Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘welvaart’

Bolsjewisering van het kapitalisme

Posted by vooruitgang op 14 oktober, 2008

De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in links-rechts, woeker | Getagged: , , , , , , | 3 Comments »

20% Vlamingen kan huisvesting nauwelijks of niet meer betalen

Posted by matrix1302 op 29 juni, 2008

Een op de vijf Vlamingen kan maar moeilijk nog de kosten voor huisvesting betalen. Eén en ander blijkt uit een onderzoek van specialist Luc Goossens van de Universiteit Antwerpen. De krapte op de huurdersmarkt is de voorbije jaren sterk toegenomen: enerzijds is het aanbod van huurwoningen gedaald, anderzijds is de vraag naar huurwoningen fel gestegen door het toenemende aantal alleenstaanden, vooral in de grote steden. In Brussel is al de helft van de inwoners alleenstaand en in Antwerpen is dat bijna de helft. Eens te meer blijkt het toenemende individualisme bij te dragen tot verpaupering en armoede.

Steeds meer mensen kunnen nu de huur niet meer betalen. “Het grootste deel van de huurders op de private markt heeft betalingsproblemen”, zegt Luc Goossens. Als we daar nog eens de mensen bijtellen die moeite hebben om hun hypothecaire lening af te betalen, blijkt dat 20% van de Vlamingen problemen heeft om een betaalbare woonst te behouden! De huurdersbonden bevestigen dat steeds meer mensen de prijzen niet meer kunnen betalen en de situatie zal bovendien nog erger worden door de stijgende energiekosten. Ook de deurwaarders bevestigen dat er steeds meer uitdrijvingen plaatsvinden, daar spreekt men van een verdrievoudiging in vergelijking met enkele jaren geleden.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, algemeen, maatschappij | Getagged: , , , , | Leave a Comment »