Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Posts Tagged ‘zionisme’

Vlaming gedood door zionistisch oorlogstuig! Regering medeplichtig

Posted by matrix1302 op 4 september, 2008

Opnieuw is een Vlaamse militair omgekomen in Libanon! Bij een ontmijningsopdracht is een Israëlische M77-clusterbom onploft waarbij de 35-jarige militair werd gedood. De man laat een vrouw en twee jonge kinderen na. De belgische regering is medeverantwoordelijk voor de dood van deze Vlaamse soldaat! Via oorlogsminister De Crem blijft zij Vlamingen naar gevaarlijke uithoeken van de wereld sturen in knechtendienst van de Amerikanen. Men had de soldaten uit Libanon kunnen terughalen. Men had geen F-16’s naar Afghanistan of een fregat naar Beiroet kunnen sturen,… Het was en is een loutere politieke keuze die niets te maken heeft met “verplichtingen” ten aanzien van de NAVO-bezetter of de VN. Reeds in het verleden meende N-SA dat de soldaten uit Libanon onmiddelijk moesten teruggehaald worden. Er is geen enkele reden om hen de levensgevaarlijke Israëlische rommel te laten opkuisen! Israël heeft Libanon volgedropt met clusterbommen waarvan een flink deel niet geëxplodeerd zijn. Vrijwel dagelijks maken deze tuigen slachtoffers bij de plaatselijke bevolking (vaak spelende kinderen) of bij de ontmijners die het zaakje mogen opruimen. Oorlogsminister De Crem en de Israëlische staat hebben het bloed van de omgekomen Vlaming aan hun handen.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in algemeen, defensie, geopolitiek | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Ahmadinejad in Rome

Posted by voorhoede op 15 juli, 2008

Op de afgelopen Wereldvoedselconferentie in Rome (5 juni) werd de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door een journalist gevraagd naar de filosofie die gevoerd heeft tot de stichting van de staat Israël. Hij gaf daarop het volgende antwoord.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in citaten, iran, jeugd | Getagged: , , , | 2 Comments »

Ron Paul over Iran en energie

Posted by voorhoede op 14 juli, 2008

Posted in amerika, iran, israël | Getagged: , , , , , | 20 Comments »

Israël, Vlaanderen geeft zijn bloed voor jou!

Posted by voorhoede op 14 juli, 2008

Op een recentelijk aan hem gestelde vraag antwoordde mijnheer Dewinter van het Vlaams Belang dat wat hem betreft maar één land buiten de geografische ligging van Europa in aanmerking komt om lid te worden van dat Europa… Israël! Volgens de reeds gekende “logica” van Dewinter is dat land de voorpost van het (Vrije) Westen in een door moslims (bezet) gebied. De zionistische dialectiek volgende verwart Dewinter de bezetter met de bezette en hij doet dat doelbewust.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in europa, geopolitiek, israël | Getagged: , , , , | 4 Comments »

60 jaar Israël – 60 jaar terreur – 60 jaar moord op een autochtoon volk

Posted by Kris Roman op 25 mei, 2008

Israël bestaat 60 jaar. Weinig reden tot vieren. Om een volk een land te geven heeft men een ander – autochtoon – volk verjaagd. Bij de stichting van deze staat werden in het begin bijna 250 dorpen gewoon met de grond gelijk gemaakt. Duizenden autochtone inwoners, onder wie velen gewone burgers, kwamen om. Vrouwen en kinderen werden zeker niet gespaard.

Elk volk ter wereld heeft recht op zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid mag andere volkeren niet schaden. De zelfstandigheid van Israël heeft geleid naar een genocide op een ander volk.

Bekijk de gevolgen van de Israëlische terreurmachine en bepaal voor uzelf of Israël een bondgenoot is.

Kris Roman
Hoofdcoördinator Euro-Rus
Coördinator N-SA

www.eurorus.org

Gedood door Israëlische chemische wapens:

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, israël | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

VRT heeft verdediger zionistische dictatuur in beheerraad

Posted by voorhoede op 7 mei, 2008

De Raad van Bestuur van de VRT heeft een nieuw bestuurslid. Het betreft de heer Marinower, die zal zetelen namens de Open VLD. Mijnheer Marinower is een fervente zionist. Dat is naar zijn eigen zeggen zowat het enige wat hij als jood gemeen heeft met de andere joodse fracties in ons land. Dat én de strijd tegen het antisemitisme natuurlijk.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, israël, media | Getagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

Finkelstein en de “Holocaustindustrie”

Posted by reteip op 24 april, 2008

In 2000 joeg de Amerikaans-joodse politicoloog Norman Finkelstein zowat alle Israël-“lovers” in de gordijnen met zijn essay ‘The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering’. Het regime stelde meteen haar kanonnen op om de ‘nestbevuiler’ Finkelstein af te knallen. De gazet ‘New York Times’ werd licht hysterisch en vergeleek Finkelsteins boek zowaar met ‘De protocollen van de wijzen van Zion’! De Nederlandse politiek-correcte schrijver Leon de Winter zag voor Norman Finkelstein slechts één remedie: de therapeut! Ondertussen schreef Finkelstein reeds een vervolg op de ‘Holocaustindustrie’. Het al even controversiële ‘Beyond Chutzpah – On the Misuse of Anti-Semitisme and the Abuse of History’ werd in het Nederlands vertaald als ‘De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in kalender, vorming | Getagged: , , , , , , , | 2 Comments »

Palestina vs Israël?

Posted by drietand op 12 april, 2008

“Dat is het énige wat de Israëlische Joden bindt: hun haatgevoelens tegen de Arabieren […] Neem de haat tegen de Arabieren weg en Israël valt uit elkaar.”

Meron Benvenisti in Knack.

Posted in citaten | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Het eerste protest tegen Fitna!

Posted by voorhoede op 30 maart, 2008

Posted in actua, islam, media, nederland | Getagged: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

De Joodse Rol in de Ontwikkeling van het Amerikaanse Immigratiebeleid

Posted by voorhoede op 26 maart, 2008

csulbphoto-4.jpgTegenwoordig,…lijken de immigranten – en vooral de Joodse immigranten – Amerikaanser dan [de WASP]. Zij zijn de gezichten en stemmen en gedachtegangen die ons het bekendst voorkomen, letterlijk een tweede natuur. [De WASP] is de rare snuiter, de vreemdeling, het fossiel. Geschrokken werpen we een blik op hem en we vragen onszelf af: “Waar is hij gebleven?” We kunnen hem ons herinneren: flets, evenwichtig, netjes gekleed, zeker van zichzelf. Wij zien hem als een buitenstaander, een provinciaal, een redelijk nobele soort die bezig is te verdwijnen… Hij is niet langer representatief en we hebben het tot op dit moment niet gemerkt. Niet echt, in ieder geval.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het Amerikaanse bewustzijn geleidelijk deels Joods geworden, misschien wel Joodser dan iets anders… De geletterde Amerikaanse geest is in zekere mate Joods gaan denken. Het werd hem aangeleerd en hij was ertoe bereid. Na de entertainers en de schrijvers kwamen de Joodse critici, politici, theologen. Critici en politici en theologen zijn beroepshalve vormers; ze vormen zienswijzen. (Walter Kerr 1968: D1, D3)

Immigratiebeleid is een paradigmatisch voorbeeld van belangenconflicten tussen etnische groepen, omdat immigratiebeleid bepalend is voor de toekomstige demografische samenstelling van een natie. Etnische groepen die niet in staat zijn om het immigratiebeleid in hun eigen belang te beïnvloeden zullen uiteindelijk worden verdrongen door groepen die daartoe wel in staat zijn. Immigratiebeleid is daarom van fundamenteel belang voor een evolutionist.

In dit hoofdstuk wordt het etnische conflict tussen Joden en niet-Joden op het gebied van immigratiebeleid behandeld. Immigratiebeleid is echter slechts één aspect van de conflicten tussen Joden en niet-Joden in de Verenigde Staten. De schermutselingen tussen Joden en de niet-Joodse machtsstructuur die aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden, hadden altijd een sterke antisemitische ondertoon. Die strijd ging over kwesties zoals Joodse opwaartse mobiliteit, quota’s voor Joodse leerlingen op elitescholen die in de negentiende eeuw werden opgesteld en in de jaren twintig en dertig hun hoogtepunt bereikten, de anticommunistische kruistochten in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog, evenals de enorme bezorgdheid over de culturele invloed van de belangrijkste media. Die bezorgdheid kwam tot uiting in de geschriften van Henry Ford in de jaren twintig, laaide op tijdens de inquisitie in Hollywood ten tijde van McCarthy en duurt voort tot op de dag van vandaag (SAID: hoofdstuk 2). Antisemitisme speelde een rol in die kwesties, wat tevens blijkt uit het feit dat historici van het Jodendom (e.g., Sachar 1992: 620 ff) zich verplicht voelen om beschrijvingen van die gebeurtenissen op te nemen in hun werk. In hun ogen zijn die gebeurtenissen belangrijk voor de geschiedenis van de Joden in de Verenigde Staten. Ook de antisemitische uitspraken van veel niet-Joodse betrokkenen en de zelfbewuste opvattingen van Joodse betrokkenen en observanten wijzen op een antisemitische ondertoon.

De Joodse invloed op het Amerikaanse immigratiebeleid moet worden beschouwd als een aspect van een etnisch conflict. De Joodse rol in de beïnvloeding van het immigratiebeleid vertoonde bepaalde unieke eigenschappen, die de Joodse belangen onderscheidden van de belangen van andere groepen die welwillend tegenover een soepel immigratiebeleid stonden. Tijdens een groot deel van de periode van 1881 tot 1965, vloeide de Joodse steun voor een soepel immigratiebeleid gedeeltelijk voort uit het verlangen om een vrijplaats te creëren voor Joden die antisemitische vervolgingen in Europa en elders ontvluchtten. Antisemitische vervolgingen zijn een steeds terugkerend fenomeen in de westerse wereld geweest, vanaf de Russische pogroms van 1881 tot in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Bijgevolg is vrije immigratie een actiepunt voor Joden geweest, omdat het, “om te overleven, vaak noodzakelijk was voor Joden om hun toevlucht te zoeken in andere landen” (Cohen 1972: 341). Vanuit dezelfde optiek hebben Joden consequent gepleit voor een internationalistische buitenlandse politiek, omdat “een internationaal gericht Amerika waarschijnlijk gevoeliger zou zijn voor de problemen van Joodse gemeenschappen in het buitenland” (p. 342).

Het is ook bewezen dat Joden – veel meer dan enige andere groep van Europese afstamming in de Verenigde Staten – een soepel immigratiebeleid beschouwden als een mechanisme om van de Verenigde Staten eerder een pluralistische dan een unitaire, homogene samenleving te maken (e.g., Cohen 1972). Pluralisme dient zowel interne (‘within-group’) als externe (‘between-group’) Joodse belangen. In een pluralistische samenleving is het voor Joden gerechtvaardigd om zich openlijk als een semi-cryptische groep te profileren en voor non-assimilatie te pleiten. Daarom dient pluralisme interne Joodse belangen. Howard Sachar (1992: 427) beschrijft de functie van pluralisme als volgt: “Pluralisme legitimeert het behoud van een minderheidscultuur temidden van de meerderheidscultuur van een gastsamenleving.” Zowel Neusner (1993) als Ellman (1987) suggereren dat de recente toename van etnisch bewustzijn in Joodse kringen is beïnvloed door die algemene ontwikkeling binnen de Amerikaanse samenleving, die cultureel pluralisme en etnocentrisme van minderheden rechtvaardigt. Die neiging naar openlijke in plaats van de semi-cryptische vormen die het Jodendom in de twintigste eeuw hebben gekenmerkt, is volgens velen essentieel voor het voortbestaan van het Jodendom (e.g., Abrams 1997; Dershowitz 1997; zie SAID: hoofdstuk 8). Liberaal jodendom, de minst openlijke religieuze stroming binnen het hedendaagse judaïsme, wordt geleidelijk traditioneler. Binnen de stroming wordt er een grotere nadruk gelegd op religieuze rituelen en probeert men gemengde huwelijken te voorkomen. Een recente conferentie van liberale rabbijnen benadrukte dat de opleving van traditionalisme deels het resultaat is van de toenemende legitimiteit van etnisch bewustzijn in het algemeen (Los Angeles Times 20 juni 1998: A26).

Etnisch en religieus pluralisme dient ook externe Joodse belangen, omdat Joden slechts één enkele etnische groep vormen temidden van vele andere. In die situatie delen de verschillende etnische en religieuze groepen de politieke en culturele invloed en wordt het moeilijker voor coherente groepen niet-Joden om zich te verenigen in hun verzet tegen het Jodendom. Door de geschiedenis heen waren grote antisemitische bewegingen geneigd te ontstaan in samenlevingen die, met uitzondering van de Joden, religieus of etnisch homogeen waren (zie SAID). Vergeleken met Europa, was het antisemitisme in de Verenigde Staten een relatief marginaal fenomeen. Dat was de reden dat “Joden niet opvielen als een afgezonderde groep van [religieuze] non-conformisten” (Higham 1984: 156). Alhoewel etnisch en cultureel pluralisme zeker geen garantie is om Joodse belangen veilig te stellen (zie hoofdstuk 8), is het wel zo dat Joden etnisch en religieus pluralistische maatschappijen in het verleden hebben beschouwd als samenlevingen die gunstiger zouden zijn voor Joden dan samenlevingen die werden gekenmerkt door etnische en religieuze homogeniteit onder niet-Joden.

In feite ligt de angst voor antisemitisme ten grondslag aan alle Joodse politieke en intellectuele activiteiten die in dit werk worden besproken. Svonkin (1997: 8 ff) toont aan dat een gevoel van “ongemak” en onveiligheid bezit nam van het Amerikaanse Jodendom in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, ook al was bewezen dat het Amerikaanse antisemitisme een marginaal verschijnsel was. Het directe resultaat daarvan was, dat “het belangrijkste doel van de Joodse interetnische organisaties [i.e. het AJCommittee, het AJCongress en de ADL] na 1945 was om de opkomst van een reactionaire, antisemitische massabeweging in de Verenigde Staten te voorkomen” (Svonkin 1997: 8).

In de jaren zeventig beschreef Isaacs (1974: 14 ff) in zijn werk het overheersende onveiligheidsgevoel van Amerikaanse Joden en hun overgevoeligheid voor alles wat als antisemitisch zou kunnen worden beschouwd. Toen Isaacs aan het begin van de jaren zeventig “bekende publieke figuren” interviewde over het onderwerp antisemitisme, vroeg Isaacs: “Denkt u dat het hier zou kunnen gebeuren?” “Het was nooit nodig om ‘het’ te definiëren. In vrijwel ieder geval was het antwoord bijna hetzelfde: ‘Als je ook maar iets van geschiedenis kent, moet je er niet van uit gaan dat het kan gebeuren, maar dat het waarschijnlijk zal gebeuren,’ of ‘Het is geen kwestie van als, maar van wanneer’” (p. 15). Volgens mij schrijft Isaacs de intensieve Joodse deelname in de politiek terecht toe aan die angst voor antisemitisme. Joodse activiteiten in de immigratiepolitiek zijn slechts één facet van een veelzijdige beweging, die erop is gericht de ontwikkeling van een antisemitische massabeweging in westerse samenlevingen te voorkomen. Andere onderdelen van die agenda worden hieronder kort behandeld.

Expliciete uitspraken van prominente Joodse sociale wetenschappers en politieke activisten tonen het verband aan tussen immigratiebeleid en de Joodse belangstelling voor cultureel pluralisme. In zijn recensie van Cultural Pluralism and the American Idea van Horace Kallen (1956) die werd gepubliceerd in Congress Weekly (gepubliceerd door het AJCongress), merkte Joseph L. Blau (1958: 15) op, dat “de visie van Kallen nodig is om de zaak van minderheidsgroepen en minderheidsculturen in deze natie zonder een permanente meerderheid te dienen” – een opmerking die impliceert dat Kallens ideologie van multiculturalisme in strijd is met de belangen van de etnische groep die de Verenigde Staten domineert. De bekende auteur en prominente zionist Maurice Samuel (1924: 215), wiens geschriften gedeeltelijk een negatieve reactie vormden op de immigratiewet van 1924, schreef: “Als de strijd tussen ons [i.e. Joden en niet-Joden] ooit boven het fysieke zal worden verheven, dan zullen jullie democratieën hun aanspraken op raciale, geestelijke en culturele homogeniteit binnen de staat moeten bijstellen. Maar het zou dom zijn om dat als een mogelijkheid te beschouwen, aangezien deze beschaving zich juist in de tegenovergestelde richting ontwikkelt. Er is een geleidelijke opgang naar de vereenzelviging van regering met ras, in plaats van met de politieke staat.”

Vervolg

Meer info:

Kevin MacDonald (webstek)
Kevin MacDonald (weblog)

De auteur is professor in de psychologie aan de California State University – Long Beach.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , , , , | 1 Comment »

11 maart, 16 maart, 18 maart

Posted by voorhoede op 23 maart, 2008

“Als kaderlid van een sociale en identitaire beweging moet men zich ook het andere terrorisme herinneren. […] Voor ons is er geen goed of slecht terrorisme. Er is hét terrorisme en alle vormen van terrorisme moeten worden bestreden op dezelfde manier”, aldus Hervé Van Laethem (NATION). Met die consequente boodschap bracht NATION op 11 maart hulde aan de slachtoffers van de islamistische aanslagen in Madrid, maar eveneens aan François Duprat revolutionaire nationalist, historicus en medestichter van het Franse Front National. Hij werd op 18 maart 1978 vermoord. Zijn vrouw bleef voor het leven gehandicapt. De aanslag werd opgeëist door twee zionistische commando’s: Commando du Souvenir en Groupe Juif Révolutionnaire. Een valse piste? Of extreem-links? Niemand die het weet, want de daders werden nooit gevat. NATION bracht ook hulde aan de Amerikaanse vredesactiviste Rachel Corrie, die op 16 maart 2003 in de bezette Palestijnse gebieden het slachtoffer werd van (Israëlisch) staatsterrorisme.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Holocaust of holocash?

Posted by voorhoede op 21 maart, 2008

De laatste weken en maanden deed het blaadje Joods Actueel (voordien: Belgisch Israëlitisch Weekblad) zijn naam alle eer aan, want het was niet weg te branden uit de actualiteit. Joods Actueel wordt graag gelezen, gaande van extreem-links (Antifascistisch Front) tot extreem-rechts (Vlaams Belang). De storm rond het blaadje is intussen wat geluwd. Toevallig of niet, hebben vorige week onze “volksvertegenwoordigers” in de Commissie Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap in België 100,6 miljoen euro uitgekeerd aan holocaustslachtoffers en hun nabestaanden. 35,2 miljoen euro daarvan ging naar particulieren en de rest naar de Stichting van het Jodendom van België. Misschien is dat de reden waarom de stemmingmakerij over “antisemitisme” in de media (voorlopig) geluwd is? Verhofstadt heeft daarmee overigens een van zijn laatste politieke beloftes waargemaakt…

Er is de laatste tijd gemor onder de joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. “Sorry dat we het overleefd hebben”, stond op plakkaten die betogers in Israël vorige zomer meedroegen. Een derde van de naar schatting 280 000 overlevenden (een betwistbaar aantal, zie verder) leeft daar nu in armoede. Pensioenen, medische basiszorg en voedsel vormen voor hen dus een probleem. Hoe is dat nu mogelijk, zal de nuchtere waarnemer zich afvragen? Waar zijn die herhaalde transfers van het Duitse “dadervolk” – en zijn Europese “medeplichtigen” – aan het Israëlische “slachtoffervolk” naartoe gegaan? Het antwoord op deze en andere vragen is te vinden in de werken van een bekende Joods-Amerikaanse politicoloog: professor Norman Finkelstein. We denken in het bijzonder aan De Holocaust-industrie en De drogreden van het antisemitisme. De auteur maakt een cruciaal onderscheid tussen wat hij de (feitelijke) historische “nazi-holocaust” en de (vertekende) ideologische “Holocaust” noemt. Hij stelt niet alleen het aantal effectieve joodse slachtoffers ter discussie, maar ook de manier waarop geld aan de handen van de officiële joodse organisaties blijft “kleven” en dus helemaal niet bij de overlevenden of nabestaanden terechtkomt. Daarnaast verwijt hij die organisaties – lobby’s of elites – dat ze joodse en niet-joodse mythomanen de hand boven het hoofd houden. Dat hebben we onlangs nog in eigen land kunnen vaststellen.

De Holocaust-industrie chanteert volgens Finkelstein regeringen, plundert economieën, hersenspoelt jongeren en weigert andere genociden op gelijke hoogte met de “judeocide” te plaatsen. De vervolging van het uitverkoren joodse volk zou “uniek” zijn. Om de relevantie van haar optreden te benadrukken moet de Holocaust-industrie ook op tijd en stond natuurlijk bewijzen dat het “antisemitisme” (weer) is toegenomen. “Terwijl de Holocaust-industrie met cijfers speelt om haar schadevergoedingsclaims op te voeren, bespotten antisemieten vol leedvermaak de ‘joodse leugenaars’ die zelfs hun doden ‘versjacheren’. Door dit gegoochel met cijfers zuivert de Holocaust-industrie, hoe onbedoeld ook, het blazoen van het nationaal-socialisme. Raul Hilberg […] stelt het aantal vermoorde joden op 5,1 miljoen. Maar als er nu nog 135 000 voormalige dwangarbeiders in leven zijn, zouden ongeveer 600 000 de oorlog moeten hebben overleefd. Dat is ten minste een half miljoen meer dan meestal wordt aangenomen. Men zou dan dit half miljoen moeten aftrekken van het aantal van 5,1 miljoen vermoorde mensen. Niet alleen wordt het aantal van ‘6 miljoen’ daardoor moeilijk verdedigbaar, maar ook komen cijfers van de Holocaust-industrie dan al gauw in de buurt van die van de Holocaust-ontkenners. Bedenk dat nazi-leider Heinrich Himmler in januari 1945 de totale kampbevolking op 700 000 stelde en dat, volgens Friedlander, in mei 1945 ongeveer een derde van hen was omgekomen. Maar als de joden slechts 20% van de kampbevolking uitmaakten en, zoals de Holocaust-industrie veronderstelt, 600 000 joodse gevangenen het einde van de oorlog hebben gehaald, moeten ten volle 3 miljoen gevangenen hebben overleefd. Volgens de berekeningen van de Holocaust-industrie konden [sic] de situatie in de concentratiekampen helemaal niet zo gruwelijk zijn geweest; in feite moet men zelfs een opmerkelijk hoog vruchtbaarheidscijfer en een opmerkelijk laag sterftecijfer veronderstellen. Doorgaans wordt gesteld dat de Endlösung een ongekend doelgerichte, als een lopende band opgezette, industriële uitroeiing was. Maar als vele honderdduizenden joden deze zouden hebben overleefd, zoals de Holocaust-industrie lijkt te veronderstellen, dan was de Endlösung uiteindelijk niet zo ‘efficiënt’. Het zou dan een soort bijkomende aangelegenheid zijn geweest; precies wat de Holocaust-ontkenners aanvoeren. Les extrêmes se touchent”(1).

De Holocaust-industrie moedigt zoals gezegd mythomanen aan en beschermt hen. Ze ziet hun verzinsels als “leugentjes om bestwil”. Dat was hier onlangs nog het geval met een gekke Joods-Amerikaanse professor, Marcel Kalmann. Die laatste beschuldigde een Brugse kelner van “antisemitisme” en haalde terloops de hele Brugse horeca en politie door het slijk. De professor bleek een leugenaar, maar niettemin waren alle media gretig om het bericht uit Joods Actueel over te nemen. De valselijk beschuldigde kelner kreeg nauwelijks een recht van antwoord. Het onderzoek heet “lopende” te zijn. Lees: de beschamende vertoning wordt een doofpot-operatie naar goede Belgische gewoonte. Een ander geval was dat van de “Joods-Belgische” schrijfster Misha Defonseca, wier boek L’incroyable histoire vraie d’une rescapée de la Shoah vorig jaar werd verfilmd als Survivre avec les loups. In die verzonnen “autobiografie” doet ze het relaas van de zoektocht naar haar ouders in Auschwitz en van haar leven in een roedel wolven. Misha Defonseca heet in werkelijkheid echter Monique De Wael en daarmee is alles gezegd. Ze komt daarmee in het rijtje van andere bekende mythomanen, zoals Binjamin Wilkomirski of Jerzy Kosinski. Ook Elie Wiesel staat erom bekend dat hij een historisch onderwerp als de holocaust graag met de nodige “literaire vrijheid” behandelt. “Let tot slotte eens op het patroon: Wiesel en [Israël] Gutman steunden [Daniël] Goldhagen; Wiesel steunde Kosinski; Gutman en Goldhagen steunden Wilkomirski. Verbind de spelers met elkaar: dit is Holocaust-literatuur. […] Hoe rechtvaardig je in een samenleving die verzadigd is met de Holocaust, nog meer musea, boeken, activiteiten, films en programma’s dan door de smoes van Holocaust-ontkenning te verzinnen?”(2).

“Mijn ouders vroegen zich vaak verwonderd af waarom ik zo verontwaardigd was over de falsificatie en exploitatie van de door de nazi’s gepleegde genocide. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat de genocide wordt gebruikt om de criminele politiek van de Israëlische staat en de Amerikaanse ondersteuning daarvan te rechtvaardigen. Ook is er sprake van een persoonlijk motief. Ik geef waarachtig om de herinnering van de vervolging van mijn familie. De huidige campagne van de Holocaust-industrie om Europa geld af te persen in de naam van ‘behoeftige slachtoffers van de Holocaust’ heeft de morele status van hun martelaarschap doen verschrompelen tot die van het casino van Monte Carlo. Los van deze kwesties echter blijf ik ervan overtuigd dat het belangrijk is om de integriteit van het historische verslag te behouden en daarvoor te strijden. […] Te veel openbare en particuliere middelen zijn geïnvesteerd in de herinnering aan de nazi-genocide. Het grootste deel van de productie is waardeloos en niet zozeer een eerbewijs aan het joodse lijden maar eerder aan de joodse overdrijving”(3). Wij kunnen Norman Finkelstein in zijn moedige streven naar objectiviteit alleen bijtreden. Lafheid is immers – helaas! – een handelsmerk van veel academici en politici. Het extreem-rechtse Vlaams Blok heeft in 1995 de u-weet-wel muilkorfwet gestemd en was achteraf verwonderd dat het zélf het slachtoffer werd van een andere muilkorfwet… Eén boek van Finkelstein lijkt ons dan ook nuttiger in de strijd dan twintig of dertig jaar partijpolitiek vegeteren (en collaboreren). De Holocaust-industrie is immers “actueler” dan ooit.

Voetnoten

(1) FINKELSTEIN, N., De Holocaust-industrie. Bespiegelingen over de exploitatie van het joodse lijden. Verso, Londen/New York, 2000, p. 109-110.
(2) Ibid., p. 60.
(3) Ibid., p. 11.

Posted in Uncategorized | Getagged: , , , , , , , , | 10 Comments »

Ey Javidan Iran (Onsterfelijk Iran)

Posted by voorhoede op 23 februari, 2008

Arian Band was de eerste Iraanse popgroep die zowel uit mannen en vrouwen bestond. Sindsdien zijn vele andere groepen gevolgd. Het is ook een groep met een duidelijke én vaderlandslievende boodschap. Zanger-gitarist Ali Pahlavan: “Nu hebben wij een verantwoordelijkheid, we moeten beter zijn en onszelf voorstellen over heel de wereld. Als je naar de Iraanse films gaat, is alles wat je ziet: ellende – niets anders. Mensen denken dat Iran zo is, dat alles een woestijn is en alle mensen wenen… Wij willen het échte Iran tonen”.

Iran is nu het slachtoffer van laster en leugens. Die laatste worden gefabriceerd door Amerikaanse en Israëlische instanties om een nieuw rondje oorlog voeren voor te bereiden tegen een soevereine staat. Er wordt daartoe op een schandalige en welbewuste wijze een amalgaam gemaakt van alles: de Arabische en Perzische volkeren, de Arabische (soennitische) en Perzische (sjiitische) islam, het antisemitisme en het antizionisme, de “populist” Ahmadinejad en de “fundamentalist” Khamenei, enz. Zoveel verwarring moet natuurlijk vooral doen vergeten dat niet Iran, maar Israël het enige land is in de regio dat met stellige zekerheid massavernietigingswapens bezit!

Geen oorlog tegen Iran! Oorlog tegen het imperialisme!

Posted in iran, islam, media | Getagged: , , , , , , | 1 Comment »

Neoliberale provocateur Wilders aan het werk…

Posted by reteip op 28 januari, 2008

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft een “anti-islam film” gemaakt. Bedoeling is de islam als religie verder te provoceren en het anti-islamisme in Nederland (en de rest van Europa) verder te verspreiden tot glorie van het zionisme en de Amerikaanse neocons. De extremist Wilders staat er overigens om bekend dat hij bijzonder goede contacten onderhoudt met Tel Aviv en regelmatig aan te treffen is op de Israëlische ambassade. Dit is geen “extreem-rechts” verzinsel maar werd bevestigd door enkele ex-partijgenoten van de liberale VVD. Wilders wil met deze film de hetze in Europa warm houden tegen de islam, destijds ingezet met de beruchte Mohamed-cartoons in een Deens neocon-blad en nadien gevolgd door o.a. de subversieve organisatie SIOE met haar –gelukkig mislukte- betoging in Brussel op 11 september 2007. De Nederlandse overheid vreest dat er een gewelddadige reactie komt vanwege de islamitische vreemdelingen in Nederland en houdt rekening met boycotacties en ontruiming van ambassades in islamitische landen.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in actua, duitsland, islam, nederland | Getagged: , , , , , , , , , , | 9 Comments »

De joodse factor

Posted by drietand op 12 januari, 2008

De joodse lobby heeft weer eens gesproken. Ditmaal hebben ze hun nieuwe vriend Filip Dewinter van het Vlaams Belang eens lekker op de vingers getikt. Als het VB deftig en koosjer wil worden dan moeten er een lading militanten en kaders aan de deur worden gezet. De joodse vrienden van Dewinter hebben een onderzoekje gedaan (in samenwerking met de gerenommeerde kletskousen van het AFF en andere spookjagers) naar de aanwezigheid van restanten van het naziregime in de partij. Om geen fouten te maken eist de joodse lobby gewoon dat de helft van de kaderleden hun biezen moeten pakken. Als je de helft neemt blijft er maar de helft niet meer over en heb je al 50% resultaat, je kunt niet missen. De andere helft kan dan naar Lijst Dedecker. Die zijn dan gedenazificeerd.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in israël, politiek | Getagged: , , , , | 4 Comments »