Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘identitair’

Zuid-Vlaamse Identitairen op RBN

Posted by drietand op 30 april, 2008

Advertenties

Posted in identiteit, kalender, media | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Vraaggesprek met Aequitas et Libertas

Posted by voorhoede op 26 april, 2008

N-SA: Heilsa! Kun je je blog even voorstellen, waarvoor hij staat en waarom je de naam hebt gekozen?

A&L: “Aequitas et Libertas is ontstaan uit verveling. Ik begon gewoon videoclips te verzamelen. De blog was eerst op blogspot.com. Ik werd later uitgenodigd voor motpol.nu door een van de beheerders, die mijn blog goedvond en hij is daar sindsdien gebleven. Aequitas et Libertas werd gekozen, omdat ik fan ben van de film The Boondock Saints. Zij gebruiken Aequitas et Veritas, vandaar nam ik Aequitas et Libertas”.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in vorming, vraaggesprek, zweden | Getagged: , , , , | 2 Comments »

De Drietand

Posted by drietand op 21 april, 2008

Dit symboliseert op een perfecte wijze de politieke en identitaire strijd die we voeren tegen de liberale, individualistische maatschappij waar materialisme en commercialisme tot hoogste goed werden verheven. De Drietand symboliseert de Derde Weg: deze van de volksnationale hergeboorte, de vereniging van het volk voor bij de modernistische dogma’s van “links” en “rechts”. Deze Derde Weg geldt op politiek, economisch en sociaal vlak. Nadruk op volkscultuur, Europese beschaving, respect voor gezin, familie, volk, werkgemeenschap. De vestiging van sociale orde en rechtvaardigheid door solidarisme.

De Derde Weg en de Drietand als symbool van afkeer jegens het uitbuitende roofdierkapitalisme alsook van (de restanten van) het totalitaire en volksonderdrukkende (neo)marxisme in al haar hoedanigheden. Het karakteriseert een strijd tegen archaïsche politieke instellingen die ver verwijderd zijn van de reële noden van het volk maar ten dienste staan van lobby’s, politieke parvenu’s en de particratie.

Destijds stond de Drietand ook als symbool voor het afwijzen van het westers-liberaal-kapitalistische kamp onder leiding van de Verenigde Staten aan de ene kant, en het afwijzen van het marxistische blok onder de hoede van de USSR-Goelagstaat aan de andere kant. Deze verdeling hield op met het einde van de Koude Oorlog op het einde van de 20ste eeuw. De Drietand symboliseert evenwel ook in de 21ste eeuw de Derde Weg in de internationale (geo)politieke verhoudingen: weg van enerzijds het ouderwetse en voorbijgestreefde Atlantisme dat steunt op Europese onderdanigheid aan de Amerikanen en kapitalistische globalisering propageert, weg van anderzijds de door het islamisme geïnspireerde staten en bewegingen met hun religieus imperialisme. Voor een vrij en sterk Europees continent dat de volksculturen laat zegevieren.

De Drietand laat zich voor N-SA samenvatten in drie deviezen en drie woorden:

Vlaams – Volksnationaal – Solidaristisch
Europa – Jeugd – Revolutie
Strijd – Hoop – Ideaal

Verdere vorming.

Posted in propaganda, vorming | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Uit de krant…

Posted by voorhoede op 18 april, 2008

Italiaans extreem-rechts geeft zich een nieuw gezicht
Daniela Santanchè belichaamt de verlangens van een nieuwe generatie die zich afficheert als “de fascisten van het derde millennium”

La Croix, 13/04/2008

In het hart van de Esquilijn, een van de zeven heuvels van Rome, dat de meest kosmopolitische wijk van de hoofdstad is geworden, staat een oud administratief gebouw dat de naam van de Amerikaanse dichter Ezra Pound (1885-1972) draagt. Als stichter van de imagistische beweging was hij een zeer controversiële figuur door zijn steun aan Benito Mussolini en zijn antisemitische standpunten.

De culturele vereniging is ook een “metapolitieke” beweging, gelieerd aan de rockgroep Zeta Zero Alfa, waarvan zanger Gianluca Iannone tot de figuren behoort die een nieuw imago voor Italiaans extreem-rechts tracht te reconstrueren.

Bij het binnenkomen in de hal van het goed onderhouden Mussoliniaanse gebouw van vijf verdiepingen, ontdekt men een immense veelkleurige fresco met een hele reeks namen: Tolkien, Mishima, Evola, Lou Andreas Salomé, Leni Riefenstahl of nog Kerouac, Saint-Exupery, Tamara de Lempicka. Een tiental zalen zijn voorbehouden aan militanten van Casa Pound, waarvan er een onderdak biedt aan de webradio Bandieranera (zwarte vlag), terwijl twaalf families de appartementen bezetten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, italië | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Goldofaf – Gravé dans la roche

Posted by voorhoede op 12 april, 2008

Posted in frankrijk, media | Getagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

Vlaams Huis

Posted by voorhoede op 10 april, 2008

Posted in propaganda | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Nieuws uit de (e-)postbus: A.V.V.-fest

Posted by drietand op 6 april, 2008

Het is weer zover… Na “Friendship, Loyalty & Brotherhood” fest & de Volkse muzikale avond te Brugge vorig jaar hebben we nu het A.V.V. – Fest uit onze mouw geschud! Het zal terug doorgaan in de Yzerhoeve te Diksmuide waar het 1ste fest plaats vond. Ge kunt 7 oldschool (no rockstars) bands (Pagan, Folk, Black, Identity,Thrash, Streetrock, etc) verwachten & een Middeleeuwse Re-Enactment http://www.gezellen.be groep die het beste van hunzelf komen geven onder den Vlaamsche Vlag. Zie bijlage voor de (voorlopige -nog zonder sponsers) affiche… Wie op myspace zit kan ons vinden op het volgende adres: www.myspace.com/avvfest

Posted in kalender | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Nieuws uit de (e-)postbus

Posted by drietand op 6 april, 2008

– Verdere inlichtingen : Robert Toussaint, Secretaris, Bergenstraat 1 in 8691 Alveringem-Beveren, tel. 057 / 30.10.16. – fax. 057 / 30.17.94. Financiele steun voor het “West-Vlaams Comité van de Peene” kan men storten op reknr. 285-0339744-79 (Fortisbank).
Internet : www.mdsk.net
Men zegge het voort !!!

Posted in identiteit, kalender | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Geen assimilatie, wel terugkeer naar landen van herkomst!

Posted by reteip op 31 maart, 2008

N-SA pleit onverkort voor de terugkeer van het overgrote deel der niet-Europese vreemdelingen naar de landen van herkomst. Dit standpunt is in feite hetzelfde als wat het Vlaams Blok destijds verdedigde. Assimilatie verwerpen wij. Door het anders-zijn naar allemaal-hetzelfde-zijn terug te voeren – met de bedoeling iedereen aan elkaar gelijk te maken (assimilationisme) – is het dus per definitie niet in staat iemands anders-zijn te erkennen en te respecteren voor wat het is. Als identitairen daarentegen, denken wij dat de niet herleidbare verscheidenheid binnen de menselijke soort er juist de rijkdom van vormt. Wij willen weer zin aan het universele geven, niet door ons te weer te stellen tegen de verscheidenheid, maar door deze juist als vertrekpunt te nemen. Nieuw-solidaristische strijd houdt noch ontkenning van het bestaan van rassen in, noch het streven om ze in een allegaartje te laten samenvloeien: wij verwerpen zowel de uitsluiting als de assimilatie.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in migratie | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Derde weg!

Posted by drietand op 29 maart, 2008

De derde weg. De weg tussen liberalisme en marxisme. De weg tussen individualisme en collectivisme.

Die weg willen wij bewandelen, naar die weg willen wij zoeken. En dat is niet gemakkelijk. Het is immers veel éénvoudiger zich over te geven aan de luxe, de geneugtens van de consumptiemaatschappij dan konsekwent nationalistisch te denken en te handelen.

Solidarisme. Een nieuwe maatschappij die steunt op drie pijlers: solidariteit, subsidiariteit, tolerantie. Een maatschappij wars van liberaal of marxistisch materialisme. Een moeilijk te verwezenlijken ideaal. Het kommunisme immers steunt op de dictatuur van tanks en Stalin-orgels. Het kapitalisme steunt op de moeilijk te doorbreken traditie van de gevestigde wanorde. Beide materialistische, anorganische systemen.

Het solidarisme, dat is de derde weg. Maar niet alleen een derde weg naast twee systemen. Maar ook een weg naast de twee vertegenwoordigers van die systemen. De derde weg is immers voor alles een Europese weg. Wij vechten immers voor een vrij Europa, van Portugal tot de Oeral, waar “geen vreemden tot heersers” zijn. Geen vodka-cola Europa, maar een Europees Europa! Solidarisme is een Europese strijd. Een strijd voor onze eigenheid, voor onze ‘roots’. Het is dus een nationalistische strijd.

Revoluties. Echte revoluties die de hele samenleving veranderen zijn voor alles culturele revoluties. En zulke revoluties worden geschraagd door minderheden. En elk element van die minderheden heeft in zich een kleine revolutie uitgevochten.

Wens je de wereld te veranderen begin dan bij jezelf.

Uit: “De Vrijbuiter”, 1986.

Posted in citaten, links-rechts | Getagged: , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

0 % racisme, 100 % identitair

Posted by drietand op 29 maart, 2008

Posted in identiteit, media | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Een Kameroenees praat over illegale migratie

Posted by voorhoede op 26 maart, 2008

Posted in afrika, media, migratie | Getagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Europa der Volkeren!

Posted by drietand op 15 maart, 2008

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | Leave a Comment »

De liberale dictatuur

Posted by drietand op 13 maart, 2008

Ons land is op de vingers getikt door het Comité tegen Rassendiscriminatie. Dat is één van de vele onderafdelingen van de nieuwe wereldregering, beter gekend als de Verenigde Naties.

Wat hebben die (door niemand verkozen!) bureaucraten nu weer ontdekt in dit onzalige land, zult u zich afvragen? Wel, ze hebben ontdekt dat er in ons land – en meer bepaald in Brussel en de Rand – een wooncode werd ingevoerd. Men moet namelijk blijk geven van de wil om de streektaal te willen leren of die taal al machtig te zijn als men een stuk grond wil kopen of een sociale woning wil krijgen. Dat deze wooncode juist bedoeld is om een minderheid (Vlamingen) te beschermen tegen een verdrukkend imperialisme van Franstaligen (met veel geld) is daarbij lichtjes over het hoofd gezien. De autochtone bevolking mag gerust gediscrimineerd en verwaarloosd worden, als inwijkelingen maar geen strobreed in de weg worden gelegd. Van zodra men eisen stelt die vreemdelingen of het nu Franstaligen zijn of Hottentotten enige verplichting oplegt staan de liberale VN-bureaucraten op hun achterste poten.

Ook protesteren de VN-grapjassen tegen het feit dat er in onze gevangenissen te veel allochtonen zijn opgesloten. Het aandeel van vreemdelingen in onze gevangenissen ligt te hoog volgens hen. Dat heeft niks te maken met de hogere criminaliteit bij allochtonen, volgens hen maar met puur racisme. In feite zegt het Comité tegen Rassendiscriminatie simpelweg dat onze rechtbanken en onze politiediensten vol racisten zitten. Want wie sluit al die brave allochtone mensen op in die gevangenissen? Toch onze magistratuur veronderstellen wij? Maar dat blijkt nu totaal verkeerd volgens de VN. Vrijlaten die handel is de boodschap.

Ook illegalen mogen niet meer opgesloten worden in gevangenissen, zelfs als die gevangenissen opvangcentra heten en helemaal geen gevangenissen zijn. Moeten we nu bang zijn dat onze gevangenissen leeg zullen lopen en dat onze opvangcentra overbodig zullen worden? Geenszins!

Het Comité tegen Rassendiscriminatie formuleert ook voorstellen om de echte criminelen en boosdoeners in ons land aan te pakken en bij wijze van voorbeeld ook op te pakken. De echte criminelen zijn namelijk de oorspronkelijke bevolking die steevast weigert om die arme, onschuldige vreemdelingen op te nemen in onze samenleving en hen liefelijk te vertroetelen. En wie zijn die stoute mensen? De plaatselijke racisten! Volgens het Comité tegen Rassendiscriminatie moeten er wetten worden aangenomen die racistische partijen buiten de wet kunnen stellen. Met andere woorden, men moet partijen (en dus partijleden) in de gevangenissen kunnen smijten, omdat ze onverbeterlijke neigingen hebben om het eigen volk te verkiezen boven (te) veel volk. In de oude communistische staten sloot men je nog op in psychiatrische instellingen als men afwijkend gedrag vertoonde, maar de nieuwe communisten van de VN vinden dat maar slappe thee. In de gevangenissen met die eigen volk eerst-dissidenten!

Je moet de juiste mensen opsluiten, vindt de VN-kliek. En wie past er het best in deze gevangenissen?

Dat zijn de mensen die eigen familie of volk verdedigen.
Dat zijn de mensen die zich niet willen laten verdrukken.
Dat zijn de mensen die de liberale nieuwe wereldorde haten.
Dat zijn de mensen die de nationale staat weer in ere willen herstellen.
Dat zijn de mensen die zich niet willen laten bestelen en beroven.
Dat zijn die vervloekte nationaal-revolutionairen.

Zij hebben niet het recht zich te manifesteren, zegt het Comité tegen Rassendiscriminatie. Neen, zulke mensen moeten worden geliquideerd!!!

Zullen wij ons zo maar laten doen? Neen, wij zullen ons organiseren! Neen, wij zullen ageren! Wij zullen de nationaal-revolutionaire strijd propageren!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mengcultuur? Neen, bedankt!

Posted by voorhoede op 13 maart, 2008

Posted in propaganda, zweden | Getagged: , , , | Leave a Comment »