Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘israël’

60 jaar Israël – 60 jaar terreur – 60 jaar moord op een autochtoon volk

Posted by Kris Roman op 25 mei, 2008

Israël bestaat 60 jaar. Weinig reden tot vieren. Om een volk een land te geven heeft men een ander – autochtoon – volk verjaagd. Bij de stichting van deze staat werden in het begin bijna 250 dorpen gewoon met de grond gelijk gemaakt. Duizenden autochtone inwoners, onder wie velen gewone burgers, kwamen om. Vrouwen en kinderen werden zeker niet gespaard.

Elk volk ter wereld heeft recht op zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid mag andere volkeren niet schaden. De zelfstandigheid van Israël heeft geleid naar een genocide op een ander volk.

Bekijk de gevolgen van de Israëlische terreurmachine en bepaal voor uzelf of Israël een bondgenoot is.

Kris Roman
Hoofdcoördinator Euro-Rus
Coördinator N-SA

www.eurorus.org

Gedood door Israëlische chemische wapens:

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in actua, israël | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

VRT heeft verdediger zionistische dictatuur in beheerraad

Posted by voorhoede op 7 mei, 2008

De Raad van Bestuur van de VRT heeft een nieuw bestuurslid. Het betreft de heer Marinower, die zal zetelen namens de Open VLD. Mijnheer Marinower is een fervente zionist. Dat is naar zijn eigen zeggen zowat het enige wat hij als jood gemeen heeft met de andere joodse fracties in ons land. Dat én de strijd tegen het antisemitisme natuurlijk.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, israël, media | Getagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

Welkom bij de ‘rechtvaardige generatie’

Posted by drietand op 23 april, 2008

Ultraorthodoxe joodse meisjes en jongens in Israël, maar ook in de rest van de wereld (dus ook in België), laten voor zij huwen met een mogelijke partner eerst onderzoeken of ze genetisch compatibel met elkaar zijn. Daarvoor contacteren ze een speciaal centrum in de VS: Dor Yeshorim, de ‘rechtvaardige generatie’ genaamd. Dit centrum onderzoekt de bloedstalen van de aanstaande partners om te kijken of geen van beide huwelijkspartners afwijkingen vertonen of ziektes in zich dragen. Alleen als het centrum bevestigt dat er geen genetisch probleem is, krijgen zij de toestemming om met elkaar te huwen, anders moeten zij op zoek naar een nieuwe partner. Die genetische selectie voor het huwelijk is de joods-orthodoxe methode om zwaar gehandicapte kinderen uit te sluiten.

In Israël heeft men er geen probleem mee dat deze praktijken doen denken aan programma’s voor genetisch onderzoek zoals deze van in het Derde Rijk. Smerige nazimethodes zeggen de antifascisten. Maar de rabbijnen zien er geen graten in. In het ‘beloofde land’ wordt het niet als immoreel ervaren als men kan voorkomen dat er gehandicapte kinderen worden geboren.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, israël | Getagged: , , , , , , | 2 Comments »

Eroev of Joods obscurantisme

Posted by voorhoede op 12 april, 2008

Wist u dat de er in de stad Antwerpen een symbolische omheining is en dat er zelfs een persoon is die over die omheining waakt? Die persoon is mijnheer Kornfeld en hij is voorzitter van de eroev.

Wat is deze eroev? Het is een allegorische muur die het voor orthodoxe Joden mogelijk moet maken om op de sabbat voorwerpen te dragen buiten de huismuren. Want het dragen van voorwerpen of het tillen van voorwerpen is op de sabbat verboden voor gelovige Joden. Dat wordt zo voorgeschreven in de Sjoelchan Aroech. Dat is een verzameling religieuze regels die stipuleert dat men enkel dingen mag dragen op de sabbat als dat binnen de omheining is van vier muren of als men een al dan niet ingebeelde omheining rond een stad heeft. Die ingebeelde omheining moet dan wel sluitend zijn. De stad heeft al voor een stuk een natuurlijke omheining, die loopt langs de Schelde in het westen over de dokken in het noorden, de spoorweg naar Nederland in het oosten en uiteindelijk de verhoogde spoorwegberm in het zuiden.

Als er echter gaten in de verbeelding zitten, dan moeten die worden gedicht door een echte omheining. In Antwerpen heeft de Joodse gemeenschap dat opgelost door draden te spannen daar waar de verbeelding niet toereikend is. Volgens mijnheer Kornfeld bestaat die muur al sinds 1902 en het is de oudste ter wereld. Om deze illusie van omwalling staande te houden heeft de Joodse gemeenschap op 39 plaatsen rond Antwerpen bedradingen aangebracht om zo de eroev waterdicht te maken. Let wel er is daar op geen enkel ogenblik een vergunning voor gevraagd, maar dat zal wel niet hoeven voor droommuren. Maar het kan nog straffer: telkens als er storm is geweest, aldus mijnheer Kornfeld, dan gaat de politie kijken of er geen mankementen zijn aan de afspanning, want we kunnen op de politie en de brandweer van Antwerpen rekenen zegt de eroev-voorzitter. Zelfs de NMBS en het ministerie van Openbare werken zorgen voor het onderhoud van de droomdraad.

Toen in 1971 de muur niet meer potdicht was vanwege het feit dat er veranderingen waren in het Antwerpse wegennet hebben alle instanties geholpen om de Israëlitische gemeenschap Machsike Hadass aan een nieuwe afsluiting te helpen. De zaak is nu weer potdicht en de Joodse gemeenschap kan nu op sabbat pakjes dragen zoals u en ik. Dat mensen denkbeeldige muren maken, het stoort ons niet. Maar dat overheidsinstanties die obscure praktijk ondersteunen en zelf mensen ter beschikking stellen om die obscure praktijk in stand te houden gaat toch elke verbeelding te boven. Stel je voor dat een Antwerpenaar aan het stadsbestuur zou gaan vragen om zijn droomkasteel dat ergens in de Antwerpse geestelijke ruimte ligt netjes te gaan onderhouden als hij bijvoorbeeld op reis is. Die persoon zou waarschijnlijk in een inrichting voor mentaal gestoorden worden opgeborgen.

Natuurlijk zijn er voordelen verbonden aan die Joodse muren. Het mooiste voorbeeld kan men natuurlijk in Israël waarnemen. De Joodse staat bouwt overal muren. Zo kunnen Joodse soldaten ook op de sabbat met een uzi of een granaatwerper over straat lopen om – als de kans zich voordoet – een Palestijnse vrouw of een Palestijns kind af te knallen. Sabbat in Israël blijft altijd een beetje feesten op die manier. Maar wij moeten ons toch de vraag stellen of er ook geen gevaren schuilgaan achter die muur. Hij mag dan wel een allegorische muur zijn, maar toch kunnen simpele geesten beïnvloed raken door die tovenarij. Neem het geval van VB-kopstuk Dewinter Hij loopt nu al maanden elke stad af om te verhalen over de bizarre gewoonten die de moslims er op na houden. Hij wil geen moskee of andere religieuze symbolen meer zien die niet voldoen aan het rationele Europese verstand en begripsvermogen. Maar hij is wel bevriend met mensen die geloven dat Antwerpen over een spookmuur beschikt die goddelijke krachten uitstraalt. Zou het kunnen dat hij behekst is door de esoterische en allegorische stralen van de onzichtbare eroev? Er zijn mensen van minder zot geworden!

Eddy Hermy
Algemeen N-SA-coördinator

Posted in actua | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Holocaust of holocash?

Posted by voorhoede op 21 maart, 2008

De laatste weken en maanden deed het blaadje Joods Actueel (voordien: Belgisch Israëlitisch Weekblad) zijn naam alle eer aan, want het was niet weg te branden uit de actualiteit. Joods Actueel wordt graag gelezen, gaande van extreem-links (Antifascistisch Front) tot extreem-rechts (Vlaams Belang). De storm rond het blaadje is intussen wat geluwd. Toevallig of niet, hebben vorige week onze “volksvertegenwoordigers” in de Commissie Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap in België 100,6 miljoen euro uitgekeerd aan holocaustslachtoffers en hun nabestaanden. 35,2 miljoen euro daarvan ging naar particulieren en de rest naar de Stichting van het Jodendom van België. Misschien is dat de reden waarom de stemmingmakerij over “antisemitisme” in de media (voorlopig) geluwd is? Verhofstadt heeft daarmee overigens een van zijn laatste politieke beloftes waargemaakt…

Er is de laatste tijd gemor onder de joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. “Sorry dat we het overleefd hebben”, stond op plakkaten die betogers in Israël vorige zomer meedroegen. Een derde van de naar schatting 280 000 overlevenden (een betwistbaar aantal, zie verder) leeft daar nu in armoede. Pensioenen, medische basiszorg en voedsel vormen voor hen dus een probleem. Hoe is dat nu mogelijk, zal de nuchtere waarnemer zich afvragen? Waar zijn die herhaalde transfers van het Duitse “dadervolk” – en zijn Europese “medeplichtigen” – aan het Israëlische “slachtoffervolk” naartoe gegaan? Het antwoord op deze en andere vragen is te vinden in de werken van een bekende Joods-Amerikaanse politicoloog: professor Norman Finkelstein. We denken in het bijzonder aan De Holocaust-industrie en De drogreden van het antisemitisme. De auteur maakt een cruciaal onderscheid tussen wat hij de (feitelijke) historische “nazi-holocaust” en de (vertekende) ideologische “Holocaust” noemt. Hij stelt niet alleen het aantal effectieve joodse slachtoffers ter discussie, maar ook de manier waarop geld aan de handen van de officiële joodse organisaties blijft “kleven” en dus helemaal niet bij de overlevenden of nabestaanden terechtkomt. Daarnaast verwijt hij die organisaties – lobby’s of elites – dat ze joodse en niet-joodse mythomanen de hand boven het hoofd houden. Dat hebben we onlangs nog in eigen land kunnen vaststellen.

De Holocaust-industrie chanteert volgens Finkelstein regeringen, plundert economieën, hersenspoelt jongeren en weigert andere genociden op gelijke hoogte met de “judeocide” te plaatsen. De vervolging van het uitverkoren joodse volk zou “uniek” zijn. Om de relevantie van haar optreden te benadrukken moet de Holocaust-industrie ook op tijd en stond natuurlijk bewijzen dat het “antisemitisme” (weer) is toegenomen. “Terwijl de Holocaust-industrie met cijfers speelt om haar schadevergoedingsclaims op te voeren, bespotten antisemieten vol leedvermaak de ‘joodse leugenaars’ die zelfs hun doden ‘versjacheren’. Door dit gegoochel met cijfers zuivert de Holocaust-industrie, hoe onbedoeld ook, het blazoen van het nationaal-socialisme. Raul Hilberg […] stelt het aantal vermoorde joden op 5,1 miljoen. Maar als er nu nog 135 000 voormalige dwangarbeiders in leven zijn, zouden ongeveer 600 000 de oorlog moeten hebben overleefd. Dat is ten minste een half miljoen meer dan meestal wordt aangenomen. Men zou dan dit half miljoen moeten aftrekken van het aantal van 5,1 miljoen vermoorde mensen. Niet alleen wordt het aantal van ‘6 miljoen’ daardoor moeilijk verdedigbaar, maar ook komen cijfers van de Holocaust-industrie dan al gauw in de buurt van die van de Holocaust-ontkenners. Bedenk dat nazi-leider Heinrich Himmler in januari 1945 de totale kampbevolking op 700 000 stelde en dat, volgens Friedlander, in mei 1945 ongeveer een derde van hen was omgekomen. Maar als de joden slechts 20% van de kampbevolking uitmaakten en, zoals de Holocaust-industrie veronderstelt, 600 000 joodse gevangenen het einde van de oorlog hebben gehaald, moeten ten volle 3 miljoen gevangenen hebben overleefd. Volgens de berekeningen van de Holocaust-industrie konden [sic] de situatie in de concentratiekampen helemaal niet zo gruwelijk zijn geweest; in feite moet men zelfs een opmerkelijk hoog vruchtbaarheidscijfer en een opmerkelijk laag sterftecijfer veronderstellen. Doorgaans wordt gesteld dat de Endlösung een ongekend doelgerichte, als een lopende band opgezette, industriële uitroeiing was. Maar als vele honderdduizenden joden deze zouden hebben overleefd, zoals de Holocaust-industrie lijkt te veronderstellen, dan was de Endlösung uiteindelijk niet zo ‘efficiënt’. Het zou dan een soort bijkomende aangelegenheid zijn geweest; precies wat de Holocaust-ontkenners aanvoeren. Les extrêmes se touchent”(1).

De Holocaust-industrie moedigt zoals gezegd mythomanen aan en beschermt hen. Ze ziet hun verzinsels als “leugentjes om bestwil”. Dat was hier onlangs nog het geval met een gekke Joods-Amerikaanse professor, Marcel Kalmann. Die laatste beschuldigde een Brugse kelner van “antisemitisme” en haalde terloops de hele Brugse horeca en politie door het slijk. De professor bleek een leugenaar, maar niettemin waren alle media gretig om het bericht uit Joods Actueel over te nemen. De valselijk beschuldigde kelner kreeg nauwelijks een recht van antwoord. Het onderzoek heet “lopende” te zijn. Lees: de beschamende vertoning wordt een doofpot-operatie naar goede Belgische gewoonte. Een ander geval was dat van de “Joods-Belgische” schrijfster Misha Defonseca, wier boek L’incroyable histoire vraie d’une rescapée de la Shoah vorig jaar werd verfilmd als Survivre avec les loups. In die verzonnen “autobiografie” doet ze het relaas van de zoektocht naar haar ouders in Auschwitz en van haar leven in een roedel wolven. Misha Defonseca heet in werkelijkheid echter Monique De Wael en daarmee is alles gezegd. Ze komt daarmee in het rijtje van andere bekende mythomanen, zoals Binjamin Wilkomirski of Jerzy Kosinski. Ook Elie Wiesel staat erom bekend dat hij een historisch onderwerp als de holocaust graag met de nodige “literaire vrijheid” behandelt. “Let tot slotte eens op het patroon: Wiesel en [Israël] Gutman steunden [Daniël] Goldhagen; Wiesel steunde Kosinski; Gutman en Goldhagen steunden Wilkomirski. Verbind de spelers met elkaar: dit is Holocaust-literatuur. […] Hoe rechtvaardig je in een samenleving die verzadigd is met de Holocaust, nog meer musea, boeken, activiteiten, films en programma’s dan door de smoes van Holocaust-ontkenning te verzinnen?”(2).

“Mijn ouders vroegen zich vaak verwonderd af waarom ik zo verontwaardigd was over de falsificatie en exploitatie van de door de nazi’s gepleegde genocide. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat de genocide wordt gebruikt om de criminele politiek van de Israëlische staat en de Amerikaanse ondersteuning daarvan te rechtvaardigen. Ook is er sprake van een persoonlijk motief. Ik geef waarachtig om de herinnering van de vervolging van mijn familie. De huidige campagne van de Holocaust-industrie om Europa geld af te persen in de naam van ‘behoeftige slachtoffers van de Holocaust’ heeft de morele status van hun martelaarschap doen verschrompelen tot die van het casino van Monte Carlo. Los van deze kwesties echter blijf ik ervan overtuigd dat het belangrijk is om de integriteit van het historische verslag te behouden en daarvoor te strijden. […] Te veel openbare en particuliere middelen zijn geïnvesteerd in de herinnering aan de nazi-genocide. Het grootste deel van de productie is waardeloos en niet zozeer een eerbewijs aan het joodse lijden maar eerder aan de joodse overdrijving”(3). Wij kunnen Norman Finkelstein in zijn moedige streven naar objectiviteit alleen bijtreden. Lafheid is immers – helaas! – een handelsmerk van veel academici en politici. Het extreem-rechtse Vlaams Blok heeft in 1995 de u-weet-wel muilkorfwet gestemd en was achteraf verwonderd dat het zélf het slachtoffer werd van een andere muilkorfwet… Eén boek van Finkelstein lijkt ons dan ook nuttiger in de strijd dan twintig of dertig jaar partijpolitiek vegeteren (en collaboreren). De Holocaust-industrie is immers “actueler” dan ooit.

Voetnoten

(1) FINKELSTEIN, N., De Holocaust-industrie. Bespiegelingen over de exploitatie van het joodse lijden. Verso, Londen/New York, 2000, p. 109-110.
(2) Ibid., p. 60.
(3) Ibid., p. 11.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , , | 10 Comments »

Neoliberale provocateur Wilders aan het werk…

Posted by reteip op 28 januari, 2008

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft een “anti-islam film” gemaakt. Bedoeling is de islam als religie verder te provoceren en het anti-islamisme in Nederland (en de rest van Europa) verder te verspreiden tot glorie van het zionisme en de Amerikaanse neocons. De extremist Wilders staat er overigens om bekend dat hij bijzonder goede contacten onderhoudt met Tel Aviv en regelmatig aan te treffen is op de Israëlische ambassade. Dit is geen “extreem-rechts” verzinsel maar werd bevestigd door enkele ex-partijgenoten van de liberale VVD. Wilders wil met deze film de hetze in Europa warm houden tegen de islam, destijds ingezet met de beruchte Mohamed-cartoons in een Deens neocon-blad en nadien gevolgd door o.a. de subversieve organisatie SIOE met haar –gelukkig mislukte- betoging in Brussel op 11 september 2007. De Nederlandse overheid vreest dat er een gewelddadige reactie komt vanwege de islamitische vreemdelingen in Nederland en houdt rekening met boycotacties en ontruiming van ambassades in islamitische landen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, duitsland, islam, nederland | Getagged: , , , , , , , , , , | 9 Comments »

De pan-Arabische Baathpartij en het nationalistisch verzet in Irak

Posted by drietand op 21 november, 2007

De Baath-partij, officieel de Socialistische Partij van de Arabische Herrijzenis, werd op 7 april 1947 in Damascus gesticht, toen een basistekst werd aangenomen en een uitvoerend comité van de partij werd aangesteld. De stichters van de Baath – namelijk Michel Aflaq (een Grieks Orthodox-christen), Salah al-Din Bitar (een soennitische moslim) en Saki Arsuzi (een sji’itische moslim)- waren in de jaren ’30 westers geschoold. De basis van de Baath werd gelegd in de vroege jaren ’40 in Damascus in en rond de beweging van Aflaq en Salah die demonstraties organiseerden tegen de Britse aanwezigheid in Irak en voor de steun aan de regering van Rashid Ali al-Kailani. De belangrijkste leider werd evenwel Aflaq. De Baath-partij streeft sinds haar oprichting naar een nationale Arabische Staat, steunt vrijheidstrijd tegen kolonialisme en zionisme, en op economisch vlak verdedigt de partij een niet-marxistisch socialisme. Vooral het verzet tegen het kolonialisme, gebaseerd op een regeneratie van het gemeenschappelijk Arabisch erfgoed, bepaalde het wezen van de Baath. De Baath zou haar verspreiding buiten Syrië pas in 1948 kennen, na de stichting van Israël op Palestijns grondgebied. De Baath trok/trekt vooral mensen uit de religieuze minderheden aan, omdat de partij seculier is. Alhoewel Aflaq en Bitar het communisme verwierpen, aanvaardden ze wel het Leninistisch principe van organisatie via een voorhoede-elite. Toelating van lidmaatschap van de Baath-partij gebeurde uiterst selectief, vooral op hoger niveau. Kandidaten moesten worden voorgesteld door een lid en slagen in een rigoureuze initiatieperiode van minstens twee jaar alvorens lid te kunnen worden. De Baath-partij heeft steeds getracht het lidmaatschap te beperken tot de ideologisch gevormden en overtuigden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in arabië, geopolitiek | Getagged: , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Over het racistisch imperialisme met de naam ‘zionisme’…

Posted by drietand op 1 oktober, 2007

Sommige rechtse “nationalisten” menen de staat Israël als een “voorpost van de Europese beschaving” te moeten beschouwen, meestal gemotiveerd vanuit een primaire haat tegen alles wat met islam en de Arabieren te maken heeft. Dat zelfs rechtse volksnationalisten zich tot dit bedenkelijk discours bekennen is op z’n zachtst gezegd verbazend. Israël heeft in de verste verte niets te maken met de christelijke en heidense wortels van Europa of met de Europese volksculturen. Zionisme (steun aan het concept van de Israëlische staat als thuisland van de joden) is imperialistisch en racistisch van aard, van in den beginne tot op de dag van vandaag. De creatie van de staat Israël is één van de grootste staatkundige blunders van de 20ste eeuw geweest, het zorgt al bijna 60 jaar voor voortdurende politieke conflicten op internationale schaal, voor geweld en oorlog. Bovendien is het bestaan van Israël op geopolitiek vlak schadelijk voor de Europese belangen. Niettemin moet hierbij vermeld worden dat het afwijzen van zionisme niet mag ingegeven zijn door of verward worden met jodenhaat. Het kan ook niet de bedoeling zijn om van de vele jodenvervolgingen in Europa doorheen de eeuwen een rechtvaardigingsgrond te zoeken voor het zionisme. De onderstaande tekst verschaft een zicht op het ontstaan en wezen van het zionisme, ter scholing van jonge nationalistische militanten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in geopolitiek, israël | Getagged: , , , , , , | 6 Comments »