Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘uitbuiting’

Citaat

Posted by reteip op 1 april, 2008

“De partijsyndicaten hebben de arbeiders uit hun verband met de volksgemeenschap gerukt, aldus de Natie verscheurd en ondermijnd en de uiteen gerukte volksdeelen onderling tegen hun eigen geestelijke en stoffelijke belangen opgezet, met het resultaat dat de arbeider twee keeren wordt uitgebuit. Eens door het kapitalistische productiesysteem en eens door de leiders der partij-syndikaten, “zijn”??? leiders!”

(Bron: Hier Dinaso!, 20 mei 1933)

 

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in citaten | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Perversie: geestelijke armoede!

Posted by drietand op 29 maart, 2008

Posted in zentropa | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Centrum-rechtse regeringsonderhandelaars willen nieuwe economische migratie!

Posted by reteip op 18 maart, 2008

De centrum-rechtse junta die zich vormt rond Leterme bereidt een nieuwe wetgeving voor inzake economische immigratie! Dit belooft weinig goeds, de politieke lakeien van het grootkapitaal zijn geneigd opnieuw de deur open te zetten voor vreemdelingen. De Waalse christen-democrate Milquet juichte alvast toe dat de regering-in-spe van plan zou zijn om opnieuw illegalen te regulariseren. N-SA beschouwt dit als een nieuwe ronde van mensenhandel door toedoen van de systeempolitici, waarbij de lasten op het eigen volk worden afgeschoven. De kleurvakbonden komen hun vrienden van het grootkapitaal andermaal tegemoet door nieuwe immigranten te verwelkomen, als oogverblinding koppelen zij er zeer zwakke voorwaarden aan vast. N-SA keert zich tegen elke nieuwe economische mensenhandel, weze het regularisatie of immigratie!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , | 3 Comments »

Sprookje…

Posted by drietand op 29 december, 2007

De baas van de Walt Disney Company, Michael Eisner, verdient 2800 dollar per uur. De Haitiaanse naaister die werkt aan de kledinglijn van dat bedrijf verdient 28 dollarcent per uur. Volgens de ultraliberalen en de sociale liberalen is kapitalisme het beste systeem. Mijnheer Eisner zal hen niet tegenspreken!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , | 1 Comment »

Solidariteitspact?

Posted by drietand op 19 november, 2007

 

“Als Solidaristische partij keert de VNP zich tegen het liberalistisch uitbuitingskapitaal evengoed als tegen de marxistische en collectivistische wereldbeschouwing. Het is de plicht van een solidaristische partij de uitwassen van de prestatiemaatschappij te beteugelen. Tegen neerdrukkend en verdrukkend marxisme en collectivisme in, tegen individualisme en egoïstisch liberalisme in, verwerpt de VNP alle klassenstrijd en alle uitbuiting. Gemeenschap en enkeling kunnen enkel baat hebben bij een dienende samenwerking van allen.”

De erfgenamen van de VNP moeten misschien eerst eens goed nadenken voor ze organisaties zoals het VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) steunen. In de geest van deze bovenstaande tekst kan men toch moeilijk de agenda van VOKA plaatsen die een pact hebben gesloten met de UWE (de vereniging van Waalse ondernemingen) en het BECI-VOB (het verbond van ondernemingen in Brussel). Met andere woorden, het VOKA heeft een verbond gesloten met de andere regio’s en noemen dat dan een solidariteitspact. Maar dat pact is geen interregionaal pact dat meer autonomie geeft aan de regio’s. Het gaat hier veeleer om een pact afgesloten tussen de Belgische economische kaste en heeft alleen tot doel om solidair te zijn in het streven naar de winstmaximalisatie van deze kaste. Die objectieven kunnen maar gerealiseerd worden door de werk- en arbeidsvoorwaarden drastisch aan te passen aan de mondiale supranationale kapitalistische agenda die werkvoorwaarden en lonen wil harmoniseren. Deze harmonisatie kan alleen maar een neerwaartse zijn, gezien de concurrentiepositie van (de elkaar beconcurrerende) bedrijven op wereldvlak. VOKA en de andere Belgische patroons willen bij een komende neerwaartse conjunctuur er voor zorgen dat er voldoende arbeidsaanbod is dat zeer flexibel kan ingezet worden en liefst aan zo voordelig mogelijke voorwaarden.

De Belgische kapitalisten zien een wereldwijde economische recessie aankomen en gaan nu de regionalistische tour op. Zij willen de regio’s tot meer verantwoordelijkheid inzake tewerkstelling en inzake bedrijfbelasting aansporen. Dat is (in tegenstelling tot wat veel nationalisten denken) totaal geen uiting van meer autonomiedrift bij de bedrijven, maar is integendeel ingegeven door het besef dat de regio’s over steeds meer geld beschikken en dus interessante partners zijn geworden om bedrijfswinsten binnen te halen of te stabiliseren.

De Belgische kapitalisten zijn het van oudsher gewoon om, als het minder gaat op de internationale en nationale markt, maar te gaan aankloppen bij de overheid. De Belgische overheid was altijd al gul om de economische kaste gemeenschapsmiddelen toe te stoppen als het even iets minder gaat op de markt. Daarom ondersteunt die kaste ook de Belgische constructie al meer dan 175 jaar.

Maar nu zijn veel van die financiële middelen in handen van de regionale Belgische kaste, met name in de handen van de deelparlementen. De tactiek moet dus aangepast. Men gaat nu proberen om de regio’s uit te melken, men noemt dat dan solidariteit. Voor het bedrijfsleven geldt maar een axioma, je moet daar gaan waar het geld zit. En de Vlaamse deelregering heeft weinig macht maar wel veel geld.

De regio’s moeten instaan voor voldoende zuurstof voor onze bedrijven zegt VOKA. Ze hebben daaraan twee voorwaarden gekoppeld:

 

Elke regio moet met zijn respectievelijke deelregeringen een concreet toekomstplan uitwerken om het doel te bereiken.

De regio’s moeten de noodzakelijke hefbomen en bevoegdheden krijgen om die doelstellingen te realiseren.

Onze prioriteiten zijn daarbij bekend zegt VOKA, we vragen homogene bevoegdheden met betrekking tot de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid, en we vragen de gedeeltelijke regionalisering van de vennootschapsbelasting. VOKA en andere belangengroepen gaan ervan uit dat Vlaamse autonomie betekend dat we de Belgische opbodpolitiek en belangenbehartiging van deelgroepen zo maar moeten transplanteren naar een toekomstige onafhankelijke staat Vlaanderen.

Voor de Belgische kaste is het gewoon een kleine situatieverandering die eigenlijk ten gronde niets veranderd aan de bestaande structuren en slechte gewoonten van hun voormalige habitat, de Belgische. Dat men dan die nieuwe Vlaamse habitat een ultraliberale en antisociale agenda opdringt is voor de arrogante Belgische kapitaalkaste zo evident als ware ze nog steeds in het goede oude België. Dat is het hem juist, die Belgische kaste denkt en ageert nog altijd Belgisch. Komt daar nog bij dat men de verkiezingsuitslagen in Vlaanderen als rechts en pro-autonomie percipieert, de kapitaalbezitters leiden daar uit af dat men in Vlaanderen af wil van het sociale bescherming en verzorgingsmodel. Maar de Vlamingen hebben eerder rechts gestemd voor wat betreft vraagstukken van veiligheid, immigratie en, in het algemeen, de meer morele vraagstukken die zich stellen. De Vlamingen hebben echter niet antiverzorgingsstaat gestemd.

Dat is de analyse die de pronationalistische, maar ultraliberale, partijen hebben gemaakt. Ze menen daaruit te kunnen afleiden dat men van Vlaanderen een USA aan de Noordzee kan maken.

Wij, Solidaristen, willen van een (op de USA gebaseerde) maatschappij niet weten. Voor ons is meer Vlaamse autonomie, meer Vlaamse volkswelvaart. Wij zijn voor staatsinterventie zoals de patroons nu zelf vragen (de wereld op zijn kop) maar dat kan maar gegeven worden in ruil voor de verdeling van meer macht en medebezit in de economische ruimte aan brede volksgroepen in onze samenleving. Het opstarten van een Vlaamse tweede en derde pensioenpeiler kan daarvoor een belangrijke hefboom worden. De miljarden Euro’s die in deze fondsen zullen gestopt worden kunnen dienen om het volk mede-eigenaar te laten worden van een deel van onze economie.

Nieuw-Solidarisme moet het werkelijke doel zijn van elke nationalist. Het volk is de staat, en de staat participeert in zijn economische hefbomen. Dat is het enige en echte solidariteitspact dat ooit kan gesloten worden tussen industrie en staat. De rest is alleen maar solidariteit van de arme met de rijke, en daarvan hebben we genoeg gehad!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , | 1 Comment »

Red de solidariteit, reactionairen op de barricade voor behoud België

Posted by drietand op 3 november, 2007

In dit land zijn alle waarden omgekeerde waarden. Als voorbeeld neem ik de actie ‘Red de solidariteit’. Hier gaat het om een oproep van onze intelligentsia en onze kunstenaars om het behoud van de staat België te eisen. In bijna alle landen van de wereld waar er één of ander onafhankelijkheidstrijd is geweest, of waar die nu nog aan de gang is, stond of staat de intelligentsia en de meeste kunstenaars en al wat zich verder progressief noemt achter de onafhankelijkheidseisen.

Niet zo in dit landje!

Alles wat zich hier progressief noemt wijst de onafhankelijkheid van het volk af en pleit op de meest reactionaire wijze voor het behoud van de unitaire onderdrukkingstaat. Deze mensen die zich open en progressief voordoen staan met hun eis dicht op de lijn van de belgicistische reactionaire kliek die dezelfde bezwaren had tegen de onafhankelijkheid van Congo.

De achterliggende bezwaren tegen een onafhankelijk Congo zijn zo ongeveer dezelfde als de bezwaren die de ‘Red de solidariteit’-actievoerders nu hebben. Men is tegen het feit dat een volk zijn eigen middelen zou moeten kunnen beheren. Men is tegen het feit dat een volk zelfbeschikkingsrecht wil. Ook in het geval van de Congolese onafhankelijkheid was het voor iedereen duidelijk dat er een eind zou komen aan het stelen van andermans rijkdom. Gedaan met het stelen en transfereren van goederen en grondstoffen van Afrika naar België. Bah!, transfers… het is een Belgische ziekte.

De bende jakhalzen die het geld en de welvaart van de Congolezen nu al decennia in hun vette beurzen stopten moesten met lede ogen zien hoe hun vette winsten en hun lucratieve postjes en baantjes nu in rook zouden opgaan. Ook zij riepen de Congolezen op om zich niet in het avontuur te storten. Geen experimenten die de solidariteit tussen Congolese en Belgische burgers in gevaar kon brengen, zo luide het! Waren we niet allemaal lid van dezelfde natie? De Belgische burgerij – en vooral het koningshuis – wilden die zwarte Belgen nog wel helpen om van hun grondstoffen en hun rijkdom af te komen.

Die burgerij was verslaafd geraakt aan de rijkdom die van Afrika naar hier werd versleept. Solidair verdelen was de boodschap, de zwarten zouden het werk doen en de Belgische poenpakkers zouden de moeilijke opdracht krijgen het geld onder elkaar te verdelen. Maar die Congolezen waren jammer genoeg egoïsten die niet langer medeleven en solidariteit wilden opbrengen voor hun Belgische landgenoten. Ze gingen door met hun idiote onafhankelijkheid, ingegeven door kortzichtig eigenbelang. Was hier sprake van ‘eigen volk eerst’? Dat verfoeilijke zwarte gedachtegoed? Hun leiders waren onverantwoordelijke separatisten, en zeker die Lumumba. Maar die heeft zijn verdiende loon gekregen. Hij werd een kopje kleiner gemaakt. Het was dan ook een collaborateur gebleken. Hij had samengewerkt met de Russen. Voor het goed van het eigen volk durfde hij dat dan nog beweren. Nogal goed dat de Belgische staat ruime ervaring had opgedaan om met collaborateurs af te rekenen. Die zwarte Congolezen hebben zich desondanks toch afgescheurd. Dat mag volgens onze elite niet meer gebeuren. De kolonie Vlaanderen moet aangehecht blijven. Daarom ‘Red de solidariteit’, zo dat de geldstromen en de rijkdom verder onder het Belgische profitariaat kan worden verdeeld.

De bedoelingen van de Belgische elite zijn zuiver: Zuiver diefstal!!!

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »