd kunnen (willen) worden. Deze stelling toont duidelijk welke maatschappijkeuze de liberalen voorstaan. De linkerzijde volgt de keuze van de liberale burgerij gedwee.

De Amerikaanse onderzoeker Sowel stelt dat er weinig of geen beroepen zijn die geheel en al overbodig zijn. Als de migratie afneemt of teruggeschroefd wordt, dan zou dat niet leiden tot een verdwijning van bepaalde beroepen, maar zullen die beroepen opnieuw uitgevoerd worden door de autochtone bevolking maar dan tegen hogere lonen. Kortom, men kan stellen dat er nu vaak beroepen worden uitgevoerd, zoals schoonmaak- en ondersteunend verzorgingspersoneel, door immigranten. Dat wil echter niet zeggen dat er zonder migranten geen schoonmakers en dergelijke meer zouden zijn. Hij neemt het voorbeeld van Japan, waar zeer weinig arbeidsmigratie is en al die beroepen toch door eigen mensen worden uitgevoerd. Het enige verschil is dat het loon voor wat men in ons land “knelpuntberoepen” noemt in Japan merkelijk hoger ligt. Volgens Sowel zou het een goed idee zijn om eerst de oorzaak van onvoldoende arbeidsparticipatie te onderzoeken alvorens men zijn toevlucht neemt tot immigranteninvoer.

Wij moeten als nationaal-revolutionairen de winstmaximalisatie van het kapitaal en de liberale machtskaste bevechten. Het is de winstmaximalisatie en de hebzucht die als brandstof voor immigratie dient. Ofwel strijden we tegen die tomeloze win- en hebzucht en zorgen we er zo voor dat er minimale immigratie is en voor sommige groepen zelfs remigratie. Ofwel laten we in een toekomstige Vlaamse staat het patronaat en het financiële kapitaal verder aan de macht – zoals de meeste nationalistische partijen het liefst zouden willen – en zullen we verder overspoeld worden door migranten. Strijden tegen immigratie is strijden tegen het grootkapitaal en zijn woekerwinsten. De linkerzijde strijdt nooit tegen immigratie. Ze ondersteunt haar zelfs. Daardoor kan men de linkerzijde beschouwen als een objectieve bondgenoot van het financierkapitaal. Links gelooft nog steeds in het internationale karakter van de arbeidersklasse. Maar het enige dat echt internationaal werkt en bestaat is het internationale kapitaal. De natie en een revolutionair nationalisme zijn en kunnen maar de enige factoren zijn tegen dit kapitaalsinternationalisme.

Eddy Hermy
Algemeen N-SA-coordinator

Posted in amerika, japan, migratie | Getagged: , , , , , , , , | 1 Comment »

Dakloze

Posted by voorhoede op 3 april, 2008

clochardpa.jpgDe burger zoekt een kring van betekenissen met gemeenschappelijke motieven en solidaire voorstellingen. De wanden die ons moeten beschutten, worden steeds dunner in een wereld die steeds minder grenzen kent en waarin mensen op drift zijn geraakt. We maken gezamenlijk deel uit van een globaliseringsdrama: de maatschappelijke verbanden waaraan mensen bescherming ontlenen, lossen langzaam op, zonder dat er nieuwe verbanden ontstaan. Morele paniek kenmerkt de moderne mens, die zichzelf in een chaotische wereld terugvindt, als DAKLOZE. De omloopsnelheid van mensen, goederen en ideeën is steeds groter geworden en als reactie daarop is de behoefte aan ruimtelijke en mentale verankering toegenomen. De stedelijke woonomgeving speelt daarbij een voorname rol. Open steden in een wereldwijde economie zijn geen vanzelfsprekendheid. Het probleem van de elites is dat ze geen verhouding hebben gevonden tot de onzekerheid en de afsluiting die gaande is. Het is een doodlopende weg om burgers eraan te herinneren dat ze wereldburgers zijn geworden, wanneer niet tegelijkertijd wordt gezocht naar antwoorden op de behoefte aan continuïteit en gemeenschapszin”.

Tot daar een citaat van filosoof Peter Sloterdijk.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in maatschappij | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Oswald Mosley over globalisering

Posted by voorhoede op 29 maart, 2008

Posted in engeland, europa, media | Getagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »