Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘opportunisme’

De huidige politieke klasse moet weg!

Posted by drietand op 10 januari, 2008

De komende tien jaar zullen heel belangrijke jaren worden voor ons land en voor Europa. In de meeste Europese landen – maar zeker in Vlaanderen – is er een immens probleem dat men nu al als het vergrijzingdrama omschrijft. In vele van onze landen is de bevolking drastisch aan het verouderen en is er ten gevolge van de massale toepassing van anticonceptie en van abortus een tekort ontstaan aan jonge mensen.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in politiek | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

B Plus: de Belgische kaste vecht om behoud privileges

Posted by drietand op 1 december, 2007

De surrogaat-Belgen van B Plus zijn uit hun krammen geschoten. Zij eisen dat de eenheid van het land in eer wordt gehouden. De verzameling echte Belgen omvat zo wat de staalkaart van wat de huidige machtskaste uitmaakt. Op het eerste zicht zullen veel mensen in Vlaanderen spontaan glimlachen als ze de neo-Belgen goed bekijken. Er zullen zelfs mensen zijn die meewarig het hoofd zullen schudden, als ze oude krokodillen als oud-premier Martens of de roze-rode Freddy Willockx zien die zich uitsloven in Belgische patriottische strijdlust. Maar het zou verkeerd zijn om deze mensen zomaar weg te lachen. Zij zijn namelijk de buiksprekers van de verborgen machtskaste die de Belgische staat als een exploitatiegebied ziet.

Inderdaad de B-Plussers en de mensen van BUB zijn de vooruitgeschoven pionnen van de echte machthebbers in dit land. En deze machthebbers zijn niet het Waalse volk. Neen, de machtskaste is de uit Vlamingen en Walen samengestelde Belgische bezettingsmacht. Vlaamse en Waalse belangengroepen wel te verstaan, belangengroepen en geheime comités die nu al meer dan 175 jaar onze bevolkingen uitbuiten en onderdrukken. Het is een amalgaam van groepen en personen, gaande van de grootbankier over vakbonds- en ziekenfondsbeheerders, tot en met de bazen van de grootste ondernemingen in dit land. De bestaande partijen met hun vetbetaalde politici hebben de taak de boel zo veel als mogelijk bij elkaar te houden. Kwestie van het massale geld dat de NV België genereert, en waar vooral Vlaamse werkende mensen aan bijdragen, constant te kunnen afleiden naar de machtskaste. De machtskaste is België!

De miljardentransfers, van vooral Vlamingen, worden niet getransfereerd naar een anoniem Wallonië, neen, ze worden getransfereerd naar de zakken van een Belgisch amalgaam van uitbuitende belangengroepen. Elke euro die getransfereerd wordt is bestemd om via consumptieve transacties afgeleid te worden naar het Belgische netwerk van die belangengroepen.

Dat er soms bitsige ruzie ontstaat binnen deze machtskaste is evident. Elke groep wil altijd meer geld en macht naar zich toetrekken. Daarom ook de langdurige regeringsformatie. Bepaalde leden van de Belgische kaste zouden meer macht en meer geld willen. Zeker nu er internationaal een ernstige economische crisis dreigt, moeten de binnenlandse belangen en winsten veiliggesteld worden. De verliezen op internationaal niveau wil men compenseren door de uitbuiting in het eigen land optimaal op te drijven. Daar draait in hoofdzaak de onenigheid tussen de politieke knechten van de machtskaste over. Voor de machtskaste is het binnenland (België) het belangrijkste land. Zij hebben hier bijna een monopolie om die staat leeg te melken. Het zal niet meer lang duren voor de machtsgroepen een consensus zullen bereiken. De consensus zal zijn dat men niet bereid is om de NV België op enigerlei wijze schade te berokkenen. Als de financiële voordelen die de staat België betekent weer duidelijk gesteld zullen zijn voor de verschillende fracties die deel uitmaken van het Belgische conglomeraat, dan is de verzoening evident. Het is daarom dat de zoete broodjesbakkers zoals Wifried Martens en zijn rode slippendrager Willockx hun paringsdans met B Plus aan het opvoeren zijn. Zij willen de Belgische roversbendes duidelijk maken, dat poen pakken veel interessanter is dan onderling gekibbel. En daarom ook dat een oud-revolutionair (“geef ons wapens!”) Martens met zijn broek naar beneden mag oproepen tot Belgische eenheid. Martens is tenslotte de man die op iedere eind van een tunnel, een licht ziet. Zelfs als die Vlaamse tunnel onder het moeras van de Belgische staat versmacht wordt.

Eddy Hermy,
Algemeen N-SA-coördinator

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »

LDD of de overnameraid op het VB middenkader

Posted by drietand op 24 november, 2007

Het is al een tijdje zonneklaar, het door de leiding van het VB zo fel nagejaagde fata morgana van een Forza Flandria met Lijst Dedecker is aan het uitlopen op een forse overnamepoging door LDD van mandatarissen en bestuursleden van het VB. Voor het eerst reageert de voorzitter van het VB op de vijandelijke overnamepogingen in een commentaarstukje onder de titel “Eén Vlaams-nationale partij!” De voorzitter van het VB heeft nu opeens ontdekt dat zijn zo begeerde ex-Forzalief Jean-Marie niet al te zuiver in de leer is. Volgens de voorzitter van het VB is Jean- Marie geen echte separatist, neen hij is een draaikont. En met draaikonten wil het VB niks te maken hebben. Dat moet zeer verwarrend zijn voor de achterban van het VB. Vermits men daar al lang gewend is geraakt aan allerlei soorten draaikonten, of het nu Antwerpse zijn of Oostendse.

 

Na dat men al jaren Dedecker in de partij heeft opgevoerd als een echte compagnon de route inzake Vlaams onafhankelijkheid is hij dat nu plots niet meer. Na dat men het extreem ultraliberalisme van Dedecker ook in het VB is gaan promoten beroept de partij zich plots op een sociale reflex die bij LDD zou ontbreken maar hoog in het vaandel van het VB zou prijken. Nochtans is ook Dedecker sociaalvoelend want hij zegt dat hij voor het proletariaat is maar tegen het profitariaat. Met andere woorden, hij is voor het proletariaat als die braaf zijn, en hij is tegen hen als dat proletariaat de ultraliberale lusthof in vraag stelt. Is dat niet krek hetzelfde van wat het VB al jaren zegt? De voorzitter van het VB zegt dat zijn partij tegen een verdere invoer van immigranten is, en dat LDD daar een voorstander van is. Maar is het niet zo dat ook op het laatste sociaaleconomisch congres van het VB gepleit wordt om hoog opgeleide vreemdelingen in te voeren? Dat mogen er gerust enkele duizenden zijn volgens het VB, meer bepaald 10000 per jaar volgens de tekst van het congres.

 

Zeer verwarrend allemaal voor de militant en het middenkader. Kontdraaierij is een aparte discipline, en het werkt alleen maar zo lang het in donkere kamertjes gebeurt. Van zodra men die sport in het open daglicht van de politieke realiteit wil beoefenen kan het alleen maar leiden tot gewrichtsreuma. Als dan je object van je verleidingskunst (LDD) op een mooie dag besluit om er met de meubels vanonder te trekken vermits hij zo een beetje uitgekeken is op je kont dan rest je verder niks dan op de blaren te zitten. Nu je mensen oproepen om niet op de kontdraaierij van Dedecker in te gaan vermits het geen authentieke kont is maar een draaikont zal niet veel zoden aan de dijk brengen. Nu een beroep doen op de echte militanten is natuurlijk een beetje gênant, na dat de partij op vraag van onder andere Dedecker en zijn pion Jurgen eerst die echte militanten op een zijspoor heeft gezet. Heeft Dedecker niet meermaals gezegd dat hij wel een verbond met de partij of zelfs een lidmaatschap van de partij zag zitten als toch maar die kwaadaardige extremisten uitgezuiverd werden. En voor Jean-Marie zijn alle niet recupereerbare Vlaams Belangers nu extreemrechtse fascisten. Jean-Marie zijn tactiek was goed uitgekiend, er voor zorgen dat de VB-leiding zijn eigen achterban afslacht.

 

Schitterende gevechtstechniek moet ik zeggen. De leiding van het VB is zo makkelijk te manipuleren. Als links crapuul of in het geval van Dedecker extreemliberaal crapuul ergens een of andere extremist meent te weten in de partij, dan is de leiding van de partij er als de kippen bij om daar iets aan te doen. Snel, snel worden er een paar extremisten opgespoord om de linkse speurders en de liberale zeuren tevreden te stellen. Op congressen worden de eigen militanten dan nog eens fors uitgemaakt voor extremistische parasieten, ten behoeve van de verruimers en de tafelschuimers. Na 20 jaar zijn er geen extremisten meer over, maar is ook je blikje militanten opgedroogd.

 

God verhoede dat ooit de partijsubsidies verminderen door een electorale uppercut. Want veel van de vernieuwers zijn het niet gewoon om de handen uit de mouwen te steken zonder betaling.
En de oude extremisten zijn geliquideerd. Wat je overhoudt zijn mandatenzoekers, en die zijn zoals Frank Vanhecke nu moet ondervinden allesbehalve trouw. Deze mensen zijn niet op de eerste plaats Solidarist of Vlaams-nationalist, maar wel carrièrist. En als je de partijpolitiek goed bekijkt… Wie kan dan de eerste steen smijten zonder hem zelf in het oog te krijgen?

 

Eddy Hermy,
N-SAcoördinator

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | 21 Comments »

Red de solidariteit, reactionairen op de barricade voor behoud België

Posted by drietand op 3 november, 2007

In dit land zijn alle waarden omgekeerde waarden. Als voorbeeld neem ik de actie ‘Red de solidariteit’. Hier gaat het om een oproep van onze intelligentsia en onze kunstenaars om het behoud van de staat België te eisen. In bijna alle landen van de wereld waar er één of ander onafhankelijkheidstrijd is geweest, of waar die nu nog aan de gang is, stond of staat de intelligentsia en de meeste kunstenaars en al wat zich verder progressief noemt achter de onafhankelijkheidseisen.

Niet zo in dit landje!

Alles wat zich hier progressief noemt wijst de onafhankelijkheid van het volk af en pleit op de meest reactionaire wijze voor het behoud van de unitaire onderdrukkingstaat. Deze mensen die zich open en progressief voordoen staan met hun eis dicht op de lijn van de belgicistische reactionaire kliek die dezelfde bezwaren had tegen de onafhankelijkheid van Congo.

De achterliggende bezwaren tegen een onafhankelijk Congo zijn zo ongeveer dezelfde als de bezwaren die de ‘Red de solidariteit’-actievoerders nu hebben. Men is tegen het feit dat een volk zijn eigen middelen zou moeten kunnen beheren. Men is tegen het feit dat een volk zelfbeschikkingsrecht wil. Ook in het geval van de Congolese onafhankelijkheid was het voor iedereen duidelijk dat er een eind zou komen aan het stelen van andermans rijkdom. Gedaan met het stelen en transfereren van goederen en grondstoffen van Afrika naar België. Bah!, transfers… het is een Belgische ziekte.

De bende jakhalzen die het geld en de welvaart van de Congolezen nu al decennia in hun vette beurzen stopten moesten met lede ogen zien hoe hun vette winsten en hun lucratieve postjes en baantjes nu in rook zouden opgaan. Ook zij riepen de Congolezen op om zich niet in het avontuur te storten. Geen experimenten die de solidariteit tussen Congolese en Belgische burgers in gevaar kon brengen, zo luide het! Waren we niet allemaal lid van dezelfde natie? De Belgische burgerij – en vooral het koningshuis – wilden die zwarte Belgen nog wel helpen om van hun grondstoffen en hun rijkdom af te komen.

Die burgerij was verslaafd geraakt aan de rijkdom die van Afrika naar hier werd versleept. Solidair verdelen was de boodschap, de zwarten zouden het werk doen en de Belgische poenpakkers zouden de moeilijke opdracht krijgen het geld onder elkaar te verdelen. Maar die Congolezen waren jammer genoeg egoïsten die niet langer medeleven en solidariteit wilden opbrengen voor hun Belgische landgenoten. Ze gingen door met hun idiote onafhankelijkheid, ingegeven door kortzichtig eigenbelang. Was hier sprake van ‘eigen volk eerst’? Dat verfoeilijke zwarte gedachtegoed? Hun leiders waren onverantwoordelijke separatisten, en zeker die Lumumba. Maar die heeft zijn verdiende loon gekregen. Hij werd een kopje kleiner gemaakt. Het was dan ook een collaborateur gebleken. Hij had samengewerkt met de Russen. Voor het goed van het eigen volk durfde hij dat dan nog beweren. Nogal goed dat de Belgische staat ruime ervaring had opgedaan om met collaborateurs af te rekenen. Die zwarte Congolezen hebben zich desondanks toch afgescheurd. Dat mag volgens onze elite niet meer gebeuren. De kolonie Vlaanderen moet aangehecht blijven. Daarom ‘Red de solidariteit’, zo dat de geldstromen en de rijkdom verder onder het Belgische profitariaat kan worden verdeeld.

De bedoelingen van de Belgische elite zijn zuiver: Zuiver diefstal!!!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »