Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘transfers’

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

B Plus: de Belgische kaste vecht om behoud privileges

Posted by drietand op 1 december, 2007

De surrogaat-Belgen van B Plus zijn uit hun krammen geschoten. Zij eisen dat de eenheid van het land in eer wordt gehouden. De verzameling echte Belgen omvat zo wat de staalkaart van wat de huidige machtskaste uitmaakt. Op het eerste zicht zullen veel mensen in Vlaanderen spontaan glimlachen als ze de neo-Belgen goed bekijken. Er zullen zelfs mensen zijn die meewarig het hoofd zullen schudden, als ze oude krokodillen als oud-premier Martens of de roze-rode Freddy Willockx zien die zich uitsloven in Belgische patriottische strijdlust. Maar het zou verkeerd zijn om deze mensen zomaar weg te lachen. Zij zijn namelijk de buiksprekers van de verborgen machtskaste die de Belgische staat als een exploitatiegebied ziet.

Inderdaad de B-Plussers en de mensen van BUB zijn de vooruitgeschoven pionnen van de echte machthebbers in dit land. En deze machthebbers zijn niet het Waalse volk. Neen, de machtskaste is de uit Vlamingen en Walen samengestelde Belgische bezettingsmacht. Vlaamse en Waalse belangengroepen wel te verstaan, belangengroepen en geheime comités die nu al meer dan 175 jaar onze bevolkingen uitbuiten en onderdrukken. Het is een amalgaam van groepen en personen, gaande van de grootbankier over vakbonds- en ziekenfondsbeheerders, tot en met de bazen van de grootste ondernemingen in dit land. De bestaande partijen met hun vetbetaalde politici hebben de taak de boel zo veel als mogelijk bij elkaar te houden. Kwestie van het massale geld dat de NV België genereert, en waar vooral Vlaamse werkende mensen aan bijdragen, constant te kunnen afleiden naar de machtskaste. De machtskaste is België!

De miljardentransfers, van vooral Vlamingen, worden niet getransfereerd naar een anoniem Wallonië, neen, ze worden getransfereerd naar de zakken van een Belgisch amalgaam van uitbuitende belangengroepen. Elke euro die getransfereerd wordt is bestemd om via consumptieve transacties afgeleid te worden naar het Belgische netwerk van die belangengroepen.

Dat er soms bitsige ruzie ontstaat binnen deze machtskaste is evident. Elke groep wil altijd meer geld en macht naar zich toetrekken. Daarom ook de langdurige regeringsformatie. Bepaalde leden van de Belgische kaste zouden meer macht en meer geld willen. Zeker nu er internationaal een ernstige economische crisis dreigt, moeten de binnenlandse belangen en winsten veiliggesteld worden. De verliezen op internationaal niveau wil men compenseren door de uitbuiting in het eigen land optimaal op te drijven. Daar draait in hoofdzaak de onenigheid tussen de politieke knechten van de machtskaste over. Voor de machtskaste is het binnenland (België) het belangrijkste land. Zij hebben hier bijna een monopolie om die staat leeg te melken. Het zal niet meer lang duren voor de machtsgroepen een consensus zullen bereiken. De consensus zal zijn dat men niet bereid is om de NV België op enigerlei wijze schade te berokkenen. Als de financiële voordelen die de staat België betekent weer duidelijk gesteld zullen zijn voor de verschillende fracties die deel uitmaken van het Belgische conglomeraat, dan is de verzoening evident. Het is daarom dat de zoete broodjesbakkers zoals Wifried Martens en zijn rode slippendrager Willockx hun paringsdans met B Plus aan het opvoeren zijn. Zij willen de Belgische roversbendes duidelijk maken, dat poen pakken veel interessanter is dan onderling gekibbel. En daarom ook dat een oud-revolutionair (“geef ons wapens!”) Martens met zijn broek naar beneden mag oproepen tot Belgische eenheid. Martens is tenslotte de man die op iedere eind van een tunnel, een licht ziet. Zelfs als die Vlaamse tunnel onder het moeras van de Belgische staat versmacht wordt.

Eddy Hermy,
Algemeen N-SA-coördinator

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , | Leave a Comment »