Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘vorming’

Congres N-SA: bekendmaking sprekers

Posted by drietand op 11 juli, 2008

Naargelang de sprekers van ons eerste N-SA-congres toezeggen maken wij deze bekend.

Een eerste gastspreker die we verwelkomen op het N-SA-congres van 11 oktober is dhr. Horst Mahler.

Advertenties

Posted in congres n-sa, kalender, vorming | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Aankondiging 1ste Congres der N-SA: 11 oktober

Posted by drietand op 16 mei, 2008

Diverse buitenlandse sprekers aanwezig.

Propagandastandjes mogelijk (op aanvraag).

Locatie wordt later meegedeeld.

Posted in kalender, vorming | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Kali Yuga

Posted by voorhoede op 16 mei, 2008

“Welnu, met betrekking tot de weg waarop wij net gezinspeeld hebben, gaat het erom te zien tot op welk punt men voordeel kan halen uit de vernietigende omwentelingen; om te zien tot op welk punt het onmenselijke karakter van de activistische en realistische wereld, dankzij een innerlijke standvastigheid en een oriëntering naar de transcendentie, niet een weg naar het ondermenselijke – het geval voor het merendeel van de meest recente vormen – zou kunnen begunstigen, maar de ervaring van een hoger leven en een hogere vrijheid.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in citaten, italië, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mei ’68: een eerste benadering

Posted by voorhoede op 16 mei, 2008

Dr. Frank Böckelmann was samen met Rudi Dutschke, Dieter Kunzelmann en anderen lid van de Subversive Aktion, een van de groepen (1965-1966) die in Duitsland aan het begin van de studentenrevolte stonden.

Hij werd geboren in 1941 in Dresden, studeerde in München filosofie en communicatiewetenschappen en werkte als journalist en mediawetenschapper.
Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder Die Welt als Ort. Erkundungen im entgrenzten Dasein (Karolinger-Verlag, 2007).
Hij werd naar aanleiding van de 40ste verjaardag van mei ‘68 door het weekblad Junge Freiheit geïnterviewd (nr. 16/08, 11.04.2008).

Enkele uittreksels uit dit merkwaardige interview.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, duitsland, links-rechts, maatschappij, vraaggesprek | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Mei ’68: een liberale revolutie

Posted by voorhoede op 15 mei, 2008

Meestal worden de schermutselingen die in mei 68 plaatsvonden omschreven als een revolutie. Het feit dat duizenden studenten op straat kwamen in de verschillende Europese grootsteden had inderdaad iets weg van een revolutionaire beweging, maar een echte revolutie – zoals de progressieve krachten die meestal omschrijven – was het niet. Achter de schermen was echter wel degelijk een revolutionaire transformatie aan de gang.

Het was de transformatie van nationaal kapitaal en nationale elite naar een supranationaal kapitaal en de daar bijhorende op internationalistische leest georiënteerde elite. De revolutionaire transformatie van nationale staten naar superstaten. In feite waren er twee verschillende machtsgroepen van de elite in de toenmalige maatschappij actief die niet meer compatibel waren met elkaar en dus onvermijdelijk met elkaar in conflict moesten komen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, links-rechts, maatschappij, vorming | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Boekentip

Posted by voorhoede op 8 mei, 2008

Als de dollar valt. Wat bankiers en politici u niet vertellen over geld en de kredietcrisis

Het is niet de vraag of, maar wanneer het huidige op de dollar gebaseerde financiële systeem zal ploffen. Wat er dan kan gebeuren en hoe u zich daarop kunt voorbereiden komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Aan de hand van een honderdtal vragen onthult Willem Middelkoop op toegankelijke wijze de waarheid over thema’s als:

  • de steeds groter wordende schuldenberg
  • de exponentieel groeiende geldhoeveelheid
  • de strijd van banken tegen goud en zilver
  • de angst onder bankiers voor een crash van de dollar
  • de rol van de Amerikaanse Federal Reserve
  • het gevolg van de oprakende olie voor de economie
  • het verschil tussen de officiële en de echte inflatie

Het boek geeft de lezer een onthutsend inzicht in de wereld die schuilgaat achter het geld en in de machtposities van de verschillende spelers op de wereldwijde financiële markten en vertelt hoe je hiervan kan profiteren.

Contact:
info@nieuwamsterdam.nl
www.willem-middelkoop.nl

Meer info:
http://www.alsdedollarvalt.nl

Posted in amerika, boeken, economie | Getagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Deltastichting nieuwsbrief

Posted by drietand op 7 mei, 2008

Schrijf u hier in op de nieuwsbrief van de Deltastichting vzw.

Posted in propaganda, Uncategorized | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Het Europa der Bankiers (2)

Posted by voorhoede op 4 mei, 2008

“Wie heeft ongelijk? Wie heeft gelijk? De voorstanders van een ‘geïntegreerd Europa’ stevig vastgesjord aan het machtige Amerika? Of de Generaal [De Gaulle] die een ‘Europa van de vaderlanden’ verkiest, dat zich uitstrekt ‘van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral‘?

Wij laten aan de lezer de verantwoordelijkheid van de keuze. Temeer daar de oplossing op een dag zeer goed kan worden gevonden buiten die twee opvattingen.

Onze bedoeling is niet hier een mening op te dringen, maar wel om het gevaar te laten zien dat een Europa overgeleverd aan de banken en de trusts vormt voor de volkeren die er wonen en voor onze oude beschaving.

Want, en wij benadrukken in het bijzonder dit punt, het Europa dat de volgelingen van de heren Schumann en Monnet voor ons verzinnen, is in de eerste plaats dat van de financiers en zakenlui.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, citaten, economie, europa | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Het Europa der Bankiers (1)

Posted by voorhoede op 4 mei, 2008

Op de blog Vijfhonderd Mijl troffen we gisteren een filmpje aan over een protestactie tegen de achterbakse manier waarop de eurocraten ons het Verdrag van Lissabon willen opdringen. Over die actie hebt u waarschijnlijk nooit iets vernomen in de media.

Het deed ons terugdenken aan een boek van een Franse schrijver dat nog verbazend actueel is. De auteur wijst ons op wat soms de “laatste” of “hoogste” fase van het kapitalisme wordt genoemd door theoretici van het imperialisme (Hobson, Lenin, enz.). Het is het ontstaan van een “financierkapitaal”, een financiële oligarchie uit de versmelting van het bancaire en het industriële kapitaal. Het industriële kapitaal is daarbij niet meer in handen van de industriëlen, maar in die van de bankiers of financiers. De ruïnes van de Tweede Wereldoorlog boden dat financierkapitaal de gelegenheid om een “Gemeenschappelijke Markt” uit te bouwen. Bankconsortiums zouden de industrieën buiten de “Gemeenschappelijke Markt” financieren en die industrieën zouden op hun beurt hun uitrusting binnen de “Gemeenschappelijke Markt” aankopen…

Lees de rest van dit artikel »

Posted in europa | Getagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Roy Beck – Immigration Gumballs

Posted by voorhoede op 27 april, 2008

Posted in amerika, ecologie, media, migratie | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

KVHV-Gent nodigt Norman Finkelstein uit

Posted by voorhoede op 22 april, 2008

Posted in jeugd, kalender, studenten | Getagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

De Drietand

Posted by drietand op 21 april, 2008

Dit symboliseert op een perfecte wijze de politieke en identitaire strijd die we voeren tegen de liberale, individualistische maatschappij waar materialisme en commercialisme tot hoogste goed werden verheven. De Drietand symboliseert de Derde Weg: deze van de volksnationale hergeboorte, de vereniging van het volk voor bij de modernistische dogma’s van “links” en “rechts”. Deze Derde Weg geldt op politiek, economisch en sociaal vlak. Nadruk op volkscultuur, Europese beschaving, respect voor gezin, familie, volk, werkgemeenschap. De vestiging van sociale orde en rechtvaardigheid door solidarisme.

De Derde Weg en de Drietand als symbool van afkeer jegens het uitbuitende roofdierkapitalisme alsook van (de restanten van) het totalitaire en volksonderdrukkende (neo)marxisme in al haar hoedanigheden. Het karakteriseert een strijd tegen archaïsche politieke instellingen die ver verwijderd zijn van de reële noden van het volk maar ten dienste staan van lobby’s, politieke parvenu’s en de particratie.

Destijds stond de Drietand ook als symbool voor het afwijzen van het westers-liberaal-kapitalistische kamp onder leiding van de Verenigde Staten aan de ene kant, en het afwijzen van het marxistische blok onder de hoede van de USSR-Goelagstaat aan de andere kant. Deze verdeling hield op met het einde van de Koude Oorlog op het einde van de 20ste eeuw. De Drietand symboliseert evenwel ook in de 21ste eeuw de Derde Weg in de internationale (geo)politieke verhoudingen: weg van enerzijds het ouderwetse en voorbijgestreefde Atlantisme dat steunt op Europese onderdanigheid aan de Amerikanen en kapitalistische globalisering propageert, weg van anderzijds de door het islamisme geïnspireerde staten en bewegingen met hun religieus imperialisme. Voor een vrij en sterk Europees continent dat de volksculturen laat zegevieren.

De Drietand laat zich voor N-SA samenvatten in drie deviezen en drie woorden:

Vlaams – Volksnationaal – Solidaristisch
Europa – Jeugd – Revolutie
Strijd – Hoop – Ideaal

Verdere vorming.

Posted in propaganda, vorming | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Boekentip

Posted by voorhoede op 17 april, 2008

Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme

J.A.A. van Doorn is zijn leven lang geïntrigeerd geweest door de snelle triomf van het nationaal-socialisme in het Duitsland van de jaren twintig en dertig en de even snelle ondergang van de sterke Duitse sociaal-democratie.

Doorgaans wordt de verklaring van deze catastrofe gezocht in de steun aan de nazi’s van conservatieve groepen die vijandig stonden tegenover de sociaal-democraten, zoals de Reichswehr, de groot-industriëlen en de Pruisische landeigenaars. Dit boek laat evenwel zien dat de sociaal-democraten door hun marxistisch internationalisme de aansluiting misten bij het nationalisme dat de Duitsers steeds sterker in zijn greep had gekregen. Van Doorn beschrijft ook dat het nationaal-socialisme een krachtige socialistische component had die in het Derde Rijk tot ontwikkeling kwam en voor velen aantrekkelijk bleek te zijn. Anders gezegd: de nazi’s toonden zich de ware ‘Duitse’ socialisten.

Het falen van de sociaal-democraten is vooral zo tragisch geweest omdat zij in hun geschiedenis, soms meer, dan weer minder zichtbaar, een onderstroom kenden die nationaal-socialistisch avant la lettre kan worden genoemd. Hij droeg het stempel van Ferdinand Lassalle (1825-1864), de stichter van de eerste socialistische partij in Duitsland en de inspirator van vele Duits-socialistische dissidenten die zich naderhand vergeefs tegen het dominante marxisme hebben verzet.

De conclusie dringt zich op dat de onderdrukking van deze oudere vormen van nationaal of Duits socialisme er toe heeft bijgedragen dat het nazisme de kans kreeg het Duitse volk, ook in zijn socialistische voorkeuren, voor zich te winnen.

J.A.A. van Doorn (1925) is socioloog en historicus. In 1960 werd hij benoemd tot hoogleraar sociologie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, die later zou opgaan in de Erasmus Universiteit. In 1987 ging hij met emeritaat. Van Doorn is columnist van Trouw en HP/De Tijd en medewerker van NRC-Handelsblad.

ISBN 978 90 5330 550 8
NUR 631, 686
Gebonden
Omvang: 320 pp.
EUR 29,90

Posted in boeken, duitsland, vorming | Getagged: , , , , , , , | 1 Comment »

Boekentip

Posted by voorhoede op 17 april, 2008

Woeker en het verbod op rente. Een verkenning naar inzichten onder drie wereldgodsdiensten gedurende drie millennia

Wie leent, betaalt rente. Banken leven ervan. Bijna niemand is zich ervan bewust dat rente duizenden jaren lang een omstreden zaak is geweest – en in sommige culturen nog steeds is.

In Woeker en het verbod op rente beschrijft A.J. van Straaten de geschiedenis van het nemen van rente en het verzet daartegen. Over verbod op rente werd al geschreven door Griekse filosofen. Men leest erover in het Oude Testament, en de kerk van Rome heeft er zich vele eeuwen sterk voor gemaakt. Tegenwoordig is het een thema dat onder andere de islamitische orthodoxie voor dilemma’s plaatst. Met de komst van mensen uit andere culturen naar het Westen is het onderwerp des te actueler geworden.

A.J. van Straaten is voormalig onderdirecteur van de Nederlandsche Bank. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over de monetaire analyse door deze bank in de jaren 1947-1986.

ISBN 90-5352-841-5
Paperback
Omvang: 112 pp.
EUR 15,00

Posted in boeken, woeker | Getagged: , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

N-SA-manifest beschikbaar!!!

Posted by drietand op 13 april, 2008

Wat zijn en wat willen de nieuw-solidaristen?
Manifest van het nieuw-solidarisme.

Inhoud:

Inleiding: Waarom een N-SA?
Metapolitieke taak
– Tegen modernisme en haar economisme
– Elite en inspraak in plaats van parlementaire plutocratie
– Vrijheid in plaats van liberale dictatuur
– Antikapitalisme en anti-imperialisme
Politieke taak
– Vlaams-nationaal en identitair
– Staat en volksgemeenschap
– Sterkste schouders voor de zwaarste lasten
– Naar een nieuw corporatisme
– Sociale zekerheid
– Strijd tegen globalisering
– Een weerbaar Europa
– Een waarachtige ecologische politiek
Samenvattend overzicht
Besluit

Het N-SA-manifest zal weldra worden opgestuurd naar alle militanten die hun militantenbijdrage hebben betaald!

Posted in propaganda, vorming | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »